[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp

Download


Kết cấu luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 – Tổng quan về sản phẩm thẻ thanh toán và các nghiệp vụ liên quan về thẻ thanh toán; Chương 2 – Thực trạng sử dụng thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp; Chương 3 – Nhận xét, kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp

 1. i

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG
  THẺ THANH TOÁN CỦA KH
  TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  SACOMBANK – CN GÒ VẤP

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: TS.Phan Mỹ Hạnh
  Sinh viên thực hiện : Cao Thị Bích Hường
  MSSV: 1154020367 Lớp: 11DTNH4

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

 2. ii

  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong báo
  cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank –
  CN Gò Vấp, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
  trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
  Tác giả

  Cao Thị Bích Hường

 3. iii

  LỜI CẢM ƠN

  Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Kế toán – Tài chính –
  Ngân hàng đã mang đến cho em nhiều kiến thức quý báu trong thời gian qua.
  Em xin chân thành cảm ơn TS.Phan Mỹ Hạnh – GVHD, đã giúp em tiếp cận thực
  tiễn và tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập.
  Em cũng xin cảm ơn NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp đã
  tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trong thời gian thực hiện báo cáo. Trong quá trình
  thực tập, em đã nhận được sự hướng dẫn rất tận tình từ các anh, chị trong phòng Kinh
  doanh. Một lần nữa, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh, chị Ban Giám đốc,
  anh Đỗ Hoàng Thái – Trưởng phòng Kinh doanh, chị Trần Lan Anh – Phó phòng Kinh
  doanh, anh Bùi Khánh Toàn – Phó phòng Kinh doanh và chị Trần Thụy Minh Tâm –
  Chuyên viên tư vấn đã hết lòng giúp đỡ cho em trong suốt quá trình thực tập, cũng như
  viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Xin kính chúc các anh, chị ngày càng thành công và
  hoạt động kinh doanh của NH Sacombank – CN Gò Vấp ngày càng phát triển.
  Em xin chân thành cảm ơn!

 4. iv
 5. v
 6. vi

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN :

  Họ và tên sinh viên : ……………………………………………………………………
  MSSV : ………………………………………………………………………………………
  Lớp : …………………………………………………………………………………………
  Thời gian thưc tập: Từ …………… đến ………………..
  Tại đơn vị: ………………………………………………………………….

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện :

  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:
  Tốt Khá Trung bình Không đạt
  2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn :
  Thường xuyên Ít liên hệ Không
  3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu :
  Tốt Khá Trung bình Không đạt

  TP. HCM, ngày ……. tháng ..….năm …….
  Giảng viên hướng dẫn
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 7. vii

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG
  BP Bộ phận
  CN Chi nhánh
  CSKH Chăm sóc khách hàng
  DN Doanh nghiệp
  DV Dịch vụ
  KH Khách hàng
  NH Ngân hàng
  NV Nhân viên
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  PGD Phòng giao dịch
  SP Sản phẩm
  SPDV Sản phẩm dịch vụ
  TMCP Thương mại cổ phần
  VN Việt Nam
  VPĐD Văn phòng đại diện

 8. viii

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức Sacombank CN Gò Vấp …………………………………………. 13
  Biểu đồ 1: Thống kê nghề nghiệp ………………………………………………………………… 24
  Bảng 1: Sản phẩm thẻ thanh toán nội địa………………………………………………………… 4
  Bảng 2: Sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế ……………………………………………………….. 6
  Bảng 3: Gói sản phẩm New Combo……………………………………………………………….. 8
  Bảng 4: Giới thiệu Internetbanking………………………………………………………………. 10
  Bảng 5: Thông tin thành lập các CN NH tại nước ngoài (Lào, Campuchia)………. 17
  Bảng 6: Mô hình khảo sát …………………………………………………………………………… 19
  Bảng 7: Thống kê giới tính………………………………………………………………………….. 23
  Bảng 8: Thống kê thu nhập …………………………………………………………………………. 24
  Bảng 9: Thống kê kênh thông tin…………………………………………………………………. 25
  Bảng 10: Thống kê hình thức sử dụng DV ……………………………………………………. 25
  Bảng 11: Kết quả phân tích hệ số Cronbanch’s Alpha nhân tố phương tiện hữu
  hình ………………………………………………………………………………………………………….. 26
  Bảng 12: Kết quả phân tích hệ số Cronbanch’s Alpha về độ tin cậy…………………. 26
  Bảng 13.1: Kết quả phân tích hệ số Cronbanch’s Alpha về độ đáp ứng ……………. 27
  Bảng 13.2: Kết quả phân tích hệ số Cronbanch’s Alpha về độ đáp ứng ……………. 27
  Bảng 14: Kết quả phân tích hệ số Cronbanch’s Alpha về độ đảm bảo………………. 28
  Bảng 15: Kết quả phân tích hệ số Cronbanch’s Alpha về sự thấu hiểu……………… 29
  Bảng 16: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về phí sử dụng………………………… 29
  Bảng 17: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về DV CSKH …………………………. 30
  Bảng 18: Tổng hợp thang đo về chất lượng DV …………………………………………….. 30
  Bảng 19: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về nhu cầu sử dụng …………………. 31
  Bảng 20: Kết quả kiểm định tương quan giữa các biến …………………………………… 33
  Bảng 21: Kết quả phân tích hồi qui………………………………………………………………. 33
  Bảng 22: Kết quả phân tích nhân tố EFA ……………………………………………………… 35

 9. ix

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM THẺ THANH TOÁN VÀ CÁC
  NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN …………………………………. 3
  1.1. Tổng quan về sản phẩm thẻ thanh toán………………………………………………… 3
  1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán …………………………………………………………………….. 3
  1.1.2. Tiện ích ……………………………………………………………………………………………… 3
  1.1.2.1. Đối với chủ thẻ ………………………………………………………………………………… 3
  1.1.2.2. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ …………………………………………………………….. 3
  1.1.2.3. Đối với NH ……………………………………………………………………………………… 4
  1.1.2.4. Đối với nền kinh tế – xã hội ……………………………………………………………….. 4
  1.1.3. Các loại thẻ thanh toán của Sacombank………………………………………………… 4
  1.1.3.1. Thẻ nội địa………………………………………………………………………………………. 4
  1.1.3.2. Thẻ thanh toán quốc tế ……………………………………………………………………… 6
  1.2. Quy trình phát hành thẻ thanh toán …………………………………………………….. 7
  1.3. Các sản phẩm dịch vụ đi kèm với thẻ thanh toán ………………………………….. 7
  1.3.1. Gói SP……………………………………………………………………………………………….. 7
  1.3.1.1. Gói tài khoản học đường…………………………………………………………………… 7
  1.3.1.2. Gói Payroll 2015……………………………………………………………………………… 8
  1.3.1.3. Gói Newcombo ………………………………………………………………………………… 8
  1.3.1.4. Gói tài chính học đường 2014……………………………………………………………. 9
  1.3.2. NH điện tử …………………………………………………………………………………………. 9
  1.3.2.1. Ebanking…………………………………………………………………………………………. 9
  1.3.2.2. Ủy thác thanh toán …………………………………………………………………………. 10
  1.3.3. ALERT …………………………………………………………………………………………….. 12
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THANH TOÁN CỦA KH TẠI NH
  TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK – CN GÒ VẤP ……………… 13
  2.1. Giới thiệu khái quát về NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank …… 13
  2.1.1. Quá trình hình thành CN Gò Vấp ……………………………………………………….. 13
  2.1.2. Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ CN Gò Vấp………………………………… 13
  2.1.3. Địa bàn kinh doanh …………………………………………………………………………… 14
  2.1.4. Phương thức kinh doanh – Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước ……. 16
  2.2. Đánh giá nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng tại NH TMCP
  Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp………………………………………….. 18
  2.2.1. Lý thuyết về nhu cầu………………………………………………………………………….. 18
  2.2.2. Mô hình nghiên cứu…………………………………………………………………………… 18
  2.2.3. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………… 20
  2.2.3.1. Phương tiện hữu hình……………………………………………………………………… 21

 10. x

  2.2.3.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………………… 21
  2.2.3.3. Độ đáp ứng……………………………………………………………………………………. 22
  2.2.3.4. Sự đảm bảo……………………………………………………………………………………. 22
  2.2.3.5. Sự thấu hiểu…………………………………………………………………………………… 22
  2.2.3.6. Phí sử dụng DV ……………………………………………………………………………… 22
  2.2.3.7. DV CSKH ……………………………………………………………………………………… 23
  2.2.4. Phân tích dữ liệu ………………………………………………………………………………. 23
  2.2.4.1. Mô tả mẫu – Giới tính …………………………………………………………………….. 23
  2.2.4.2. Nghề nghiệp…………………………………………………………………………………… 24
  2.2.4.3. Thu nhập……………………………………………………………………………………….. 24
  2.2.4.4. Kênh thông tin – Hình thức sử dụng …………………………………………………. 25
  2.2.4.5. Lý do lựa chọn NH – Tần suất sử dụng …………………………………………….. 25
  2.2.4.6. Thang đo chất lượng DV…………………………………………………………………. 25
  2.2.4.7. Thang đo về nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH…………………………. 31
  2.2.4.8. Phân tích hồi quy……………………………………………………………………………. 32
  2.2.4.9. Kết quả phân tích nhân tố EFA………………………………………………………… 35
  2.2.5. Nhận xét, đánh giá ……………………………………………………………………………. 36
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ …………………………………………………… 38
  3.1. Nhận xét…………………………………………………………………………………………….. 38
  3.2. Giải pháp, kiến nghị …………………………………………………………………………… 39
  3.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ CSKH ……………………………………………………. 39
  3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, NV …………………………………………….. 39
  3.2.3. Đầu tư máy móc, trang thiết bị …………………………………………………………… 40
  3.2.4. Tăng cường công tác truyền thông ……………………………………………………… 40
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 40

 11. 1

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Xã hội càng phát triển, cùng với sự phát triển của hệ thống NH và ứng dụng thành
  tựu công nghệ thông tin, tự động hóa,… có rất nhiều phương thức thanh toán nhanh
  chóng, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, tiện dụng và hiện đại hơn ra đời, đặc biệt là thẻ
  thanh toán – một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt rất được ưa chuộng trên thế
  giới và rất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của VN hiện nay.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực này, NH TMCP Sài Gòn Thương tín
  Sacombank đã thu được những thành tựu đáng kể. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít
  những khó khăn để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của KH. Nhận thức được vấn
  đề này, trong quá trình thực tế tìm hiểu về hoạt động thẻ thanh toán tại NH TMCP Sài
  Gòn Thương tín Sacombank, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh
  toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp.”

  3. Phương pháp nghiên cứu
  Tôi nghiên cứu thông qua 2 hình thức:
  – Quan sát thực tế: Ngoài việc thực tập tại NH để xem xét tình hình đăng ký sử dụng
  DV của KH và tìm hiểu những lợi ích của thẻ thanh toán; tôi còn đến các trường học,
  trung tâm mua sắm, siêu thị, nhà hàng (Pizza, KFC, Lotteria), các rạp chiếu phim để có
  thể nắm bắt được thực trạng sử dụng thẻ thanh toán hiện nay.
  – Khảo sát ý kiến của KH: Bằng việc xây dựng hệ thống câu hỏi, tôi gửi đến các KH
  để đánh giá chính xác hơn những nhu cầu, những mong muốn của KH, từ đó xây dựng
  các biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH trong thời gian sắp
  tới.

  4. Phạm vi nghiên cứu
  Các KH đang sử dụng thẻ thanh toán của NH TMCP Sài Gòn Thương tín
  Sacombank tại CN Gò Vấp và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp,
  Trung cấp nghề trên địa bàn quận Gò Vấp.

  5. Kết cấu đề tài

 12. 2

  Chương 1: Tổng quan về sản phẩm thẻ thanh toán và các nghiệp vụ liên quan về thẻ
  thanh toán
  Chương 2: Thực trạng sử dụng thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương
  tín Sacombank – CN Gò Vấp
  Chương 3: Nhận xét, kiến nghị

 13. 3

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM THẺ THANH TOÁN VÀ CÁC
  NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

  1.1. Tổng quan về sản phẩm thẻ thanh toán

  1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán

  Đối với thẻ thanh toán có nhiều khái niệm để diễn đạt nó, mỗi một cách diễn đạt
  nhằm làm nổi bật một nội dung nào đó. Sau đây là khái niệm về thẻ thanh toán mà NH
  TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank diễn đạt:
  – Thẻ thanh toán (thẻ ghi nợ) là phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt và được
  kết nối với tài khoản tiền gửi của chủ thẻ tại NH. Do đó, KH dùng thẻ ghi nợ giao dịch
  dựa trên số dư đã nạp vào tài khoản tiền gửi.

  1.1.2. Tiện ích

  1.1.2.1. Đối với chủ thẻ

  – Thanh toán, rút tiền mặt tại ATM/POS của tất cả NH trong nước.
  – Thanh toán, rút tiền mặt tại tất cả ATM/POS trong nước và quốc tế (với thẻ ghi nợ
  quốc tế Sacombank).
  – Tra cứu số dư, chuyển khoản trong hệ thống Sacombank, sao kê giao dịch tại
  ATM Sacombank hoặc bằng DV Sacombank M-Plus (chi tiết: www.sacombank.com.vn).
  – Mua hàng qua Internet, điện thoại, thư tín (MOTO) (với thẻ ghi nợ quốc tế
  Sacombank Visa).
  – Ưu đãi, giảm giá khi dùng thẻ thanh toán tại các đối tác liên kết trong chương trình
  Sacombank Plus. Chi tiết: www.sacombank.com.vn
  – DV KH 24/7.
  – An toàn và tiện lợi hơn việc mang theo tiền mặt.

  1.1.2.2. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ

  – Giúp quá trình thanh toán với người bán nhanh và gọn, sử dụng thẻ làm KH tránh
  khỏi tình trạng thanh toán chậm chạp và kiểm đếm khi nhận tiền.
  – Tránh được tình trạng KH sử dụng tiền giả để thanh toán.

 14. 4

  – Giảm chi phí quản lý chứng từ, hóa đơn, an toàn và tiện lợi trong quản lý tài chính
  kế toán, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.
  – Tạo tính thẩm mỹ cho nơi bán hàng thêm văn minh, lịch sự, hiệu quả nhanh
  chóng, sử dụng lại dễ dàng và an toàn. Ngoài ra còn tạo uy tín cho công ty, vị thế không
  ngừng tăng cao trong kinh doanh.

  1.1.2.3. Đối với NH

  – NH phát hành thẻ: Đa dạng hóa các DV, hiện đại hóa công nghệ NH, thu hút thêm
  nhiều KH, các khoản thu phí tăng góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.
  – NH thanh toán thẻ: Thu hút được nhiều KH đến với NH mình sử dụng các SP, DV
  do NH cung hàng cung cấp. Tăng doanh thu, lợi nhuận thông qua hoạt động thu phí chiết
  khấu đại lý từ hoạt động thanh toán đại lý. Thông qua hoạt động thanh toán thẻ, NH còn
  có thể phát triển các DV: kinh doanh ngoại tệ, nhận tiền gửi… Qua đó làm tăng uy tín
  của NH trong nền kinh tế.

  1.1.2.4. Đối với nền kinh tế – xã hội

  – Giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản, vận
  chuyển,…. Đặc biệt là chi phí nền kinh tế bỏ ra để chống nạn tiền giả.
  – Tăng cường hoạt động lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế, tăng vòng quay vốn,
  dễ dàng kiểm soát khối lượng giao dịch thanh toán của KH và của cả nền kinh tế.
  – Tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế VN hội nhập với nền kinh tế thế giới và
  lĩnh vực hết sức quan trọng là lĩnh vực tài chính NH phát triển mạnh mẽ thông qua việc
  phát hành và thanh toán thẻ quốc tế.

  1.1.3. Các loại thẻ thanh toán của Sacombank

  1.1.3.1. Thẻ nội địa

  Bảng 1: Sản phẩm thẻ thanh toán nội địa

  STT SP MẪU THẺ ĐẶC ĐIỂM
  – Thẻ màu xanh, có hình trống
  đồng.
  1 Thẻ Plus – Gồm 2 loại thẻ: thẻ không in
  tên và thẻ in tên (áp dụng với thẻ
  chi lương).

 15. 5

  – Thời hạn sử dụng: từ khi phát
  hành đến năm 2049.
  – Phù hợp cho KH có nhu cầu sử
  dụng thẻ trong nội địa Việt Nam,
  các DN có nhu cầu chi lương hàng
  tháng cho NV.
  – Thẻ màu xanh da trời, có logo
  Lô Hội
  – Là thẻ có in tên, phát hành cho
  đại lý của Lô Hội.
  – Thời hạn sử dụng: từ khi phát
  hành đến năm 2049.
  2 Thẻ Lô Hội
  – Miễn phí phát hành, Giảm 50%
  phí thường niên năm đầu.
  – Miễn phí 5 giao dịch rút tiền
  mặt/tra cứu số dư tại ATM có logo

  ,
  – Đối tượng: học sinh-sinh viên.
  – Thời hạn sử dụng: 06 năm.
  – Thẻ màu xanh lá, có chữ
  4Student trên thẻ
  – Miễn phí 5 giao dịch rút tiền
  mặt đầu tiên/tháng tại hệ thống
  3 Thẻ 4Student ATM Sacombank.
  – Miễn phí 5 giao dịch rút tiền
  mặt đầu tiên và tra cứu số
  dư/tháng tại hệ thống ATM NH
  khác (thuộc hệ thống liên minh
  thẻ Banknetvn, Smartlink và
  VNBC).
  Thẻ thanh toán nội – Đối tượng: KH của Công ty
  địa đồng thương Cổ phần đầu tư Địa ốc Nova
  hiệu Sacombank – (Novaland), chủ sở hữu căn hộ
  NOVALAND Sunrise City – South Tower tại
  23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường
  Thẻ màu xanh: Tân Hưng, Quận 7, HCM.
  Thẻ tích hợp – Thẻ phát hành bao gồm thẻ
  4 chức năng vào chính và thẻ phụ.
  cửa và gửi xe – Thẻ màu xanh và thẻ màu
  máy vàng, có chữ thẻ thanh toán
  đa năng và logo NOVALAND
  trên thẻ.
  – Miễn phí phát hành thẻ lần
  Thẻ màu vàng: Thẻ đầu và phí thường niên năm đầu
  tích hợp chức năng (cho thẻ chính và thẻ phụ).
  vào cửa và gửi ô tô – Thời hạn sử dụng: từ khi phát

 16. 6

  hành đến năm 2049.
  – Tính năng tương tự thẻ thanh
  toán nội địa khác.

  1.1.3.2. Thẻ thanh toán quốc tế

  Bảng 2: Sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế

  STT SP MẪU THẺ ĐẶC ĐIỂM
  – Thẻ màu đen, có chip, trên
  thẻ có in chữ “Platinum” và hình
  kim cương.
  Thẻ Platinum
  1 – Là thẻ có in tên
  Imperial
  – Thời hạn sử dụng: 5 năm.
  – Dành riêng cho KH của Phòng
  DV NH cao cấp.
  – Thẻ có màu đỏ nâu, có chip.
  – Là thẻ có in tên.
  – Thời hạn sử dụng: 5 năm.
  2 Thẻ Visa Debit
  – Phù hợp cho KH thường
  xuyên đi nước ngoài, có nhu
  cầu mua hàng online.
  – Thẻ màu vàng, có hình cá
  chép vàng.
  – Là thẻ có in tên
  3 Thẻ UnionPay – Thời hạn sử dụng: từ khi phát
  hành đến năm 2049
  – Phù hợp cho KH du lịch, học
  tập, công tác… tại Trung Quốc.
  – Màu vàng, có chữ “Business”,
  có chip, logo Visa và chữ Debit
  trên thẻ.
  – Là thẻ dành cho đối tượng
  KH là KH DN
  – Có 2 loại thẻ thanh toán
  DN (sử dụng chung mẫu thẻ):
  + Rút tiền mặt 20 triệu
  4 Thẻ thanh toán DN đồng/ngày, chi tiêu 100 triệu
  đồng/ngày.
  + Không rút tiền mặt, chi tiêu
  100triệu đồng/ngày.
  – Thời hạn sử dụng: 5 năm kể từ
  ngày phát hành.
  – Được miễn phí 4 loại bảo hiểm:
  tai nạn du lịch toàn cầu cho chủ
  thẻ và gia đình, mất hành lý,

 17. 7

  hành lý trả chậm và trì hoãn
  chuyến bay

  1.2. Quy trình phát hành thẻ thanh toán
  Bước 1: Mở mã KH (đối với KH chưa từng giao dịch hoặc chưa có mã KH tại
  Sacombank) -> Kiểm soát duyệt mã (Biểu mẫu BM-TTKH.QLTTKH.01-02)
  Bước 2: Tạo tài khoản (Biểu mẫu BM-HĐV.GDTQ.07, mục Tài khoản thanh toán)
  Bước 3: Riêng đối với thẻ Plus, có 2 loại: thẻ có in tên (thẻ phát hành nhanh) và thẻ
  không in tên. Nếu KH có nhu cầu in tên lên thẻ, sau Bước 2: Tạo tài khoản NV tiến hành
  lấy thẻ và pin để KH ký nhận, sau đó in tên lên thẻ cho KH.
  Bước 4: Phong tỏa tiền duy trì tài khoản, mỗi tài khoản duy trì số dư tối thiểu
  50.000đ
  Bước 5: Nhập thẻ (Plus/Visa)
  Bước 6: Đăng ký báo tin nhắn (nếu có) (Biểu mẫu BM-HĐV.GDTQ.07, mục Alert
  – Thông báo giao dịch)
  Bước 7: Đăng ký Internet banking bước 1 (nếu có): tạo User để KH sử dụng tại
  trang web: http://isacombank.com.vn (Biểu mẫu BM-HĐV.GDTQ.07, mục eBanking)
  Bước 8: Đăng ký Internet banking bước 2: Cài đặt phương thức xác thực, đăng ký
  M-banking và tiến hành gửi mật khẩu tạm thời cho KH.
  Bước 9: Scan chữ ký đối với KH mới

  1.3. Các sản phẩm dịch vụ đi kèm với thẻ thanh toán

  1.3.1. Gói SP

  1.3.1.1. Gói tài khoản học đường

  – KH là học sinh, sinh viên từ đủ 18 tuổi của các trường trung cấp, cao đẳng, đại
  học…
  – Tiện ích nổi bật
  + Miễn phí quản lý tài khoản, không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu.
  + Miễn phí phát hành thẻ, phí thường niên giảm 50% năm đầu, 5 năm tiếp theo
  giảm 90%
  + SMS: miễn phí 3 tháng đầu, các tháng tiếp theo 5.500 đồng/tháng.

 18. 8

  1.3.1.2. Gói Payroll 2015

  – Tiếp cận các DN, hộ kinh doanh để chào bán Payroll.
  – Tiện ích:
  + Cung cấp trọn gói SPDV, nhiều tiện ích dành cho người nhận lương.
  + Chính sách ưu đãi cạnh tranh, linh hoạt.
  – Ưu đãi đặc biệt: Thẻ tín dụng Family dành cho KH Payroll
  + Miễn phí thường niên năm đầu, giảm 50% các năm tiếp theo.
  + Lãi suất: 1,25%/tháng.

  1.3.1.3. Gói Newcombo

  – Đặc điểm của SP
  + Vào ngày 15 hàng tháng, KH trả phí một lần duy nhất, bao gồm các loại phí định
  kỳ, phí thường niên, phí phát hành của thẻ thanh toán, DV NH điện tử và phí quản lý tài
  khoản.
  + Mức phí New Combo luôn thấp hơn giá bán SP thông thường (khi KH mua lẻ
  từng SPDV) từ 30-40%.
  – Giá bán và chính sách ưu đãi gói New Combo

  Bảng 3: Gói sản phẩm New Combo

  Giá bán Giá bán
  Tên gói và ưu
  SPDV trong gói Loại phí thông New
  đãi
  thường Combo
  1. Combo 1 – Gói 1 1. Phí quản lý
  (gồm: tài khoản tiền gửi tài khoản
  Combo 1 19.550 13.2000
  thanh toán, Thẻ thanh 2. Phí phát
  Phong cách (3 đồng/tháng đồng/tháng
  toán Plus, SMS – Báo hành thẻ thanh
  SPDV) Giảm
  giao dịch tự động) toán
  30%/giá thông
  2. Combo 1 – Gói 2 3. Phí thường
  thường 26.442 18.700
  (gồm: tài khoản tiền gửi niên thẻ thanh
  đồng/tháng đồng/tháng
  thanh toán, Thẻ thanh toán

 19. 9

  toán Visa, SMS – Báo 4. Phí định kỳ
  giao dịch tự động) SMS

  1. Combo 2 – Gói 1 1. Phí quản lý
  (gồm: tài khoản tiền gửi tài khoản
  thanh toán, Thẻ thanh 2. Phí phát
  30.525 19.250
  toán Plus, SMS – Báo hành thẻ thanh
  đồng/tháng đồng/tháng
  giao dịch tự động, toán
  Combo 2 Đẳng InternetBanking – Tặng 3. Phí thường
  cấp (4 SPDV) kèm mBanking) niên thẻ thanh
  Giảm 40%/giá 2. Combo 2 – Gói 2 toán
  thông thường (gồm: tài khoản tiền gửi 4. Phí định kỳ
  thanh toán, Thẻ thanh SMS
  37.442 24.200
  toán Visa, SMS – Báo
  đồng/tháng đồng/tháng
  giao dịch tự động,
  InternetBanking – Tặng
  kèm mBanking)

  1.3.1.4. Gói tài chính học đường 2014

  – Tiện ích nổi bật:
  + Nhà trường: miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí chi lương.
  + Thầy cô giáo: nhận lương miễn phí
  + Học sinh, sinh viên: ưu đãi theo gói tài khoản học đường.
  + Phụ huynh: thẻ thanh toán được miễn phí thường niên năm đầu.

  1.3.2. NH điện tử

  1.3.2.1. Ebanking

  – Phạm vi áp dụng
  iBanking mBanking
  – KH là cá nhân – KH là cá nhân

  – KH là tổ chức, DN
  – Đối tượng: KH từ đủ 18 tuổi đều có thể đăng ký sử dụng DV.

 20. 10

  – Điểm mạnh của SP
  + Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối với Internet, KH có thể tự thực hiện
  được các giao dịch chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm…qua iBanking và
  mBanking của Sacombank.
  + Thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn, tiện lợi với mức phí giao dịch thấp hơn
  mức phí giao dịch tại quầy.
  – Lợi thế cạnh tranh của SP: Chỉ cần đăng ký dịch vụ eBanking, KH có thể giao
  dịch qua cả 2 kênh iBanking và mBanking với chi phí không đổi.

  Bảng 4: Giới thiệu Internetbanking

  iBanking mBanking
  Giao dịch qua điện thoại truy
  cập được internet. Cụ thể:

  Giao dịch qua máy tính kết – mBanking Web: giao dịch
  nối internet qua trình duyệt Internet trên
  Thiết bị sử dụng
  điện thoại di động

  – mBanking App: giao dịch
  qua ứng dụng được cài đặt
  trên điện thoại di động
  Thông tin đăng Sử dụng chung tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập cho cả 2
  nhập kênh
  OTP qua SMS hoặc Token Mật khẩu giao dịch hoặc
  Token
  Phương thức xác
  Nếu KH sử dụng Phương thức xác thực là Token cho cả 2 kênh
  thực
  thì sẽ sử dụng chung 1 Token

  Hạn mức giao – Hạn mức giao dịch trên iBanking và mBanking hoàn toàn độc
  dịch lập nhau.

  – Hạn mức giao dịch trên mBanking bằng hạn mức giao dịch
  trên iBanking và tối đa là 100trđ/giao dịch, 1 tỷ/ngày.
  Ngôn ngữ sử Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
  dụng

  1.3.2.2. Ủy thác thanh toán

  * Ủy thác thanh toán theo hóa đơn

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp File Word, PDF về máy