[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam

Download


Bài nghiên cứu gồm có 5 chương: Chương 1 – Giới thiệu; Chương 2 – Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh; Chương 3 – Cơ sở lý thuyết về bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm nhân thọ; Chương 4 – Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh; Chương 5 – Nhận xét và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  TÌM HIỂU VỀ VẤN NẠN TRỤC LỢI
  TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
  TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH –
  TỔNG ĐẠI LÝ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Minh Thùy
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phạm Quỳnh Như
  MSSV: 1211191721
  Lớp: 12DTNH07

  TP. Hồ Chí Minh, 2016

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  TÌM HIỂU VỀ VẤN NẠN TRỤC LỢI
  TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
  TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH –
  TỔNG ĐẠI LÝ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Minh Thùy
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phạm Quỳnh Như
  MSSV: 1211191721
  Lớp: 12DTNH07

  TP. Hồ Chí Minh, 2016

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Em xin cam đoan đây là bài khóa luận tốt nghiệp do em thực hiện, không có hành vi
  sao chép các bài khóa luận tốt nghiệp khác, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và
  chịu mọi kỷ luật của khoa và nhà trường đề ra.

  TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Em xin chân thành cảm ơn cô Phan Minh Thùy đã tận tâm hướng dẫn và giúp em
  nhận ra, cũng như khắc phục những thiếu sót của em trong suốt quá trình thực tập tại
  công ty và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
  Em xin chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Hữu Thịnh – Quản Lý Kinh Doanh Cấp
  Cao, Chị Trần Thị Tý Hồng – Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao và các anh chị nhân viên
  Tư vấn tài chính tại phòng kinh doanh 85 đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt
  thời gian em thực tập tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý Dai-
  Ichi Life Việt Nam – Chi Nhánh Quận 10.
  Bài khóa luận tốt nghiệp được em thực hiện trong thời gian rất ngắn, do vậy chắc
  chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót khi tìm hiểu, đánh giá và trình bày về công ty
  TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh, em rất mong được sự thông cảm của quý công ty và
  quý thầy cô.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  iii

 5. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng

  Thịnh năm 2014 và 2015 …………………………………………………………………………………. 9
  Bảng 4.1: Một số điều điều khoản quy định hình thức xử lý kỷ luật về các hành vi

  trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ của Dai-Ichi Life Việt Nam …………………………. 41

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty Bảo Gia Hưng Thịnh ………………………………. 6
  Sơ đồ 4.1: Quy trình phát hành hợp đồng bảo hiểm được áp dụng tại công ty TNHH

  MTV Bảo Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………. 39
  Sơ đồ 4.2: Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm được áp dụng tại công ty TNHH

  MTV Bảo Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………. 40
  Sơ đồ 4.3: Quy trình xử lý vi phạm Tư vấn tài chính tại công ty TNHH MTV Bảo
  Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………………………. 43

  iv

 6. BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

  KÝ HIỆU Ý NGHĨA

  TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn

  TNHH MTV Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

  Dai-Ichi Life Việt Nam Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam

  TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh

  v

 7. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  1.1. Lý do chọn đề tài
  Trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ đã bắt đầu xuất hiện từ thuở sơ khai của ngành bảo
  hiểm, đây là hành vi cố ý lừa đảo, gây ra những thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp
  bảo hiểm. Hiện nay, với mức sống ngày càng cao, số lượng người dân có nhu cầu và khả
  năng tham gia bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng. Chính vì vậy, vấn nạn trục lợi trong
  bảo hiểm nhân thọ ngày càng được ươm mầm nhiều hơn.
  Để phòng chống trục lợi bảo hiểm và phòng ngừa tổn thất tài chính cho doanh nghiệp
  bảo hiểm, chúng ta cần phải tìm hiểu những khả năng có thể xảy ra hành vi trục lợi nhằm
  phát hiện dấu hiệu trục lợi ngay từ ban đầu và nhanh chóng ngăn chặn hành vi đáng lên
  án ấy.
  Đó chính là lý do tôi chọn đề tài: “Tìm Hiểu Về Vấn Nạn Trục Lợi Trong Bảo
  Hiểm Nhân Thọ Tại Công Ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý Dai-
  Ichi Life Việt Nam”
  1.2. Mục đích nghiên cứu
  Tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, trải nghiệm vị trí
  Tư vấn tài chính, quan sát, thu thập thông tin nhằm tìm hiểu về thực trạng trục lợi trong
  bảo hiểm nhân thọ và đề xuất một số kiến nghị về phòng chống trục lợi bảo hiểm nhân
  thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh. Mặt khác, giúp bản thân nhận thức rõ
  hơn về mức độ nghiêm trọng của hành vi trục lợi bảo hiểm nhân thọ và có ý thức tránh
  rơi vào trường hợp vô tình vướng vào vòng lao lý.
  1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
  – Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thực
  trạng về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ nói chung, ở công ty TNHH MTV Bảo
  Gia Hưng Thịnh nói riêng, từ đó tìm ra những khả năng có thể xảy ra hành vi trục lợi và
  đề xuất một số kiến nghị về phòng chống trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH
  MTV Bảo Gia Hưng Thịnh.
  – Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý
  Dai-Ichi Life Việt Nam, tại lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận
  10, TP.HCM.

  1

 8. 1.4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong bài nghiên cứu, tôi đã sử dụng phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thông
  qua quá trình quan sát, trải nghiệm vị trí Tư vấn tài chính, tìm hiểu tình hình hoạt động
  kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại phòng kinh doanh và tìm hiểu thực trạng về
  vấn nạn trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh. Đồng
  thời tham khảo các giáo trình, tài liệu về nguyên lý bảo hiểm, về bảo hiểm nhân thọ, cũng
  như những quyết định, thông tư quy định liên quan hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở
  Việt Nam, kết hợp phân tích quy trình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công
  ty. Từ đó phát hiện ra những khả năng có thể xảy ra hành vi trục lợi và đề xuất một số
  kiến nghị ngăn ngừa trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia
  Hưng Thịnh.
  1.5. Kết cấu đề tài:
  Bài nghiên cứu gồm có 5 chương:
  – Chương 1: Giới thiệu
  – Chương 2: Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  – Chương 3: Cơ sở lý thuyết về bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm nhân thọ
  – Chương 4: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH
  MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  – Chương 5: Nhận xét và kiến nghị.

  2

 9. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH
  2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Nhật Bản và
  Dai-Ichi Life Việt Nam
  Công ty TNHH BHNT Dai-Ichi Nhật Bản
  The Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited được thành lập vào ngày 15 tháng 9
  năm 1902 dưới hình thức công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên tại Nhật Bản.
  Năm 1970, Dai-Ichi Life thành lập học viện FALIA (Foundation for the
  Advancement of Life Insurance Around the World – Học viện vì sự phát triển của ngành
  BHNT trên toàn thế giới) thông qua việc hợp nhất những tổ chức có chung sứ mệnh đã
  hoạt động từ năm 1962, với mục tiêu tăng cường hỗ trợ cho sự phát triển của ngành
  BHNT trên thế giới, đặc biệt tại châu Á.
  Năm 1975, văn phòng đại diện đầu tiên của Dai-Ichi Life ở nước ngoài được thành
  lập tại New York, Mỹ (hiện nay là công ty Dai-ichi Life International (U.S.A), Inc.) với
  mục đích nghiên cứu hệ thống bảo hiểm, kinh tế, tài chính của Mỹ, đồng thời xúc tiến
  bảo hiểm nhân thọ nhóm quốc tế giữa các chi nhánh của các công ty Nhật Bản.
  Năm 2001, Dai-Ichi Life là công ty đầu tiên trong ngành tài chính- bảo hiểm ở Nhật
  Bản vinh dự được trao tặng giải thưởng “Chất lượng Nhật Bản”.
  Năm 2007, Dai-Ichi Life mua lại công ty liên doanh Bảo Minh – CMG và thành lập
  Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam.
  Năm 2010, Dai-Ichi Life chuyển đổi hình thức từ công ty tương hỗ sang công ty cổ
  phần đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Tokyo.
  Năm 2014, Dai-Ichi Life tham gia Hiệp Ước Toàn Cầu Của Liên Hiệp Quốc (The
  United Nations Global Compact – UNGC) với tầm nhìn hướng đến một nền kinh tế toàn
  cầu bền vững.
  Theo báo cáo tài chính năm 2015, với tổng tài sản trị giá 416,2 tỷ đô la Mỹ, Dai-Ichi
  Life được xếp hạng ở vị trí thứ 18 trong danh mục các công ty bảo hiểm nhân thọ hàng
  đầu thế giới. (Nguồn: http://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world)
  Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam
  Ngày 18/01/2007, công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam được thành
  lập, đặt trụ sở tại tầng 3 tòa nhà SaiGon Riverside và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ
  100% vốn Nhật Bản đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2012,

  3

 10. trụ sở chính của Dai-Ichi Life Việt Nam chuyển về địa điểm mới tại Tòa nhà Dai-ichi
  Life trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận. Việc chuyển trụ sở chính không
  những là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Dai-Ichi Life Việt Nam
  mà còn thể hiện cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng và đất nước Việt Nam.
  Năm 2008, chỉ sau 1 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-Ichi Life Việt Nam đã được
  Bộ Tài Chính cho phép tăng vốn đầu tư từ 25 triệu đô la Mỹ lên 72 triệu đô la Mỹ. Ngày
  18 tháng 01 năm 2016, Dai-Ichi Life Việt Nam đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 72 triệu
  USD lên 87 triệu USD, sau khi nhận được chuẩn y từ Bộ Tài chính. Chưa dừng lại ở đây,
  theo nguồn tin từ Dai-Ichi Life Việt Nam cho biết, Dai-Ichi Life Việt Nam đang tích cực
  triển khai kế hoạch tiếp tục nâng mức vốn điều lệ lên 100 triệu USD trong năm 2016.
  Đây là lần thứ hai sau 9 năm đi vào hoạt động, Dai-Ichi Life Việt Nam đã tăng vốn điều
  lệ để tăng cường mở rộng kinh doanh và đầu tư, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong
  hành trình vươn đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm
  nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Nếu kế hoạch nâng vốn điều lệ lên mức 100 triệu USD
  của Dai-Ichi Life Việt Nam được Bộ Tài Chính chuẩn y, Dai-Ichi Life Việt Nam sẽ trở
  thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất tại thị trường
  Việt Nam.
  Qua 9 năm hoạt động, Dai-Ichi Life Việt Nam đã lớn mạnh hơn gấp 9 lần về tổng
  doanh thu phí bảo hiểm, giữ vững vị thế là 1 trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu
  Việt Nam về thị phần doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng chính và doanh thu phí bảo hiểm
  khai thác mới. Dai-Ichi Life Việt Nam đã và đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng thông
  qua đội ngũ hơn 750 nhân viên và hơn 50.000 Tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Tiếp tục
  thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh, tính đến ngày 31 tháng 12 năm
  2015, Dai-Ichi Life Việt Nam đã khai trương gần 40 văn phòng Tổng Đại lý trong năm
  qua, giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ thống hơn 170 văn phòng
  và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc. Ngày 2 tháng 4 năm 2016, Dai-Ichi Life Việt Nam
  được trao tặng danh hiệu “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất” tại Chương trình liên
  hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam, do Thời báo Kinh tế
  Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Dai-Ichi Life Việt Nam được trao
  tặng giải thưởng danh giá này, đó là minh chứng cam kết thực tế của Công ty trong việc
  tích cực góp phần đảm bảo an toàn tài chính và an sinh xã hội lâu dài tại Việt Nam, cũng

  4

 11. như khẳng định uy tín thương hiệu hàng đầu Nhật Bản với sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm
  nhân thọ tiên tiến phục vụ hàng triệu khách hàng trên cả nước.
  Với triết lý kinh doanh mang đậm tính nhân văn từ Nhật Bản “Tất cả vì con người”,
  bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-Ichi Life Việt Nam đã và đang tích cực
  khởi xướng, thực hiện nhiều chương trình từ thiện, hoạt động xã hội có ý nghĩa và có
  những đóng góp thiết thực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa
  phương, thể hiện cam kết “Gắn bó dài lâu” với đất nước và con người Việt Nam.

  Hình 1.1: Logo công ty Dai-Ichi Life
  2.1.2. Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-
  Ichi Life Việt Nam
  Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh hợp tác với công ty TNHH bảo hiểm
  nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam khai trương Tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ tại địa chỉ số 336
  Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10, TP.HCM, đưa vào hoạt động ngày 03 tháng 04
  năm 2013. Sau đó chuyển về lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận
  10, TP.HCM.
  Đây là Văn phòng tổng đại lý thứ 5 tại khu vực TP.HCM và là Tổng Đại lý thứ 44
  của Dai-Ichi Life Việt Nam được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ cho việc mở rộng thị
  trường và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng tại địa phương.
  Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh có:
  – Tên giao dịch: BAO GIA HUNG THINH COMPANY LIMITED
  – Địa chỉ: lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
  – Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Bảo Danh
  – Giấy phép kinh doanh: 0312216572 – Mã số thuế: 0312216572
  – Điện thoại: 083-9798456 – Fax: 083-9798457
  – Hoạt động chính: Hoạt động đại lý cho công ty Dai-Ichi Life Việt Nam.
  + Đối với Dai-Ichi Life Việt Nam, Bảo Gia Hưng Thịnh thực hiện các nghiệp vụ
  của đại lý do Dai-Ichi Life Việt Nam ủy quyền: Bảo Gia Hưng Thịnh tìm kiếm nguồn
  khách hàng mới và thực hiện công tác giới thiệu, chào bán sản phẩm của Dai-Ichi Life
  Việt Nam cung cấp, đại diện Dai-Ichi Life Việt Nam thực hiện nghĩa vụ chăm sóc khách

  5

 12. hàng. Vai trò chủ yếu của Bảo Gia Hưng Thịnh đối với Dai-Ichi Life Việt Nam là mang
  thượng hiệu Dai-Ichi Life đến gần khách hàng hơn.
  + Đối với khách hàng: Bảo Gia Hưng Thịnh là cầu nối giữa khách hàng và Dai-Ichi
  Life Việt Nam. Vai trò chủ yếu của công ty đối với khách hàng là hướng dẫn, tư vấn và
  giải đáp mọi thắc mắc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các thủ tục yêu cầu bảo hiểm, thủ
  tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tất toán hợp đồng, v.v…, giúp khách hàng nộp phí bảo
  hiểm theo yêu cầu, và thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng.
  + Đối với nhân viên Tư vấn tài chính: Bảo Gia Hưng Thịnh hỗ trợ Tư vấn tài chính
  trong công tác tìm kiếm khách hàng, mở các lớp đào tạo nghiệp vụ hàng tháng nhằm giúp
  Tư vấn tài chính nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn và tạo cơ hội thăng tiến cho
  các Tư vấn tài chính.
  + Đối với cộng tác viên, Bảo Gia Hưng Thịnh có những khóa học bồi dưỡng kiến
  thức nghiệp vụ riêng dành cho công tác viên và luôn tạo điều kiện, cơ hội cho các cộng
  tác viên ưu tú được trở thành nhân viên chính thức của công ty TNHH MTV Bảo Gia
  Hưng Thịnh.
  2.2. Cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  2.2.1. Sơ đồ tổ chức tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty Bảo Gia Hưng Thịnh

  Ban Giám Đốc

  Phòng Phòng Kinh Phòng Phòng
  Kế Toán Doanh Nhân Sự Marketing

  Nhóm Kinh Doanh
  – Tư vấn tài chính
  – Cộng tác viên

  2.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
   Ban Giám Đốc:
  – Giám Đốc: Là người có quyền hạn cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm
  trước pháp luật về hoạt động kinh doanh và phương hướng mục tiêu của công ty, cũng
  như việc nâng cao đời sống của người lao động.

  6

 13. – Phó Giám Đốc: Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác quản lý, tổ chức, thực hiện lập
  kế hoạch hoạt động, kinh doanh theo sự phân công của Giám Đốc và chịu trách nhiệm
  trước Giám đốc về hiệu quả của các hoạt động.
   Phòng Kế Toán: Tham mưu cho ban Giám đốc về:
  – Quản lý vốn, tài sản của công ty.
  – Kiểm toán nội bộ, kiểm soát các chi phí hoạt động của công ty, đề xuất các biện
  pháp tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, bảo toàn và tăng vốn kinh doanh của công ty.
  – Xây dựng kế hoạch tài chính và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh theo định
  kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm của công ty.
  – Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, quỹ phúc
  lợi. Theo dõi và thực hiện trích nộp các khoản thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định.
   Phòng Kinh Doanh:
  – Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm khách hàng.
  – Căn cứ chỉ tiêu hàng tháng của công ty, nhu cầu thị trường, lập kế hoạch đáp ứng
  nhu cầu của thị trường và đạt hiệu quả trong công tác bán hàng.
  – Quản lí hợp đồng BHNT và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán
  quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.
  – Tổ chức hội nghị giao lưu khách hàng với chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe gia
  đình”, thực hiện công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng.
   Phòng Nhân Sự: Tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho
  hoạt động của công ty. Xây dựng, thực hiện chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật và các
  chế độ đãi ngộ nhân sự. Tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp
  vụ cho nhân viên.
   Phòng Marketing: Phân khúc thị trường, định vị thương hiệu, xác định khách
  hàng mục tiêu và phối hợp với các phòng ban khác trong việc phát triển hoạt động kinh
  doanh của công ty. Đây là phòng hỗ trợ kinh doanh.
  2.3. Tổ chức đại lý tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh và Dai-Ichi Life
  Việt Nam
  Để đảm bảo chất lượng đào tạo đại lý bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
  kinh doanh bảo hiểm đã có những quy định rất cụ thể về điều kiện đối với cơ sở đào tạo
  đại lý bảo hiểm, tiêu chuẩn của các giảng viên, nội dung chương trình đào tạo đại lý và
  chứng chỉ mà đại lý bảo hiểm cần phải có trước khi hành nghề.

  7

 14. Theo điều 32 Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007, “chương trình đào tạo
  đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
  1. Kiến thức chung về bảo hiểm;
  2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
  3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
  4. Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;
  5. Kỹ năng bán bảo hiểm;
  6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động
  đại lý bảo hiểm;
  7. Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm”.
  Để được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, các ứng viên sẽ phải tham gia chương trình
  đào tạo đại lý bảo hiểm do các cơ sở được Bộ Tài Chính phê duyệt và vượt qua các kỳ thi
  sát hạch do Bộ Tài Chính tổ chức.
  Với Dai-Ichi Life Việt Nam, tất cả các ứng viên của công ty TNHH MTV Bảo Gia
  Hưng Thịnh và các Tổng Đại Lý khác thuộc khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ được
  đào tạo tại Tòa nhà Dai-Ichi Life trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận.
  Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm hai phần chính:
  – Chương trình cơ bản bao gồm: kiến thức chung về bảo hiểm, trách nhiệm, đạo đức
  hành nghề của đại lý bảo hiểm, pháp luật kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, quyền và
  nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi
  nhân thọ nước ngoài và đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm tại Việt Nam.
  Thời gian đào tạo cho chương trình cơ bản tối thiểu là 24 giờ.
  – Chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm gồm có các nội dung chính: Kỹ năng
  bán bảo hiểm, thực hành nghề đại lý bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm mà đại lý dự kiến
  triển khai. Thời gian đào tạo cho chương trình này tối thiểu là 24 giờ.
  Sau khi hoàn thành xong khóa học tại trụ sở chính của Dai-Ichi Life Việt Nam, các
  ứng viên sẽ được tham gia kỳ thi sát hạch tại Bộ Tài Chính. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm
  có liên quan đến chương trình được đào tạo, nếu trả lời đúng từ 30 câu hỏi trở lên, ứng
  viên sẽ được cấp mã số và chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm. Tại Dai-Ichi Life Việt
  Nam, các đại lý bảo hiểm được gọi là Tư vấn tài chính.

  8

 15. 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  vào năm 2014 và năm 2015
  Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng
  Thịnh năm 2014 và 2015
  (Đơn vị: 1.000 đồng)
  Tốc độ tăng trưởng
  Chỉ tiêu 2014 2015
  Tăng/giảm %
  Tổng tài sản 56.161.643 76.527.601 20.365.958 36,26
  – Tài sản ngắn hạn 12.966.756 19.667.187 6.700.431 51,67
  – Tài sản dài hạn 43.194.887 56.860.414 13.665.527 31,64
  Tổng vốn 56.161.643 76.527.601 20.365.958 36,26
  – Nợ phải trả 38.962.511 54.936.417 15.973.906 50,00
  – Vốn chủ sở hữu 17.199.132 21.591.184 4.392.052 25,54
  Doanh thu phí bảo hiểm 25.236.000 35.002.000 9.766.000 38,70
  Doanh thu phí bảo hiểm khai
  9.045.000 12.454.000 3.409.000 37,69
  thác mới
  Số lượng hợp đồng khai thác
  782 985 203 25,96
  mới (Đơn vị: hợp đồng)
  Nguồn: Trích từ Bảng cân đối kế toán và Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014
  và 2015 của công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  Theo số liệu tổng hợp từ các báo cáo tài chính của 17 tập đoàn bảo hiểm nhân thọ
  đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 tiếp tục
  phát triển nhanh và bền vững với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 29,5%, doanh
  thu khai thác mới tăng trưởng 39,7% và số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới tăng
  24,2% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao
  nhất trong 5 năm trở lại đây của thị trường bảo hiểm nhân thọ.
  Bảng 1.1 cho thấy hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng
  Thịnh từ năm 2014 đến 2015 rất hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu đều có tốc độ tăng trưởng rất
  cao. Về tổng tài sản và tổng nguồn vốn, năm 2015 tăng vượt bậc 36,26% so với năm
  2014. Doanh thu phí bảo hiểm của năm 2015 tăng 38,70% so với cùng kỳ năm 2014.
  Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của năm 2015 tăng 37,69% so với năm 2014. Và
  số lượng hợp đồng khai thác mới của năm 2015 tăng 203 hợp đồng, tương ứng với tỷ lệ
  25,96 so với năm 2014.
  Đáng lưu ý khi so sánh tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu của Bảo Gia Hưng Thịnh và
  số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm và số lượng hợp

  9

 16. đồng bảo hiểm khai thác mới của công ty Bảo Gia Hưng Thịnh có tốc độ tăng trưởng lần
  lượt cao hơn 9,2% và 1,76% so với số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Về
  doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, năm 2015 ước đạt 12.454 triệu đồng, thấp hơn
  2,01% so với số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ.
  Nhìn chung, từ năm 2014 đến năm 2015 công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
  hoạt động kinh doanh rất khả quan với tốc độ tăng trưởng của tất cả các chỉ tiêu rất cao.
  Với thị trường Bảo hiểm nhân thọ được các chuyên gia kinh tế đánh giá là tràn đầy tiềm
  năng và triển vọng trong thời kỳ hiện tại và tương lai, chắc chắn công ty sẽ phát triển
  mạnh mẽ và tiến xa hơn nữa trong những năm sau.

  10

 17. CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ TRỤC LỢI
  BẢO HIỂM
  3.1. Bảo hiểm nhân thọ và một số khái niệm liên quan
  3.1.1. Khái niệm, đặc trưng, và vai trò của bảo hiểm nhân thọ
  a) Khái niệm bảo hiểm nhân thọ
  Bảo hiểm nhân thọ đã ra đời và phát triển từ rất lâu trên thế giới, do đó có rất nhiều
  khái niệm về bảo hiểm nhân thọ, sự khác nhau đó xuất phát từ các góc độ nhìn nhận và
  cách thức tiếp cận khác nhau.
  Theo khoản 12 điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Việt Nam năm 2000, “Bảo hiểm
  nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc
  chết”.
  Theo phương diện kinh tế, bảo hiểm nhân thọ là biện pháp chuyển giao rủi ro được
  thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm chấp nhận trả phí
  bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện
  bảo hiểm.
  Xét theo phương diện tài chính, bảo hiểm nhân thọ là sự huy động tiền nhàn rỗi của
  các tổ chức hoặc cá nhân tham gia bảo hiểm thông qua hình thức thu phí, nhằm lập quỹ
  bảo hiểm và sử dụng để chi trả cho những tổn thất đã cam kết của các đối tượng tham gia
  bảo hiểm.
  Nhìn chung, bảo hiểm nhân thọ là hình thức chuyển giao rủi ro, khắc phục tổn thất
  hiệu quả nhất trong tất cả các biện pháp hạn chế hậu quả của rủi ro.
  b) Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ
  – Là sản phẩm vô hình: Bảo hiểm nhân thọ là một loại sản phẩm đặc biệt. Sản phẩm
  mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bàn giao cho khách hàng chỉ đơn thuần là lời hứa,
  lời cam kết trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm. Đó là sản phẩm
  vô hình mà người mua không thể cảm nhận được ở thời điểm hiện tại giống như khi mua
  những thứ hàng hóa khác.
  – Vòng đời sản phẩm dài: Thông thường, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời
  hạn tham gia tối thiểu là 5 năm.
  – Vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính bảo vệ: Tiết kiệm bằng cách mua bảo
  hiểm không giống các loại hình tiết kiệm khác, bảo hiểm nhân thọ không những có thể
  giúp khách hàng tích luỹ về mặt tài chính mà còn mang tính bảo vệ cho bản thân và gia

  11

 18. đình của khách hàng. Nếu người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro thì những người
  thân còn lại của họ sẽ nhận được một khoản tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm, tuy số tiền
  bảo hiểm không thể bù đắp được những tổn thất về mặt tinh thần nhưng vẫn có thể góp
  phần giảm bớt gánh nặng và đảm bảo về mặt tại chính cho những người còn lại, đó chính
  là đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ mà các loại hình tiết kiệm khác không đáp ứng
  được.
  – Sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhiều mục tiêu khác nhau của khách hàng:
  Trong khi các sản phẩm của ngân hàng chỉ có thể giúp khách hàng có được một khoản
  tiền như mong muốn trong tương lai, thì lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tạo ra nhiều sản
  phẩm đáp ứng được nhiều mục tiêu khác nhau của khách hàng, như: bảo hiểm trọn đời,
  bảo hiểm sinh kỳ, tử kỳ, bảo hiểm hưu trí, v.v… Tùy theo mục tiêu của khách hàng mà
  doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp họ lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
  – Quy trình định phí phức tạp: Có nhiều yếu tố chính quyết định đến mức phí bảo
  hiểm của người tham gia bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm: Độ
  tuổi, giới tính, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn tham
  gia bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm, v.v… Ngoài ra còn có các nhân tố bên
  ngoài như: Tuổi thọ bình quân của con người, lãi suất đầu tư, tỷ lệ lam phát, v.v… Do phí
  bảo hiểm được xác định dựa trên nhiều yếu tố nên mức phí và số tiền bảo hiểm nhận
  được của mỗi người là khác nhau.
  – Tiền bảo hiểm được trả theo nguyên tắc khoán: Người thụ hưởng sẽ nhận được số
  tiền khoán đúng theo mức mà họ đã thỏa thuận trước trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ,
  tùy thuộc và phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng đóng phí của bên mua bảo hiểm.
  – Bảo hiểm nhân thọ áp dụng kỹ thuật dồn tích vốn: Đây là kỹ thuật được áp dụng
  đối với các loại hình bảo hiểm đảm bảo cho các rủi ro có tính chất thay đổi theo thời gian
  và đối tượng, thường gắn liền với tuổi thọ con người.
  c) Vai trò của bảo hiểm nhân thọ
  – Đối với xã hội
  + Tạo thêm việc làm cho người lao động: Ngành bảo hiểm hiện nay được đánh giá
  là rất tiềm năng và đang có xu hướng phát triển, do đó thị trường tài chính bảo hiểm (bao
  gồm Bảo hiểm nhân thọ) ở Việt Nam và một số nước hiện đang rất khát nguồn nhân lực,
  chính vì vậy sẽ giải quyết được phần nào tình trạng thiếu việc làm cho xã hội.

  12

 19. + Tạo nên nếp sống tiết kiệm, có kế hoạch tài chính cho người dân: Thông qua
  hình thức đóng phí bảo hiểm theo tháng, quý, năm, dần dần con người sẽ có ý thức hơn
  về việc tạo lập kế hoạch tài chính và sống tiết kiệm sao cho vừa chu toàn cuộc sống hiện
  tại, vừa có thể trích một khoản thu nhập để nộp phí bảo hiểm đã thỏa thuận.
  + Mang đến cảm giác an toàn cho người tham gia bảo hiểm: Rủi ro là những sự
  kiện diễn ra bất ngờ và không thể lường trước được hậu quả. Khi xảy ra sự kiện bảo
  hiểm, bảo hiểm nhân thọ góp phần ổn định cuộc sống của gia đình người được bảo hiểm,
  kịp thời khắc phục hậu quả của rủi ro. Tham gia bảo hiểm sẽ giúp chúng ta cảm thấy yên
  tâm hơn về vấn đề tài chính trong tương lai. Vì vậy, tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng là
  một cách thể hiện tình yêu thương đối với những người thân trong gia đình.
  – Đối với lĩnh vực Kinh tế – Tài chính
  + Góp phần phòng chống lạm phát: Nền kinh tế càng phát triển thì đời sống nhân
  dân ngày càng cao, dẫn đến xuất hiện nhu cầu tiết kiệm hoặc đầu tư số tiền nhàn rỗi. Vì
  vậy, Bảo hiểm nhân thọ ra đời nhằm giúp các cá nhân và tổ chức thực hiện nhu cầu này
  một cách hiệu quả và góp phần chống lạm phát cho nền kinh tế.
  + Góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước: Thị trường bảo hiểm nói
  chung hiện nay đang rất tiềm năng. Theo thống kê của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính
  Việt Nam, từ năm 2011 đến năm 2015, thị trường bảo hiểm đã nộp gần 5.000 tỷ đồng tiền
  thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách Nhà nước, trong đó các doanh nghiệp bảo
  hiểm nhân thọ đã nộp hơn 2.500 tỷ đồng. Mặt khác, khi người tham gia bảo hiểm gặp
  phải rủi ro, nhà nước không cần phải chi khoản trợ cấp hoặc chi rất ít cho những người
  không may mắn, vì đã có doanh nghiệp bảo hiểm bù đắp các khoản tổn thất cho họ. Vì
  vậy, bảo hiểm nhân thọ đã và đang góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
  + Đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế: Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách
  hàng cam kết nộp phí bảo hiểm đều đặn cho doanh nghiệp bảo hiểm, trong khi thời gian
  có hiệu lực của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương đối dài (trung bình khoảng 10
  năm), do đó các nguồn thu của doanh nghiệp bảo hiểm là rất lớn và hoàn toàn ổn định.
  Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền huy động được để đáp ứng nhu cầu vốn cho
  nền kinh tế.
  3.1.2. Các thể thức chính của bảo hiểm nhân thọ
  Theo khoản 1 điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Việt Nam số 24/2000/QH10 ngày
  09/12/2000, bảo hiểm nhân thọ có các nghiệp vụ chính sau:

  13

 20. a) Bảo hiểm tử kỳ
  Bảo hiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một
  số tiền cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng
  bảo hiểm còn hiệu lực. Nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống đến lúc đáo hạn hợp đồng
  thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả cho người thụ hưởng bất kỳ một khoản tiền
  nào. Bảo hiểm tử kỳ không được ký kết với mục đích tiết kiệm mà chủ yếu nhằm đề
  phòng và khắc phục hậu quả của rủi ro.
  Bảo hiểm tử kỳ hiện nay có các loại hình sau:
  – Bảo hiểm tử kỳ cố định
  – Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
  – Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đồi
  – Bảo hiểm tử kỳ giảm dần
  – Bảo hiểm tử kỳ tăng dần
  – Bảo hiểm thu nhập gia đình
  – Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện
  b) Bảo hiểm trọn đời
  Bảo hiểm trọn đời (hay còn được gọi là bảo hiểm trường sinh) là loại hình bảo hiểm
  mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một số tiền đã thỏa thuận cho người thụ hưởng
  khi người được bảo hiểm tử vong vào bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hợp đồng bảo
  hiểm có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm trọn đời được ký kết với mục đích đảm bảo về mặt
  tài chính cho gia đình khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro. Với những hợp
  đồng bảo hiểm có mệnh giá lớn, tham gia bảo hiểm trọn đời còn có thêm ý nghĩa tiết
  kiệm, tích lũy tài sản cho thế hệ sau.
  Những đặc điểm chính của hợp đồng bảo hiểm trọn đời:
  – Số tiền bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm trả một lần cho người thụ hưởng
  khi người được bảo hiểm tử vong.
  – Không có giới hạn về thời điểm kết thúc hợp đồng. Thời gian hiệu lực của hợp
  đồng được tính từ khi hợp đồng được phát hành cho đến khi người được bảo hiểm qua
  đời.
  – Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ (thời hạn đóng phí thường
  được giới hạn trong một số năm) và không thay đổi trong suốt quãng thời gian đóng phí.
  Thông thường, mức phí bảo hiểm trọn đời tối thiểu để có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm

  14

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý Dai-Ichi Life Việt Nam File Word, PDF về máy