[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6

Download


The following will be discussed in this chapter: General types of bank regulations, privacy regulations, anti-money laundering and anti-terrorism regulation, community re-investment regulation, deposit account regulation, deposit insurance regulation, consumer protection, withdrawal limit and reserve requirement,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 6 File Word, PDF về máy