[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16

Download


The following will be discussed in this chapter: Banking supervision, bank supervision models, harmonization and convergence of bank supervision, supervisory methodologies.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 16 File Word, PDF về máy