[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014

Download


Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích tín dụng cá nhân của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và nguyên nhân. Tìm hiểu một cách chung nhất về hoạt động của ngân hàng, cũng như đưa ra những nhận xét, đánh giá về ngân hàng một cách khách quan nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2014

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Mỹ Hạnh

  Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Diễm Phúc

  MSSV: 1154020745 Lớp: 11DTNH06

  TP. Hồ Chí Minh, năm 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2014

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Mỹ Hạnh

  Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Diễm Phúc

  MSSV: 1154020745 Lớp: 11DTNH06

  TP. Hồ Chí Minh, năm 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của
  Ts. Phan Mỹ Hạnh và không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Các nội dung nghiên
  cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ
  cho việc phân tích, đánh giá, nhận xét trong Khóa luận tốt nghiệp được chính bản thân tôi
  thu thập và tính toán từ tài liệu gốc của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Chi nhánh Tân Bình, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác.

  Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu và nội dung của Khóa luận tốt nghiệp
  này.

  TP.Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2015

  (Sinh viên thực hiện)

  Đặng Thị Diễm Phúc

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Thực tế mọi sự thành công đều luôn có sự giúp đỡ dù là trực tiếp hay gián tiếp, để
  hoàn thành được Khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ thầy
  cô và bạn bè. Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ts. Phan Mỹ Hạnh là
  người trực tiếp hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, dưới sự dẫn dắt tận tình của cô trong
  suốt những tháng qua đã giúp em thuận lợi hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp này. Em
  cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng đã
  hỗ trợ và cung cấp các kiến thức chuyên môn để em thực hiện tốt Khóa luận này.

  Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh chị Phòng Khách hàng cá nhân của
  ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tân Bình, người đã trực tiếp
  hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho em cũng như giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho
  em trong quá trình tiến hành làm Khóa luận cũng như đóng góp ý kiến và hỗ trợ em trong
  quá trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu cần thiết để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  TP.Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2015

  (Sinh viên thực hiện)

  Đặng Thị Diễm Phúc

  iii

 5. iv
 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:

  Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………………………….

  MSSV:……………………………………………………………………………………………………………………

  Lớp: ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Thời gian thực tập: Từ …………………………… đến ………………………………………………………….

  Tại đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp sinh viên đã thể hiện:

  1. Thực hiện viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt
  2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt
  3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  TP.Hồ Chí Minh, ngày ….tháng … năm 2015

  Giảng viên hướng dẫn

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  v

 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  NHTM Ngân hàng thương mại

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  BIDV
  Việt Nam

  ĐT&PT Đầu tư và Phát triển

  ĐVT Đơn vị tính

  NHNN Ngân hàng Nhà Nước

  PGD Phòng giao dịch

  TMCP Thương mại cổ phần

  GTCG Giấy tờ có giá

  CMTC Chứng minh tài chính

  TT Thông tư

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Báo cáo hoạt động kinh doanh của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình

  giai đoạn 2013 – 2014 ………………………………………………………………………………………….. 24

  Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn

  2013 – 2014………………………………………………………………………………………………………… 25

  Bảng 2.3: Tình hình tín dụng cá nhân của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn
  2013 – 2014………………………………………………………………………………………………………… 27

  Bảng 2.4: Doanh số cho vay và thu hồi nợ theo sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng
  BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 …………………………………………………… 29

  Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng cá nhân theo sản phẩm của ngân hàng BIDV chi nhánh

  Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 ……………………………………………………………………………. 32

  Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân theo nhóm nợ của ngân hàng BIDV

  chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 …………………………………………………………….. 34

  Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng cá nhân của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình
  giai đoạn 2013 – 2014 ………………………………………………………………………………………….. 36

  Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình

  giai đoạn 2013 – 2014 ………………………………………………………………………………………….. 37

  vii

 9. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
  Biểu đồ 2.1: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn
  2013 – 2014………………………………………………………………………………………………………… 26

  Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng cá nhân theo sản phẩm của ngân hàng BIDV chi nhánh

  Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 ……………………………………………………………………………. 33

  Biểu đồ 2.3: Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân theo nhóm nợ của ngân hàng BIDV

  chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 …………………………………………………………….. 35

  Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình ……………………….. 21

  viii

 10. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………… 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN…………………………………………………………………………… 3

  1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng ……………………………………………………………………… 3

  1.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………………… 3

  1.1.2. Đặc điểm……………………………………………………………………………………………….. 4

  1.1.3. Vai trò …………………………………………………………………………………………………… 4

  1.1.3.1. Đối với nền kinh tế ………………………………………………………………………. 4

  1.1.3.2. Đối với ngân hàng ……………………………………………………………………….. 5

  1.1.3.3. Đối với khách hàng………………………………………………………………………. 5

  1.1.4. Phân loại ……………………………………………………………………………………………….. 6

  1.1.4.1. Dựa vào mục đích của tín dụng ……………………………………………………… 6

  1.1.4.2. Dựa theo thời hạn tín dụng ……………………………………………………………. 6

  1.1.4.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng …………………………………….. 6

  1.1.4.4. Dựa vào phương thức cho vay……………………………………………………….. 7

  1.1.4.5. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay ……………………………………………. 7

  1.1.5. Quy trình tín dụng ………………………………………………………………………………….. 7

  1.2. Tín dụng cá nhân …………………………………………………………………………………………….. 8

  1.2.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………………… 8

  1.2.2. Đặc điểm……………………………………………………………………………………………….. 8

  1.2.3. Vai trò …………………………………………………………………………………………………… 9

  1.2.3.1. Đối với nền kinh tế ………………………………………………………………………. 9

  1.2.3.2. Đối với ngân hàng ……………………………………………………………………… 10

  1.2.3.3. Đối với khách hàng …………………………………………………………………….. 11

  ix

 11. 1.3. Rủi ro tín dụng ……………………………………………………………………………………………… 11

  1.3.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………………. 11

  1.3.2. Phân loại ……………………………………………………………………………………………… 12

  1.4. Một số tiêu chí đánh giá hoạt động tín dụng……………………………………………………… 12

  1.4.1. Doanh số cho vay …………………………………………………………………………………. 12

  1.4.2. Doanh số thu nợ …………………………………………………………………………………… 13

  1.4.3. Dư nợ cho vay ……………………………………………………………………………………… 13

  1.4.4. Nợ quá hạn ………………………………………………………………………………………….. 13

  1.4.5. Nợ xấu ………………………………………………………………………………………………… 13

  1.4.6. Tỷ lệ nợ quá hạn …………………………………………………………………………………… 14

  1.4.7. Tỷ lệ nợ xấu …………………………………………………………………………………………. 15

  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân của ngân hàng ………………………………. 15

  1.5.1. Môi trường pháp lý ……………………………………………………………………………….. 15

  1.5.2. Tình hình kinh tế xã hội ………………………………………………………………………… 16

  1.5.3. Đối thủ cạnh tranh ………………………………………………………………………………… 16

  1.5.4. Nhân tố khách hàng ………………………………………………………………………………. 16

  1.5.5. Nhân tố ngân hàng………………………………………………………………………………… 17

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV
  CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2014 …………………………………………… 19

  2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng ……………………………………………………………………….. 19

  2.1.1. Lịch sử hình thành ………………………………………………………………………………… 19

  2.1.2. Bộ máy tổ chức…………………………………………………………………………………….. 20

  2.1.2.1. Bộ máy tổ chức ………………………………………………………………………….. 20

  2.1.2.2. Chức năng …………………………………………………………………………………. 22

  2.1.3. Kết quả kinh doanh ………………………………………………………………………………. 23

  x

 12. 2.1.4. Định hướng phát triển …………………………………………………………………………… 24

  2.1.5. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân ……………………………………………… 24

  2.2. Thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn

  2013 – 2014 ………………………………………………………………………………………………………. 25

  2.2.1. Tình hình huy động vốn ………………………………………………………………………… 25

  2.2.2. Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân ……………………………………………………… 27

  2.2.2.1. Doanh số cho vay và thu hồi nợ cá nhân theo sản phẩm ………………….. 29

  2.2.2.2. Dư nợ tín dụng cá nhân theo sản phẩm …………………………………………. 32

  2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình

  giai đoạn 2013 – 2014 …………………………………………………………………………………………. 34

  2.3.1. Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân theo nhóm nợ……………………………………… 34

  2.3.2. Tỷ lệ nợ quá hạn …………………………………………………………………………………… 36

  2.3.3. Tỷ lệ nợ xấu …………………………………………………………………………………………. 37

  2.3.4. Ưu nhược điểm và nguyên nhân …………………………………………………………….. 39

  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP ………………………………………………………… 42

  3.1. Nhận xét ………………………………………………………………………………………………………. 42

  3.2. Giải pháp ……………………………………………………………………………………………………… 42

  3.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm ………………………………………………………………………….. 42

  3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt ……………………………………………………. 43

  3.2.3. Đẩy mạnh công tác Marketing ……………………………………………………………….. 44

  3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ …………………………………………………………………… 44

  3.2.5. Nâng cao cơ sở vật chất…………………………………………………………………………. 45

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………….. 46

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….. 47

  xi

 13. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu về vốn
  luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu để thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa –
  hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là các NHTM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh
  tiền tệ nên nguồn vốn càng đóng vai trò hết sức quan trọng. Nguồn vốn là cơ sở quyết
  định đến quy mô hoạt động của ngân hàng nói chung và quy mô của các hoạt động tín
  dụng nói riêng. Để có thể tạo lập nguồn thu nhập, NHTM phải thực hiện kinh doanh
  dưới hình thức sử dụng vốn có được và việc đầu tư sinh lợi, mà chủ yếu là cấp tín
  dụng và các dịch vụ ngân hàng mà chủ yếu là cho vay cá nhân. Với lý do trên tôi
  quyết định chọn đề tài “Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân
  Bình giai đoạn 2013 – 2014” với mục đích phân tích tín dụng cá nhân để thấy được
  những thuận lợi, khó khăn, để từ đó có thể đưa ra giải pháp hợp lý.

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dụng cá nhân để bản thân có thể hiểu
  rõ hơn những vấn đề đã học.

  Phân tích tín dụng cá nhân của ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình, nêu rõ
  những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và nguyên nhân.

  Tìm hiểu một cách chung nhất về hoạt động của ngân hàng, cũng như đưa ra
  những nhận xét, đánh giá về ngân hàng một cách khách quan nhất.

  3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

  Nghiên cứu một cách chung nhất về tín dụng cá nhân của BIDV chi nhánh Tân
  Bình qua 2 năm 2013 – 2014.

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh… cùng với việc
  tham khảo sách Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Luật các Tổ chức tín dụng 2010,
  Thông tư 02, mạng Internet và các tài liệu có liên quan.

  1

 14. 5. Bố cục khóa luận

  Gồm có 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận

  Chương 2: Thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai
  đoạn 2013 – 2014

  Chương 3: Nhận xét và Giải pháp

  2

 15. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng

  1.1.1. Khái niệm

  Theo Nguyễn Minh Kiều (2012): “Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng
  quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một
  khoản chi phí nhất định”.

  Theo khoản 14 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: “Cấp tín dụng là việc
  thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng
  một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê
  tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

  Theo Châu Văn Thưởng, Nguyễn Thành Huyên, Trần Quang Toản (2014): “Tín
  dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp thuận để khách hàng sử dụng một lượng tài sản
  (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) trên cơ sở tín nhiệm khách hàng có khả năng hoàn trả
  gốc và tiền lãi khi đến hạn. Ngân hàng cấp tín dụng bằng các hoạt động cho vay, chiết
  khấu, cho thuê bảo lãnh và các nghiệp vụ khác”.

  Ngoài ra, tín dụng còn được hiểu là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một
  lượng giá trị được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật, từ người sở hữu sang
  người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và khi đến thời hạn của khoảng thời
  gian trên, người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu một lượng giá trị lớn hơn.
  Phần tăng thêm về giá trị được gọi là phần lời hay phần lợi tức. Đây chính là cái giá mà
  người sử dụng phải trả cho người sở hữu để được quyền sử dụng một lượng tiền tệ hay
  hiện vật nhất định.

  Có nhiều cách định nghĩa về tín dụng nhưng tóm lại tín dụng ngân hàng phải chứa
  đựng ba nội dung chính:

  Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng;

  Sự chuyển nhượng này có thời hạn;

  Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí.

  3

 16. 1.1.2. Đặc điểm

  Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở tín nhiệm, đây là đặc điểm quan trọng nhất.
  Ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng
  mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ vay đúng hạn. Còn người đi vay thì tin
  tưởng vào khả năng kiếm được tiền trong tương lai để trả nợ gốc và lãi vay.

  Tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn hay có tính hoàn trả. Ngân
  hàng là trung gian tài chính vừa đi vay vừa cho vay, nên mọi khoản tín dụng của ngân
  hàng đều có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động. Để xác định thời
  hạn cho vay hợp lý, ngân hàng phải căn cứ vào tính chất thời hạn nguồn vốn của mình và
  quá trình luân chuyển vốn của đối tượng vay.

  Tín dụng phải trên nguyên tắc không chỉ hoàn trả gốc mà phải cả lãi. Nếu không có
  sự hoàn trả thì không được coi là tín dụng. Giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị ban đầu,
  nghĩa là ngoài việc hoàn trả giá trị gốc, khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản
  tiền lãi, đây chính là giá của quyền sử dụng vốn.

  Tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng. Việc đánh giá độ an toàn
  của hồ sơ tín dụng là rất khó vì luôn tồn tại thông tin bất cân xứng, dẫn đến lựa chọn đối
  nghịch và rủi ro. Ngoài ra việc thu hồi tín dụng không những phụ thuộc vào bản thân
  khách hàng, mà còn phụ thuộc vào môi trường hoạt động, ngoài tầm kiểm soát của khách
  hàng như sự biến động về giá cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát và các rủi ro khác.

  Tín dụng phải dựa trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện. Quá trình xin vay vốn
  và cho vay diễn ra trên cơ sở pháp lý chặt chẽ như: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế
  chấp, cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ…, bên đi vay phải cam kết hoàn trả
  vô điều kiện khoản vay cho ngân hàng khi đến hạn.

  1.1.3. Vai trò

  1.1.3.1. Đối với nền kinh tế

  Thứ nhất, tín dụng ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm: Điều
  này xuất phát từ chức năng kinh tế cơ bản của thị trường tài chính nói chung và thị
  trường tín dụng ngân hàng nói riêng, đó là quá trình luân chuyển vốn từ những chủ thể có
  nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đến những chủ thể tạm thời thiếu hụt nguồn vốn.

  4

 17. Nếu không có ngân hàng, thì việc luân chuyển vốn giữa các chủ thể trong nền kinh
  tế sẽ gặp khó khăn, vốn nhàn rỗi sẽ không được khai thác hiệu quả. Vì vậy kênh luân
  chuyển vốn qua ngân hàng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy tăng lượng vốn đầu tư
  cho nền kinh tế.

  Tín dụng ngân hàng không chỉ làm tăng vốn mà còn đồng thời giúp phân bổ một
  cách hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế bởi vì những người tiết kiệm
  thường không đồng thời có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Thông qua tín dụng ngân hàng mà
  vốn từ những người thiếu các dự án đầu tư hiệu quả được chuyển tới những người có các
  dự án đầu tư hiệu quả hơn nhưng thiếu vốn. Người đi vay và ngân hàng đều nổ lực sử
  dụng vốn hiệu quả để tránh không trả được nợ dẫn đến việc phát mại tài sản, giải thể hoặc
  phá sản. Kết quả là kinh tế tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và năng suất lao động cao
  hơn.

  Thứ hai, là công cụ đều tiết kinh tế xã hôi của đất nước. Thông qua việc đầu tư vốn
  tín dụng vào những ngành nghề, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ thúc đẩy sự phát triển của
  các ngành nghề, khu vực kinh tế đó, hình thành nên cơ cấu kinh tế hiệu quả.

  Thông qua lãi suất, tín dụng ngân hàng góp phần lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị
  đồng tiền.

  1.1.3.2. Đối với ngân hàng

  Tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. Tín dụng là hoạt động
  chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có, khoảng 70% và mang lại nguồn thu
  nhập chủ yếu cho ngân hàng từ 70 đến 90%. Mặc dù tỷ trọng hoạt động tín dụng đang có
  xu hướng giảm trên thị trường tài chính, nhưng tín dụng ngân hàng vẫn luôn mang lại lợi
  nhuận quan trọng đối với ngân hàng.

  Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng mở rộng các loại hình dịch vụ khác như
  thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn…Từ đó đa dạng hóa hoạt động
  kinh doanh, tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi ngân hàng trung ương thắt chặt chính
  sách tiền tệ hoặc gặp rủi ro tín dụng.

  1.1.3.3. Đối với khách hàng

  Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn cho khách
  hàng. So với tín dụng thương mại và cho vay nặng lãi thì tín dụng ngân hàng có vai trò
  5

 18. quan trọng đối với khách hàng. Với các ưu điểm như không bị hạn chế về thời gian vay,
  về mục đích sử dụng vốn, nhanh chóng, dễ tiếp cận và có khả năng đáp ứng được nhu cầu
  vốn lớn nên tín dụng ngân hàng thỏa mãn được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

  Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. So
  với việc sử dụng vốn chủ sở hữu thì tín dụng ngân hàng ràng buộc trách nhiệm khách
  hàng phải hoàn trả vốn gốc và lãi trong thời hạn nhất định.

  1.1.4. Phân loại

  Tín dụng ngân hàng có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo những
  tiêu thức khác nhau. Theo Nguyễn Minh Kiều (2012) có thể phân loại như sau:

  1.1.4.1. Dựa vào mục đích của tín dụng

  Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp;

  Cho vay tiêu dùng cá nhân;

  Cho vay mua bán bất động sản;

  Cho vay sản xuất nông nghiệp;

  Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu.

  1.1.4.2. Dựa theo thời hạn tín dụng

  Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn dưới một năm. Mục đích của loại
  cho vay này thường là nhằm tài trợ cho vay đầu tư vào tài sản lưu động.

  Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm. Mục đích của loại
  cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định.

  Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn từ 5 năm trở lên. Mục đích của loại
  cho vay này thường là nhằm tài trợ đầu tư vào các dự án đầu tư.

  1.1.4.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng

  Cho vay không có đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc
  bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín bản thân khách hàng vay vốn để quyết
  định cho vay.

  6

 19. Cho vay có đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như
  thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.

  1.1.4.4. Dựa vào phương thức cho vay

  Cho vay theo món;

  Cho vay theo hạn mức tín dụng;

  Cho vay theo hạn mức thấu chi.

  1.1.4.5. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay

  Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn;

  Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp;

  Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có thời hạn trả nợ cụ thể mà tùy khả năng tài
  chính của mình người đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào.

  Ngoài ra, có thể phân loại tín dụng dưa vào đối tượng, gồm: Tín dụng cá nhân và tín
  dụng doanh nghiệp.

  1.1.5. Quy trình tín dụng

  Hầu hết các ngân hàng đều tự thiết kế cho mình một quy trình tín dụng cụ thể, theo
  Nguyễn Minh Kiều (2012) thì quy trình tín dụng gồm các bước sau:

  Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng: Là khâu căn bản đầu tiên của quy trình cấp
  tín dụng, nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ tín dụng tiếp xúc với khách hàng có nhu
  cầu vay vốn. Đây là khâu quan trọng vì nó là khâu thu thập thông tin làm cơ sở để thực
  hiện các khâu sau, đặc biệt là khâu phân tích và ra quyết định cho vay. Tùy theo quan hệ
  giữa khách hàng và ngân hàng, loại tín dụng yêu cầu và quy mô tín dụng, cán bộ tín dụng
  hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn với những thông tin yêu cầu khác nhau.

  Bước 2: Phân tích tín dụng: Là phân tích khả năng hiện tại và tương lai của khách
  hàng trong việc sử dụng vốn tín dụng, khả năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả
  gốc và lãi.

  Bước 3: Quyết định và ký hợp đồng tín dụng: Trong khâu này, ngân hàng sẽ ra
  quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng. Đây

  7

 20. là khâu cực kỳ quan trọng trong quy trình tín dụng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến các khâu
  sau và ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.

  Bước 4: Giải ngân: Là khâu tiếp theo sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký kết,
  phát tiền vay cho khách hàng trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết trong hợp đồng.

  Bước 5: Giám sát tín dụng: Đây là khâu khá quan trọng nhằm mục tiêu bảo đảm cho
  tiền vay được sử dụng đúng mục đích cam kết, kiểm soát rủi ro tín dụng, phát hiện và
  chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ sau này.

  Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng: Đây là khâu kết thúc quy trình tín dụng, khâu
  này có thể xảy ra khi khách hàng vi phạm hợp đồng hoặc do khoản vay đã đến hạn. Khâu
  này gồm có các việc cần xử lý gồm thu nợ cả gốc và lãi, tái xét hợp đồng tín dụng và
  thanh lý hợp đồng tín dụng.

  1.2. Tín dụng cá nhân

  1.2.1. Khái niệm

  Trên cơ sở định nghĩa “Tín dụng ngân hàng” và trong phạm vi nghiên cứu của khóa
  luận, đối tượng khách hàng là cá nhân và hộ gia đình, vì vậy Tín dụng cá nhân là hình
  thức tín dụng mà trong đó ngân hàng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử
  dụng vốn của mình cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời
  hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ
  sản xuất kinh doanh.

  Theo ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cấp tín dụng bán lẻ là việc
  cấp tín dụng cho khách hàng bán lẻ bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và
  các nghiệp vụ khác. Trong đó, khách hàng bán lẻ là cá nhân và hộ gia đình.

  Từ đó ta có thể rút ra kết luận, tín dụng cá nhân là sự chuyển nhượng quyền sử dụng
  vốn từ ngân hàng cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình trong một thời hạn nhất
  định với nguyên tắc hoàn trả cả vốn và lãi.

  1.2.2. Đặc điểm

  Hầu hết các khoản tín dụng cá nhân có quy mô nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn,
  do tín dụng cá nhân đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và hộ gia đình nhằm mục đích tiêu
  dùng hoặc sản xuất kinh doanh nhỏ, nên quy mô của một khoản vay tương đối nhỏ so với

  8

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014 File Word, PDF về máy