[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22

Download


The following will be discussed in this chapter: Corrective actions for weak banks, general principles for corrective action, guiding principles for banks resolution policy, resolution techniques, conclusion: dealing with weak banks.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 22 File Word, PDF về máy