[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom

Download


Kết cấu đề tài gồm phần mở đầu, phần kết luận, đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1 – Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại; Chương 2 – Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank; Trảng Bom; Chương 3 – Nhận xét và kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
  (HDBANK) – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD
  TRẢNG BOM

  Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thùy Trang
  MSSV: 1154021088 Lớp: 11DTNH 16

  TP.Hồ Chí Minh, 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
  (HDBANK) – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD
  TRẢNG BOM

  Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thùy Trang
  MSSV: 1154021088 Lớp: 11DTNH 16

  TP.Hồ Chí Minh, 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong
  báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
  (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom, không sao chép bất kỳ nguồn nào
  khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP.Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2015

  Tác giả

  (Ký tên)

  ii

 4. LỜI CÁM ƠN

  Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy, Cô trong trường Đại học Công
  Nghệ TP.HCM nói chung, cũng như trong khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng nói
  riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm trong suốt
  những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, giúp em vững tin hơn khi bước chân vào
  con đường sự nghiệp sau này.

  Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn tới Ths.Nguyễn Thị Diễm Hiền đã hướng dẫn và
  giúp đỡ em tận tình trong suốt thời gian viết khóa luận và em cũng xin chân thành cảm
  ơn Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng
  Bom đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành và hỗ trợ em trong suốt thời gian làm
  bài.

  Trong quá trình thực hiện đề tài, không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất
  mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy, Cô và các cô chú, anh chị làm việc tại ngân
  hàng… Một lần nữa em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn.

  TP.Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2015

  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Thùy Trang.

  iii

 5. iv
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
  Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thùy Trang
  MSSV: 1154021088

  Lớp: 11DTNH16
  Thời gian thực tập: Từ 13/04/2015 đến 02/06/2015
  Tại đơn vị: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai –
  PGD Trảng Bom

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện:
  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định
  Tốt. Khá. Trung bình. Không đạt
  2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn
  Thường xuyên ít liên hệ Không
  3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu
  Tốt. Khá. Trung bình. Không đạt

  TP.Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2015

  Giảng viên hướng dẫn

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  v

 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BĐS Bất động sản
  CV Chuyên viên
  DS Doanh số
  ĐVKD Đơn vị kinh doanh
  GD Giao dịch
  HDBank Trảng Bom Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi
  nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom.
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  PGD Phòng giao dịch
  QHKH Quan hệ khách hàng
  QL&HTTD Quản lý & Hỗ trợ tín dụng
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TD Tín dụng
  TM – DV Thương mại – Dịch vụ
  TMCP Thương mại cổ phần
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TP/PP Trưởng phòng/Phó phòng
  TSBĐ Tài sản bảo đảm
  TSCĐ Tài sản cố định
  TTĐ Tái thẩm định

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang

  Bảng 2.1. Danh sách cổ đông sáng lập HDBank…………………………………………………..15

  Bảng 2.2. Tình hình nhân sự của HDBank Trảng Bom. …………………………………………16

  Bảng 2.3. Mạng lưới hoạt động của HDBank. ……………………………………………………..19

  Bảng 2.4. Doanh số cho vay tại HDBank Trảng Bom……………………………………………27

  Bảng 2.5. Doanh số cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom………………………………39

  Bảng 2.6. Doanh số thu nợ của HDBank Trảng Bom. …………………………………………..32

  Bảng 2.7. Doanh số thu nợ ngắn hạn của HDBank Trảng Bom ………………………………33

  Bảng 2.8. Tổng dư nợ của HDBank Trảng Bom. ………………………………………………….37

  Bảng 2.9. Dư nợ cho ngắn hạn HDBank Trảng Bom. ……………………………………………38

  Bảng 2.10. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng.. ……………………………41

  Bảng 2.11. Tỷ lệ khách hàng sử dụng các sản phẩm cho vay tại HDBank Trảng Bom.
  ……………………………………………………………………………………………………………………44

  Bảng 2.12. Tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay ngắn hạn theo mục đích. …….44

  Bảng 2.13. Sự phản hồi của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên. ………………46

  Bảng 2.14. Sự phản hồi của khách hàng về tiện ích của sản phẩm cho vay ngắn hạn. …47

  Bảng 2.15. Sự phản hồi của khách hàng về các tiêu chí khi lựa chọn sản phẩm cho vay
  ngắn hạn. ………………………………………………………………………………………………………47

  vii

 9. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
  Trang

  Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của HDBank Trảng Bom. …………………………………..17

  Biểu đồ 2.1. Cơ cấu cho vay tại HDBank Trảng Bom năm 2012-2014. ……………………28

  Biều đồ 2.2. Tổng doanh số cho vay ngắn hạn của HDBank Trảng Bom năm 2012-2014.
  ……………………………………………………………………………………………………………………29

  Biểu đồ 2.3. Cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng năm 2012-2014. …………….30

  Biểu đồ 2.4. Cho vay ngắn hạn theo ngành nghề năm 2012-2014. …………………………..31

  Biểu đồ 2.5. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo nhóm nợ năm 2012-2014. …………………..34

  Biểu đồ 2.6. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo đối tượng khách hàng năm 2012-2014. …

  ……………………………………………………………………………………………………………………35

  Biểu đồ 2.7. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề năm 2012-2014. ……………….36

  Biểu đồ 2.8. Dư nợ ngắn hạn theo đối tượng khách hàng năm 2012-2014. ……………….39

  Biểu đồ 2.9. Dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề từ năm 2012-2014. ………………………….40

  Biểu đồ 2.10.Mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm cho vay ngắn hạn tại
  HDBank Trảng Bom. ………………………………………………………………………………………45

  viii

 10. MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………. 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG
  CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. ……………………………….. 2

  1.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại. ………………………………………………………. 2
  1.1.1. Khái niệm NHTM. ………………………………………………………………………………. 2
  1.1.2. Các hoạt động của NHTM. …………………………………………………………………… 2

  1.2. Hoạt động cho vay của NHTM. ………………………………………………………………… 3
  1.2.1. Khái niệm. …………………………………………………………………………………………. 3
  1.2.2. Vai trò. ……………………………………………………………………………………………… 4
  1.2.3. Phân loại các khoản vay. ………………………………………………………………………. 4
  1.2.3.1. Dựa vào thời hạn khoản vay. …………………………………………………………… 4
  1.2.3.2. Dựa vào phương thức cho vay. ………………………………………………………… 4
  1.2.3.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng………………………………………… 5
  1.2.3.4. Dựa vào đối tượng khách hàng. ……………………………………………………….. 5
  1.2.3.5. Dựa vào mục đích sử dụng. …………………………………………………………….. 5

  1.3. Hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHTM. …………………………………………………… 6
  1.3.1. Khái niệm. …………………………………………………………………………………………. 6
  1.3.2. Đặc điểm. ………………………………………………………………………………………….. 6
  1.3.3. Các hình thức cho vay ngắn hạn. …………………………………………………………… 6
  1.3.3.1. Theo phương thức cho vay. …………………………………………………………….. 6
  1.3.3.2.Theo mục đích sử dụng……………………………………………………………………. 8
  1.3.4. Một số quy định về cho vay ngắn hạn và quy trình cấp tín dụng . ……………….. 8
  1.3.4.1. Một số quy định…………………………………………………………………………….. 8
  1.3.4.2. Quy trình cấp tín dụng căn bản. ……………………………………………………… 10
  1.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn. …………………………………. 12

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK
  TRẢNG BOM…………………………………………………………………………………………………. 13

  2.1. Giới thiệu chung về HDBank Trảng Bom………………………………………………… 13

  ix

 11. 2.1.1. Tổng quan và sự phát triển của HDBank. ………………………………………………. 13
  2.1.1.1. Sự hình thành và phát triển của HDBank. ………………………………………… 13
  2.1.1.2. Sự hình thành và phát triển của HDBank Trảng Bom. ……………………….. 14
  2.1.2. Loại hình và quy mô hoạt động kinh doanh. ………………………………………….. 15
  2.1.2.1. Loại hình. …………………………………………………………………………………… 15
  2.1.2.2. Quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh……………………………………….. 15
  2.1.3. Quy mô vốn và nhân sự. …………………………………………………………………….. 15
  2.1.3.1. Quy mô vốn và nhân sự của HDBank. …………………………………………….. 15
  2.1.3.2. Quy mô nhân sự của HDBank Trảng Bom. ………………………………………. 16
  2.1.4. Bộ máy tổ chức của HDBank Trảng Bom. …………………………………………….. 17
  2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức. ………………………………………………………………….. 17
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban……………………………………………….. 17
  2.1.5. Địa bàn kinh doanh của HDBank Trảng Bom. …………………………………… 18
  2.1.5.1. Địa bàn kinh doanh của HDBank. …………………………………………………… 18
  2.1.5.2. Địa bàn kinh doanh của HDBank Trảng Bom. ………………………………….. 19

  2.2. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom. ………………. 20
  2.2.1. Các quy định về cho vay ngắn hạn và quy trình cấp tín dụng tại HDBank…… 20
  2.2.1.1. Các quy định về cho vay ngắn hạn. …………………………………………………. 20
  2.2.1.2. Quy trình cấp tín dụng tại HDBank. ……………………………………………….. 22
  2.2.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn. …………………………………………………… 27
  2.2.2.1. Phân tích chung. ………………………………………………………………………….. 27
  2.2.2.2. Phân tích theo các tiêu chí phân loại. ………………………………………………. 30
  2.2.3. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn. …………………………………………………….. 32
  2.2.3.1. Phân tích chung. ………………………………………………………………………….. 32
  2.2.3.2. Phân tích theo các tiêu chí phân loại. ………………………………………………. 34
  2.2.4. Phân tích dư nợ ngắn hạn. …………………………………………………………………… 37
  2.2.4.1. Phân tích chung. ………………………………………………………………………….. 37
  2.2.4.2. Phân tích theo các chỉ tiêu phân loại. ………………………………………………. 39

  2.3. Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom theo các chỉ
  tiêu tài chính……………………………………………………………………………………………….. 41

  2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom …… 44
  x

 12. 2.4.1. Mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm cho vay ngắn hạn tại HDBank
  Trảng Bom. ………………………………………………………………………………………………. 45
  2.4.2. Thái độ phục vụ của nhân viên HDBank Trảng Bom đối với khách hàng……. 46
  2.4.3. Các tiện ích khi sử dụng sản phẩm cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 47
  2.4.4. Mức độ quan trọng của các tiêu chí khi khách hàng lựa chọn sản phẩm cho vay
  ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom. ………………………………………………………………… 47

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK TRẢNG BOM. …………………………….. 49

  3.1. Định hƣớng phát triển của HDBank Trảng Bom. …………………………………….. 49
  3.1.1. Định hướng phát triển chung……………………………………………………………….. 49
  3.1.2. Định hướng mở rộng và phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn. ……………….. 49

  3.2. Nhận xét về hoạt động cho vay ngắn hạn thông qua các chỉ tiêu tài chính và
  khảo sát khách hàng vay vốn. ………………………………………………………………………. 50
  3.2.1. Ưu điểm…………………………………………………………………………………………… 50
  3.2.2. Nhược điểm. …………………………………………………………………………………….. 50

  3.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại
  HDBank Trảng Bom. …………………………………………………………………………………… 51
  3.3.1. Nguyên nhân khách quan. …………………………………………………………………… 51
  3.3.2. Nguyên nhân chủ quan. ……………………………………………………………………… 51

  3.4. Một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay ngắn hạn hạn tại HDBank
  Trảng Bom. ………………………………………………………………………………………………… 52
  3.4.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing cho Ngân hàng. …………………………………….. 52
  3.4.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. ………………………………………………………. 52
  3.4.3. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. …………………………………………….. 53
  3.4.4. Thẩm định chặt chẽ, cẩn thận………………………………………………………………. 53

  3.5. Kiến nghị. …………………………………………………………………………………………….. 54
  3.5.1. Đối với HDBank. ………………………………………………………………………………. 54
  3.5.2. Đối với HDBank Trảng Bom. ……………………………………………………………… 55

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………. 56
  xi

 13. TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………. 57
  PHỤ LỤC

  xii

 14. MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài.

  Từ lâu, ngân hàng được xem như một trung gian tài chính góp phần phát triển kinh
  tế – xã hội thông qua việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Trong các hoạt động của các
  ngân hàng thì hoạt động cho vay là một trong những nghiệp vụ quan trọng đem lại lợi
  nhuận kinh doanh nhiều nhất cho ngân hàng, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm luôn
  chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động của ngân hàng. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại
  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng
  Bom em đã chọn đề tài: “ Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP
  Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom” làm khóa
  luận cho mình.

  2. Mục tiêu của đề tài.

  Trên cơ sở phân tích, tổng hợp từ đó đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn
  hạn hiện nay tại HDBank Trảng Bom.

  3. Phạm vi nghiên cứu.

  Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động cho vay ngắn tại HDBank Trảng Bom
  trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014.

  4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
  Sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, so sánh và tổng hợp, kết hợp lý thuyết
  với những kết quả thống kê được để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.
  5. Kết cấu đề tài.
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, đề tài bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay ngắn hạn
  của Ngân hàng thương mại.
  Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả
  của hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.

  1

 15. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.

  1.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại.

  1.1.1. Khái niệm NHTM.
  NHTM là định chế tài chính được hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát
  triển của kinh tế hàng hóa. Theo pháp luật Mỹ, NHTM là doanh nghiệp kinh doanh tiền
  tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính; theo đạo luật ngân hàng Pháp, NHTM là cơ sở mà
  nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác hoặc
  dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về
  chiết khấu, tín dụng và tài chính.

  Tại Việt Nam, theo khoản 3, điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng, thì NHTM là loại
  hình ngân hàng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác
  theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

  1.1.2. Các hoạt động của NHTM.
  Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội
  dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng
  dịch vụ thanh toán. Bao gồm:

   Hoạt động huy động vốn.
  NHTM được huy động vốn dưới các hình thức:
  + Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức
  tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.
  + Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động
  vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
  + Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức
  tín dụng nước ngoài.
  + Vay vốn ngắn hạn của NHNN.
  + Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN.
   Hoạt động cấp tín dụng.
  NHTM được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức: cho vay, chiết
  khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức
  2

 16. khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như bao thanh toán tài trợ nhập khẩu, tài trợ
  xuất khẩu, cho vay thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay theo hạn mức tín
  dụng dự phòng…Trong các hoạt động cấp tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng và
  chiếm tỷ trọng cao nhất.
   Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ.
  Để thực hiện được các dịch vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp thông qua ngân
  hàng, NHTM được mở tài khoản cho khách hàng trong và ngoài nước. Để thực hiện
  thanh toán giữa các ngân hàng với nhau thông qua NHNN, NHTM phải mở tài khoản tiền
  gửi tại NHNN nơi NHTM đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc
  theo quy định. Ngoài ra, chi nhánh của NHTM được mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh
  NHNN tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh. Bao gồm các hoạt động: cung cấp
  các phương tiện thanh toán; thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng;
  thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ; thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định
  của NHNN; thực hiện các dịch vu thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép; thực
  hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng; tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và
  tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước; tham gia hệ thống thanh toán
  quốc tế khi được NHNN cho phép.
   Các hoạt động khác.
  Ngoài các hoạt động truyền thống bao gồm huy động tiền gửi, cấp tín dụng và cung
  cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, NHTM còn có thể thực hiện một số hoạt động khác,
  bao gồm: góp vốn và mua cổ phần; tham gia thị trường tiền tệ; kinh doanh ngoại hối; uỷ
  thác và nhận ủy thác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm; tư vấn tài chính; bảo quản vật quý giá.

  1.2. Hoạt động cho vay của NHTM.

  1.2.1. Khái niệm.
  Theo khoản 1, điều 3 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của
  Tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó
  Tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời
  hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi”.

  Như vậy, cho vay liên quan đến vấn đề:

  + TCTD chuyển giao một khoản vốn bằng tiền cho khách hàng.

  3

 17. + Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả khoản vốn này cộng thêm một khoản lãi cho
  TCTD.

  1.2.2. Vai trò.
  – Thông qua hoạt động cho vay, NHTM đã đáp ứng nhu cầu vốn giúp cho quá trình
  sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được liên tục và ổn định.

  – Không chỉ có thế hoạt động cho vay còn nâng cao mức sống các tầng lớp dân cư
  và cả cộng đồng. Chính vì thế mà hoạt động cho vay của ngân hàng có mối quan hệ mật
  thiết với tình hình phát triển kinh tế tại khu vực ngân hàng phục vụ, bởi vì cho vay thúc
  đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo ra sức sống cho nền kinh tế.

  – Hơn nữa, thông qua các khoản cho vay của ngân hàng, thị trường sẽ có thêm thông
  tin về chất lượng tín dụng của từng khách hàng và nhờ đó giúp cho họ có khả năng nhận
  thêm các khoản tín dụng mới từ các nguồn khác với chi phí thấp hơn.

  – Ngoài ra, cho vay còn là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và
  ngành kinh tế mũi nhọn.

  1.2.3. Phân loại các khoản vay.

  1.2.3.1. Dựa vào thời hạn khoản vay.
  Theo tiêu thức này, cho vay có thể phân thành các loại sau:

  + Cho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.

  + Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60
  tháng.

  + Cho vay dài hạn: hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở
  lên.

  1.2.3.2. Dựa vào phƣơng thức cho vay.
  Theo phương thức cho vay, có thể phân thành các loại sau:

  + Cho vay từng lần.

  + Cho vay theo hạn mức tín dụng.

  4

 18. + Cho vay theo dự án đầu tư.

  + Cho vay hợp vốn.

  + Cho vay trả góp.

  + Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng.

  + Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

  + Cho vay theo hạn mức thấu chi.

  1.2.3.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng.
  Bao gồm:

  + Cho vay có bảo đảm: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như
  thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.

  + Cho vay không có bảo đảm: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố
  hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để
  quyết định cho vay.

  1.2.3.4. Dựa vào đối tƣợng khách hàng.
  Có thể phân thành:

  + Cho vay khách hàng cá nhân.

  + Cho vay khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

  1.2.3.5. Dựa vào mục đích sử dụng.
  Theo tiêu thức này, có thể phân thành các loại sau:

  + Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp.

  + Cho vay tiêu dùng cá nhân.

  + Cho vay mua bán bất động sản.

  + Cho vay sản xuất nông nghiệp.

  + Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu.

  5

 19. 1.3. Hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHTM.

  1.3.1. Khái niệm.
  Cho vay ngắn hạn là khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. Các khoản vay
  ngắn hạn thường được sử dụng rộng rãi trong việc tài trợ mang tính thời vụ về vốn luân
  chuyển và tài trợ tạm thời cho các khoản chi phí sản xuất.

  1.3.2. Đặc điểm.
  – Thời hạn thu hồi vốn nhanh: vốn vay ngắn hạn gắn liền với chu kỳ ngân quỹ và
  nhu cầu vốn thời vụ của khách hàng, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn lưu động
  tạm thời trong quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng nên thời hạn thu hồi vốn
  nhanh. Từ đó, các ngân hàng thường quy định thời hạn cho vay trên cơ sở chu kì sản xuất
  – kinh doanh của khách hàng.

  – Rủi ro thấp: do thời hạn thu hồi nhanh vì vậy ít chịu ảnh hưởng của sự biến động
  không thể lường trước của nền kinh tế như các khoản tín dụng trung và dài hạn. Vì vậy
  rủi ro mang đến thường là thấp.

  – Hình thức phong phú: để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và tăng
  cường sức cạnh tranh trên thị trường tín dụng, các NHTM không ngừng phát triển những
  hình thức cho vay ngắn hạn khác nhau, tùy theo đối tượng và mục đích vay vốn mà
  NHTM có thể áp dụng phương thức cho vay phù hợp.

  1.3.3. Các hình thức cho vay ngắn hạn.

  1.3.3.1. Theo phƣơng thức cho vay.
   Cho vay từng lần.
  Đặc điểm của cho vay từng lần là mỗi lần khách hàng vay món nào thì phải làm hồ
  sơ vay món đó. Do vậy, đôi khi phương thức cho vay này còn được gọi là cho vay theo
  món. Như vậy, nếu trong một quý khách hàng có bao nhiêu món vay, thì khách hàng phải
  làm bấy nhiêu hồ sơ xin vay.
  Phát tiền vay:
  Dựa vào hợp đồng tín dụng, ngân hàng phát dần tiền vay theo yêu cầu của khách
  hàng. Về mặt hạch toán, khi giải ngân, khoản tiền vay được chuyển trả thẳng cho nhà
  cung cấp hoặc ghi Có vào tài khoản tiền gửi của khách hàng nếu khách hàng có yêu cầu
  chính đáng và ghi Nợ số tiền vay vào tài khoản cho vay của ngân hàng.
  6

 20. Thu nợ và lãi:
  Nợ gốc và lãi được thu cùng một thời điểm. Khi đến ngày trả nợ trên hợp đồng tín
  dụng, khách hàng phải chủ động lập giấy trả nợ cho ngân hàng.
  Tiền lãi ngân hàng sẽ thu sau khi tính toán trên số dư ổn định, theo công thức:
  Lãi tiền vay = Số tiền vay × Lãi suất vay × Thời hạn vay
   Cho vay hạn mức tín dụng.

  Đặc điểm cơ bản của phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng là khách hàng chỉ
  cần lập một bộ hồ sơ vay vào đầu kỳ kế hoạch có thể sử dụng cho nhiều món vay. Cụ thể,
  khách hàng nộp hồ sơ vay vốn một lần vào đầu quý, dù trong quý khách hàng có nhiều
  món vay cũng chỉ cần làm một hồ sơ duy nhất. Đến cuối quý, hợp đồng tín dụng sẽ được
  thanh lý và sang đầu quý sau, khách hàng muốn vay phải nộp một bộ hồ sơ vay mới.

  Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất
  định mà ngân hàng và khách hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

  Phát tiền vay:

  Ngân hàng sẽ căn cứ vào bảng kê chứng từ xin vay của khách hàng để giải ngân
  bằng cách ghi Nợ vào tài khoản vay luân chuyển và chuyển trả thẳng cho nhà cung cấp
  hoặc ghi Có vào tài khoản tiền gửi theo yêu cầu hợp pháp của khách hàng.

  Thu nợ:

  Toàn bộ tiền bán hàng, tiền thu dịch vụ của khách hàng sẽ được ưu tiên dùng để trả
  nợ vay.

  Thu lãi:

  Cuối mỗi tháng, ngân hàng sẽ tính lãi theo phương pháp tích số.

  Cách xác định Hạn mức tín dụng.

  Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động – Vốn chủ sở hữu tham gia

  Nhu cầu vốn lưu động = Giá trị tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn phi ngân hàng – Nợ
  ngắn hạn có thể sử dụng.

  7

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Trảng Bom File Word, PDF về máy