[Download] Tải Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett – Tải về File Word, PDF

Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett

Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett
Nội dung Text: Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett

Download


Chapter 4 – The legal liability of auditors. This chapter presents the following content: Establishing the auditor’s duty, reasonable care and skill, negligence claims, liability to clients – recent cases, liability to third parties – early test – special relationship,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett File Word, PDF về máy

Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett

Download tài liệu Lecture Auditing and assurance services in Australia: Chapter 14 – Gay, Simnett File Word, PDF về máy