[Download] Tải Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele

Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele
Nội dung Text: Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele

Download


Chapter 2 – Financial statements and accounting concepts/principles. After studying this chapter you should understand: What are generally accepted accounting principle? What kind of information is reported on each financial statement and how are the financial statements related? What are transactions? What is the meaning and usefulness of the accounting equation? What are meanings of the captions in the financial statements?…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele File Word, PDF về máy

Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele

Download tài liệu Lecture Accounting: What the numbers mean (10/e): Chapter 2 – Marshall, McManus, Viele File Word, PDF về máy