[Download] Tải Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts – Tải về File Word, PDF

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts
Nội dung Text: Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts

Download


This chapter includes contents: Start quickbooks online with your user ID and password; set up the company, cloud_ware student name (your first and last name); complete company settings; create a chart of accounts; save chart of accounts as PDF file; export the chart of accounts to excel; add your instructor as a company administrator;…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts File Word, PDF về máy

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts

Download tài liệu Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 2: New company set up and chart of accounts File Word, PDF về máy