[Download] Tải Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing – Tải về File Word, PDF

Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing

Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing
Nội dung Text: Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing – Tải về File Word, PDF

Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing. After studying this section will help you understand: hypothesis testing; the null hypothesis, the alpha level, the critical region, and the test statistic; errors in hypothesis tests; directional tests,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing File Word, PDF về máy

Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing

Download tài liệu Lecture Basic Statistics – Chapter 8: Introduction to Hypothesis Testing File Word, PDF về máy