[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom

Download


Khoá luận này nghiên cứu tình hình tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank huyện Trảng Bom. Phân tích quy trình cho vay thực tế đối với khách hàng. Tìm hiểu thực trạng cho vay cá nhân, các hạn chế còn tồn tại nhằm đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn tại đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG
  TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  – CHI NHÁNH TRẢNG BOM

  Ngành: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : TS. Hà Văn Dũng
  sinh viên thực hiện : Phan Thị Kiều Oanh
  Lớp : 11DTNH04 MSSV: 1154020733

  TP Hồ Chí Minh, Năm 2015

  P. Hồ Chí Minh, 2013

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG
  TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  – CHI NHÁNH TRẢNG BOM

  Ngành: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN
  HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : TS. Hà Văn Dũng
  sinh viên thực hiện : Phan Thị Kiều Oanh
  Lớp : 11DTNH04 MSSV: 1154020733

  TP Hồ Chí Minh, Năm 2015

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng
  tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Trảng Bom” là công
  trình nghiên cứu của tôi, được đúc kết từ quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn
  trong thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của TS. Hà Văn Dũng. Số liệu trong báo cáo
  thực tập được tôi thu thập, xử lý và tổng hợp từ những nguồn đáng tin cậy.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
  Tác giả

 4. LỜI CẢM ƠN
  Bốn năm học tập và nghiên cứu tại Khoa Tài Chính Ngân Hàng trường Đại học
  Công Nghệ Tp.HCM cũng đã trôi qua. Hôm nay, với những kiến thức đã học được ở
  trường và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại NHNO&PTNT chi
  nhánh Trảng Bom, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin gửi lời
  chân thành cảm ơn đến:

  Quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM, đặc biệt là các thầy cô
  Khoa Tài chính Ngân Hàng đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt bốn năm học tập
  tại trường. Đặc biệt tôi xin gửi lời cám ơn đến giảng viên TS.Hà Văn Dũng, người đã
  nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến giúp tôi hoàn thành bài báo cáo này.

  Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị trong
  phòng Tín dụng và các phòng ban khác của NHNO&PTNT chi nhánh Trảng Bom đã
  tạo điều kiện cho tôi thực tập tại Ngân hàng giúp tôi có điều kiện hoàn thành bài luận
  tốt nghiệp của mình.

  Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức nên chắc chắn bài khóa luận không tránh
  khỏi những sai sót. Em kính mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài
  luận này hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn.

  Cuối lời, em kính chúc quý thầy cô Khoa Tài Chính Ngân Hàng cùng các anh
  chị tại NHNO&PTNT chi nhánh Trảng Bom được dồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn
  vui vẻ trong cuộc sống và thành đạt trong công việc.

  Em xin chân thành cảm ơn.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
  Tác giả

 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————-

  NHẬN XÉT THỰC TẬP
  Tên đơn vị thực tập: ………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….
  Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………
  Email: ……………………………………………………………………………………………………………

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:
  Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………………………….
  MSSV: ………………………………………………………………………………………………
  Lớp: ………………………………………………………………………………………………….
  Thời gian thực tập tại đơn vị: Từ ……………. đến …………………………..
  Tại bộ phận thực tập: ……………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………
  Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên đã thể hiện:
  1. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật:
   Tốt  Khá  Bình thường  Không đạt
  2. Số buổi thực tập thực tế tại đơn vị:
   >3 buổi/tuần  1-2 buổi tuần  Ít đến công ty
  3. Đề tài phản ánh được thực trạng hoạt động của đơn vị:
   Tốt  Khá  Bình thường  Không đạt
  4. Nắm bắt được những quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (Kế toán, Kiểm toán,
  tài chính, Ngân hàng):
   Tốt  Khá  Bình thường  Không đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2015
  Đơn vị thực tập
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:
  Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………………………….
  MSSV: ………………………………………………………………………………………………
  Lớp: ………………………………………………………………………………………………….
  Thời gian thực tập tại đơn vị: Từ ……………………….. đến …………………………..
  Tại đơn vị: ………………………………………………………………………………………….
  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện:
  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:
   Tốt  Khá  Bình thường  Không đạt
  2. Thường xuyên lien hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn:
   Tốt  Khá  Bình thường  Không đạt
  3. Đề tài đạt được chất lượng theo yêu cầu:
   Tốt  Khá  Bình thường  Không đạt
  TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng 5 năm 2015
  Giảng viên hƣớng dẫn
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)
 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  NHN0&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  Nông thôn

  PGD Phòng giao dịch

  KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh

  NHNN Ngân hàng nhà nước

  NHTM Ngân hàng thương mại

  TCKT Tổ chức kinh tế

  KBNN Kho bạc nhà nước

  VHĐ Vốn huy động

  SX Sản xuất

  TDTD Tín dụng tiêu dùng

  CBCNV Cán bộ công nhân viên

  HĐTD Hợp đồng tín dụng

  DSCV Doanh số cho vay

  PTĐL Phương tiện đi lại

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1 :Tình hình nguồn vốn huy động của Agribank – Chi nhánh Trảng Bom
  giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.2: Tình hình doanh số cho vay của Agribank – Chi nhánh Trảng Bom
  giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.3:Tình hình tổng dƣ nợ cho vay tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom
  giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.4: Tình hình dƣ nợ tín dụng tiêu dùng tại AgriBank – chi nhánh Trảng
  Bom giai đoạn 2012 – 2014 ………………………………………… Error! Bookmark not defined.1
  Bảng 2.5.: Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tiêu dùng để cho vay mua nhà, đất tại
  AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.6.: Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tiêu dùng để cho vay mua sắm phƣơng
  tiện đi lại tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defin
  Bảng 2.7.: Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tiêu dùng để cho vay xây dựng, sữa chữa
  nhà tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.5
  Bảng 2.8.: Tình hình doanh số tín dụng tiêu dùng tại AgriBank – chi nhánh
  Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.9.: Tình hình tăng trƣởng doanh số cho vay mua nhà, đất tại AgriBank –
  chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 ……………….. Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.10.: Tình hình tăng trƣởng doanh số cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại
  tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.11.: Tình hình tăng trƣởng doanh số cho vay xây dựng, sữa chữa nhà tại
  AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.2
  Bảng 2.12.: Tình hình dƣ nợ tín dụng tiêu dùng trên tổng vốn huy động tại
  AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.13.: Tình hình dƣ nợ cho vay mua nhà, đất trên tổng vốn huy động tại
  AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.14.: Tình hình dƣ nợ cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại trên tổng vốn
  huy động tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defin
  Bảng 2.15.: Tình hình dƣ nợ cho vay xây dựng, sữa chữa nhà trên tổng vốn huy
  động tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.16.: Tình hình doanh số thu nợ tín dụng tiêu dùng tại AgriBank – chi
  nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 …………………….. Error! Bookmark not defined.

 9. Bảng 2.17: Tình hình doanh số thu nợ cho vay mua nhà, đất trên tổng vốn huy
  động tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.18.: Tình hình doanh số thu nợ cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại trên
  tổng vốn huy động tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark
  Bảng 2.19.: Tình hình doanh số thu nợ cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại trên
  tổng vốn huy động tại AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark
  Bảng 2.20.: Tình hình nợ quá hạn tín dụng tiêu dùng tại AgriBank – chi nhánh
  Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Bảng 2.21.: Tình hình nợ quá hạn cho vay mua nhà, đất tại AgriBank – chi
  nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 …………………… Error! Bookmark not defined.0
  Bảng 2.22.: Tình hình nợ quá hạn cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại tại
  AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.2
  Bảng 2.23.: Tình hình nợ quá hạn cho vay xây dựng, sữa chữa nhà tại AgriBank
  – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 …………… Error! Bookmark not defined.4
 10. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Đồ thị biểu diễn dƣ nợ tín dụng tiêu dùng để cho vay mua nhà, đất giai
  đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 1.2: Đồ thị biểu diễn dƣ nợ tín dụng tiêu dùng để mua sắm phƣơng tiện đi
  lại giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.3: Đồ thị biểu diễn dƣ nợ tín dụng tiêu dùng để cho vay xây dựng, sữa
  chữa nhà giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.4: Đồ thị biểu diễn doanh số cho vay mua nhà, đất giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmar
  Sơ đồ 1.4: Đồ thị biểu diễn doanh số cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại giai
  đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.5: Đồ thị biểu diễn doanh số cho vay xây dựng, sữa chữa nhà giai đoạn
  2012 – 2014 ………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.6: Đồ thị biểu diễn dƣ nợ cho vay mua nhà, đất trong tổng vốn huy động
  giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.7: Đồ thị biểu diễn dƣ nợ cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại trong tổng
  vốn huy động giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………. Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.8: Đồ thị biểu diễn dƣ nợ cho vay xây dựng, sữa chữa nhà trong tổng vốn
  huy động giai đoạn 2012 – 2014…………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.9: Đồ thị biểu diễn doanh số thu nợ cho vay mua nhà, đất giai đoạn 2012
  – 2014 ………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.10: Đồ thị biểu diễn doanh số thu nợ cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại
  giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.11: Đồ thị biểu diễn doanh số thu nợ cho vay xây dựng, sữa chữa nhà giai
  đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  Sơ đồ 2.12: Đồ thị biểu diễn nợ quá hạn cho vay mua nhà, đất giai đoạn 2012 –
  2014 …………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.1
  Sơ đồ 2.13: Đồ thị biểu diễn nợ quá hạn cho vay mua sắm phƣơng tiện đi lại giai
  đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.3
  Sơ đồ 2.14: Đồ thị biểu diễn nợ quá hạn cho vay xây dựng, sữa chữa nhà giai
  đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.5

 11. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNGError! Bookmark not defined.
  1.1 KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍN DỤNGError! Bookmark not defined.
  1.1.1 Khái niệm……………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  1.1.2 Chức năng …………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  1.2 TÍN DỤNG TIÊU DÙNG …………………………….. Error! Bookmark not defined.
  1.2.1 Khái niệm……………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.2 Đặc điểm ………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.3 Đối tƣợng tín dụng tiêu dùng …………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.4 Phân loại tín dụng tiêu dung ………………….. Error! Bookmark not defined.
  1.2.4.1 Căn cứ vào mục đích vay ……………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.4.2 Căn cứ vào phƣơng pháp hoàn trả ……… Error! Bookmark not defined.
  1.2.4.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ …… Error! Bookmark not defined.
  1.2.5 Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng ……………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.6 Các hình thức tín dụng tiêu dung …………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.6.1 Cho vay mua nhà, đất ………………………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.6.2 Cho vay mua phƣơng tiện đi lại ………….. Error! Bookmark not defined.
  1.2.6.3 Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà ………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.7 Một số quy định đối với tín dụng tiêu dungError! Bookmark not defined.
  1.2.7.1 Phạm vi và nguyên tắc cho vay …………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.7.2 Điều kiện đƣợc vay vốn ………………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.7.3 Thời hạn cho vay và thu nợ ………………… Error! Bookmark not defined.
  1.2.7.4 Mức cho vay ………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.7.5 Lãi suất cho vay …………………………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.7.6 Phƣơng thức, giải ngân, trả nợ vay …….. Error! Bookmark not defined.
  1.2.7.7 Quyền và nghĩa vụ của NHNo&PTNT VIỆT NAMError! Bookmark not defined.
  1.2.7.8 Trách nhiệm và quyền lợi của ngƣời vayError! Bookmark not defined.
  1.2.8 Quy trình tín dụng tiêu dùng …………………. Error! Bookmark not defined.
  1.2.9 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tín dụng tiêu dùngError! Bookmark not defined.
 12. 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
  CỦA NGÂN HÀNG …………………………………………………………………………………….. 20
  1.3.1 Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ (%)…………………………………………………………. 20
  1.3.2 Tỷ lệ tăng trƣởng doanh số cho vay ……….. Error! Bookmark not defined.
  1.3.3 Tỷ lệ dƣ nợ/vốn huy động………………………. Error! Bookmark not defined.
  1.3.4 Hệ số thu nợ ………………………………………… Error! Bookmark not defined.1
  1.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn……………………………………. Error! Bookmark not defined.
  CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI
  NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI ………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNO&PTNT VIỆT NAMError! Bookmark not defined.
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT Việt NamError! Bookmark not def
  2.1.2 Mạng lƣới hoạt động của NHNo&PTNT Việt NamError! Bookmark not defined.2
  2.1.3 Mục tiêu của NHNo&PTNT Việt Nam …… Error! Bookmark not defined.
  2.2 GIỚI THIỆU VỀ NHNO&PTNT CHI NHÁNH TRẢNG BOM –
  ĐỒNG NAI ………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Trảng
  Bom – Đồng Nai ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng các phòng banError! Bookmark not defined.
  2.2.3 Phƣơng thức kinh doanh ……………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.2.4 Khả năng cạnh tranh với ngân hàng khác Error! Bookmark not defined.
  2.2.5 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu …………. Error! Bookmark not defined.4
  2.2.6 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của NHNo&PTNT chi
  nhánh Trảng Bom – Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  2.2.6.1 Tình hình huy động vốn ……………………… Error! Bookmark not defined.
  2.2.6.2 Tình hình cho vay …………………………….. Error! Bookmark not defined.6
  2.2.6.2.1 Doanh số cho vay của ngân hàng AgriBank – chi nhánh Trảng
  Bom giai đoạn năm 2012 – 2014 ………………….. Error! Bookmark not defined.6
  2.2.6.2.2 Tổng dƣ nợ cho vay của ngân hàng AgriBank – chi nhánh
  Trảng Bom giai đoạn năm 2012 – 2014 ……….. Error! Bookmark not defined.7
  2.2.7 Nhận xét chung về ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng BomError! Bookmark n
  2.2.7.1 Điểm mạnh ………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.2.7.2 Điểm yếu ……………………………………………. Error! Bookmark not defined.
  2.2.7.3 Triển vọng và mục tiêu phát triển của ngân hàng ………………………. 40
 13. 2.3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHNO&PTNT CHI
  NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI ………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.3.1 Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng
  AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  2.3.1.1 Cho vay mua nhà, đất ………………………. Error! Bookmark not defined.2
  2.3.1.2 Mua sắm phƣơng tiện đi lại ………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.1.3 Xây dựng, sữa chữa nhà …………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.3.2 Tỷ lệ tăng trƣởng doanh số tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng
  AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  2.3.2.1 Mua nhà, đất ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.2.2 Mua sắm phƣơng tiện đi lại ………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.2.3 Xây dựng, sữa chữa nhà …………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.3.3 Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng tiêu dùng/vốn huy động tại ngân hàng
  AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.
  2.3.3.1 Mua nhà, đất ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.3.2 Mua sắm phƣơng tiện đi lại ………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.3.3 Xây dựng, sữa chữa nhà …………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.3.4 Hệ số thu nợ tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng AgriBank chi nhánh
  Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014 ………………………. Error! Bookmark not defined.
  2.3.4.1 Mua nhà, đất ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.4.2 Mua sắm phƣơng tiện đi lại ………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.4.3 Xây dựng, sữa chữa nhà …………………….. Error! Bookmark not defined.
  2.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng tiêu dùng trên tổng dƣ nợ tại ngân hàng
  AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014Error! Bookmark not defined.8
  2.3.5.1 Mua nhà, đất ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.5.2 Mua sắm phƣơng tiện đi lại ………………… Error! Bookmark not defined.
  2.3.5.3 Xây dựng, sữa chữa nhà …………………… Error! Bookmark not defined.4
  CHƢƠNG 3:…………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.6
  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI
  NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI ………………………. Error! Bookmark not defined.6
  3.1 KẾT LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN
  HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRẢNG BOM . Error! Bookmark not defined.6
  3.1.1 Những mặt đạt đƣợc ……………………………. Error! Bookmark not defined.6
 14. 3.1.2 Những mặt chƣa đạt đƣợc …………………… Error! Bookmark not defined.7
  3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN
  HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI ……………………… 79
  KẾT LUẬN ……………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.1
  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………. Error! Bookmark not defined.2
 15. LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Trảng Bom là địa bàn có dân cư đông, Trảng Bom có một vị trí vô cùng quan
  trọng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, với các khu công nghiệp
  như Hố Nai, Sông Mây, Bầu Xéo. Trảng Bom là một huyện phát triển của Đồng Nai kết
  hợp với các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, và thành phố Biên Hòa tạo thành khu trung
  tâm công nghiệp của tỉnh, hầu hết mọi vùng nông thôn của huyện đều có cơ sở vật chất
  hiện đại và dân trí tương đối phát triển và giao thông đã được nhựa hóa các con đường
  nội bộ trong vùng.

  Ngân hàng NHNo&PTNT Trảng Bom là một trong những ngân hàng có uy tín và
  niềm tin với khách hàng, thêm vào đó là chính sách linh động, thái độ phục vụ chu đáo
  nên lượng khách hàng đến ngân hàng rất đông mặc dù trên địa bàn vẫn có nhiều ngân
  hàng khác cạnh tranh. Ngoài ra, Agribank Trảng Bom còn có một đội ngũ nhân viên năng
  động, nhiệt tình, hết lòng vì công việc đã góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng của chi
  nhánh.

  Với chức năng trung tâm tài chính, NHNo&PTNT Trảng Bom đã nỗ lực thu hút
  nhiều nguồn vốn nhàn rỗi để cung ứng vốn cho các dự án đầu tư, cho vay các doanh
  nghiệp, hộ gia đình, góp phần kích thích sản xuất, lưu thông hàng hoá và phát triển kinh
  tế – xã hội, tăng tốc độ luân chuyển tiền tệ.

  Trên địa bàn Trảng Bom có rất nhiều ngân hàng hoạt động nên có sự cạnh tranh
  mãnh liệt, các Ngân hàng dùng nhiều công cụ để chiếm lĩnh thị phần, trong đó ảnh hưởng
  lớn nhất là lãi suất và các chương trình khuyến mãi.

  Trước xu hướng hội nhập nền kinh tế thế giới và nhu cầu tăng trưởng kinh tế của
  đất nước, ngân hàng Agribank cần phải nỗ lực và cải tiến hơn nữa để thực hiện thắng lợi
  nhiệm vụ đã đặt ra của Đảng và nhà nước. Chính vì vậy, em quyết định chọn đề tài:
  “Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom” nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực
  tiễn, tìm hiểu thêm về nghiệp vụ cho vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại

  1

 16. ngân hàng, đồng thời rút ra kinh nghiệm cho bản thân để hoàn thiện hơn về chuyên ngành
  của mình.

  2. Mục đích nghiên cứu

  Nghiên cứu tình hình tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
  nông thôn Agribank huyện Trảng Bom.

  Phân tích quy trình cho vay thực tế đối với khách hàng.

  Tìm hiểu thực trạng cho vay cá nhân, các hạn chế còn tồn tại nhằm đưa ra các giải
  pháp để giải quyết các tồn tại đó.

  3. Phạm vi nghiên cứu

  Khóa luận tập trung vào nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại
  ngân hàng Agribank chi nhánh Huyện Trảng Bom. Để từ đó đưa ra giải pháp mở rộng
  cho vay tiêu dùng tại ngân hàng.

  Nghiên cứu hồ sơ cho vay tiêu dùng.

  4. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Sử dụng phương pháp hệ thống, phân tích và tổng hợp để thực hiện khóa luận.
  Thực hiện thu thập thông tin, tài liệu tại ngân hàng ngân hàng Nông nghiệp và
  phát triển nông thôn Agribank – Chi nhánh Trảng Bom, vẽ các bảng phân tích số liệu, các
  quy trình.
  Phân tích dữ liệu từ bộ hồ sơ cho vay của khách hàng. Áp dụng kiến thức đã học
  từ môn chuyên ngành ở trường và kiến thức thực tế học được trong quá trình thực tập để
  phân tích đề tài trên.
  Tham khảo các tài liệu, thông tin, kiến thức có liên quan đến đề tài trên thông qua
  sách, báo, internet và các website chuyên ngành.
  5. Kết cấu đề tài

  Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng của ngân hàng

  Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng tại NHNo&PTNT chi nhánh Trảng Bom
  – Đồng Nai

  2

 17. Chương 3: Đánh giá hoạt động tín dụng tiêu dùng tại NHNo&PTNT chi nhánh
  Trảng Bom – Đồng Nai

  3

 18. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

  1.1 KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍN DỤNG

  1.1.1 Khái niệm

  Tín dụng được ra đời từ rất sớm, xuất phát từ chữ La Tinh: Creditium có nghĩa là
  tin tưởng, tín nhiệm.

  Hiểu theo nghĩa rộng, tín dụng là một quan hệ xã hội, quan hệ sử dụng vốn lẫn
  nhau giữa chủ thể kinh tế này với chủ thể kinh tế khác trên nguyên tắc có hoàn trả. Nói
  cách khác, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị nhất
  định dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định từ người
  cho vay sang người đi vay; và khi đến hạn phải hoàn trả, người đi vay phải hoàn trả lại
  với một lượng giá trị lớn hơn cái ban đầu, phần giá trị dôi ra được gọi là lợi tức tín dụng.

  Ngoài ra, tín dụng còn được định nghĩa là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể
  trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trog một khoảng thời
  gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả đúng thời gian thỏa
  thuận.

  Trong thực tế, tín dụng hoạt động rất phong phú và đa dạng nhưng ở bất kỳ dạng
  nào tín dụng cũng được thể hiện trên các nội dung sau: Người cho vay chuyển giao cho
  người đi vay một giá trị nhất định. Giá trị này có thể ở hình thái tiền tệ hoặc hiện vật như:
  vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị…

  Người đi vay chỉ được sử dụng tài sản tạm thời trong thời gian nhất định.Sau khi
  hết thời gian thỏa thuận thì người đi vay hoàn trả cho người cho vay.

  Giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị lúc vay, hay nói cách khác người đi vay phải
  hoàn trả thêm một phần lợi tức.

  1.1.1 Chức năng
  Bao gồm 5 chức năng cơ bản cơ bản:

  Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hoàn trả

  Đây là hai quá trình thống nhất trong sự vận hành của hệ thống tín dụng. Sự có
  mặt của tín dụng được xem là một chiếc cầu nối giữa các nguồn cung – cầu về tiền tệ. Với
  chức năng này, tín dụng đã trực tiếp tham gia điều tiết các nguồn vốn tạm thời thừa từ các

  4

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom File Word, PDF về máy