[Download] Tải Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic – Tải về File Word, PDF

Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic

Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic
Nội dung Text: Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic – Tải về File Word, PDF

Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic. After studying this section will help you understand: introduces two non-parametric hypothesis tests using the chi-square statistic: the chi-square test for goodness of fit and the chi-square test for independence,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic File Word, PDF về máy

Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic

Download tài liệu Lecture Basic Statistics – Chapter 18: The Chi-Square Statistic File Word, PDF về máy