[Download] Tải Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales – Tải về File Word, PDF

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales
Nội dung Text: Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales

Download


Chapter 5 – Customers and sales. This chapter presents the following content: The customers page manages your customer list and transactions; on the customers page, you can: View and update a complete list of your customers and their contact information, add notes to any customer record,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales File Word, PDF về máy

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales

Download tài liệu Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 5: Customers and sales File Word, PDF về máy