[Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15 – Tải về File Word, PDF

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15
Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15

Download


The following will be discussed in this chapter: Basel II, the accord in operation, policy goals of regulation, the four approaches to financial supervision, the institutional approach, the functional approach, the integrated approach, and the twin peaks approach.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15 File Word, PDF về máy

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15

Download tài liệu Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 15 File Word, PDF về máy