[Download] Tải Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer – Tải về File Word, PDF

Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer

Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer
Nội dung Text: Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer

Download


Appendix 4A: FIFO method. After studying this chapter, you should be able to: Compute the equivalent units of production using the FIFO method, compute the cost per equivalent unit using the FIFO method, Assign costs to units using the FIFO method, Prepare a cost reconciliation report using the FIFO method.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer File Word, PDF về máy

Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer

Download tài liệu Lecture Managerial accounting (15/e): Chapter 4A – Garrison, Noreen, Brewer File Word, PDF về máy