[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn

Download


Bài nghiên cứu này thực hiện nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng Việt Á chi nhánh Sài Gòn, đồng thời xây dựng thang đo đo mức độ ảnh hưởng các nhân tố đó tới hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI NHÁNH
  SÀI GÒN

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn:ThS. Phạm Duy Linh

  Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Lan Hương

  MSSV: 1211190436 Lớp: 12DTNH05

  TP. Hồ Chính Minh, Năm 2016

  i

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI
  NHÁNH SÀI GÒN

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn:ThS. Phạm Duy Linh

  Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Lan Hương

  MSSV: 1211190436 Lớp: 12DTNH05

  TP. Hồ Chính Minh, Năm 2016

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn
  của ThS. Nguyễn Duy Linh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung
  thực, những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá
  được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham
  khảo, nguồn trích dẫn có chú thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ các
  tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu đã được công bố, các website.
  Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội
  dung luận văn của mình.
  TP HCM , ngày tháng năm
  (SV Ký và ghi rõ họ tên)

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Được sự phân công của Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng và sự đồng ý của
  giáo viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Duy Linh em đã thực hiện đề tài “Phân tích các nhân
  tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt
  Á chi nhánh Sài Gòn ” .
  Để hoàn thành khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tận
  tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại
  trường Đại học Công Nghệ TPCM. Cảm ơn nhà trường đã cho em cơ hội được thực hiện
  khóa luận này, giúp em có cơ hội phát triển tư duy trong nghiên cứu khoa học.
  Em xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Phạm Duy Linh là giảng viên hướng dẫn, người đã
  đưa ra những gợi ý định hướng cho báo cáo này, cũng như đã tận tình giúp đỡ, giải đáp
  thắc mắc cho em.
  Xin gửi đến Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn lời cảm tạ sâu sắc vì đã
  tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em thu thập số liệu, cũng như những tài liệu nghiên cứu
  cần thiết liên quan tới đề tài, và cho em cơ hội được thực hiện khảo sát khách hàng tại chi
  nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc.
  Em cũng vô cùng biết ơn ban lãnh đạo ngân hàng, các anh chị cán bộ ngân hàng đã
  hỗ trợ cho em trong quá trình làm bài bằng cách đưa ra các ý kiến, góp ý giúp em tìm ra
  những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Đây là đóng góp
  vô cùng to lớn cho bài nghiên cứu này.
  Em cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các khách hàng đã và đang vay vốn
  tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn trong quá trình em thu thập ý kiến phục
  vụ cho bài nghiên cứu.
  TP HCM , ngày tháng năm 2016
  (SV Ký và ghi rõ họ tên)

  iii

 5. iv
 6. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  NHTM Ngân hàng thương mại
  TMCP Thương mại cổ phần
  PGD Phòng giao dịch
  KHCN Khách hàng cá nhân
  CB – CNV Cán bộ – công nhân viên
  GDBĐ Giao dịch bảo đảm
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TSBĐ Tài sản bảo đảm
  BĐS Bất động sản
  TCTD Tổ chức tín dụng
  KHDN Khách hàng doanh nghiệp
  CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng
  CBTD Cán bộ tin dụng
  HSSV Học sinh, sinh viên

  v

 7. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1. Điều kiện và hạn mức cho vay đối với các sản phẩm tín dụng tại ngân hàng
  Việt Á – chi nhánh Sài Gòn ………………………………………………………………………….. 11
  Bảng 3.1. Xây dựng thang đo ……………………………………………………………………….. 33
  Bảng 4.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 – 2015 ………………………….. 35
  Bảng 4.2. Tình hình dư nợ cho vay phân theo khối KHCN và KHDN ……………….. 37
  Bảng 4.3. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay qua các năm 2013 – 2015 theo khối KHCN
  và KHDN …………………………………………………………………………………………………… 37
  Bảng 4.4. Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo kỳ hạn…………………………… 38
  Bảng 4.5. Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo mục đích sử dụng vốn vay .. 39
  Bảng 4.6. Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo mức độ tín nhiệm ……………. 41
  Bảng 4.7. Tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay KHCN từ 2013 – 2015 ………………………… 42
  Bảng 4.8. Kết quả mô tả tần số nghề nghiệp …………………………………………………… 44
  Bảng 4.9. Kết quả mô tả tần số độ tuổi …………………………………………………………… 45
  Bảng 4.10. Kết quả mô tả tần số mục đích vay vốn …………………………………………. 45
  Bảng 4.11. Kết quả Cronbach’s alpha của thành phần thang đo các nhân tố ảnh hưởng
  đến hoạt động cho vay KHCN ………………………………………………………………………. 47
  Bảng 4.12. Kết quả Cronbach’s alpha của thành phần thang đo hoạt động cho vay KHCN
  ………………………………………………………………………………………………………………….. 49
  Bảng 4.13. Kết quả kiểm định KMO và Barlett thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt
  động cho vay KHCN ……………………………………………………………………………………. 50
  Bảng 4.14. Bảng ma trận xoay các nhân tố …………………………………………………….. 50
  Bảng 4.15. Kết quả kiểm định KMO và Barlett thang đo hoạt động cho vay KHCN53
  Bảng 4.16. Bảng phân tích nhân tố tương ứng với biến quan sát ……………………….. 53
  Bảng 4.17. Ma trận hệ số tương quan …………………………………………………………….. 55
  Bảng 4.18. Bảng tóm tắt mô hình ………………………………………………………………….. 56
  Bảng 4.19. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội ……………………………………….. 56
  Bảng 4.20. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết ……………………………………. 57

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn ………. 7
  Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý …………………………………………………………………… 8
  Sơ đồ 1.3. Quy trình tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn ….. 9
  Sơ đồ 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN của NHTM ……. 22
  Sơ đồ 3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN …………………….. 30
  Biểu đồ 4.1. Tình hình huy động vốn tại VietABank – chi nhánh Sài Gòn …………. 36
  Biểu đồ 4.2. Tình hình dư nợ cho vay phân theo khối KHCN và KHDN ……………. 37
  Biểu đồ 4.3. Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo kỳ hạn ……………………….. 38
  Biểu đồ 4.4. Tình hình dư nợ cho vay phân theo mục đích sử dụng vốn vay ………. 40
  Biểu đồ 4.5. Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo mức độ tín nhiệm ………… 42
  Biểu đồ 4.6. Nghề nghiệp của khách hàng ……………………………………………………… 44
  Biểu đồ 4.7. Độ tuổi của khách hàng ……………………………………………………………… 45
  Biểu đồ 4.8. Mục đích vay vốn của khách hàng ………………………………………………. 46

  vii

 9. MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….. 1
  1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………………………………….. 1
  2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài ………………………………………………….. 2
  3. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………………………………….. 3
  4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………….. 3
  5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………. 4
  6. Kết cấu đề tài: ………………………………………………………………………………………. 4
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI
  NHÁNH SÀI GÒN ………………………………………………………………………………………. 5
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Việt Á ………………….. 5
  1.2 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn …. 6
  1.2.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Á –
  chi nhánh Sài Gòn ………………………………………………………………………………….. 6
  1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Sài Gòn………………………………….. 6
  1.2.3 Cơ cấu tổ chức ……………………………………………………………………………….. 7
  1.2.4 Quy trình tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn ……… 9
  1.2.5 Sản phẩm tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn
  …………………………………………………………………………………………………………… 11
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 …………………………………………………………………………….. 14
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY VÀ CÁC NHÂN TỐ
  ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ………………………………………………………………….. 15
  2.1 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay của NHTM ……………………………………… 15
  2.1.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………. 15
  2.1.2 Chức năng của hoạt động cho vay…………………………………………………… 15
  2.1.3 Vai trò của hoạt động cho vay ………………………………………………………… 16
  2.1.3.1 Vai trò của tín dụng đối với NHTM …………………………………………… 16
  2.1.3.2 Đối với các khách hàng và đối với nền kinh tế ……………………………. 16
  2.1.4 Phân loại các khoản cho vay ………………………………………………………….. 17
  2.1.4.1 Phân loại theo thời hạn khoản vay ……………………………………………. 17
  2.1.4.2 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn ………………………………………… 18
  2.1.4.3 Phân loại theo hình thức đảm bảo …………………………………………….. 18
  2.1.4.4 Phân theo đối tượng khách hàng ………………………………………………. 19
  viii
 10. 2.2 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân của NHTM ………. 20
  2.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân …………………………………………… 20
  2.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân ……………………………………………. 20
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân
  hàng thương mại…………………………………………………………………………………….. 21
  2.3.1 Nhân tố từ ngân hàng ……………………………………………………………………. 22
  2.3.2 Nhân tố từ khách hàng …………………………………………………………………… 24
  2.3.3 Các nhân tố ngoài ngân hàng………………………………………………………….. 24
  2.4 Mô hình hồi quy tuyến tính bội ………………………………………………………….. 25
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 …………………………………………………………………………….. 27
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………….. 28
  3.1 Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………… 28
  3.1.1 Nghiên cứu định tính …………………………………………………………………….. 28
  3.1.2 Nghiên cứu định lượng ………………………………………………………………….. 28
  3.1.2.1 Nghiên cứu định lượng sơ bộ……………………………………………………. 28
  3.1.2.2 Nghiên cứu định lượng chính thức ……………………………………………. 28
  3.1.2.3 Xác định mẫu nghiên cứu ………………………………………………………… 28
  3.1.2.4 Phương pháp phân tích dữ liệu ………………………………………………… 29
  3.2 Mô hình nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 30
  3.2.1 Mô hình nghiên cứu đề nghị …………………………………………………………… 30
  3.2.2 Một số giả thuyết đặt ra cho mô hình ………………………………………………. 31
  3.2.3 Xây dựng thang đo ……………………………………………………………………….. 31
  3.3 Dữ liệu nghiên cứu ……………………………………………………………………………. 33
  3.3.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp ………………………………………………………………… 33
  3.3.2 Thu thập dữ liệu sơ cấp …………………………………………………………………. 33
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 …………………………………………………………………………….. 34
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
  CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI
  NHÁNH SÀI GÒN …………………………………………………………………………………….. 35
  4.1 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Á – chi
  nhánh Sài Gòn ……………………………………………………………………………………….. 35
  4.1.1 Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn
  …………………………………………………………………………………………………………… 35

  ix

 11. 4.1.2 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Việt Á – chi nhánh Sài
  Gòn giai đoạn 2013 – 2015 ……………………………………………………………………. 36
  4.1.2.1 Tình hình dư nợ cho vay đối với khối khách hàng cá nhân và khách hàng
  doanh nghiệp…………………………………………………………………………………….. 36
  4.1.2.2 Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo kỳ hạn ………………………. 38
  4.1.2.3 Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo mục đích sử dụng vốn vay39
  4.1.2.4 Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo mức độ tín nhiệm ………. 41
  4.1.2.5 Tình hình nợ xấu đối với cho vay KHCN từ 2013 -2015 ………………. 42
  4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP
  Việt Á chi nhánh Sài Gòn ……………………………………………………………………….. 43
  4.2.1 Kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế ……………………………………………….. 43
  4.2.1.1 Mô tả tần số …………………………………………………………………………… 44
  4.2.1.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha…………….. 46
  4.2.1.3 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA ………….. 49
  4.2.1.4 Xây dựng phương trình hồi quy bội …………………………………………… 54
  4.3 Đánh giá chung hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
  TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn ……………………………………………………………. 58
  4.3.1 Những thành tựu đạt được ……………………………………………………………… 58
  4.3.2 Những mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN …….. 60
  TÓM TẮT CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………….. 63
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GỢI Ý GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
  VIỆT Á CHI NHÁNH SÀI GÒN………………………………………………………………… 64
  5.1 Một số gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng
  cá nhân tại ngân hàng VatABank ……………………………………………………………. 64
  5.1.1 Cải tiến quy trình, thủ tục cho vay đơn giản , thuận tiện với KHCN ……. 64
  5.1.2 Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn hóa của cán bộ kinh doanh …… 65
  5.1.3 Kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay, tăng cường công tác kiểm tra các khoản
  vay ……………………………………………………………………………………………………… 66
  5.1.4 Hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ cho vay KHCN ………………. 67
  5.1.5 Tăng cường chủ động tìm kiếm KHCN …………………………………………… 69
  5.1.6 Đẩy mạnh nguồn huy động vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn …… 70
  5.1.7 Tăng cường hoạt động Marketing trong lĩnh vực cho vay ………………….. 70
  5.1.8 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng …………………………………………… 71

  x

 12. 5.2 Những kiến nghị đối với Nhà nước, ngân hàng Nhà nước …………………… 71
  5.2.1 Đối với Nhà nước và bộ ngành có liên quan …………………………………….. 71
  5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước …………………………………………………………. 72
  TÓM TẮT CHƯƠNG 5 …………………………………………………………………………….. 74
  KẾT LUẬN CHUNG …………………………………………………………………………………. 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………….. 76
  PHỤ LỤC

  xi

 13. MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Hoạt động của ngành ngân hàng đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển
  của đất nước, các tổ chức kinh tế xã hội nói chung và cá nhân nói riêng nhằm đáp ứng
  nhu cầu kinh tế xã hội ngày càng cao của đất nước. Thực vậy, hoạt động ngân hàng đóng
  một vai trò hết sức to lớn trong việc khai thông nguồn vốn cho nền kinh tế. Thông qua
  hoạt động ngân hàng mà mọi nguồn vốn được tích tụ, tập trung và phân phối lại cho các
  đối tượng có nhu cầu, từ đó thúc đẩy kinh tế ngày một phát triển. Các hoạt động của
  NHTM không ngừng được mở rộng và phát triển cả về chất và lượng. Trong các hoạt
  động đó có thể nói hoạt động cho vay là hoạt động truyền thống và quan trọng nhất của
  các NHTM.
  Trong thực tế hoạt động của các NHTM ở Việt Nam, nhóm KHCN thường chiếm tỷ
  trọng nhỏ hơn về doanh số giao dịch so với KHDN, việc phân tích và thẩm định đối với
  KHCN cũng tương đối đơn giản, vì vậy các NHTM thường đặt nặng vấn đề quản trị hiệu
  quả tín dụng đối với nghiệp vụ dành cho KHDN nhiều hơn. Tuy nhiên, khi nền kinh tế
  phát triển, nhu cầu giao dịch với ngân hàng của các KHCN ngày càng gia tăng thì việc
  quan tâm đúng mức hiệu quả cho vay đối với đối tượng KHCN là yêu cầu tất yếu trong
  chiến lược cạnh tranh của các NHTM.
  Trong các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ ngân hàng đối
  với các KHCN nói riêng, hoạt động cho vay luôn nhận được sự chú ý quan tâm đặc biệt
  của các nhà quản trị NHTM. Sở dĩ như vậy vì hoạt động cho vay luôn là hoạt động mang
  lại nguồn thu nhập lớn nhất cho NHTM và đồng thời cũng là hoạt động gánh chịu nhiều
  rủi ro tiềm ẩn nhất.
  Cùng với quá trình mở cửa và phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, khách
  hàng cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các
  NHTM. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho cá nhân đặc biệt là các sản phẩm tín
  dụng đang được các ngân hàng cung cấp rất đa dạng, phong phú và trở thành những công
  cụ cạnh tranh chủ yếu. Không chỉ những ngân hàng TMCP Việt Nam mà các ngân hàng
  nước ngoài tên tuổi như HSBC, ANZ, UOB, SCB… hay các công ty tài chính mới ra đời
  như PRUFC, SGVF cũng nhảy vào giành giật khách hàng cá nhân. Điều này làm cho
  mức cạnh tranh về nhóm khách hàng này trở nên gay gắt và càng quyết liệt hơn bao giờ
  hết. Vậy những nhân tố nào quyết định đến việc hoạt động cho vay của một ngân

  1

 14. hàng có tốt hay không, và mức ảnh hưởng của các nhân tố ấy đến hoạt động cho vay
  khách hàng cá nhân của ngân hàng là bao nhiêu?
  Nhìn vào tình hình hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Sài
  Gòn trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cũng còn
  nhiều mặt tồn tại cần giải quyết và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác
  này. Trên cơ sở lý luận học được tại trường và kinh nghiệm thực tiễn thu được trong quá
  trình thực tập tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Sài Gòn, em quyết định lựa chọn để tài “
  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu
  khóa luận.
  2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài
  Hoạt động cho vay của ngân hàng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát
  triển. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay còn là nghiệp vụ then chốt quyết định sự tồn tại và
  phát triển của ngân hàng. Vì vậy, các đề tài nghiên cứu về hoạt động cho vay của ngân
  hàng đã và đang thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học tham gia nghiên cứu, có
  những công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn cao và ứng dụng rộng rãi, tiêu biểu:
   Đoàn Thị Hồng Dung (2012): “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt
  động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  Nông thôn chi nhánh Biên Hòa”. Đề tài sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội
  để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và
  xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cho vay khách hàng cá nhân và xem
  xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
  của ngân hàng. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qảu hoạt động
  cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  chi nhánh Biên Hòa.
   Nguyễn Thụy Mai Trinh, báo cáo nghiên cứu khoa học (2010), “Vận dụng mô
  hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết
  định cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi
  nhánh Đồng Nai”. Ở nghiên cứu này, tác giả đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến
  quyết định cho vay ở ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi
  nhánh Đồng Nai. Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để xây dựng mô hình
  các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần

  2

 15. Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Từ đó phân tích xem xét mức độ
  ảnh hưởng của từng nhân tố. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu
  quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  chi nhánh Đồng Nai.
  Mỗi tác giả đều có cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu khác nhau như: thời gian nghiên
  cứu, mục đích nghiên cứu, hoàn cảnh nghiên cứu,… Nhưng mỗi nghiên cứu đều có cách
  nhìn nhận sâu sắc, giải quyết vấn đề phù hợp với bối cảnh kinh tế tại thời điểm nghiên
  cứu. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trên, em xây dựng bài nghiên cứu của riêng mình
  với định hướng sau:
  Qua tìm hiểu tình hình kinh tế, xã hội từ năm 2013 đến 2015 tìm ra những nhân tố
  bên ngoài tác động tới hoạt động tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, xem xét các số
  liệu thu thập qua các năm 2013, 2014, 2015 của ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài
  Gòn, từ đó tìm ra những nhân tố bên trong tác động tới hoạt động tín dụng của ngân
  hàng. Khi đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với
  KHCN, tiến hành xây dựng bảng câu hỏi phù hợp và khảo sát thực tế khách hàng đã và
  đang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn để thu thập ý kiến của
  khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Cuối cùng
  sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội để phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của
  các nhân tố đến hoạt động tín dụng của ngân hàng, đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao
  hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Qua quá trình nghiên cứu định tính để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động
  cho vay KHCN tại ngân hàng Việt Á chi nhánh Sài Gòn, đồng thời xây dựng thang đo đo
  mức độ ảnh hưởng các nhân tố đó tới hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng. Từ đó đề
  xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng
  TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn.
  4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
   Phạm vi nghiên cứu
  Các thông tin số liệu dùng phản ánh tình hình hoạt động cho vay KHCN tại Ngân
  hàng TMCP Việt Á được thu thập trong thời gian từ năm 2013-2015.
  Không gian nghiên cứu: tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn.
   Đối tượng nghiên cứu

  3

 16. Đối tượng nghiên cứu: hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
  Việt Á chi nhánh Sài Gòn.
  Đối tượng khảo sát: khách hàng đã và đang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á
  chi nhánh Sài Gòn và các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Phạm vi đề tài này, em đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với
  nghiên cứu định lương, cụ thể:
  Nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn, thảo luận chuyên
  gia và thảo luận nhóm để xây dựng, khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho
  vay KHCN tại ngân hàng nhằm xây dựng và bổ sung các câu hỏi trong bảng khảo sát
  hoàn chỉnh.
  Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình lý thuyết và các nhân
  tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng bằng phần mềm SPSS 16.0.
  Thang đo sau khi được đánh giá bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân
  tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội được sử dụng để kiểm định mô hình
  nghiên cứu.
  6. Kết cấu đề tài:
  Luận văn gồm 5 chương:
  Chương 1: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài
  Gòn
  Chương 2: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ cho vay và các nhân tố ảnh hưởng đến
  hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách
  hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn.
  Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khách hàng cá nhân tại
  Ngân hảng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn.

  4

 17. CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH SÀI
  GÒN
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Việt Á
  Tên đầy đủ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
  Tên viết tắt: VIETABANK – VAB
  Tên tiếng anh: VIỆT NAM – ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh vàng, đầu tư, tài trợ các dự án và lĩnh vực liên
  qaun ngân hàng.
  Địa chỉ hội sở chính: 119 -121, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,
  Quận 1, TP.HCM
  Tel: (84-8) 38 292 497
  Fax: (84-8) 38 230 336
  Email: vietabank@vietabank.com.vn
  Website:www.vietabank.com.vn
  Telex: 811 554.VietABank.VT
  Code: NVACVNVX
  Slogan: Ngân hàng vàng của bạn
  Ngân hàng Việt Á được thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ
  chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ, tài chính Việt Nam: công ty
  tài chánh cổ phần Sài Gòn (SFC) và Ngân hàng TMCP nông thôn Đà Nẵng
  (DANABANK).
  Ngân hàng Việt Á hoạt động với đầy đủ các chức năng kinh doanh của một ngân
  hàng thương mại và có thế mạnh trong các hoạt động tài chính như: Kinh doanh vàng,
  đầu tư, tài trợ các dự án…
  Ngân hàng Việt Á thực hiện nhiều hình thức huy động vốn, tham gia thị trường liên
  ngân hàng nội tệ, ngoại tệ và thị trường mở. Mở rộng hoạt động tín dụng cho vay ngắn
  hạn, trung hạn và dài hạn đối với các thành phần kinh tế. Trong đó chủ yếu tập trung đầu
  tư tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương
  mại, xuất nhập khẩu, phục vụ đời sống…
  Ngân hàng Việt Á phát triển các hình thức liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh
  tế và mở rộng các hoạt động dịch vụ cung ứng các tiện ích cho khách hàng ngày càng

  5

 18. thuận lợi. Đội ngũ nhân viên của ngân hàng luôn đảm bảo phục vụ nhanh chóng, tận tình,
  văn minh, lịch sự với phương châm:
  “SƯ THỊNH VƯỢNG CỦA KHÁCH HÀNGLÀ THÀNH ĐẠT CỦA NGÂN
  HÀNG VIỆT Á”
  Ngân hàng Việt Á sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường năng lực tài
  chính, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, tiếp tục
  nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà
  nước và các quy chế của ngành nhằm không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường.
  1.2 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn

  1.2.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Việt
  Á – chi nhánh Sài Gòn

  Ngày 16/04/2007, cùng với sự phát triển của ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh
  Sài Gòn được thành lập, tọa lạc tại địa chỉ: 229 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3,
  TP. Hồ Chí Minh. Với chức năng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ
  ngân hàng đối với các thành phần kinh tế và dân cư. Tuy chỉ mới thành lập trong 9 năm
  gần đây nhưng chi nhánh Sài Gòn không ngừng đổi mới các hoạt động kinh doanh, dịch
  vụ để thích ứng với nền kinh tế thị trường. Bằng sự nỗ lực cùa toàn thể cán bộ công nhân
  viên, sự chỉ đạo của ban lãnh đạo ngân hàng, chi nhánh đã tự đổi mới để hoàn thiện và
  phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và thanh toán. Hiện
  nay, chi nhánh Sài Gòn là chi nhánh lớn trong hệ thống Việt Á và đã có 7 phòng giao
  dịch trực thuộc: PGD Bà Chiểu, PGD Lê Văn Sỹ, PGD Bình Thạnh, PGD quận 10, PGD
  Nam Sài Gòn, PGD Lê Thị Riêng, PGD Thủ Thiêm. Các phòng đều ổn định và phát triển
  theo định hướng cùa ngân hàng Việt Á.
  Tên gọi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á – CHI NHÁNH SÀI
  GÒN
  Địa chỉ: 229 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM
  Điện thoại: (08) – 3929 1062
  Fax: (08) – 3929 1059
  Email:cnsaigon@vietabank.com.vn

  1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Sài Gòn

  Chức năng:

  6

 19. Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn có chức năng cũng giống như bao
  ngân hàng khác trong hệ thống NHTM như: huy động nguồn vốn trong và ngoài nước từ
  các tổ chức, cá nhân bằng tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác
  thông qua nhiều hình thức huy động và kỳ hạn gửi, sau đó, từ nguồn vốn huy động được
  Ngân hàng cho vay lại các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về vốn và tài trợ vốn cho các dự
  án đầu tư, đồng thời cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
  Nhiệm vụ;
  Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn phải chịu trách nhiệm trước pháp
  luật, trước Hội sở Ngân hàng Việt Á và trước khách hàng khi sai phạm.
  Phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của Hội sở Ngân hàng Việt Á về số liệu,
  tình hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai.

  1.2.3 Cơ cấu tổ chức

  GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  P. Hành P.Kế Toán & P. Quan Hệ
  Chính Dịch Vụ Khách Hàng

  Bộ phận kho quỹ Thẩm định

  Bộ phận kế toán Quản lý tín
  giao dịch dụng

  Tổ thu hồi

  PHÒNG GIAO
  DỊCH

  Nguồn: Phóng tổ chức – hành chính của chi nhánh
  Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Sài Gòn

  7

 20. Chi nhánh
  Sài Gòn

  PGD Thủ Thiêm PGD Bà Chiểu PGD Lê Văn Sỹ PGD Bình Thạnh

  PGD quận 10 PGD Nam Sài Gòn PGD Lê Thị Riêng

  Nguồn: Phóng tổ chức – hành chính của chi nhánh
  Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
  Ban Giám đốc: Do Hội Đồng Quản Trị của Ngân hàng Việt Á bổ nhiệm.
  – Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của chi nhánh và trực tiếp quyết
  định toàn bộ hoạt động chung của ngân hàng.
  – Phó Giám đốc là người hỗ trợ, giúp Giám đốc quản lý, điều hành mọi hoạt
  động của ngân hàng trong phạm vi cho phép và quyền quyết định các hoạt
  động của ngân hàng khi được sự ủy quyền của Giám đốc.
  Phòng tổ chức hành chính:
  – Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến CB – CNV của chi nhánh.
  – Làm đầu mối nghiên cứu, soạn thảo văn bản và cung cấp các trang thiết bị,
  cơ sở hoạt động của chi nhánh.
  – Giải quyết các vấn đề liên quan đến mức lương và chế độ của CB – CNV,
  chăm lo đời sống của nhân viên trong suốt quá trình hoạt động tại Ngân
  hàng, đồng thời thực hiện các chỉ tiêu khen thưởng và xử phạt theo quy định
  của Ngân hàng.
  – Điều hành và chỉ đạo công tác bảo vệ, vệ sinh y tế, điện nước và dịch vụ
  khác liên quan.
  Phòng quan hệ khách hàng:
  – Khảo sát, nghiên cứu biến động của nền kinh tế – xã hội trên địa bàn hoạt
  động.
  – Nghiên cứu thực hiện các nghiệp vụ tín dụng theo đúng quy định của Ngân
  hàng.
  – Phát triển các sản phẩm tín dụng hiện hành.
  8

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Sài Gòn File Word, PDF về máy