[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn

Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn

Download


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn từ việc lập chứng từ ban đầu, tính toán cho đến việc ghi chép theo dõi trên các sổ sách chi tiết, tổng hợp và từ đó có một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn : ThS.CHÂU VĂN THƯỞNG
  Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ DIỄM
  MSSV:1054030101 Lớp: 10DKKT7

  TP. Hồ Chí Minh, 2014

  i

 2. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  LỜI CAM ĐOAN

  Em cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của em. Những kết quả và các số liệu
  trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích
  Hóc Môn, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
  nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Thị Diễm

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm ii LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 3. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  LỜI CẢM ƠN

  Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Công Nghệ đã tận tình giảng dạy,
  đặc biệt là quý thầy cô trong khoa Kế toán – tài chính – ngân hàng luôn truyền đạt những
  bài giảng bổ ích giúp em trang bị kiến thức sau này.

  Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy ThS Châu Văn Thưởng đã trực tiếp hướng dẫn
  tận tình, đóng góp ý kiến và hỗ trợ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

  Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị Phòng Tài Vụ nói riêng và công ty TNHH
  MTV Dịch Vụ Công Ích H.Hóc Môn nói chung, những người luôn nhiệt tình giúp đỡ, tạo
  điều kiện cho em tiếp xúc với tình hình thực tế với công tác kế toán tại công ty.

  Em kính chúc quý thầy cô cùng các anh chị Phòng Tài Vụ luôn dồi dào sức khỏe để công
  tác ngày càng hiệu quả hơn.Và Công ty TNHH Dịch Vụ Công Ích H.Hóc Môn sẽ ngày
  càng phát triển hơn nữa trong tương lai.

  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Thị Diễm

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm iii LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 4. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm iv LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 5. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….1

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ……………………………………………………………………….2

  1.1 Kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ ……………………………………………………………..3

  1.1.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………….3

  1.1.2 Kết cấu và nội dung ……………………………………………………………………………3

  1.1.3 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………5

  1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu ………………………………………………………………………….5

  1.2.1 Chiết khấu thương mại………………………………………………………………………..5

  1.2.2 Hàng bán bị trả lại………………………………………………………………………………7

  1.2.3 Giảm giá hàng bán ……………………………………………………………………………..8

  1.3 Kế toán chi phí ……………………………………………………………………………………………..10

  1.3.1 Giá vốn bán hàng ……………………………………………………………………………..10

  1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng ………………………………………………………………….11

  1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………………………..14

  1.3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ………………………………………..16

  1.4 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính ………………………………………………………………….18

  1.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ………………………………………………..18

  1.4.2 Kế toán chi phí tài chính ……………………………………………………………………20
  SVTH: Nguyễn Thị Diễm v LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 6. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  1.5 Kế toán hoạt động khác …………………………………………………………………………………22

  1.5.1 Kế toán thu nhập khác ………………………………………………………………………22

  1.5.2 Kế toán chi phí khác …………………………………………………………………………25

  1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………………………………….26

  1.6.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………..26

  1.6.2 Kết cấu và nội dung ………………………………………………………………………….27

  1.6.3 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………………….28

  CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
  HUYỆN HÓC MÔN …………………………………………………………………………………………27

  2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích H.Hóc Môn …………..27

  2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ……………………………………………27

  2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty……………………………………………………………….31

  2.1.3 Tình hình nhân sự của công ty ……………………………………………………………32

  2.1.4 Doanh số …………………………………………………………………………………………33

  2.1.5 Giới thiệu phòng kế toán tài vụ ………………………………………………………….34

  2.1.6 Hệ thống thông tin kế toán trong công ty ……………………………………………35

  2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn …………………………………………………..38

  2.2.1 Kế toán doanh thu dịch vụ …………………………………………………………………38

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm vi LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 7. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ………………………………………………..43

  2.2.3 Kế toán gía vốn bán hàng ………………………………………………………………….45

  2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp …………………………………………………49

  2.2.5 Kế toán chi phí tài chính ……………………………………………………………………53

  2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ………………………………………..55

  2.2.7 Kế toán chi phí khác …………………………………………………………………………58

  2.2.8 Kế toán thu nhập khác ………………………………………………………………………60

  2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………..61

  CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG
  TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN……………………………68

  3.1 Nhận xét ……………………………………………………………………………………………………68

  3.1.1 Nhận xét chung về công ty ………………………………………………………………..68

  3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty ……………………………………………..34

  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ
  Công Ích H.Hóc Môn ………………………………………………………………………………………….71

  3.2.1 Về hoạt động kinh doanh …………………………………………………………………..71

  3.2.2 Về công tác kế toán tại công ty …………………………………………………………..34

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………75

  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………………76

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm vii LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 8. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  MTV Một thành viên
  HĐTV Hội đồng thành viên
  TK Tài khoản
  HĐ Hợp đồng
  NN & PTNT Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
  TSCĐ Tài sản cố định
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  KQHĐ Kết quả hoạt động
  DT Doanh thu
  NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
  NCTT Nhân công trực tiếp
  CPSXC Chi phí sản xuất chung
  CPSXDD Chi phí sản xuất dở dang
  CT Công trình
  VCR Vận chuyển rác
  TGR Thu gom rác
  RYT Rác y tế
  VR Vớt rác

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm viii LỚP
  10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 9. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 511

  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán TK 511

  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 521

  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán TK 521

  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 531

  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán TK 531

  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 532

  Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán TK 532

  Sơ đồ 1.9: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 632

  Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán TK 632

  Sơ đồ 1.11: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 641

  Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán TK 641

  Sơ đồ 1.13: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 642

  Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán TK 642

  Sơ đồ 1.15: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 821

  Sơ đồ 1.16: Sơ đồ hạch toán TK 821

  Sơ đồ 1.17: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 515

  Sơ đồ 1.18: Sơ đồ hạch toán TK 515

  Sơ đồ 1.19: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 635

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm ix LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 10. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  Sơ đồ 1.20: Sơ đồ hạch toán TK 635

  Sơ đồ 1.21: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 711

  Sơ đồ 1.22: Sơ đồ hạch toán TK 711

  Sơ đồ 1.23: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 811

  Sơ đồ 1.24: Sơ đồ hạch toán TK 811

  Sơ đồ 1.25: Sơ đồ luân chuyển chứng từ TK 911

  Sơ đồ 1.26: Sơ đồ hạch toán TK 911

  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức

  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán

  Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán Nhật ký chung

  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán TK “Doanh thu bán hàng”

  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán TK “Doanh thu hoạt động tài chính”

  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán TK “Giá vốn bán hàng”

  Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán TK “Chi phí QLDN”

  Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán TK “Chi phí tài chính”

  Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán TK “Chi phí thuế TNDN”

  Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán TK “Chi phí khác”

  Sơ đồ 2.10: Sơ đồ hạch toán TK “Thu nhập khác”

  Sơ đồ 2.11: Sơ đồ hạch toán TK “Xác định kết quả kinh doanh”

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm x LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 11. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh lẫn nhau để
  tồn tại và phát triển. Muốn đứng vững trên thị trường thì sản phẩm của các doanh nghiệp
  kinh doanh phải có đầu ra ổn định, có lợi nhuận. Để tồn tại lâu dài và phát triển hơn nữa
  thì mục tiêu mà các doanh nghiệp đó hướng tới là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục
  tiêu, doanh nghiệp phải thực hiện tốt khâu tiêu thụ vì qua đó doanh nghiệp mới có thể bù
  đắp toàn toàn bộ chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, việc tập
  hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là khâu rất quan trọng, nó phản
  ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp, dựa vào đó sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo đánh
  giá và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận.Có thể nói rằng các chỉ
  tiêu trên sẽ quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của một doanh nghiệp.

  Doanh thu và chi phí là những yếu tố quan trọng trong quá trình kinh doanh. Doanh
  thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ
  các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng
  vốn chủ sở hữu.Và chi phí là những chi phí liên quan đến xác định kết quả kinh doanh
  gồm có giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài
  chính, chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi đã xác định được những
  yếu tố trên kế toán sẽ tiến hành xác định kết quả kinh doanh.Vậy trong thực tế tiến trình
  xác định kết quả kinh doanh sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào?

  Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn, em
  được học hỏi kinh nghiệm và một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế
  toán doanh thu, chi phí nên em quyết định đi sâu tìm hiểu về vấn đề này. Vì vậy em đã
  chọn đề tài “Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn ”

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn từ việc lập
  chứng từ ban đầu, tính toán cho đến việc ghi chép theo dõi trên các sổ sách chi tiết, tổng
  hợp và từ đó có một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Chính vì thế

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 1 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 12. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  báo cáo sẽ giúp người đọc có thể hiểu được các khâu công việc của kế toán doanh thu,
  chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói chung và kế toán tại công ty TNHH MTV Dịch
  vụ Công ích Hóc Môn nói riêng. Đồng thời có thể hiểu được các chế độ, chính sách, các
  quyết định, các chuẩn mực về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  của Nhà nước trong thực tế được các doanh nghiệp áp dụng như thế nào? Ngoài ra em
  xin đưa ra một số nhận xét về công ty, có thể giúp cho công ty nhận thấy được những
  điểm mạnh, những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả
  kinh doanh của công ty từ đó có kế hoạch quản lý tốt hơn cũng như tổ chức một cách
  khoa học, hợp lý công tác kế toán tại công ty mình góp phần hoàn thiện công tác kế toán
  hơn.

  Số liệu minh họa trong đề tài: số liệu năm 2013

  Đề tài có kết cấu ba phần như sau:

  Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công
  ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn

  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ
  Công ích Huyện Hóc Môn

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 2 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

  1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  1.1.1 Khái niệm

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được
  trong một kỳ kế toán từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

  Doanh thu được ghi nhận đồng thời thoả mãn 5 điều kiện sau:

   Doanh nghiệp chuyển giao toàn bộ phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở
  hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.
   DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá đặc
  quyền kiểm soát hàng hoá.
   Doanh thu đựoc xác định tương đối chắc chắn.
   DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
   Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

  1.1.2 Kết cấu và nội dung

  Tài khoản sử dụng

  Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  Tài khoản cấp 2:

   TK 5111: doanh thu bán hàng hóa.
   TK 5112: doanh thu bán các thành phẩm.
   TK 5113: doanh thu cung cấp dịch vụ.
   TK 5114: doanh thu trợ cấp trợ giá.
   TK 5117: doanh thu kinh doanh bất động sản
   TK 5118: Doanh thu khác

  Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, bảng thanh toán hàng đại lý,
  ký gửi ; bảng kê thu mua hàng hóa; phiếu xuất kho; thẻ quầy hàng….

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 3 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  Sơ đồ luân chuyển chứng từ:

  Nghiệp vụ bán hàng Kế toán lập hóa Trình Giám đốc
  phát sinh đơn bán hàng ký duyệt

  Lưu trữ chứng Kế toán định
  từ khoản, ghi sổ

  Nguyên tắc hạch toán
  Tài khoản 511 chỉ phản ánh số doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán,
  dịch vụ đã cung cấp mà không phân biệt là đã thu tiền hay chưa.
  Giá bán được hạch toán là giá bán thực tế, là số tiền ghi trên hoá đơn
  Trường hợp chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thì theo dõi
  riêng trên các tài khoản 521, 531 và 532.

  Kết cấu tài khoản 511

  Nợ 511 Có

  – Thuế TTĐB hoặc thuế XK và thuế GTGT – Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung
  tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế
  theo doanh thu bán hàng thực tế của doanh toán.
  nghiệp.

  – Các khoản giảm trừ: giảm giá hàng bán,
  hàng trả lại, chiết khấu thương mại.

  – Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần sang
  TK 911 để xác định kết quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh.

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 4 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 15. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  1.1.3 Sơ đồ hạch toán

  TK 521, 531, 532 TK 511 TK 111, 112, 131

  Kết chuyển các khoản doanh thu bán hàng
  giảm trừ doanh thu chưa có thuế GTGT

  TK 33311 TK 33311
  thuế TTĐB, thuế XK thuế GTGT
  thuế GTTT (trực tiếp) đầu ra

  TK 911

  cuối kỳ kết chuyển
  doanh thu thuần về TK 911

  1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu

  1.2.1 Chiết khấu thƣơng mại

  1.2.1.1 Khái niệm

  Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán làm giảm giá niêm yết cho khách hàng
  mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng mua bán hoặc bản cam
  kết giữa hai bên.

  1.2.1.2 Kết cấu và nội dung

  Tài khoản sử dụng

  TK 521: Chiết khấu thương mại

  TK 521 có 3 TK cấp 2:

   TK 5211: chiết khấu hàng hoá
   TK 5212: chiết khấu thành phẩm
   TK 5213: chiết khấu dịch vụ

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 5 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 16. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  Chứng từ sử dụng Chế độ tài chính của doanh nghiệp về chiết khấu thương mại, hóa đơn
  bán hàng, hóa đơn GTGT, phiếu chi…

  Sơ đồ luân chuyển chứng từ

  Phát sinh khoản Kế toán kiểm tra đối Giám đốc xét
  CKTM chiếu điều kiện hợp duyệt chứng từ
  đồng

  Lưu trữ chứng Kế toán ghi nhận
  từ khoản giảm
  Nguyên tắc hạch toán doanh thu

  Chỉ phản ánh khoản CKTM người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng
  chính sách CKTM của doanh nghiệp đã quy định.

  Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng
  chiết khấu thì khoản CKTM này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn
  GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.

  Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng CKTM, giá bán phản
  ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ CKTM) thì khoản CKTM này không
  được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ CKTM.

  Trong kỳ, CKTM phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ TK 521. Cuối kỳ,
  khoản CKTM được kết chuyển toàn bộ sang TK 511

  Kết cấu tài khoản

  Nợ 521 Có
  Số chiết khấu thương mại đã chấp Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết
  nhận thanh toán cho khách hàng. khấu thương mại sang TK 511 “Doanh thu
  bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định
  doanh thu thuần của kỳ kế toán

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 6 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 17. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  1.2.1.3 Sơ đồ hạch toán

  TK 111, 112, 131 TK 521 TK 511

  Các khoản chiết khấu cuối kỳ kết chuyển chiết

  thương mại phát sinh khấu thương mại sang

  cho khách hàng TK 511

  TK 3331

  Thuế GTGT

  đầu ra (nếu có)

  1.2.2 Hàng bán bị trả lại

  1.2.2.1 Khái niệm

  Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ
  nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết, hàng bị
  kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

  Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả lại
  hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn (nếu trả lại
  toàn bộ) hoặc bảng sao hoá đơn (nếu trả lại một phần hàng).

  1.2.2.2 Kết cấu và nội dung

  Tài khoản sử dụng TK 531: Hàng bán bị trả lại

  Chứng từ sử dụng Văn bản trả lại của người mua, phiếu nhập kho lại số hàng trả lại

  Sơ đồ luân chuyển chứng từ
  Văn bản trả lại,phiếu Kế toán kiểm tra đối chiếu Giám đốc xét duyệt
  NK hàng trả lại điều kiện hợp đồng chứng từ

  Lưu trữ chứng từ Kế toán ghi nhận
  khoản giảm DT

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 7 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 18. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  Nguyên tắc hạch toán

  Tài khoản này chỉ phản ánh giá trị của số hàng đã bán bị trả lại (tính theo đúng
  đơn giá bán ghi trên hoá đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc hàng
  bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi đuợc phản ánh vào TK 641 “Chi phí bán
  hàng”.

  Kết cấu tài khoản

  Nợ 531 Có
  Giá trị hàng bán bị trả lại phát sinh trong Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số hàng
  kỳ bán bị trả lại sang TK 511 để xác định doanh
  thu thuần của kỳ kế toán

  1.2.2.3 Sơ đồ hạch toán

  TK 111, 112, 131 TK 531 TK 511

  Thanh toán tiền hàng Kc giá trị hàng bán bị trả lại

  với người mua về hàng bị trả lại

  TK 33311

  Thuế GTGT

  1.2.3 Giảm giá hàng bán

  1.2.3.1 Khái niệm

  Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất
  phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng

  1.2.3.2 Kết cấu và nội dung

  Tài khoản sử dụng: TK 532 – Giảm giá hàng bán

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 8 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 19. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  Chứng từ sử dụng Công văn đề nghị giảm giá hoặc chứng từ đề nghị giảm giá có sự
  đồng ý cả người mua và người bán.

  Sơ đồ luân chuyển chứng từ

  Chứng từ đề nghị Kế toán kiểm tra đối chiếu Giám đốc xét duyệt
  giảm giá điều kiện hợp đồng chứng từ

  Lưu trữ chứng từ Kế toán ghi nhận
  khoản giảm DT

  Nguyên tắc hạch toán

  Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi
  đã bán hành và phát hành hoá đơn.Trong kỳ, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế
  được phản ánh vào bên Nợ của TK 532. Cuối kỳ, kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng
  bán sang TK 511 để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ.

  Kết cấu tài khoản
  Nợ 532 Có
  Khoản giảm giá hàng bán phát Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số
  sinh trong kỳ giảm giá hàng bán sang TK 511 để xác định
  doanh thu thuần của kỳ kế toán

  1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán

  TK 111, 112, 131 TK 532 TK 511

  Khoản giảm giá hàng Cuối kỳ kết chuyển sang TK 511

  bán cho khách

  TK 33311

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 9 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

 20. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS.Châu Văn Thưởng

  1.3 Kế toán chi phí

  1.3.1 Giá vốn bán hàng

  1.3.1.1 Khái niệm

  Giá vốn hàng bán là giá thực tế của số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã được xác định tiêu
  thụ. Ở các doanh nghiệp sản xuất – thương mại, giá vốn hàng bán của thành phẩm chủ
  yếu là giá thành của thành phẩm bán ra.

  1.3.1.2 Kết cấu và nội dung

  Tài khoản sử dụng TK 632 – Giá vốn hàng bán

  Chứng từ sử dụng Hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng

  Sơ đồ luân chuyển chứng từ
  Phát sinh NV bán Kế toán tính giá vốn, lập Giám đốc ký duyệt
  hàng,cung cấp DV chứng từ như phiếu xuất chứng từ
  kho,hóa đơn,,

  Lưu trữ chứng Kế toán ghi sổ
  từ
  Nguyên tắc hạch toán

  Kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán của thành phẩm, hàng hóa, chi phí liên quan đến dịch
  vụ, hoạt động kinh doanh, cho thuê bất động sản đầu tư,… vào bên “Nợ” của TK 632.
  Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng thực bán vào bên “Nợ” TK 911 để xác định kết quả
  kinh doanh thực hiện trong kỳ.

  Kết cấu tài khoản
  Nợ 632 Có
  Trị giá vốn của SP, hàng hóa, dịch vụ bán Giảm giá vốn hàng bán
  trong kỳ.
  Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ số giá vốn hàng
  Chi phí SX, tự chế TSCĐ vượt trên định mức bán sang TK 911

  Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  SVTH: Nguyễn Thị Diễm 10 LỚP 10DKKT7
  MSSV: 1054030101

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn File Word, PDF về máy