[Download] Tải Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts

Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts
Nội dung Text: Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts. After studying this section you should be able to: construct a chart of accounts for a service business organized as a proprietorship; demonstrate correct principles for numbering accounts,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts File Word, PDF về máy

Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts

Download tài liệu Lecture Accounting principles – Lesson 4.1: Using Accounts and Preparing and Maintaining a Chart of Accounts File Word, PDF về máy