[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh

Download


Khoá luận này nghiên cứu phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh. Đánh giá hoạt động tín dụng tại cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh. Rút ra được bài học kinh nghiệm về tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Đề tài:
  PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN KHÁCH
  HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK– CHI
  NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PGD
  HÀNG XANH

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: TS. PHAN ĐÌNH NGUYÊN
  Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH
  MSSV: 1154021564 Lớp: 11DTNH1

  _ TP.Hồ Chí Minh – 2015_

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Đề tài:
  PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN KHÁCH
  HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK– CHI
  NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PGD
  HÀNG XANH

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: TS. PHAN ĐÌNH NGUYÊN
  Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH
  MSSV: 1154021564 Lớp:Lớp:
  11DTNH1
  11DTNH1

  _ TP.Hồ Chí Minh – 2015_

  i

 3. ỜI CA ĐOAN

  T x : uận tốt nghiệp này là nghiên cứu thực sự của tôi,
  ƣợc thực hiện dự trê ơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thứ uyê t ểu
  tình hình thực tiễ t Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
  Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh– PGD Hàng xanh” v dƣới sự ƣớng dẫn khoa học của
  Thầy P Đ N uyê . Các số liệu, bảng biểu và những kết quả trong Khóa luận là
  trung thực, các nhậ xét p ƣơ ƣớ ƣ r xuất phát từ thực tiễ v ế t ứ ệ
  .
  Một lần nữ t x ịnh về sự trung thực của lờ trên.

  Sinh viên thực hiện

  Ký tên

  Nguyễn Thị Ngọc Trinh

  ii

 4. ỜI CẢ N

  Trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp vớ ề tài “Phân tích tín dụng
  ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD
  Hàng Xanh” bên c nh sự nổ lực củ á â ã vận dụng những kiến thức tiếp t u ƣợc
  ở trƣờng, tìm tòi học hỏ ũ ƣ t u t ập thông tin, số liệu ê qu ế ề tài. Tôi
  luôn nhậ ƣợc sự p ỡ, góp ý tận tình từ Thầy P Đ N uyê ã ƣớng dẫn tôi
  trong suốt quá trình thực hiệ ề tài, cùng với những lờ ộng viên khuyến khích từ phía
  b n bè.

  Tôi xin gửi lời cả ơ â t ế qu T ầy trƣờ Đ ọ N ệ
  TP. Hồ M ữ á vê ã truyề tv ƣớng dẫ t tr 3 qu
  ểt ữ ế t ứ bổ v ầ t ết t Khóa luận tốt nghiệp y. Đồ
  t ờ t x ử ờ á ơ â t ế ị công tác t i PG H X ã
  p ỡv ƣớ dẫ t rất ều tr t ờ t ự tập t N â . Đặc biệt tôi
  xin gửi lời cả ơ â t ến Thầy P Đ N uyê ƣờ ã tậ t p ỡ,
  trực tiếp chỉ bả ƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình làm Khóa luận tốt nghiệp.

  Tr quá tr t ự ệ Khóa luận tốt nghiệp vớ t ờ v ả ò
  ế Khóa luận tốt nghiệp ủ t t ể trá ỏ ữ t ếu s t. T
  ậ ƣợ sự p â t từ qu T ầy v á b ể Khóa luận tốt nghiệp này
  ƣợc hoàn thiệ ơ .

  Tôi xin chân thành cả ơ v sức khỏe ến quý Thầy Cô.

  TP. Hồ M y …..t á ….. 20

  iii

 5. iv
 6. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN :

  Họ và tên sinh viên : …………………………………………………………………………..

  MSSV : ………………………………………………………………………………………………

  Lớp : …………………………………………………………………………………………………

  Thờ t ƣ tập: Từ …………… ế ………………..

  T i ơ vị: ………………………………………………………………….

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập s vê ã t ể hiện :

  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy ịnh:
  Tốt K á Tru b K t

  2. T ƣờng xuyên liên hệ v tr ổi chuyên môn với Giả vê ƣớng dẫn :
  T ƣờng xuyên Ít liên hệ Không

  3. Đề t t chất ƣợng theo yêu cầu :
  Tốt K á Tru b K t

  TP. HCM, ngày …. tháng ….năm 201..

  Giảng viên hướng dẫn

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  v

 7. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  CỤM TỪ VIẾT TẮT NGHĨA

  ACB ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

  AGRIBANK VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND
  RURAL DEVELOPMENT

  NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ
  NÔNG THÔNG VIỆT NAM

  ASEAN ASSOCIATIOM OF SOUTHEAST ASIAN
  NATIONS

  HIỆP HỘI Á NƢỚ ĐÔNG N M Á

  ATM AUTOMATED TELLER MACHINE

  MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG, MÁY GIAO DỊCH TỰ
  ĐỘNG

  BIDV JOINT STOCK COMMERCIAL FOR
  INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF
  VIETNAM

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ
  VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  CAR CAPITAL ADEQUACY RATION

  TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU

  CBNV CÁN BỘ NHÂN VIÊN

  CBTD CÁN BỘ TÍN DỤNG

  CMND CHỨNG MINH NHÂN DÂN

  EXIMBANK, EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL

  vi

 8. JOINT STOCK BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT
  NHẬP KHẨU VIỆT NAM

  GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT

  TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI

  GTCG GIẤY TỜ CÓ GIÁ

  HĐ HỢP ĐỒNG

  HĐT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

  HĐT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

  IELTS INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE
  TESTING SYSTEM

  BÀI KIỂM TRA VỀ SỰ THÀNH THẠO ANH NGỮ

  MB, MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN
  ĐỘI

  MSB MARITIME BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG
  HẢI VIỆT NAM

  NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC

  NHTMCP NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN

  NHTMNN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC

  OMO OPEN MARKET OPERATIONS

  NGHIỆP VỤ THỊ TRƢỜNG MỞ

  PGD PHÒNG GIAO DỊCH

  vii

 9. PTVT PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI

  ROE RETURN ON EQUITY

  TỶ LỆ SINH LỜI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  SACOMBANK,STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT
  STOCK BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
  THƢƠNG TÍN

  SCB SAI GON COMMERCIAL BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

  SHB SAI GON – HA NOI JOINT STOCK COMERCIAL
  BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
  – HÀ NỘI

  SMBC SUMITOMO MITSUIBANKING CORPORATION

  STK SỔ TIẾT KIỆM

  SXKD SẢN XUẤT KINH DOANH

  TCB, TECHCOMBANK VIETNAM TECHNICAL COMMERCIAL BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ
  THƢƠNG VIỆT NAM

  TMCP THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN

  TP THÀNH PHỐ

  TPHCM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  UBND ỦY BAN NHÂN DÂN

  USD ĐÔ L MỸ

  viii

 10. VCB, VIETCOMBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR
  FOREIGN TRADE OF VIET NAM

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI
  THƢƠNG VIỆT NAM

  VIETINBANK VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
  FOR INDUSTRY AND TRADE

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
  THƢƠNG VIỆT NAM

  VNĐ ĐỒNG VIỆT NAM

  VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK
  COMMERCIAL BANK

  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT
  NAM THỊNH VƢỢNG

  VPBS VP BANK SECURITIES

  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT
  NAM THỊNH VƢỢNG

  WTO WORLD TRADE ORGANIZATION

  TỔ CHỨ THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI

  ix

 11. DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 2.1: Doanh số cho vay và doanh số thu nợ của Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí
  Minh – PG H X 2012 – 2014 ……………………………………………..33

  Bảng 2.2: Thể hiện mức vố p áp ịnh cho các tổ chức tín dụng ở Việt Nam ……………43

  Bảng 2.3: Sản phẩm củ t p 5 N â t ƣơ i cổ phần. ……………………………….47

  Bả 2.4: ƣ ợ cho vay phân theo thành phần kinh tế của Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ
  Chí Minh – PGD Hàng Xanh ……………………………………………………………………………….52

  Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng
  Xanh. ………………………………………………………………………………………………………………..56

  Bả 2.7: ƣ ợ cho vay khách hàng cá nhân phân theo thời gian của Eximbank – Chi
  nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh …………………………………………………………..68

  Bảng 2.8: Doanh số cho vay và doanh số thu nợ trong ngắn h n khách hàng cá nhân t i
  Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh …………………………………..70

  Bảng 2.9: Số liệu ho t ộng của Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng
  x 2014 -2013………………………………………………………………………………………….71

  Bảng 2.10: Chỉ t êu á á t ộng tín dụng ngắn h n khách hàng cá nhân Eximbank
  – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PG H X 2014 – 2013…………………………72

  x

 12. DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ, S ĐỒ

  Hình ảnh

  Hình 2.1: Logo Eximbank……………………………………………………………………………………28

  Hình 2.2: Vị tr ị ịa bàn ho t ộng của Eximbank – Chi nhánh TP. HCM – PGD
  Hàng Xanh ………………………………………………………………………………………………………..34

  Hình 2.3: Logo của Eximbank …………………………………………………………………………….39

  Biểu đồ cột:

  Biểu ồ hình cột 2.1: Vố ều lệ củ NHTM P 2012 – 2014 ……………44

  Biểu ồ hình cột 2.2: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu củ NHTM P 2012 –
  2014………………………………………………………………………………………………………………….46

  Biểu ồ 2.3: Huy ộng vố p â t e ố tƣợng khách hàngcủa Eximbank –Chi
  nhánh TP.Hồ Chí Minh -PGD Hàng Xanh …………………………………………………………….53

  Biểu đồ tròn:

  Biểu ồ trò 2.1: ơ ấu nhân sự t e tr ộv ộ tuổi của Eximbank – Chi
  nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh ………………………………………………………….31

  Biểu ồ hình tròn 2.2: Thể hiện thị phần tín dụ 2012 ủa các NHTMCP ………..49

  Biểu ồ hình tròn 2.3: Thể hiện thị phầ v y 2013 ủa các NHTMCP …………49

  Biểu ồ hình tròn 2.4: Thể hiện thị phầ uy ộ 2013 ủa các NHTMCP ………51

  Sơ ồ
  Sơ ồ 1.1: Mô phỏng quy trình tín dụng ………………………………………………………………..27

  Sơ ồ 2.1: ơ ấu tổ chức của Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng
  Xanh …………………………………………………………………………………………………………………29

  xi

 13. MỤC LỤC TRANG

  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1

  HƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. ……………………………………………………………………………4

  1.1 Tín dụng Ngân hàng ………………………………………………………………………………….4

  1.1.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………………4

  1.1.2 Đặ ểm của tín dụng Ngân hàng ……………………………………………………………….4

  1.1.3 Chứ ………………………………………………………………………………………………..5

  1.1.3.1 Tập trung và phân phối l i vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả ………………….5

  1.1.3.2 Tiết kiệm tiền mặt v p ƣu t t bộ xã hội. ……………………………5

  1.1.3.3 Phản ánh và kiểm soát các ho t ộng kinh tế. ……………………………………………….6

  1.1.4 Phân lo i tín dụng ngân hàng …………………………………………………………………………6

  1.1.4.1 Theo mụ sử dụng, tín dụng Ngân hàng chia thành hai lo i: ……………………6

  1.1.4.2 Theo thời h n tín dụng, tín dụ ƣợc chia làm ba lo i: ……………………………..6

  1.1.4.3 Theo mứ ộ tín nhiệ ối với khách hàng ………………………………………………….7

  1.1.4.4T e p ƣơ t ức cho vay ………………………………………………………………………….7

  1.1.4.5 Theo xuất xứ tín dụng …………………………………………………………………………….8

  1.1.4.6 ứ vào hình thái giá trị của tín dụng …………………………………………………..8

  1.1.5.1 Nguyên tắc: Hoàn trả vố v ã n…………………………………………………….9

  1.1.5.2 Nguyên tắc: Sử dụ ụ v ệu quả ………………………………………9

  1.1.5.3 Nguyên tắ : ảm bảo tín dụng ……………………………………………………………9

  1.2 Ho t ộng tín dụng ngắn h n ………………………………………………………………………9

  1.2.1 Các lo i hình tín dụng ngắn h n ………………………………………………………………….9

  1.2.1.1 Tín dụng ứ trƣớc ………………………………………………………………………………….10

  1.2.1.1.1 Tín dụng thế chấp hoặc nghiệp vụ mở tín dụng khoản. ………………………….10

  xii

 14. 1.2.1.1.2 Thấu chi ………………………………………………………………………………………….10

  1.2.1.1.3 Tín dụng vãng lai ………………………………………………………………………………….11

  1.2.1.1.4 Tín dụng thời vụ……………………………………………………………………………………11

  1.2.1.2 Chiết khấu t ƣơ p ếu …………………………………………………………………………..12

  1.2.1.3 Tín dụng bằng chữ ký của Ngân hàng …………………………………………………….13

  1.2.2 Vai trò của ho t ộng tín dụng ngắn h n …………………………………………………….13

  1.2.2.1 Đối với Ngân hàng ……………………………………………………………………………….13

  1.2.2.2 Đối với nền kinh tế ………………………………………………………………………………14

  1.3 Tín dụng cá nhân …………………………………………………………………………………………..14

  1.3.1 Khái niệm tín dụng cá nhân …………………………………………………………………………14

  1.3.2 Đặ ểm cho tín dụng khách hàng cá nhân …………………………………………………..15

  1.3.2.1 Quy mô mỗi khoản vay nhỏ, số ƣợng các khoản vay lớn …………………………….15

  1.3.2.2 Tín dụ á â t ƣờng dẫ ến các rủi ro ……………………………………………….15

  1.3.2.3 Tín dụng cá nhân gây tốn kém nhiều chi phí ……………………………………………….16

  1.3.3 Vai trò của tín dụng cá nhân trong nền kinh tế ……………………………………………….17

  1.3.3.1 Đối với nền kinh tế – xã hội ………………………………………………………………………17

  1.3.3.2 Đối với Ngân hàng …………………………………………………………………………………..18

  1.3.3.3 Đối với khách hàng cá nhân ………………………………………………………………………18

  1.3.4 Một số chỉ tiêu phân tích tình hình ho t ộng tín dụng ngắn h n khách hàng cá nhân
  …………………………………………………………………………………………………………………………19

  1.3.4.1 Tố ột trƣởng thu nhập ……………………………………………………………………..19

  1.3.4.2 Tỷ lệ nợ xấu ……………………………………………………………………………………………19

  1.3.4.3 Tỷ lệ nợ quá h n………………………………………………………………………………………20

  1.3.4.4. ƣ ợ tín dụng so với nguồ uy ộng vốn. ………………………………………………21

  1.4Quy trình cho vay…………………………………………………………………………………………..21

  xiii

 15. 1.4.1 Khái niệm quy trình cho vay………………………………………………………………………..21

  1.4.2 Quy trình tín dụ bản ………………………………………………………………………….21

  1.4.2.1 Lập hồ sơ ề nghị cấp tín dụng ………………………………………………………………….22

  1.4.2.2 Phân tích tín dụng ……………………………………………………………………………………23

  1.4.2.3 Quyết ịnh và ký kết hợp ồng tín dụng……………………………………………………..23

  1.4.2.3.1 ơ sở ra quyết ịnh tín dụng …………………………………………………………………..23

  1.4.2.3.2 Quyền phán quyết tín dụng …………………………………………………………………….24

  1.4.2.4 Giải ngân ………………………………………………………………………………………………..24

  1.4.2.5 Giám sát tín dụng …………………………………………………………………………………….24

  1.4.2.6 Thanh lý hợp ồng tín dụng ………………………………………………………………………25

  1.4.2.6.1 Thu nợ …………………………………………………………………………………………………25

  1.4.2.6.2 Tái xét hợp ồng tín dụng ………………………………………………………………………25

  1.4.2.6.3 Thanh lý hợp ồng tín dụng ……………………………………………………………………26

  2.1 Tổng quan về Eximbank ………………………………………………………………………………..28

  2.1.1 Lịch sử hình thành ……………………………………………………………………………………..28

  2.1.1.1 Lịch sử hình thành Eximbank ……………………………………………………………………28

  2.1.1.2 Lịch sử hình thành Eximbank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh29

  2.1.2 Bộ máy tổ chức của Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh29

  2.1.3 Tình hình nhân sự ………………………………………………………………………………………30

  2.1.4 Doanh số cho vay và thu nợ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam –
  Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh …………………………………..32

  2.1.5 Địa bàn kinh doanh …………………………………………………………………………………….34

  2.1.5.1 Vị tr ịa lý Quận Bình Th nh …………………………………………………………………..35

  2.1.5.2 Kinh tế Quận Bình Th nh …………………………………………………………………………35

  2.1.5.3 V – Xã hội Quận Bình Th nh …………………………………………………………..36

  xiv

 16. 2.1.5.4 Eximbank – PGD Hàng Xanh ……………………………………………………………………36

  2.1.6 P uơ t ứ d tr v ƣớc ………………………………………………..37

  2.1.6.1 Truyề t tĩ …………………………………………………………………………………….38

  2.1.6.2 Truyề t ộng …………………………………………………………………………………..39

  2.1.7 Khả nh tranh của Eximbank …………………………………………………………….41

  2.1.7.1 N ực tài chính ……………………………………………………………………………………41

  2.1.7.2 Sản phẩm ………………………………………………………………………………………………..46

  2.1.7.3 Thị phần ho t ộng ………………………………………………………………………………….48

  2.1.8 Tình hình ho t ộng kinh doanh của Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh–
  PGD Hàng Xanh ………………………………………………………………………………………………..51

  2.1.8.1 Về ho t ộng tín dụng và ho t ộ uy ộng vốn ………………………………………51

  2.1.8.2 Về ho t ộng khác …………………………………………………………………………………..54

  2.1.8.3 Kết quả ho t ộng Eximbank – PGD Hàng Xanh ………………………………………..55

  2.1.9 Đị ƣớng phát triển Ngân hàng trong nhữ tới………………………………….57

  2.1.9.1 Đị ƣớng phát triển của Eximbank trong nhữ tới …………………………..57

  2.1.9.2 Đị ƣớng phát triển của Eximbank – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh –
  PGD Hàng Xanh trong nhữ tới. …………………………………………………………………58

  2.2 Ho t ộng cho vay khách hàng cá nhân ngắn h n của Eximbank – Chi nhánh TP. Hồ
  Chí Minh – PGD Hàng Xanh ……………………………………………………………………………….59

  2.2.1 Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân trong ngắn h n. ………………………………….59

  2.2.1.1 v y ƣu ã sản xuất kinh doanh lãi suất 10%/ …………………………………59

  2.2.1.2 v y VNĐ ã suất 9%/ ………………………………………………………………….60

  2.2.1.3 Cấp h n mức thấu chi ………………………………………………………………………………60

  2.2.1.4 v y ầu tƣ d ứng khoán …………………………………………………..61

  2.2.1.5 Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá ………………………………………………..61

  2.2.1.6 Cho vay chứng khoán ngày T ……………………………………………………………………61
  xv

 17. 2.2.2 Chế ộ v quy tr ối với cho vay khách hàng cá nhân ………………………………..62

  2.2.2.1 Chế ộ cho vay khách hàng cá nhân …………………………………………………………..62

  2.2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ……………………………………………………….64

  2.2.3 Tình hình ho t ộng cho vay ngắn h n cá nhân Exim bank- Chi nhánh Thành Phố
  Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh …………………………………………………………………………..67

  2.2.3.1 Dự nợ cho vay khách hàng theo thời gian. ………………………………………………….67

  2.2.3.2 Doanh số cho vay và doanh số thu nợ trong ngắn h n khách hàng cá nhân t i
  Eximbank – PGD Hàng xanh ……………………………………………………………………………….69

  2.3 Các chỉ tiêu phân tích tình hình ho t ộng tín dụng ngắn h n khách hàng cá nhân ..71

  HƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ……………………………………………………………73

  3.1 Nhận xét ………………………………………………………………………………………………………73

  3.1.1 Ƣu ểm ……………………………………………………………………………………………………73

  3.1.2 N ƣợ ểm……………………………………………………………………………………………….74

  3.2 Các giải cho ho t ộng tín dụng ngắn h n ………………………………………………………..74

  3.2.1 Các giải phát triển ho t ộng tín dụng ngắn h n …………………………………………….74

  3.2.1.1 Đẩy m nh ho t ộng marketing Ngân hàng ………………………………………………..74

  3.2.1.2 Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý …………………………………………………….76

  3.2.2 Giải pháp nâng cao chất ƣợng …………………………………………………………………….76

  3.2.2.1 Nâng cao tr ộ nghiệp vụ cán bộ tín dụng ………………………………………………76

  3.2.2.2 Thực hiện bảo hiểm tín dụng …………………………………………………………………….77

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………….79

  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………………..80

  PHỤ LỤC

  xvi

 18. LỜI MỞ ĐẦU

  1.1 Lý do chọn đề tài

  Để thực hiệ ềá ơ ấu l i hệ thống NHTM quốc doanh và hệ thống NHTM cổ
  phần theo quyết ịnh của Thủ tƣớng Chính phủ 2001. ù với việc trở thành thành
  viên thứ 150 của Việt N tr u WTO y 07/11/2006 ến nay các
  NHTM Việt N ã t ực hiện nhiều giả p áp ể hoàn thành tốt ề án của Thủ tƣớng
  Chính phủ, các giải p áp â ực c nh tranh củ ƣ: t vố ều lệ,
  ơ ấu l i nợ, làm s ch bả â ố ổi mới công tác quản trị, nâng cao chất ƣợng
  nguồn nhân lự ầu tƣ ệ…. T e ết ập Tổ ứ T ƣơ T ế
  ớ từ y 1/4/2007 á â 100% vố ƣớ ã ƣợ p ép t ập t
  V ệt N ƣ ế y 8/9/2008 N â N ƣớ (NHNN) ớ p ép
  St d rd rtered v N â Hồ K v T ƣợ Hả (HS ) ƣợ t
  ập â 100% vố ƣớ ầu t ê t V ệt N . Đế y 6/1/2009 N â
  S v H Le ũ ã ƣợ ấp p ép. N ƣ vậy ù vớ St d rd
  rtered HS ệ ã 5 â 100% vố ƣớ t V ệt N .V y
  5/1/2009 vừ qu HS ƣ â 100% vố trự t uộ v t ộ t
  V ệt N .

  Đ ều ũ ĩ bứ tr ệt ố â V ệt N p ả ỉ
  4 ả u ơ bả dệ 4 ố:N â t ƣơ (NHTM) N ƣớ
  NHTM ổ p ầ Ngân hàng liên doanh và chi nhánh N â ƣớ ã
  t ê ột u ớ . Sắp tớ ả u y sẽ y ậ ê ỉ t
  ơ sắ t uầ t y sự p trộ sắ . Đ ều y ã dẫ ế uộ tr ữ á
  Nâ y y ắt ơ vấ ề ặt r ọp ả á t á t ật tốt t ị trƣờ
  ệ t v t r t ị trƣờ ớ ầy t ề ơ v á á â ột t ị
  trƣờ ầy t ề ƣợ ƣớ ế tr tƣơ .

  Tuy tín dụng cá nhân là một khái niệm sản phẩm mớ ƣợc phát triển ở thị trƣờng
  Việt N ƣ t u t ƣợc nhiều khách hàng. Bởi lẽ, theo các Ngân
  ĩ vực tín dụng cá nhân tuy khá mới mẻ ở Việt N ƣ i có tiề rất
  lớ ể phát triể . Đ ểm thuận lợi ở ây quy t ị trƣờng lớn với dân số 90 triệu

  1

 19. ƣờ số trong ộ tuổi trẻ, có thu nhập, phong cách sống hiệ i và nhu cầu
  mua sắm lớn. Cùng với mức sống nâng cao thì nhu cầu của khách hàng cá nhân không
  chỉ bó hẹp trong nhu cầu sinh ho t t ƣờng ngày mà họ còn có nhu cầu mở rộng kinh
  doanh nhằm nâng cao mức sống hiện t i. Vì vậy, bên c nh khách hàng truyền thống là
  khách hàng doanh nghiệp á á â vƣơ ê v y ếm tỷ
  trọng cao trong ho t ộng cho vay của các Ngân hàng.

  Từ xu ƣớng trên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt N ã ững
  chiế ƣợc kinh doanh hợp ểt u t ố tƣợ á ầy tiề y. Để
  t ƣợc hiệu quả kinh doanh tố ƣu N â ã ững chính sách lãi suất ũ
  ƣ ƣu ã ợp ểt u t ƣợng lớn khách hàng cá nhân giao dịch t i Ngân hàng
  TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Để phần nào giúp bả t â ơ ội tiếp cậ ƣợc
  tình hình kinh doanh thực tế t N â ũ ọc hỏ ƣợc nhiều kinh nghiệm quý
  báu từ thực tế d ễn ra. Nên tôi quyết ịnh chọ ề tài Khóa luận tốt ngiệp Phân
  tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí
  Minh – PGD Hàng xanh”. Để ột p ép s sá ỏ dự trê ữ ế t ứ ã
  ọ t rất ƣợ sự pv sẽ ủ T ầy ù á b ểb v ết ƣợ
  y t ệ ơ .

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu

  Việc nghiên cứu ề tài nhằ t ƣợc mục tiêu sau:

   Phân tích tín dụng ngắn h n khách hàng cá nhân t i Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ
  Chí Minh – PGD Hàng xanh

   Đá á t ộng tín dụng t i cá nhân t i Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí
  Minh – PGD Hàng xanh

   R tr ƣợc bài học kinh nghiệm về tín dụng khách hàng cá nhân t i Eximbank –
  Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh

  1.3 Phạm vi nghiên cứu

   Thời gian

  Từ y 13/04/2015 ến ngày 02/06/2015

  2

 20. Nghiên cứu ho t ộ d n 2012-2014

   Không gian

  T i Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh –
  PGD Hàng Xanh

  Đ sâu p â t t dụng ngắn h n khách hàng cá nhân t i T i Ngân hàng TMCP
  Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh

  1.4. Phương pháp nghiên cứu

   Thu thập số liệu: Từ ơ vị thực tập cung cấp 2012-2014, và các báo
  cáo liên quan.

   Xử lý số liệu: ù p ƣơ p áp s sá ể á á xu ƣớng chung về doanh số,
  dƣ ợ cho vay.

  1.5. Giới thiệu kết cấu đề tài

  Đề tài gồm:

   ƣơ 1: L uận chung về tín dụng khách hàng cá nhân củ N â t ƣơ
  m i.
   ƣơ 2: Thực tr ng tín dụng ngắn h n khách hàng cá nhân Eximbank – Chi
  nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh.

   ƣơ 3: Nhận xét và giải pháp phát triển ho t ộng tín dụng ngắn h ng khách
  hàng cá nhân.
   Kết luận.
   Tài liệu tham khảo.
   Phụ lục.

  3

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – PGD Hàng Xanh File Word, PDF về máy