[Download] Tải Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter – Tải về File Word, PDF

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter
Nội dung Text: Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter

Download


In this chapter, students will be able to understand: Using source documents, students complete March business transactions. In order to journalize and post transactions, analyze Chapter 10’s source documents. At the end of the first quarter, adjusting entries and financial statements are completed. Use the February 28 bank statement to reconcile Account 101 Checking.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter File Word, PDF về máy

Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter

Download tài liệu Lecture Computer accounting with quickbooks online: A cloud-based approach – Chapter 10: March source documents and end of first quarter File Word, PDF về máy