[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24

Download


The following will be discussed in this chapter: Systemic banking crisis, indicators of banking crisis, others causes of banking crisis, fundamental factors behind most crisis, crisis containment policies, policy responses for resolution, crisis containment tools, policy resolution approaches, guiding principles for bank resolution policy, resolution techniques.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 24 File Word, PDF về máy