[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7

Download


The following will be discussed in this chapter: Regulating bank capital adequacy, what is capital adequacy, regulations, 5C’s of credit, regulatory capital, tier 1 capital, tier 2 supplementary capital, revaluation reserves.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 7 File Word, PDF về máy