[Download] Tải Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp – Tải về File Word, PDF

Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp

Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp
Nội dung Text: Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp

Download


Nền kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng đang hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế và thị trường tài chính quốc tế. Các hoạt động thương mại, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, xuất khẩu lao động, du lịch quốc tế, kiều hối, du học…. của Việt Nam với thế giới ngày càng phát triển mạnh. Theo đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTM tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh, nhất là các NHTM của Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực này và các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp File Word, PDF về máy

Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp

 1. 52 Nghiên
  Tạp chí Khoa học -cứu
  Việntrao học●Mở
  Đạiđổi Research-Exchange of opinion
  Hà Nội 58 (08/2019) 52-60

  KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THƯƠNG MẠI QUỐC
  TẾ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
  FOREIGN CURRENCY BUSINESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL
  BANKS IN THE COMPONENT CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE

  Lương Văn Hải*

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 6/02/2019
  Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 7/8/2019
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/8/2019

  Tóm tắt: Nền kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM)
  Việt Nam nói riêng đang hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế và thị trường tài chính
  quốc tế. Các hoạt động thương mại, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, xuất khẩu lao động, du
  lịch quốc tế, kiều hối, du học…. của Việt Nam với thế giới ngày càng phát triển mạnh. Theo
  đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTM tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh,
  nhất là các NHTM của Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực này và các ngân hàng nước ngoài
  tại Việt Nam. Trong gần 2 năm: 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường ngoại hối quốc
  tế có sự biến động mạnh, đặc biệt là USD và Nhân dân tệ (NDT – CNY), với tác động của
  căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài, sự mất giá mạnh của NDT, FED 3
  lần tăng lãi suất trong năm 2018 và giữ nguyên từ đầu năm 2019 đến nay, giá dầu thô diễn
  biến 2 chiều: tăng khá nhưng cũng giảm đáng kể, đàm phán Brexit kéo dài và Quốc hội Anh
  chưa thông qua các điều khoản Brexit… Vậy trong bối cảnh năm 2018 và từ đầu năm 2019
  đến nay dưới tác động của căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ – Trung Quốc thường xuyên
  gia tăng, thương mại quốc tế diễn biễn phức tạp, hoạt động kinh doanh ngoại hối của các
  NHTM Việt Nam ra sao? Bài viết xin được phân tích về chủ đề này.
  Từ khóa: kinh doanh ngoại hối, ngân hàng thương mại, thương mại quốc tế, diễn biến phức tạp

  Abstract: Vietnam’s economy in general and the system of Vietnamese commercial
  banks in particular are deeply integrated with the international community and international
  financial market. Commercial activities, direct investment, indirect investment, labor
  export, international tourism, overseas remittances, study abroad… is growing strongly.
  Accordingly, foreign currency business of Vietnamese commercial banks are growing
  strongly too, especially banks with strengths in this field and foreign banks in Vietnam.

  * Khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Mở Hà Nội

 2. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 53

  For nearly 2 years, since 2018, the international forex market has had a strong fluctuation,
  especially in USD and Yuan, with the impact of prolonged trade tension between the US
  and China, the devaluation strong of Yuan, 3 times of FED raising interest rates in 2018
  and maintaining from the beginning of 2019 until now, crude oil price has changed in 2
  ways: much increased but also significantly reduced, prolonged Brexit negotiations and
  British Parliament not yet passed the Brexit terms… In the context of this complicated
  international trade, what are the business activities of Vietnamese commercial banks? The
  article will analyze on this topic.
  Keywords: foreign exchange, commercial banks, international trade, business activities.
  1. Đặt vấn đề càng gia tăng. Do vậy, nếu như thị trường
  Ngoại hối bao gồm tất cả các phương ngoại hối hoạt động lành mạnh và hiệu quả
  tiện thanh toán được sử dụng trong các giao sẽ là tiền đề rất quan trọng để thúc đẩy kinh
  dịch trao đổi và thanh toán quốc tế. Xét trong tế đối ngoại của một quốc gia phát triển lành
  phạm vi từng quốc gia thì ngoại hối bao gồm: mạnh và hiệu quả.
  Ngoại tệ, các giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ Kinh doanh ngoại hối là việc mua và
  (Bao gồm: Séc, trái phiếu, hối phiếu…), vàng bán các loại tiền tệ với mục đích kiếm lợi
  tiêu chuẩn quốc tế, đồng nội tệ do người không nhuận từ những thay đổi trong giá trị của
  cứ trú nắm giữ. Tuy nhiên trên thực tế, trên thị chúng. Kinh doanh trên thị trường ngoại hối
  trường ngoại hối người ta chỉ giao dịch mua bán là một nghiệp vụ khó, đòi hỏi các nhà đầu tư,
  ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, còn các giấy đầu cơ và nhà phân tích thị trường phải hiểu
  tờ có giá ghi bằng ngoại tệ không được giao rõ sự vận động của thị trường ở các thời điểm
  dịch trực tiếp trên thị trường ngoại hối. Muốn khác nhau, khung thời gian khác nhau, phân
  trở thành ngoại tệ để giao dịch trên thị trường tich và dự báo những biến động và nhân tố
  ngoại hối, thì trước hết phải bán (chiết khấu) tác động đến sự biến động đó.
  các giấy tờ có giá để có ngoại tệ, sau đó mới
  tiến hành mua bán trên thị trường ngoại hối. 2. Nội dung nghiên cứu

  Thị trường ngoại hối là nơi mua bán Thời gian giao dịch trên thị trường
  ngoại tệ giữa các ngân hàng. Giao dịch trên ngoại hối
  thị trường ngoại hối có các nghiệp vụ, như: Không giống như các thị trường tài
  Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay, nghiệp vụ
  chính khác. Thị trường ngoại hối là thị
  ngoại hối kỳ hạn, nghiệp vụ hoán đổi ngoại
  trường hoạt động 24 giờ và được kết nối bằng
  hối, nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ
  tiền tệ tương lai. hệ thống điện tử trong một mạng lưới của
  các ngân hàng trên toàn cầu tham gia hoạt
  Thị trường ngoại hối có vai trò và vị
  động này. Để biết được thời gian tốt nhất để
  trí rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế
  giao dịch thì nhà kinh doanh ngoại hối cần
  của các quốc gia theo hướng mở. Thông qua
  biết được sự hoạt động trong 24 giờ của thị
  thị trường ngoại hối, các giao dịch mua bán
  ngoại tệ được tiến hành một cách thuận lợi, trường là như thế nào? Thị trường ngoại hối
  qua đó, thúc đẩy hoạt động thương mại và được chia thành bốn phiên giao dịch chính:
  đầu tư quốc tế phát triển. Cùng với sự phát Sydney, Tokyo, London và phiên New York.
  triển của kinh tế đối ngoại, thì các hoạt động Tham khảo bảng hoạt động của thị trường
  trao đổi trên thị trường ngoại hối cũng ngày dưới đây (Bảng số 1):

 3. 54 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  Bảng số 1: Thời gian giao dịch 4 phiên chính của thị trường ngoại hối quốc tế tính
  theo giờ GMT
  Thời gian giao dịch GMT
  Sydney (Mở cửa) 22:00
  Sydney (Đóng cửa) 07:00
  Tokyo (Mở cửa) 00:00
  Tokyo (Đóng cửa) 09:00
  London (Mở cửa) 08:00
  London (Đóng cửa) 17:00
  NewYork (Mở cửa) 12:00
  New York ( Đóng cửa) 22:00
  Nguồn: Tổng hợp của tác giả theo [4]

  Nếu quy đổi thời gian giao dịch của 4 phiên giao dịch nói trên của thị trường ngoại hối
  quốc tế sang giờ Việt Nam thì có thể thấy như sau (xem bảng số 2):
  Bảng số 2: Thời gian giao dịch 4 phiên chính của thị trường ngoại hối theo múi giờ Việt Nam
  AM PM
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Sydney
  Tokyo
  London
  New York
    New York
  Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả theo [4] Ngoại tệ chủ đạo trên thị trường
  Qua bảng giờ giao dịch của thị trường
  ngoại hối, có thể thấy rằng ở mỗi phiên, ngoại hối
  có một khoảng thời gian mà hai phiên mở Hiện nay, vai trò của USD trên thị
  cửa cùng một lúc. Thời điểm từ 7:00AM- trường ngoại hối và thị trường tài chính toàn
  2:00PM, cả thị trường Tokyo và Sydney đều cầu là quá lớn so với tỷ trọng kinh tế và thương
  mở cửa; từ 7:00PM-12:00PM cả thị trường mại của Mỹ so với toàn thế giới. Cụ thể là,
  London và New York cùng mở cửa. Thời nền kinh tế Mỹ chỉ chiếm khoảng 25% GDP
  điểm từ 3:00PM-4:00PM phiên Tokyo và và thương mại chiếm khoảng 20% giao dịch
  phiên London cùng mở cửa. Đương nhiên, hàng năm trên toàn thế giới. Trong khi đó,
  đây là những thời gian nhộn nhịp nhất của USD chiếm tỷ trọng trong dự trữ tới 3/5 và
  thị trường bởi vì có nhiều giao dịch với khối USD cũng là một trong hai đồng tiền được sử
  lượng lớn được thực hiện tại thời điểm này. dụng tới gần 85% trong các giao dịch ngoại
  Các NHTM Việt Nam tham gia kinh doanh hối. Từ khi đồng EUR xuất hiện, có một phần
  trên thị trường ngoại hối quốc tế cũng phải ảnh hưởng đến danh mục đầu tư và cơ cấu dự
  theo dõi sát diễn biến tỷ giá và tham gia giao trữ ngoại hối. Mới đây, NDT cũng được IMF
  dịch theo các khoảng thời gian và các phiên quyết định nằm trong giỏ SDR, nên lại tiếp
  giao dịch nói trên. tục có sự chia sẻ đó với USD.

 4. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 55

  Vị thế của Nhân dân tệ trên thị trường tệ các nước có thể nhận được thông qua các
  tài chính quốc tế khoản vay của IMF. NDT cũng là một trong
  5 đồng tiền dự trữ toàn cầu nói trên trong giỏ
  Ngày 1/10/2016, NDT chính thức  gia
  tiền SDR của IMF, với tỷ trọng 10,92% trong
  nhập vào rổ tiền tệ quốc tế của IMF cùng với giỏ tiền tệ. Đây cũng là một cột mốc quan
  các đồng USD của Mỹ, Euro của EU, Yen trọng trong sự phát triển kinh tế Trung Quốc
  Nhật và Bảng Anh. Đây là những loại tiền trong suốt một thập kỷ qua.

  Tỷ trọng NDT còn cao hơn so với Yên như Singapore, Tanzania… đã tuyên bố đưa
  Nhật trong biểu đồ tại hình 1. Tỷ trọng này đồng NDT vào dự trữ ngoại hối.
  được dùng để xác định số tiền của mỗi đồng Hàn Quốc cũng đang xem xét đa dạng
  tiền được định giá trong rổ SDR mới có hiệu hóa nguồn dự trữ ngoại tệ của mình, trong
  lực từ ngày 01/10/2016. đó có tính đến đồng NDT. Ở châu Âu, tháng
  Tại châu Á, các nước Malaysia, 1/2017, Hội đồng quản trị của Ngân hàng
  Philippines, Thái Lan đã đưa NDT vào hệ Trung ương châu Âu (ECB) quyết định bổ
  thống dự trữ quốc gia. Sau khi IMF tuyên bố sung NDT vào thành phần hiện tại của kho
  đưa đồng NDT vào giỏ SDR, rất nhiều nước dự trữ ngoại hối (gồm: USD, Yên Nhật,

 5. 56 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  NDT, vàng và SDR). Theo đó, ECB đã bán Nhân dân tệ tiếp tục diễn biến theo xu hướng
  một phần nhỏ lượng nắm giữ USD của mình giảm giá, thời điểm ngày 10/6/2019 tại thị
  (tương đương 500 triệu Euro) để đầu tư vào trường đại lục có lúc giảm còn 6,9352 tệ đổi
  đồng NDT. 1 USD, mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.
  Một số NHTW các nền kinh tế khác, Tại thị trường Hồng Kông, tỷ giá Nhân dân
  như: Ngân hàng Trung ương Pháp, Ngân tệ trong buổi sáng có lúc đứng ở mức 6,9538
  hàng Trung ương Đức cũng đã xác nhận nắm tệ đổi 1 USD.
  giữ NDT trong cơ cấu dự trữ ngoại hối từ Thực trạng kinh doanh ngoại hối của
  tháng 1/2017. Anh chấp nhận thanh toán với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
  Trung Quốc bằng NDT và đang xem xét đưa
  Để thấy rõ thực trạng hoạt động kinh
  thêm NDT vào rổ dự trữ ngoại tệ. Tại châu
  doanh ngoaị hối của các NHTM Việt Nam
  Phi, Nigieria đã tuyên bố xem xét tăng tỷ
  hiện nay trong bối cảnh tác động của cằng
  lệ dự trữ đồng NDT thêm 5% – 10%. Trước
  thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc, bài viết
  thời điểm 1/10/2016, vào cuối năm 2015, sau
  xin đưa ra số liệu và hiệu quả kinh doanh này
  hơn 5 năm tập trung tăng cường vị thế của
  được công bố trong Báo cáo tài chính hết
  Nhân dân tệ, Trung Quốc đã ký hợp đồng
  quý I/2019 của 24 NHTM cho thấy, số lượng
  hoán đổi tiền tệ với gần 30 nước và có ngân
  ngân hàng có lợi nhuận tăng chiếm đa số.
  hàng thanh toán tại gần 10 quốc gia. Theo
  số liệu của Ngân hàng Thanh toán quốc tế Xét về giá trị tuyệt đối, Vietcombank vẫn là
  (BIS), từ năm 2013, NDT đã lọt top 10 đồng NHTM có lợi nhuận cao nhất ngành. Trong
  tiền được giao dịch nhiều nhất toàn cầu, nhờ quý 1, thu nhập lãi thuần của Vietcombank
  tốc độ tăng trưởng GDP cao, cán cân thanh đạt trên 8.498 tỷ đồng (xếp thứ 2 trong ngành
  toán và vãng lai liên tục thặng dư cùng chính sau BIDV), tăng 37,1% so với cùng kỳ năm
  sách nới lỏng mạnh tay của Ngân hàng Trung trước. Trong khi hoạt động mua bán chứng
  ương Trung Quốc (PBOC) suốt từ năm 2009, khoán kinh doanh và hoạt động khác giảm
  thời điểm nước này nhận ra mình đang “mắc lần lượt 76% và 27% thì lãi từ hoạt động dịch
  bẫy USD”. vụ cũng như kinh doanh ngoại hối và vàng
  đều tăng. Hoạt động dịch vụ đạt lãi thuần
  Từ cuối năm 2017, khi căng thẳng
  trên 1.069 tỷ đồng, tăng 21%, hoạt động kinh
  thương mại Mỹ và Trung Quốc bắt đầu căng
  doanh ngoại hối và vàng cũng đạt 928 tỷ
  thẳng và liên tục gia tăng lớn cho đến nay,
  đồng, tăng 51%.
  NDT đã thường xuyên biến động mạnh theo
  hướng giảm giá. Nhân dân tệ tại thị trường Đối với BIDV, đây cũng là NHTM có
  Trung Quốc ngày 3/8/2018 giảm xuống mức thu nhập lãi thuần cao nhất trong ngành với
  thấp nhất 15 tháng, với 6,8724 Nhân dân tệ 8.545 tỷ đồng trong quý 1. Ở các mảng hoạt
  đổi 1 USD, nếu so với mức tỷ giá 6,2352 động khác, dù các hoạt động như dịch vụ,
  Nhân dân tệ/USD hồi tháng 3, đồng Nhân dân kinh doanh ngoại hối và vàng cùng hoạt động
  tệ hiện đã giảm giá 10%. Cuối tháng 9/2018 khác đều có sự tăng trưởng về lãi thuần tuy
  tỷ giá Nhân dân tệ đóng cửa tại thị trường nhiên hoạt động mua bán chứng khoán kinh
  Thượng Hải ở mức 6,8725 Nhân dân tệ/USD, doanh chỉ đạt 38,7 tỷ lãi thuần, giảm 93%,
  có thời điểm lên tới 6,9182 NDT/USD. Từ ngoài ra hoạt động mua bán chứng khoán đầu
  đầu năm 2019 đến nay, cuối tháng 6/2019, tư còn lỗ trên 389 tỷ.

 6. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 57

  Do đó, lợi nhuận trước thuế của BIDV biến động mạnh nhất của NDT và VND so với
  chỉ tăng nhẹ 1,4% lên 2.520 tỷ đồng. Ngân USD, tức là có mức độ rủi ro lớn nhất, nhưng
  hàng này vẫn nằm trong top 5 ngân hàng có các NHTM Việt Nam vẫn duy trì được số lãi
  lợi nhuận lớn nhất ngành trong quý 1. ổn định từ hoạt động kinh doanh này.
  Nhìn lại trong năm 2018, dựa trên báo Trong số đó, có 16 trên tổng số 20
  cáo tài chính hết quý 3/2018, kết quả tổng NHTM Việt Nam được tổng hợp, phân tích
  hợp cho thấy, 20 ngân hàng có lãi thuần từ có tăng trưởng dương ở mảng kinh doanh
  kinh doanh ngoại hối, đạt hơn 4.200 tỷ đồng ngoại hối trong 9 tháng đầu năm 2018, cá biệt
  trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 32% so với có một số ngân hàng có tốc độ tăng trưởng
  cùng kỳ năm 2017, cho thấy đây vẫn là mảng rất cao trên 100%. VPBank cùng kỳ năm
  kinh doanh hấp dẫn; đồng thời các NHTM 2017 bị lỗ tới 43 tỷ đồng thì 9 tháng đầu năm
  cũng chủ động, linh hoạt, có kinh nghiệm 2018 có lãi tới 251 tỷ đồng; VietCapitalBank
  hơn và phòng ngừa rủi ro tốt hơn. hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 115
  Tổng số 20 NHTM được đề cập, đó là tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm
  Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, MBB, ngoái, đây là động lực chính cho tăng trưởng
  VPBank, Techcombank, HDBank, ABBank, lợi nhuận hợp nhất cùa ngân hàng này trong
  VietCapitalBank, SeABank, VietBank, 3 quý đầu năm 2018. BIDV, một trong những
  Saigonbank, Kienlongbank, Bac A Bank, NHTM Việt Nam có thị phần lớn nhất trên
  TPBank, VietABank, LienVietPostBank, VIB, thị trường ngoại hối cũng có tăng trưởng
  NCB. Tổng hợp con số đầy đủ thì lãi thuần lãi kinh doanh ngoại hối tới 55% đạt 797 tỷ
  từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 4.293 đồng. Tham khảo số liệu so sánh kết quả kinh
  tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Riêng quý doanh ngoại hối trong 2 năm qua 2017-2018
  3/2018, 20 ngân hàng này có lãi 1.290 tỷ đồng của 10 NHTM Việt Nam được lựa chọn ở
  từ kinh doanh ngoại hối. Đây là quý có sự hình vẽ dưới đây:
  Hình 3

  Nguồn: [9]. Đơn vị: tỷ đồng

 7. 58 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  Bên cạnh một số NHTM có kết quả kinh năm gần đây, Vietcombank vẫn luôn giữ
  doanh ngoại hối tăng trưởng cao, thì một số được thế mạnh truyền thống, có thị phần lớn
  NHTM khác, như: Vietcombank, Sacombank, nhất trong hoạt động kinh doanh ngoại hối. 
  BacABank và LienVietPostBank lại giảm so Tham khảo số liệu về lĩnh vực kinh
  với cùng kỳ, riêng LienVietPostBank còn bị doanh này 2 năm trước đó: 2016 – 2017 của
  lỗ gần 7 tỷ đồng. Đối với riêng Vietcombank Vietcombank cũng thấy rõ điều đó. Tính
  cho dù bị giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017, đến hết năm 2017, Vietcombank đạt doanh
  nhưng Vietcombank vẫn có mức lãi từ kinh số kinh doanh ngoại tệ tăng 27,22% so với
  doanh ngoại hối đạt hơn 1.600 tỷ đồng, dẫn cùng kỳ và đạt 120,3% mục tiêu đề ra trong
  đầu các NHTM Việt Nam và có khoảng cách kế hoạch kinh doanh của năm 2017; Chuyển
  rất xa so với các NHTM khác. Trong nhiều tiền kiều hối tăng 14,9% so với cùng kỳ 2016.
  Hình 4: Diễn biến doanh số kinh doanh ngoại tệ và chuyển tiền kiều hối của Vietcombank
  các năm 2016 – 2017

  Nguồn: [7] Cũng trong khoảng thời gian nói trên, trong 9 tháng đầu năm ở mảng kinh doanh
  Vietcombank liên tục duy trì vị trí hàng đầu này. Kinh doanh ngoại hối thậm chí còn trở
  về mua bán ngoại tệ trên thị trường. Nhóm thành một trong những yếu tố cứu cánh cho
  NHTM Việt Nam có thị phần lớn tiếp theo tăng trưởng lợi nhuận của VPBank khi thu
  đó là BIDV, VietinBank, Sacombank, nhập từ tín dụng tăng chậm lại, hoạt động
  Techcombank, ACB, MBB, Eximbank và dịch vụ và mua bán chứng khoán sụt giảm. 
  VPBank cũng đang tham gia cạnh tranh Ngoài các NHTM nói trên, thì trong 9
  mạnh mẽ trên thị trường ngoại hối.  tháng đầu năm 2018 một số NHTM khác của
  Tại VPBank, kinh doanh ngoại hối vốn Việt Nam cũng đạt số lãi từ hoạt động kinh
  không phải là thế mạnh nhiều năm trước khi doanh ngoại hối ở mức khá, như: Sacombank
  thường xuyên bị lỗ nặng: năm 2017 bị lỗ 159 đạt lãi 313 tỷ đồng, ACB đạt 308 tỷ đồng,
  tỷ đồng, năm 2016 lỗ 319 tỷ đồng, năm 2015 MB đạt 302 tỷ đồng, Techcombank 247 tỷ
  lỗ 290 tỷ đồng. Nhưng năm 2018 VPBank đồng. Những NHTM này thậm chí còn phải
  đang có bước thay đổi mạnh mẽ khi không cạnh tranh gay gắt với những ngân hàng nước
  chỉ thoát lỗ mà còn có lãi tới 251 tỷ đồng ngoài có ưu thế về nguồn ngoại tệ dồi dào,

 8. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 59

  kinh nghiệm trên thị trường tài chính quốc NDT sẽ lớn hơn, tập trung là khu vực biên
  tế, khách hàng là các nhà xuất khẩu lớn. Ví giới. Đây là một mảng thị trường kinh doanh
  dụ, đến nay chưa thấy công bố kết quả kinh ngoại hối mà nhiều NHTM đang mở rộng
  doanh 9 tháng, tuy nhiên 6 tháng đầu năm cơ hội. Trong các báo cáo tài chính của các
  2018 tại HSBC Việt Nam, đã có lãi từ kinh NHTM CP Việt Nam được đề cập nói trên,
  doanh ngoại hối đạt tới 347 tỷ đồng, chỉ đứng phần kinh doanh ngoại hối chỉ đề cập chung,
  sau Vietcombank, BIDV và tương đương với tổng thể, không có thuyết minh chi tiết giao
  VietinBank. dịch mua bán NDT. Tuy nhiên, trong thực tế
  hoạt động này có phát sinh tại một số NHTM
  Trên thực tế, hoạt động kinh doanh
  Việt Nam và đạt kết quả kinh doanh khá.
  ngoại hối là một mảng nhiều rủi ro, lên xuống
  khá thất thường, ngay cả ở những Ngân hàng Về cơ sở pháp lý, NHNN Việt Nam
  lớn, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các NHTM đã kịp thời ban hành Thông tư số: 19/2018/
  Việt Nam cũng sẽ không bỏ qua mảng kinh TT-NHNN, hướng dẫn về quản lý ngoại hối
  doanh có nhiều triển vọng, nhiều tiềm năng đối với hoạt động thương mại biên giới Việt
  bởi nhu cầu chi tiêu ngoại tệ cho các hoạt Nam – Trung Quốc, có hiệu lực thi hành từ
  động du lịch, du học, định cư,…ở nước ngoài 12/10/2018. Đây là điều kiện cho các NHTM
  ngày càng lớn. Lượng kiều hối về Việt Nam Việt Nam đẩy mạnh cạnh tranh về giao dịch
  cũng tăng nhanh theo từng năm. Đồng thời, mua bán NDT ở khu vực biên giới, nhất là
  các NHTM Việt Nam còn phải cạnh tranh với trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ –
  mua bán ngoại tệ trên thị trường “chợ đen”, Trung Quốc chưa giảm bớt căng thẳng.
  chủ yếu là các cửa hàng vàng. Mặc dù các Theo quy định pháp lý nói trên, các đối
  NHTM Việt Nam trong nhiều năm qua đưa tượng được sử dụng Nhân dân tệ trong thanh
  ra không ít chương trình khuyến mại tặng toán gồm thương nhân, cư dân biên giới Việt
  quà, tặng tiền cho khách hàng thực hiện giao Nam, Trung Quốc có hoạt động thương mại
  dịch ngoại tệ với ngân hàng,…hay bổ sung biên giới giữa 2 nước; các ngân hàng thương
  nhiều tiện ích, như cho phép đổi ngoại tệ tại mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được
  cây ATM, thì thói quen mua bán ngoại tệ trên phép kinh doanh ngoại hối.
  thị trường tự do của người dân vẫn khó thay Cùng với đồng Nhân dân tệ, VND và
  đổi.  Đặc biệt là với những giao dịch Nhân ngoại tệ tự do chuyển đổi cũng được dùng
  dân tệ của tư nhân, của cá nhân ở khu vực trong các giao dịch thanh toán ở biên giới.
  biên giới phía Bắc. Phương thức thanh toán bao gồm thanh toán
  Hành lang pháp lý tạo cơ hội cho các qua ngân hàng, bằng VND hoặc Nhân dân tệ
  Ngân hàng thương mại Việt Nam mở rộng (CNY) tiền mặt. Ngoài ra, thông tư cũng quy
  kinh doanh mua bán Nhân dân tệ trong bổi định một số hoạt động ngoại hối khác, như:
  cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc ủy thác thanh toán bằng đồng CNY, hoạt
  động xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và
  Trong bối cảnh căng thẳng thương mại VND tiền mặt.
  Mỹ – Trung gia tăng, nhiều dự báo sẽ chỉ ra
  rằng, các cơ hội gia tăng quan hệ thương 3. Kết luận và khuyến nghị
  mại, đầu tư, du lịch quốc tế của Việt Nam Dự báo, dù diễn biến quan hệ thương
  và Trung Quốc sẽ lớn hơn, giao dịch bằng mại Mỹ – Trung Quốc tới đây như thế nào đi

 9. 60 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  chăng nữa, thì quan hệ thương mại, đầu tư, Tài liệu tham khảo:
  du lịch, dịch vụ hành không,… giữa Việt Nam 1. https://www.imf.org/en/Data
  và Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng lớn, các
  2. https://www.bankofamerica.com/
  giao dịch về thanh toán, chuyển tiền, chuyển
  đổi tiền tệ của doanh nhân, cá nhân người 3. ECB (2017), “ECB completes foreign reserves
  Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục ở quy mô investment in Chinese renminbi equivalent to
  lớn hơn và NDT sẽ có những biến động khó €500 million”, Press Release, June 2017;
  lường. Bên cạnh đó, với việc CPTPP chính 4. https://www.thomsonreuters.com/en.html
  thức có hiệu lực từ 30/12/2018, các hiệp định
  5. Bloomberg
  thương mại khác giữa Việt Nam và các khối,
  các nước khác được thực thi, quan hệ thương 6. www.babypips.com
  mại, đầu tư, dịch vụ, du lịch, lao động, chuyên 7. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 của
  gia, thanh toán, chuyển tiền, giao dịch vốn,… Vietcombank
  của Việt Nam với cộng đồng quốc tế sẽ tiếp
  8. https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-
  tục phát triển lên các mức độ mới. Thị trường
  te/tham-vong-quoc-te-hoa-dong-nhan-dan-te-
  tài chính quốc tế tiếp tục diễn biến với những
  cua-trung-quoc-3130004.html
  tác động kinh tế, chính trị, thiên tai,….bất
  thường. Đó là những cơ hội và thách thức lớn 9. http://cafef.vn/20-ngan-hang-boi-thu-tu-kinh
  đối với các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên với -doanh-ngoai-hoi-trong-3-quy-dau-nam-20181
  kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua, đặc 0271148322.chn
  biệt là trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm Địa chỉ tác giả: Khoa tài chính ngân hàng _
  2019, chắc chắn hoạt động kinh doanh ngoại Trường Đại học Mở Hà Nội
  hối của các NHTM Việt Nam sẽ có kết quả Email: hailv@hou.edu.vn
  bền vững hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
  kinh tế của đất nước.
  Vấn đề đặt ra cho các NHTM Việt
  Nam, đó là tiếp tục tăng cường đào tạo cán
  bộ, thực hiện tốt các nghiệp vụ phòng ngừa
  rủi ro theo thông lệ kinh doanh ngoại hối
  quốc tế, chủ động và linh hoạt mua bán ngoại
  tệ trên thị trường, chú trọng đến các nghiệp
  vụ phái sinh.

Download tài liệu Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp File Word, PDF về máy