[Download] Tải Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation – Tải về File Word, PDF

Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation

Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation
Nội dung Text: Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation – Tải về File Word, PDF

Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation. After studying this section will help you understand: estimation uses a sample statistic as the basis for estimating the value of the corresponding population parameter, estimation with the three t statistics,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation File Word, PDF về máy

Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation

Download tài liệu Lecture Basic Statistics – Chapter 12: Estimation File Word, PDF về máy