[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32

Download


The following will be discussed in this chapter: Banking supervision, bank supervision models in the industrialized countries, basel guidelines on supervision, supervisory methodologies, on-site examinations, financial sector of Pakistan,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32 File Word, PDF về máy