[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân

Download


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là vận dụng các mô hình định lượng trong phân tích kinh tế để xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank Bình Tân. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Bình Tân. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  AGRIBANK-CHI NHÁNH BÌNH TÂN

  Ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Sinh viên thực hiện : Nguyễn Lâm Phương Dung

  MSSV : 1211190275

  Lớp : 12DTNH03

  Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  AGRIBANK-CHI NHÁNH BÌNH TÂN

  Ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Sinh viên thực hiện : Nguyễn Lâm Phương Dung

  MSSV : 1211190275

  Lớp : 12DTNH03

  Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016

  ii

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi.Những kết quả và các số liệu trong
  báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển
  Nông Thôn -chi nhánh Bình Tân, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn
  chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng……năm 2016

  Tác giả

  Nguyễn Lâm Phương Dung

  iii

 4. LỜI CẢM ƠN

  Với tất cả lòng thành, tôi xin cảm ơn quý Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển
  Nông Thôn Agribank – chi nhánh Bình Tân đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhất
  công tác thực tập tại đơn vị.

  Tôi đồng kính gửi lời cảm ơn tới các Anh Chị cán bộ tại phòng Kế hoạch kinh
  doanh đã hết lòng giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong cả đợt thực tập. Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng
  biết ơn của mình với anh Trình, chị Ngà, anh Phúc đã tận tình và hết lòng giúp đỡ cho tôi
  trong quá trình thực hiện báo cáo.

  Tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Diễm Hiền đã tận tình chỉ bảo, hướng
  dẫn giúp đỡ và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báo trong suốt quá trình thực hiện
  đề tài này.

  Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý Thầy, Cô đặc biệt là quý Thầy, Cô khoa
  Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng, trường Đại học Công Nghệ TPHCM đã giảng dạy và
  truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.

  Xin chân thành cảm ơn!

  TP.HCM, ngày…….tháng…… năm 2016

  Tác giả

  Nguyễn Lâm Phương Dung

  iv

 5. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

  Tên đơn vị thực tập: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Chi nhánh
  Bình Tân

  Địa chỉ: 676 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại liên lạc: (083) 8750 26

  NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:

  Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lâm Phương Dung

  Mã số sinh viên: 1211190275

  Lớp: 12DTNH03

  Thời gian thực tập tại đơn vị: Từ…………………….. đến……………………………….

  Tại bộ phận thực tập: ……………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên đã thể hiện:

  1. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật:
   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt
  2. Số buổi thực tập thực tế tại đơn vị:
  > 3 buổi/tuần  1-2 buổi/tuần  Ít đến đơn vị
  3. Đề tài phản ánh được thực trạng hoạt động của đơn vị:
   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt
  4. Nắm bắt được những quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (Kế toán, Kiểm toán, Tài
  chính, Ngân hàng…..):
   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt
  Tp.HCM, ngày…..tháng……năm 201…
  Đơn vị thực tập
  (Ký tên và đóng dấu)

  v

 6. NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:

  Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lâm Phương Dung

  MSSV: 1211190275

  Lớp: 12DTNH03

  Thời gian thực tập: Từ ngày 27/03/2016 đến ngày 14/05/2016

  Tại đơn vị thực tập: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank-
  Chi nhánh Bình Tân

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiên:

  1. Thực hiên viết báo cáo theo quy định:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  TP.HCM, ngày……tháng …… năm 2016

  Giảng viên hướng dẫn

  (Ký và ghi đầy đủ họ tên)

  vi

 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ
  1 NHTM Ngân hàng thương mại
  2 TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
  3 Agribank Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
  4 WB Ngân hàng thế giới
  5 EIB Ngân hàng Đầu tư châu Âu
  6 CLDV Chất lượng dịch vụ
  7 EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá )
  8 ANOVA Analysis of variance (Phân tích phương sai)
  9 VIF Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai )
  10 DSCV Doanh số cho vay
  11 DNCV Dư nợ cho vay
  12 DV Dịch vụ
  13 KHCN Khách hàng cá nhân

  vii

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 4.1:Tình hình DSCV của Agribank Bình Tân 2012-2015 40
  Bảng 4.2: Tình hình DSCV của Agribank 2012-2015 (tiếp theo) ………………………………….. 40
  Bảng 4.3:Tình hình DSCV nhóm khách hàng cá nhân của Agribank-Bình Tân theo thời
  hạn cho vay …………………………………………………………………………………………………………… 42
  Bảng 4.4:Tình hình DSCV khách hàng cá nhân của Agribank-Bình Tân theo mục đích
  sửdụng vốn 2012-2015 ……………………………………………………………………………………………. 43
  Bảng 4.5:Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank-chi nhánh Bình Tân
  từ 2012-2015 ………………………………………………………………………………………………………….. 45
  Bảng 4.6:Tình hình dư nợ cho vay KHCN tại Agribank-Bình Tân theo thời hạn vay từ
  2012-2015 ……………………………………………………………………………………………………………… 47
  Bảng 4.7:Tình hình DN khách hàng cá nhân tại Agribank Bình Tân theo mục đích sử
  dụng vốn 2012-2015 ……………………………………………………………………………………………….. 48
  Bảng 4.8:Thống kê các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng NN và PTNT
  Agribank Bình Tân2012-2015 ………………………………………………………………………………….. 50
  Bảng 4.9:Tóm tắt kết quả kiểm tra độ tin cậy của thang đo ………………………………………….. 52
  Bảng 4.10:Kết quả kiểm định KMO và Barlett …………………………………………………………… 54
  Bảng 4.11:Kết quả Factor Extraction ………………………………………………………………………… 54
  Bảng 4.12: Tổng hợp kết quả của mô hình về biến phụ thuộc ……………………………………… 56
  Bảng 4.13:Kết quả mô hình hồi quy ………………………………………………………………………….. 57
  Bảng 4.14:Tóm tắt kết quả bảng Coefficients …………………………………………………………….. 58
  Bảng 4.15:Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình ………………………………………. 59

  viii

 9. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức của ngân hàng NNo&PTNT-chi nhánh Bình Tân ………………. 13

  Hình 3.1: Mô hình sự ảnh hưởng của 5 nhân tố tới sự hài lòng của khách hàng ……………… 35

  Biểu đồ 4.1: Tình hình DSCV theo thời hạn cho vay qua các năm 2012-2015 42

  Biểu đồ 4.2: Tình hình DSCV KHCN của Agribank- Bình Tân theo mục đích sử dụng
  vốn từ2012-2015 ………………………………………………………………………………………………….. 44

  Biểu đồ 4.3: Tình hình dư nợ cho vay Agribank Bình Tân 2012-2015 46

  Biểu đồ 4.4:Tình hình dư nợ cho vay tại Agribank Bình Tân theo thời hạn cho vay từ
  2012-2015 …………………………………………………………………………………………………………… 47

  Biểu đồ 4.5:Tình hình dư nợ cho vay KHCN tại Agribank Bình Tân theo mục đích sử
  dụng vốn 2012-2015 ……………………………………………………………………………………………….. 49

  ix

 10. MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ NGÂN
  HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH TÂN ……………. 1
  1.1 Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu ………………………………………………………. 1
  1.1.1 Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………. 1
  1.1.2 Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 3
  1.1.3 Tình hình nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 3
  1.1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………. 5
  1.1.4.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài……………………………………………………………5
  1.1.4.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài ………………………………………………………………5
  1.1.5 Câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 5
  1.1.6 Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………. 5
  1.1.6.1 Phương pháp định tính………………………………………………………………………..5
  1.1.6.2 Phương pháp định lượng …………………………………………………………………….6
  1.1.7 Kết cấu của đề tài …………………………………………………………………………………….. 6
  1.2 Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bình Tân.. 6
  1.2.1 Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam …… 6
  1.2.1.1 Lịch sử hình thành ……………………………………………………………………………..6
  1.2.1.2 Định hướng phát triển ………………………………………………………………………..8
  1.2.2 Giới thiệu về Agribank – Bình Tân …………………………………………………………… 10
  1.2.2.1 Lịch sử hình thành ………………………………………………………………………………10
  1.2.2.2 Bộ máy hoạt động của Ngân hàng Agribank-Bình Tân …………………………..10
  1.2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của Agribank Bình Tân ………………………………………..11
  1.2.2.4 Cơ cấu bộ máy quản lý……………………………………………………………………….12
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN TÍN DỤNG VỀ CÁ NHÂN …………………………… 16
  2.1 Khái niệm về tín dụng khách hàng cá nhân …………………………………………….. 16
  2.2 Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân ……………………………………………. 16
  2.3 Các loại hình của tín dụng khách hàng cá nhân ………………………………………. 17
  2.3.1 Tín dụng tiêu dùng ……………………………………………………………………………….17
  2.3.2 Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh …………………………………………………..18
  2.4 Vai trò của tín dụng khách hàng cá nhân ……………………………………………….. 18
  2.4.1 Đối với khách hàng ……………………………………………………………………………….. 18
  2.4.2 Đối với ngân hàng…………………………………………………………………………………. 19

  x

 11. 2.4.3 Đối với nền kinh tế ……………………………………………………………………………….. 19
  2.5 Chất lượng dịch vụ hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân …………………… 20
  2.5.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ ……………………………………………………………20
  2.5.2 Khái niệm về chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân ……………………………….21
  2.5.2.1 Đối với ngân hàng ……………………………………………………………………………..23
  2.5.2.2 Đối với khách hàng ……………………………………………………………………………23
  2.5.2.3 Đối với nền kinh tế …………………………………………………………………………….24
  2.5.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân
  và sự thoả mãn của khách hàng………………………………………………………………………..24
  2.5.4 Các chỉ tiêu đo lường chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân …..25
  2.5.4.1 Chỉ tiêu sử dụng vốn ………………………………………………………………………….25
  2.5.4.2 Chỉ tiêu dư nợ ……………………………………………………………………………………25
  2.5.4.3 Chỉ tiêu nợ quá hạn ……………………………………………………………………………..26
  2.5.4.4 Chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn tín dụng …………………………………………..26
  2.5.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá
  nhân ……………………………………………………………………………………………………………..26
  2.5.5.1 Từ phía ngân hàng …………………………………………………………………………….26
  2.5.5.2 Từ phía khách hàng ……………………………………………………………………………28
  2.5.5.3 Từ môi trường kinh tế…………………………………………………………………………29
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 32
  3.1 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………… 32
  3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu ………………………………………………………………….. 32
  3.1.2 Phương pháp xử lý số liệu ………………………………………………………………………. 32
  3.1.3 Phương pháp phân tích số liệu …………………………………………………………………. 33
  3.2 Mô hình nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 34
  3.2.1 Xây dựng mô hình …………………………………………………………………………………. 34
  3.2.2 Các bước phân tích mô hình ……………………………………………………………………. 35
  3.3 Dữ liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 37
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………… 40
  4.1 Kết quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank-
  Bình Tân qua một số tiêu chí chính ………………………………………………………………… 40
  4.1.1 Tình hình DSCV của Agribank-chi nhánh Bình Tân 2012-2015 ………………….. 40
  4.1.1.1 Tình hình DSCV KHCN của Agribank-chi nhánh Bình Tân theo thời hạn vay
  từ 2012-2015 …………………………………………………………………………………………………41
  xi
 12. 4.1.1.2 Tình hình DSCV KHCN của Agribank-chi nhánh Bình Tân theo mục đích sử
  dụng vốn từ 2012-2015 …………………………………………………………………………………..43
  4.1.2 Tình hình dư nợ cho vay KHCN 2012-2015 ……………………………………………. 45
  4.1.2.1 Tình hình dư nợ cho vay KHCN tại Agribank-chi nhánh Bình Tân theo thời
  hạn vay từ 2012-2015……………………………………………………………………………………..46
  4.1.2.2 Tình hình dư nợ KHCN tại Agribank Bình Tân theo mục đích sử dụng vốn từ
  2012-2015 …………………………………………………………………………………………………….48
  4.1.3 Phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân
  tại Agribank 2012-2015 ……………………………………………………………………………………. 50
  4.2 Kết quả chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank-
  chi nhánh Bình Tân thông qua mô hình định lượng ………………………………………… 51
  4.2.1 Kết quả phân tích nhân tố khám phá ………………………………………………………… 51
  4.2.1.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ………………………………………………………..52
  4.2.1.2 Kiểm định tính thích hợp của EFA ……………………………………………………….54
  4.2.1.3 Kiểm định sự tương quan của các biến …………………………………………………54
  4.2.1.4 Kiểm định mức độ giải thích của các biến ……………………………………………54
  4.2.1.5 Kết quả phân tích nhân tố khám phá …………………………………………………..55
  4.2.1.6 Kiểm định thang đo của biến phụ thuộc ……………………………………………….56
  4.2.2 Kết quả phân tích hồi quy đa biến ………………………………………………………….. 57
  4.2.2.1 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình ……………………………………………..57
  4.2.2.2 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình ………………………………………………58
  4.2.2.3 Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy ………………………….58
  4.2.3 Ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình ………………………………………………… 58
  4.2.4 Ý nghĩa thực tiễn của mô hình nghiên cứu ………………………………………………. 60
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………. 62
  5.1 Kết luận………………………………………………………………………………………………….. 62
  5.2 Kiến nghị………………………………………………………………………………………………… 63
  5.2.1 Về việc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động tín dụng………………………………………. 63
  5.2.2 Về việc thỏa mãn các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng tới chất
  lượng dịch vụ hoạt động tín dụng ………………………………………………………………………. 65
  5.2.2.1 Về sự đáp ứng……………………………………………………………………………………65
  5.2.2.2 Về sự đảm bảo ………………………………………………………………………………….67
  5.2.2.3 Về sự tin tưởng …………………………………………………………………………………68
  5.2.2.4 Về sự cảm thông ……………………………………………………………………………….70

  xii

 13. 5.2.2.5 Phương tiện hữu hình ………………………………………………………………………..70
  5.3 Hạn chế của đề tài …………………………………………………………………………………… 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………. 72
  PHỤ LỤC

  xiii

 14. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
  NGHIÊN CỨU VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH
  BÌNH TÂN
  1.1 Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu
  1.1.1 Lý do chọn đề tài

  Tín dụng là một phạm trù kinh tế gắn liền với nền kinh tế hàng hoá, sự ra đời và
  vận động của tín dụng được bắt nguồn từ đặc điểm của sự chu chuyển vốn tiền tệ và sự
  cần thiết sinh lợi của vốn tạm thời nhàn rỗi cũng như nhu cầu về vốn nhưng chưa tích luỹ
  được, trong cùng một thời điểm đã hình thành một quan hệ cung cầu về tiền tệ giữa một
  bên là người thiếu vốn (đi vay) và một bên là người thừa vốn (cho vay).

  Tín dụng có nghĩa là sự vay mượn, sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị
  từ người sở hữu sang người sử dụng và sau một thời gian nhất định được quay trở lại với
  người sở hữu với một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu (số giá trị dôi ra đó chính là lãi
  trong cho vay) với những điều kiện mà hại bên đã thoả thuận với nhau.

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, hoạt động tín dụng không ngừng
  phát triển và hoàn thiện trở thành hình thức tín dụng ngân hàng.Trong nền kinh tế thị
  trường, ngân hàng là trung gian tín dụng giữa tiết kiệm và đầu tư, giữa người đi vay và
  người cho vay.Vì vậy, tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền giữa một bên là
  ngân hàng-tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là người đi vay, vừa là
  người cho vay.

  Sự ra đời của tín dụng Ngân hàng có tác động quyết định đến sự phát triển của quá
  trình tái sản xuất xã hội, thúc đẩy lực lượng sản xuất góp phần quan trọng trọng việc phục
  hồi và phát triển kinh tế của các nước trên thế giới.

  Hoạt động tín dụng chiếm khoảng 80% doanh thu của các ngân hàng, do đó, việc
  tăng trưởng tín dụng bền vững, an toàn và hiệu quả luôn là vấn đề được các ngân hàng
  chú trọng, đặc biệt là trong giai đoạn mà Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu

  1

 15. hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các định chế tài chính như hiện nay. Điều này
  đồng nghĩa, các ngân hàng không chỉ tập trung vào số lượng, mà còn cần phải quan tâm
  phát triển về cả chất lượng của tăng trưởng tín dụng để vừa đảm bảo cho nền kinh tế vĩ
  mô, vừa an toàn cho hệ thống ngân hàng phát triển.

  Do trước đây, hoạt động tín dụng chỉ chú ý đến khách hàng doanh nghiệp mà quên
  mất tiềm năng phát triển của nhóm khách hàng cá nhân nên không khai thác được hết
  những lợi ích mà nhóm khách hàng này mang lại. Đặc biệt, khi nền kinh tế Việt Nam
  đang từng bước phát triển và hội nhập sâu hơn thì sự ra đời của tín dụng cá nhân chính là
  một sản phẩm thiết thực cho cả khách hàng lẫn hệ thống ngân hàng. Tuy tỷ trọng tín dụng
  khách hàng cá nhân có thể chiếm tới 35% – 40% trong cơ cấu tín dụng ngân hàng, nhưng
  thực tế cho thấy hoạt động tín dụng cá nhân trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam nói
  chung và tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn nói riêng vẫn chưa phát
  huy được hết tiềm năng có thể mang lại.

  Thị trường tín dụng cá nhân ở nước ta hiện nay đang chứng kiến sự cạnh tranh sôi
  động giữa các ngân hàng.Tiềm năng để phát triển thị trường này là rất lớn.Điểm thuận lợi
  là quy mô thị trường với dân số đông, trên 93 triệu dân. Đa số trong đó có độ tuổi trẻ, thu
  nhập không ngừng được cải thiện, phong cách sống hiện đại và nhu cầu mua sắm cao. Vì
  vậy mảng kinh doanh này đang đem lại những cơ hội lớn cho cả Ngân hàng và khách
  hàng.

  Trong số các NHTM, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã trở
  thành một cái tên thân thuộc với nhiều khách hàng.Với tầm nhìn chiến lược của mình,
  Agribank đang từng ngày hoạt động không ngừng nhằm giữ vững vị trí NHTM hàng đầu
  Việt Nam, tiên tiến trong khu vực và có uy tín trên thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian
  qua, mảng tín dụng cá nhân của Agribank vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đồng thời tình
  hình kinh tế vĩ mô trong thời gian tới được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn thách thức hơn
  khi Việt Nam gia nhập TPP cho hoạt động tín dụng, đòi hỏi ngân hàng cần phải có những
  giải pháp để có thể duy trì và phát triển mảng kinh doanh này. Do vậy, tác giả quyết định
  chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông
  Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank – chi nhánh Bình Tân” để nghiên cứu
  trong khóa luận tốt nghiệp của mình.

  2

 16. 1.1.2 Mục tiêu nghiên cứu
   Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm
  nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank- Bình Tân.
   Mục tiêu cụ thể:
  • Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng ngân hàng, tín
  dụng cá nhân và chất lượng tín dụng cá nhân của ngân hàng.
  • Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank Bình Tân.
  • Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng cá
  nhân tại Agribank Bình Tân.
  • Vận dụng các mô hình định lượng trong phân tích kinh tế để xây dựng mô
  hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tín dụng cá nhân tại
  Agribank Bình Tân.
  • Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
  khách hàng cá nhân tại Agribank Bình Tân.

  1.1.3 Tình hình nghiên cứu
  Tín dụng ngân hàng là kênh đầu tư quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước, nó
  luôn là đề tài hấp dẫn được nhiều người tham gia tìm hiểu và nghiên cứu. Nhiều chuyên
  gia cũng như sinh viên của các trường đại học trên cả nước đã có những báo cáo hay
  công trình nghiên cứu mang tính thời sự cao và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực tín dụng
  ngân hàng và tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại.

  Trong những năm qua, đã có rất nhiều bài nghiên cứu về các biện pháp nhằm nâng
  cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhâncủa các NHTM, nhưng chủ yếu tập trung vào
  việc sử dụng các chỉ tiêu tài chính để đánh giá thực trạng và đề ra các đề xuất. Các chỉ
  tiêu mà các bài nghiên cứu trước đây sử dụng như là chỉ tiêu sử dụng vốn, chỉ tiêu nợ quá
  hạn, chỉ tiêu dư nợ…..Từ việc phân tích các chỉ tiêu này các tác giả sẽ thấy được những
  chiều hướng phát triển trong những năm qua và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các
  xu hướng xấu đó.Theo nghiên cứu của Phạm Thị Hiền (2013) bàn về các giải pháp nhằm
  nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Bắc Á, cho thấy rằng nguyên

  3

 17. nhân của những chiều hướng xấu này xuất phát từ chính nội tại của ngân hàng từ các
  chính sách về lãi suất, chính sách về nhân sự và sự đa dạng sản phẩm tín dụng, vì thế các
  giải pháp được đề ra trong bài nghiên cứu là tối ưu hóa các chính sách về 3 nhân tố này.
  Tuy nhiên, có những cách khác có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng tín
  dụng cá nhân của các NHTM bên cạnh việc dùng các phương pháp đánh giá các chỉ tiêu
  tài chính truyền thống.Nhiều bài nghiên cứu đã cho thấy được những tư tưởng mới mẻ
  trong việc phân tích đánh giá, từ việc thành lập các mô hình nghiên cứu, khảo sát ý kiến
  khách hàng và cho đến việc đưa ra các ý tưởng, giải pháp đột phá từ việc thu thập ý kiến,
  phân tích mô hình đó.
  Theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Bảo Trinh (2015) đã phân tích các nhân tố ảnh
  hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phát Triển
  TPHCM – Chi nhánh Trảng Bom bằng mô hình định lượng SPSS, đây là một điểm mới
  trong đề tài khi biết vận dụng phương pháp định lượng vào việc phân tích, tuy nhiên vẫn
  chưa có sự kết hợp đồng bộ giữa các số liệu định tính và mô hình định lượng nói trên,
  nên vẫn chưa phản ánh được hết bức tranh tín dụng của ngân hàng trong suốt thời gian
  nghiên cứu.
  Còn theo nghiên cứu của Võ Thị Phương Trang (2015) bàn về tình hình cho vay
  khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gò Vấp,
  bước đầu đã cho thấy được sự kết hợp của cả phương pháp định tính và phương pháp
  định lượng vào việc phân tích, nhưng ở bài nghiên cứu này sự tiếp cận mô hình định
  lượng còn quá nông và mỏng, vì thế chưa phát huy được hết những ưu điểm của mô hình
  định lượng vào bài nghiên cứu.
  Trong đề tài này, tác giả đi sâu phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
  chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank Bình Tân, đồng thời xây dựng mô hình phân
  tích kinh tế để phân tích các nhân tố ảnh hưởng và từ đó đưa ra những giải pháp thiết
  thực từ vận dụng mô hình nghiên cứu để tháo gỡ những tồn tại và khó khăn của công tác
  tín dụng cá nhân trong bối cảnh và tình hình hoạt động mới của ngân hàng. Việc vận
  dụng các mô hình phân tích kinh tế như mô hình phân tích nhân tố khám phá EFA, mô
  hình phân tích hồi quy đa biến MRA để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
  hoạt động tín dụng còn rất ít và là đề tài hoàn toàn mới mẻ đối với Agribank Bình Tân.
  Do đó, đây cũng là một điểm mới của đề tài. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu được thực hiện
  trong bối cảnh “nóng” khi nhà nước đang đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động tín

  4

 18. dụng của các định chế tài chính, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nên đề tài nghiên cứu
  này mang tính cần thiết cao.

  1.1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  1.1.4.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt
  động tín dụng cá nhân của Agribank-chi nhánh Bình Tân.

  1.1.4.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Về nội dung: Tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng
  đến chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank- Bình Tân, từ đó đưa ra giải pháp
  để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng.

  Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển
  Nông Thôn Bình Tân.

  Về thời gian: Các tài liệu, số liệu sử dụng trong đề tài được cập nhật và phân tích
  trong thời gian từ 2012 – 2015.

  1.1.5Câu hỏi nghiên cứu
  Câu hỏi nghiên cứu của được rút ra từ việc thảo luận, lấy ý kiến từ các chuyên
  viên tín dụng tại ngân hàng Agribank Bình Tân nhằm giải đáp các thắc mắc sau:

  1. Hoạt động tín dụng cá nhân của Agribank Bình Tân qua các năm 2012-2015 có
  chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn hay không?
  2. Hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Bình Tân có đáp ứng
  được nhu cầu của khách hàng hay chưa?

  Từ việc lấy ý kiến chuyên viên, tác giả đã xây dựng bảng câu hỏi khảo sát khách
  hàng của Agribank Bình Tân qua các năm, nhằm làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu.

  1.1.6 Phương pháp nghiên cứu

  1.1.6.1 Phương pháp định tính
  Từ cơ sở lý thuyết và thông tin thu thập qua báo chí, sách vở, các văn bản báo cáo
  của ngân hàng cũng như thông qua việc tiếp xúc thực tế tại ngân hàng tác giả mô tả, diễn
  giải các kết quả nghiên cứu, từ đó kết hợp với kết quả của phương pháp định lượng để
  5

 19. đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng
  Agribank – chi nhánh Bình Tân.

  1.1.6.2 Phương pháp định lượng
  Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như phương
  pháp thống kê, phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu, so sánh và đối chiếu làm cơ
  sở phân tích và kết hợp những kết quả thông kê với việc vận dụng lý thuyết để làm sáng
  tỏ đề tài nghiên cứu. Mặt khác, tác giả còn khảo sát và xử lý số liệu qua phần mềm định
  lượng SPSS 20.0.

  1.1.7 Kết cấu của đề tài
  Đề tài nghiên cứu gồm 5 chương:

  Chương 1:Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu và ngân hàng Nông Nghiệp và
  Phát Triển Nông Thôn Agribank-chi nhánh Bình Tân.

  Chương 2: Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân

  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

  Chương 4: Kết quả nghiên cứu

  Chương 5: Kết luận và kiến nghị

  1.2 Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bình Tân

  1.2.1Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt
  Nam

  1.2.1.1 Lịch sử hình thành
  Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị
  định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc
  thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp
  Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

  Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký
  Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng
  Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng thương mại đa

  6

 20. năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hạch
  toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

  Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng
  Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp
  Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.

  Năm 2008,một năm ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của
  Agribank và cũng là năm có tính quyết định trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo
  chủ trương của Đảng, Chính phủ. Trong chiến lược phát triển của mình, Agribank sẽ trở
  thành một Tập đoàn tài chính đa nghành, đa sở hữu, hoạt động đa lĩnh vực. Theo đó, toàn
  hệ thống xác định những mục tiêu lớn phải ưu tiên, đó là: Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo,
  chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, luôn là người bạn đông hành thủy chung tin
  cậy cuả 10 tỷ hộ gia đình; đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng, giải quyết triệt để vấn đề nợ
  xấu, đạt hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hệ thống công nghệ thông
  tin, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn nhân lực chất
  lượng cao, đảm bảo các lợi ích của người lao động và phát triển thương hiệu- văn hóa
  Agribank.

  Năm 2010, Agribank là Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam . Thực
  thi Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và triển khai Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của
  Chính phủ về tổ chức và hoạt động c ủa Ngân hàng thương mại , năm 2010, HĐQT
  Agribank đã ban hành và triển khai Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của Agribank
  thay thế Điều lệ ban hành năm 2002. Cũng trong 2010, Agribank được Chính phủ cấp bổ
  sung 10.202,11 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ của Agribank lên 20,810 tỷ đồng, tiếp tục
  là Định chế tài chính có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam . Luôn tiên phong thực thi các chủ
  trương của Đảng , Nhà nước, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, Agribank tích
  cực triển khai Nghị định số 41/2010/ NĐ-CP trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Quyết
  định số 67/1999/QĐ-TTg về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp , nông
  thôn, tiếp tục khẳng định vai trò ch ủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp , nông thôn với tỷ
  trọng cho vay “Tam nông” luôn chiếm 70% tổng dư nợ toàn hệ thống.

  Năm 2010, Agribank chính thức vươn lên là Ngân hàng số 1 Việt Nam trong lĩnh
  vực phát triển chủ thẻ với trên 6,38 triệu thẻ, bứt phá trong phát triển các sản phẩm dịch

  7

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank chi nhánh Bình Tân File Word, PDF về máy