[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2 – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2

Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2

Download


Nội dung chính của khoá luận là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của NHTM. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH Techcombank – PGD 3/2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CVTD tại NH Techcombank – PGD 3/2. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2 File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
  NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PGD 3/2

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHẠM HẢI NAM
  Sinh viên thực hiện: HỒ THỊ KIỀU LAN
  MSSV: 0854030135 Lớp: 08DKT3

  TP. Hồ Chí Minh, năm 2012

 2. BM05/QT04/ĐT

  Khoa: Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng

  PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN)

  1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……):
  (1) ………………………………………………… MSSV: ………………… Lớp: …………….
  Ngành : ………………………………………………………………………………………………..
  Chuyên ngành : ………………………………………………………………………………………………..
  2. Tên đề tài : ……………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Các dữ liệu ban đầu : ………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Các yêu cầu chủ yếu : ……………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Kết quả tối thiểu phải có:
  1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  2) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  3) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  4) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../………
  TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….
  Chủ nhiệm ngành Giảng viên hướng dẫn chính
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  Giảng viên hướng dẫn phụ
  (Ký và ghi rõ họ tên)

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu
  trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ
  Thương Việt Nam – Phòng giao dịch 3/2, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi
  hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2012
  Sinh viên

  HỒ THỊ KIỀU LAN

 4. LỜI CẢM ƠN

  Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công
  Nghệ TP.HCM, đặc biệt là các thầy cô khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng đã dìu
  dắt và truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em trong suốt những năm học vừa qua.
  Với những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt, những chỉ dẫn trên giảng đường, những
  chỉ bảo tận tình đã giúp em rất nhiều trong quá trình học tập cũng như trong công việc
  sau này, mặc dù những tháng năm sắp tới còn rất nhiều khó khăn.
  Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Ths. Phạm Hải Nam.Với những lời
  khuyên, sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy đã giúp em rất nhiều trong quá trình
  thực hiện và hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.
  Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng tập thể các anh chị cán bộ
  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam – Phòng giao dịch 3/2 đã giúp
  đỡ tận tình cho em trong suốt quá trình thực tập, tạo điều kiện cho em tiếp cận được
  với những công việc thực tế và hoàn thành tốt báo cáo của mình .
  Do thời gian thực tập cũng như kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh được
  những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đánh giá và nhận xét chân tình
  của Ngân hàng và Quý Thầy Cô về cuốn báo cáo này.
  Sau cùng em xin kính chúc quý Thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ
  TP.HCM và các anh, chị cán bộ Ngân hàng Techcombank – Phòng giao dịch 3/2 luôn
  dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác.

  Sinh viên thực hiện
  Hồ Thị Kiều Lan

 5. MỤC LỤC
  trang
  MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………….i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ………………………………………………………………….. v
  DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………………………………………vi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ…………………………………………………………… vii
  LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1
  I. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………….. 1
  II. Mục tiêu của đề tài …………………………………………………………………………………… 2
  III.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………… 2
  IV.Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 2
  V. Kết cấu của đề tài …………………………………………………………………………………….. 2

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1. Ngân hàng thương mại …………………………………………………………………………… 3
  1.1.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………………. 3
  1.1.2 Chức năng của NHTM ……………………………………………………………………….. 6
  1.1.2.1 Chức năng trung gian tài chính ……………………………………………………… 6
  1.1.2.2 Chức năng tạo tiền ……………………………………………………………………….. 7
  1.1.2.3 Chức năng huy động tiền gửi …………………………………………………………. 7
  1.1.2.4Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý phương tiện thanh toán8
  1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM ………………….. 8
  1.1.3.1 Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ ………………. 8
  1.1.3.2 Sự gia tăng cạnh tranh …………………………………………………………………… 9
  1.1.3.3 Sự gia tăng chi phí vốn ………………………………………………………………….. 9
  1.1.3.4 Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất …………………………… 10
  1.2. Cho vay tiêu dùng ………………………………………………………………………………… 10
  1.2.1 Cho vay tiêu dùng là gì ?…………………………………………………………………….. 10
  1.2.2 Đặc điểm và lợi ích của CVTD …………………………………………………………….. 11
  i

 6. 1.2.2.1 Đặc điểm của CVTD …………………………………………………………………….. 11
  1.2.2.2 Lợi ích của CVTD………………………………………………………………………… 11
  1.2.3 Các hình thức CVTD …………………………………………………………………………. 12
  1.2.3.1 Căn cứ vào mục đích vay ………………………………………………………………. 12
  1.2.3.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả ………………………………………………….. 12
  1.2.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ …………………………………………………… 13
  1.2.4 Quy trình cho vay và kỹ thuật phân tích tín dụng tiêu dùng trực tiếp ……… 15
  1.2.4.1 Quy trình cho vay ………………………………………………………………………… 15
  1.2.4.2 Kỹ thuật phân tích tín dụng tiêu dùng trực tiếp ……………………………….. 17
  1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động CVTD …………………………………….. 18
  1.3.1 Doanh số cho vay ……………………………………………………………………………….. 18
  1.3.2 Doanh số thu nợ …………………………………………………………………………………. 18
  1.3.3 Dư nợ cho vay …………………………………………………………………………………….. 18
  1.3.4 Nợ quá hạn ………………………………………………………………………………………… 18
  1.3.5 Tỷ lệ nợ xấu ……………………………………………………………………………………….. 19
  1.3.6 Vòng quay vốn tín dụng ………………………………………………………………………. 19
  1.3.7 Lợi nhuận ………………………………………………………………………………………….. 19
  1.4 Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động CVTD ……………………………………………….. 20
  1.4.1 Nhân tố chủ quan ………………………………………………………………………………. 20
  1.4.1.1 Từ phía Ngân hàng ……………………………………………………………………….. 20
  1.4.1.2 Từ phía Khách hàng ……………………………………………………………………… 21
  1.4.2 Nhân tố khách quan ……………………………………………………………………………. 21

  CHƯƠNG 2: VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU
  DÙNG TẠI NH TECHCOMBANK – PGD 3/2
  2.1 Giới thiệu về ngân hàng Techcombank …………………………………………………… 23
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NH Techcombank ………………………. 23
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của NH Techcombank – PGD 3/2……….. 28
  2.1.3 Sơ đồ tổ chức và chức năng của TCB-PGD 3/2 ……………………………………. 29
  ii

 7. 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức …………………………………………………………………………….. 29
  2.1.3.2 Chức năng hoạt động của các bộ phận …………………………………………… 30
  2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của TCB- PGD 3/2 …………………………….. 33
  2.2 Thực trạng hoạt động CVTD tại TCB – PGD 3/2 ……………………………………… 39
  2.2.1 Hoạt động CVTD tại TCB – PGD 3/2 …………………………………………………… 39
  2.2.1.1 Quy trình cho vay ………………………………………………………………………….. 39
  2.2.1.2 Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng tại TCB 3/2……………………………….. 46

  2.2.2 Thực trạng hoạt động CVTD tại TCB 3/2………………………………………………. 53

  2.2.2.1 Doanh số cho vay tiêu dùng …………………………………………………………….. 53

  2.2.2.2 Doanh số thu nợ ……………………………………………………………………………… 57
  2.2.2.3 Dư nợ cho vay ………………………………………………………………………………… 59

  2.2.2.4 Nợ quá hạn CVTD …………………………………………………………………………… 60

  2.2.2.5 Tỷ lệ nợ xấu ……………………………………………………………………………………. 61

  2.2.2.6 Vòng quay vốn tín dụng …………………………………………………………………… 62
  2.2.2.7 Lợi nhuận ………………………………………………………………………………………. 63

  2.2.3 Nhận xét về tình hình CVTD tại TCB – PGD 3/2 ……………………………………. 63

  2.2.3.1 Kết quả đạt được ……………………………………………………………………………. 64
  2.2.3.2 Một số hạn chế tồn tại và nguyên nhân ……………………………………………. 65

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK –PGD 3/2
  3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của NH ……………………………………………… 69
  3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CVTD tại TCB –PGD 3/2 …. 70
  3.2.1 Đa dạng hóa và nâng cao tính cạnh tranh của các hình thức cho vay
  tiêu dùng tại TCB 3/2 ……………………………………………………………………………….. 70
  3.2.2 Áp dụng chính sách lãi suất hợp lý ……………………………………………………. 71
  3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing cho PGD ………………………………………….. 71
  iii

 8. 3.2.4 Thẩm định cẩn thận trước khi đề xuất định giá TSĐB ……………………….. 72
  3.2.5 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ huy động vốn ……………………………………. 73
  3.3 Các kiến nghị mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại TCB 3/2 …………….. 74
  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………….. 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………….. 78

  iv

 9. DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CN/PGD : chi nhánh/phòng giao dịch
  CMND : chứng minh nhân dân
  CVKH : chuyên viên khách hàng
  CVTD : cho vay tiêu dùng
  CV TĐ : chuyên viên thẩm định
  HĐLĐ : hợp đồng lao động
  HĐTD : hội đồng tín dụng
  KH : Khách hàng
  KS & HTKD : kiểm soát và hỗ trợ kinh doanh
  NH : Ngân hàng
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  NHNN : Ngân hàng Nhà nước
  NHTW : Ngân hàng Trung ương
  PGD 3/2 : Phòng giao dịch 3 tháng 2
  QLRRTD : quản lý rủi ro tín dụng
  TCB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt
  Nam
  TSĐB : tài sản đảm bảo

  v

 10. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  trang
  Bảng 2.1:Nguồn vốn huy động qua các năm từ 2009-2011…………………………………….. 35
  Bảng 2.2:Doanh số cho vay qua các năm 2009-2011 …………………………………………….. 37
  Bảng 2.3:Lợi nhuận của NH từ 2009-2011 …………………………………………………………… 38
  Bảng 2.4: Bảng chấm điểm và xếp hạng tín dụng …………………………………………………. 40
  Bảng 2.5: Bảng xếp hạng tín dụng ………………………………………………………………………. 41
  Bảng 2.6: Bảng phân loại nợ ………………………………………………………………………………. 45

  Bảng 2.7:Doanh số cho vay qua các năm 2009-2011 …………………………………………….. 53

  Bảng 2.8: Doanh số thu nợ từ 2009-2011 …………………………………………………………….. 57

  Bảng 2.9: Dư nợ CVTD từ 2009-2011 ………………………………………………………………… 59

  Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ quá hạn từ 2009-2011…………………………………………………………… 60

  Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu từ 2009-2011 ………………………………………………………………… 61

  Bảng 2.12: Tỷ trọng lợi nhuận CVTD …………………………………………………………………. 63

  vi

 11. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

  trang

  Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay theo thời gian ………………………………………………………. 54

  Biểu đồ 2.2:Doanh số cho vay theo mục đích vay …………………………………………………. 55

  Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thu nợ từ 2009-2011 ……………………………………………………………. 57

  Biểu đồ 2.4: Dư nợ CVTD từ 2009-2011 ……………………………………………………………. 59

  Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng doanh số cho vay ………………………………….. 60

  Sơ đồ 1.1:Sơ đồ CVTD gián tiếp ……………………………………………………………………….. 13
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ CVTD trực tiếp ………………………………………………………………………… 14
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức TCB 3/2 …………………………………………………………….. 29
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình cho vay ……………………………………………………………………… 39

  vii

 12. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  LỜI MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đề tài:
  Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã gây áp lực lớn đối với các Ngân
  hàng trong nước về khả năng tồn tại và cạnh tranh như hiện nay, để tạo cho mình
  một “sức khỏe” đủ mạnh thời gian qua các Ngân hàng thương mại trong nước
  không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản trị họat động Ngân hàng. Bên cạnh
  việc huy động vốn, cho vay là hoạt động cơ bản của các Ngân hàng Thương mại.
  Tuy nhiên, từ xưa tới nay, các ngân hàng mới chỉ quan tâm đến cho vay các doanh
  nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa mà chưa thực sự chú ý tới nhu cầu vay tiêu
  dùng của người dân. Trong khi trên thực tế, nếu chỉ cho vay sản xuất nhiều mà hàng
  không tiêu thụ được do người dân không có nhu cầu về hàng hóa đó hoặc có nhu
  cầu nhưng lại không có khả năng thanh toán thì tất yếu sẽ dẫn tới cung vượt quá
  cầu, hàng hóa bị tồn kho và ứ đọng vốn.
  Hiện nay, cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng của con người
  ngày càng đòi hỏi cao hơn, vay tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ gắn liền với nhu cầu về
  hàng tiêu dùng lâu bền như nhà, xe, đồ nội thất sang trọng, nhu cầu du lịch,… Vì
  vậy, các Ngân hàng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của
  người dân là một điều cần thiết, một mặt tăng thu nhập cho Ngân hàng, mặt khác
  mở rộng phạm vi và giảm rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
  Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, việc hoàn thiện và mở
  rộng các hoạt động là hướng đi và gần như là phương châm cho các ngân hàng tồn
  tại và phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp lớn khi thiếu vốn đã không
  tìm đến ngân hàng để vay tiền mà họ tự tài trợ chủ yếu bằng phát hành cổ phiếu và
  trái phiếu. Thêm vào đó nhiều công ty tài chính hoặc giữa các ngân hàng cạnh tranh
  với nhau trong cho vay, làm cho thị phần cho vay các doanh nghiệp của ngân hàng
  bị giảm sút buộc ngân hàng phải đa dạng hóa phạm vi hoạt động của mình, cố gắng
  khai thác lợi thế mới. Thị trường cho vay tiêu dùng là một thì trường đầy tiềm năng
  phù hợp cho hướng đi như thế.

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 1 MSSV: 0854030135

 13. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  Trên cơ sở đó, với những kiến thức trên ghế nhà trường kết hợp với thực tiễn
  trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2 nên em đã chọn đề
  tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân
  hàng Techcombank – PGD 3/2 “

  II. Mục tiêu của đề tài :
  – Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về CVTD của NHTM.
  – Đánh giá thực trạng hoạt động CVTD tại NH Techcombank – PGD 3/2.
  – Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CVTD tại NH
  Techcombank – PGD 3/2.

  III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Báo cáo tập trung nghiên cứu về hoạt động CVTD và từ đó đưa ra giải pháp
  nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, dựa trên số liệu thực tế tại Ngân hàng
  Techcombank – PGD3/2 để làm cơ sở chứng minh.

  IV. Phương pháp nghiên cứu:
  Kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập thông tin,
  phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá,… theo số liệu có được trong quá trình
  thực tập tại phòng giao dịch 3/2.

  V. Kết cấu của đề tài:
  Nội dung của khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận.
  Chương 2: Vài nét về NH và thực trạng hoạt động Cho vay tiêu dùng tại NH
  Techcombank – Phòng giao dịch 3/2.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CVTD tại Techcombank
  – PGD 3/2.

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 2 MSSV: 0854030135

 14. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 Ngân hàng thương mại:
  1.1.1 Khái niệm:
  Lịch sử hình thành và phát triển của ngành Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát
  triển của nền sản xuất hàng hoá. Sự phát triển của nền kinh tế là điều kiện cho
  ngành Ngân hàng phát triển. Đến lượt mình, sự phát triển của hệ thống Ngân hàng
  trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.
  Hoạt động Ngân hàng đã bắt nguồn từ khoảng 2000 năm trước Công nguyên
  nhưng chỉ là các nghiệp vụ thô, đơn giản là đúc tiền và đổi tiền của các thợ vàng.
  Việc lưu hành từng đồng tiền của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ kết hợp với thương
  mại và giao lưu quốc tế đã tạo ra nhu cầu đổi tiền và đúc tiền tại các cửa khẩu hoặc
  trung tâm thương mại. Người làm nghề đổi tiền hoặc đúc tiền thực hiện kinh doanh
  tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ và ngược lại, lợi nhuận thu được là chênh
  lệch giữa giá mua và giá bán. Bên cạnh các nghiệp vụ trên, người làm nghề đổi tiền
  hoặc đúc tiền còn thực hiện cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Việc cất trữ hộ người khác là
  điều kiện để thực hiện thanh toán hộ và thanh toán không dùng tiền mặt, với ưu
  điểm của thanh toán không dùng tiền mặt đã thu hút khách hàng gửi tiền nhiều hơn.
  Trong điều kiện lưu thông tiền kim loại, các chủ cửa hàng vàng bạc vừa đổi tiền vừa
  cất trữ hộ và thanh toán hộ. Các cửa hàng vàng bạc loại này gọi là Ngân hàng của
  những thợ vàng. Ban đầu các Ngân hàng hoạt động bằng vốn tự có để tài trợ cho
  các hoạt động của mình nhưng điều đó không kéo dài. Từ thực tiễn, các Ngân hàng
  nhận thấy thường xuyên có người gửi tiền và rút tiền. Song tất cả những người gửi
  tiền lại không đồng thời rút tiền nên luôn có một lượng tiền tồn khoản khá lớn nằm
  tại Ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ Ngân hàng có thể sử dụng tạm
  thời một phần tiền gửi của khách hàng để cho vay. Từ đó, các hoạt động cơ bản của
  Ngân hàng phát triển.
  Hình thức Ngân hàng đầu tiên là Ngân hàng của các thợ vàng hoặc những kẻ cho
  vay nặng lãi, thực hiện cho vay đối với cá nhân, chủ yếu là những người giàu nhằm
  phục vụ mục đích tiêu dùng. Nhiều chủ Ngân hàng lớn còn mở rộng cho vay đối với
  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 3 MSSV: 0854030135
 15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  vua chúa, hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi. Sau này, khi sản xuất phát triển
  hơn, quan hệ trao đổi – mua bán sản phẩm giữa các vùng, các quốc gia diễn ra sôi
  động hơn thì các nhà buôn nhận thấy rằng các Ngân hàng thợ vàng không đáp ứng
  được nhu cầu của họ. Do vậy, một số nhà buôn đã tự thành lập Ngân hàng và gọi là
  NHTM. Như vậy, NHTM ra đời từ tư bản thương nghiệp và gắn liền với quá trình
  luân chuyển của tư bản thương nghiệp. Các NHTM này vừa phát hành tiền vừa kinh
  doanh nên tồn tại nhiều loại tiền khác nhau, gây khó khăn trong lưu thông. Các
  nghiệp vụ Ngân hàng thời kỳ này đã bao gồm hầu hết các nghiệp vụ của Ngân hàng
  đương đại. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa NHTM và Ngân hàng thợ vàng là
  NHTM chủ yếu cho các nhà buôn vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu. Đây
  là các khoản cho vay ngắn hạn dựa trên quá trình luân chuyển hàng hoá với lãi suất
  thấp hơn so với lợi nhuận được tạo ra do sử dụng tiền vay. Để đảm bảo an toàn tài
  sản, ban đầu Ngân hàng không cho vay đối với người tiêu dùng và không cho vay
  trung dài hạn.
  Đến cuối thế kỷ XIX, cuộc Cách mạng Khoa học Kỹ thuật cận đại diễn ra ở
  Châu Âu đã ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới, làm phát sinh mạnh mẽ các
  nhu cầu về mở rộng sản xuất và phát triển thương mại. Do đó, đã thúc đẩy sự phát
  triển nhanh chóng của hệ thống NHTM trên toàn thế giới. Nhưng mặt khác, việc
  nhiều Ngân hàng phát hành nhiều loại giấy bạc khác nhau đã cản trở quá trình phát
  triển kinh tế. Đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, sự phá sản của
  nhiều Ngân hàng đã gây tổn thất lớn cho người gửi tiền nói riêng và nền kinh tế nói
  chung. Vì vậy, xu hướng chung trên toàn thế giới lúc này là quốc hữu hoá các Ngân
  hàng phát hành. Các Ngân hàng này không được phép phát hành kỳ phiếu, giấy bạc
  Ngân hàng, chuyển chức năng về NHTW. NHTW không chỉ phát hành giấy bạc mà
  còn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tiền tệ – Tín dụng – Ngân hàng, đó
  là sự ra đời của NHTW. Còn các NHTM khác chỉ thực hiện chức năng nhận tiền
  gửi, cho vay, đầu tư và làm dịch vụ thanh toán.
  Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hội nhập
  quốc tế thì hệ thống NHTM đã phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, phạm vi,

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 4 MSSV: 0854030135

 16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  quy mô, chất lượng hoạt động,… Như vậy, NHTM ra đời do sự phát triển của nền
  kinh tế, nó được hình thành và phát triển một cách khách quan.
  Mặc dù trải qua lịch sử phát triển lâu dài nhưng cho đến nay, việc đưa ra một khái
  niệm cụ thể về NHTM vẫn là điều gây ra nhiều tranh cãi. Bởi tại mỗi thời điểm
  khác nhau thì khái niệm này lại có nhiều thay đổi. Đây cũng là một đặc thù của
  ngành Tài chính – Ngân hàng.
  Theo các nhà kinh tế học thế giới thì : “NHTM là một loại hình doanh nghiệp
  hoạt động và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng.”
  Ở nước ta, trong bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có
  sự quản lý của Nhà nước, để tăng cường quản lý, định hướng hoạt động cho các
  Ngân hàng và các tổ chức tính dụng khác, đồng thời tạo sự thuận lợi cho phát triển
  kinh tế, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, Luật Ngân hàng Việt Nam
  xác định: “NHTM là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ với nội dung
  thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng
  các dịch vụ thanh toán.”
  Theo Điều 1, Khoản I, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài
  chính Việt Nam: “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và
  thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng
  nó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.”
  Dựa vào các định nghĩa trên thì NHTM cũng là một doanh nghiệp như các doanh
  nghiệp khác, nhưng khác nhau cơ bản là các NHTM kinh doanh tiền tệ. Đây là một
  hình thức kinh doanh đặc thù. Một tổ chức kinh doanh tiền tệ được gọi là NHTM
  phải hội đủ ba yếu tố (nếu thiếu một trong ba yếu tố thì chỉ là tổ chức phi Ngân
  hàng):
  -Nhận tiền gửi của công chúng;
  -Cấp tín dụng;
  -Cung cấp các dịch vụ thanh toán.
  Ngày nay, khi mà nền kinh tế phát triển sôi nổi, quan hệ kinh tế mang tính toàn
  cầu thì hoạt động của NHTM không chỉ bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ mà còn mở

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 5 MSSV: 0854030135

 17. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  rộng ra trường quốc tế và ngoài hoạt động chính của mình, các NHTM còn thực
  hiện đa dạng các dịch vụ khác như giao dịch hối đoái, kinh doanh vàng, bạc, đá
  quý,… nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
  1.1.2 Chức năng của NHTM:
  1.1.2.1 Chức năng trung gian tài chính:
  Đây là chức năng cơ bản và đặc trưng nhất của NHTM. Nó có ý nghĩa đặc biệt
  quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Trong nền kinh tế thị trường,
  các giao dịch kinh tế diễn ra sôi nổi đã tạo nên những khoản thu nhập, chi tiêu và
  tích luỹ bằng tiền của các tầng lớp trong xã hội. Quá trình đó hình thành nên những
  người có khả năng cung cấp tín dụng và những người có nhu cầu tín dụng để đáp
  ứng nhu cầu đầu tư phát triển.Vậy làm thế nào để thoả mãn những nhu cầu vốn lớn
  và đa dạng trong khi nguồn tiết kiệm đang nằm phân tán trong xã hội, mà mỗi
  khoản tiết kiệm lại có một mục đích riêng?
  Nhờ có thị trường tài chính và cơ chế chuyển giao vốn năng động, mà trong đó
  hệ thống NHTM giữ vai trò chủ đạo, NHTM hoạt động như chiếc cầu nối giữa khả
  năng cung ứng vốn và nhu cầu vốn trong xã hội. Là trung gian tín dụng, Ngân hàng
  đóng vai trò như người môi giới giữa một bên là người có tiền cho vay và một bên
  là người có nhu cầu chi tiêu cần vay vốn, góp phần tạo lợi ích trọng vẹn cho cả 3
  bên: người gửi tiền, người đi vay và Ngân hàng.
  – Đối với người gửi tiền: họ thu lời từ vốn tạm tời nhàn rỗi bởi lãi tiền gửi mà
  Ngân hàng trả cho họ. Ngân hàng cung cấp phương tiện thanh toán và tạo cho họ sự
  an toàn.
  – Đối với người đi vay: thoả mãn được nhu cầu vốn của mình một cách hợp lệ với
  lãi suất hợp lý.
  – Đối với NHTM: kiếm được lợi nhuận từ khoản chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi
  và lãi suất cho vay. Lợi nhuận đó là cơ sở tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Ngân
  hàng chịu trách nhiệm pháp lý đối với người gửi tiền và người đi vay, phải hoàn trả
  cả gốc lẫn lãi cho người gửi tiền và sử dụng tiền gửi đó quyết định cho ai vay.

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 6 MSSV: 0854030135

 18. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  Như vậy, Ngân hàng vừa là người đi vay vừa là người cho vay, hay nói cách
  khác, nghiệp vụ của Ngân hàng là đi vay để cho vay. Thông qua cơ chế thị trường
  bằng những biện pháp, chính sách và áp dụng những phương pháp kỹ thuật theo
  hướng hiện đại, Ngân hàng có khả năng thu hút hầu hết những khoản tiền tệ nhàn
  rỗi trong xã hội để phân bổ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Như
  vậy, Ngân hàng đã biến những đồng tiền tạm tời nhàn rỗi thành những đồng tiền
  hoạt động, biến những đồng tiền nằm phân tán thành nguồn vốn tập trung phục vụ
  cho nhu cầu sản suất kinh doanh và tiêu dùng, qua đó phát triển hoạt động kinh
  doanh của Ngân hàng.
  Cá nhân nhận tiền gửi cho vay Cá nhân
  Doanh nghiệp NHTM Doanh nghiệp
  Tổ chức tín dụng uỷ thác đầu tư đầu tư Tổ chức tín dụng

  1.1.2.2 Chức năng tạo tiền:
  Một trong những chức năng chủ yếu của NHTM là khả năng tạo tiền. Quá
  trình tạo tiền của NHTM được thực hiện thông qua hoạt động tín dụng và thanh
  toán trong hệ thống Ngân hàng, trong mối quan hệ chặt chẽ với NHTW.
  Nhờ hoạt động chuyển khoản trong hệ thống Ngân hàng mà các NHTM đã
  tạo ra bút tệ và chỉ tạo bút tệ trong một giới hạn nhất định dưới sự kiểm soát của
  NHTW. Quá trình tạo tiền là hệ quả tổng hợp của hoạt động nhận tiền gửi, thanh
  toán hộ và cho vay của NHTM trong mối liên hệ và luôn có sự trợ giúp của
  NHTW.
  Chức năng tạo tiền của NHTM chỉ được thực hiện nếu vốn của NHTM huy
  động đã cho vay được và số tiền vay đó phải được luân chuyển trong hệ thống
  NHTM.
  1.1.2.3 Chức năng huy động tiền gửi:
  Đây là chức năng quan trọng của NHTM nhằm tạo điều kiện cho người gửi
  tiền có được khoản thu nhập danh nghĩa thông qua lãi suất huy động tiền gửi.
  Ngân hàng dùng vốn huy động đó để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các cá nhân,

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 7 MSSV: 0854030135

 19. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu mở rộng sản xuất, phục vụ sinh hoạt hay mục
  đích khác.
  1.1.2.4 Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý phương tiện thanh
  toán:
  Trong cuộc sống hàng ngày diễn ra rất nhiều giao dịch. Nếu như mọi khoản
  thanh toán đều bằng tiền mặt trao tay thì sẽ kéo theo hàng loạt các công việc
  phức tạp và tốn kém mà đôi khi còn gặp rủi ro không lường trước được. Khi
  NHTM ra đời và phát triển, hầu hết các khoản chi trả về hàng hoá – dịch vụ giữa
  các chủ thể kinh tế đều chuyển giao cho Ngân hàng thực hiện bằng cách các chủ
  thể mở tài khoản tại Ngân hàng và yêu cầu Ngân hàng thực hiện các khoản chi
  trả hoặc uỷ nhiệm cho Ngân hàng thực hiện việc thu nhận các khoản tiền trả vào
  tài khoản của mình. Khi tiến hành nghiệp vụ này Ngân hàng trích số dư tiền gửi
  trên tài khoản của người mua chuyển sang tài khoản của người bán. Thực chất
  chức năng này là NHTM làm thủ quỹ thực hiện các dịch vụ uỷ thác và bộ máy kế
  toán đáng tin cậy của khách hàng trong việc làm trung gian nhận và trả tiền theo
  yêu cầu. Do đó, trong quá trình thực hiện chức năng này, hệ thống Ngân hàng đã
  góp phần quan trọng trong việc giảm bớt khối lượng lưu thông tiền mặt, tiết kiệm
  chi phí lưu thông thuần tuý, giúp việc thanh toán trở nên thuận lợi, nhanh chóng,
  an toàn. Về phía Ngân hàng, có thể duy trì và nâng cao khả năng thanh toán,
  quản lý được tình hình thu chi của khách hàng. Qua đó, có các quyết định kịp
  thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài sản cho khách hàng và
  Ngân hàng.
  Trong khi làm trung gian thanh toán, Ngân hàng tạo ra những công cụ lưu
  thông tín dụng và độc quyền quản lý các công cụ đó như séc, thẻ thanh toán, giấy
  chuyển ngân đã tiết kiệm cho xã hội rất nhiều chi phí về lưu thông, đẩy nhanh tốc
  độ luân chuyển vốn, thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hoá.
  1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM
  1.1.3.1 Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 8 MSSV: 0854030135

 20. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Hải Nam
  Ngày nay, các ngân hàng đang mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tài chính
  mà họ cung cấp cho khách hàng. Quá trình mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ
  đã tăng tốc trong những năm gần đây dưới áp lực cạnh tranh gia tăng từ các tổ
  chức tài chính khác, từ sự hiểu biết và đòi hỏi cao hơn của khách hàng, và từ sự
  thay đổi công nghệ. Nó cũng làm tăng chi phí của ngân hàng và dẫn đến rủi ro
  phá sản cao hơn. Các sản phẩm dịch vụ mới đã có ảnh hưởng tốt đến ngành công
  nghiệp này thông qua việc tạo ra những nguồn thu mới cho ngân hàng – các
  khoản lệ phí của dịch vụ không phải lãi, một bộ phận có xu hướng tăng trưởng
  nhanh hơn so với các nguồn thu truyền thống từ lãi cho vay.
  1.1.3.2 Sự gia tăng cạnh tranh
  Sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang ngày càng trở lên quyết
  liệt khi ngân hàng và các đối thủ cạnh tranh mở rộng danh mục sản phẩm dịch
  vụ. Các ngân hàng địa phương cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch
  hưu trí, dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là
  những dịch vụ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các ngân hàng
  khác, các hiệp hội tín dụng, ngân hàng đầu tư, các công ty tài chính và các tổ
  chức bảo hiểm. Áp lực cạnh tranh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự phát
  triển dịch vụ cho tương lai.
  1.1.3.3 Sự gia tăng chi phí vốn
  Sự nới lỏng luật lệ kết hợp với sự gia tăng cạnh tranh làm tăng chi phí trung
  bình thực tế của tài khoản tiền gửi – nguồn vốn cơ bản của ngân hàng. Với sự nới
  lỏng các luật lệ, ngân hàng buộc phải trả lãi do thị trường cạnh tranh quyết định cho
  phần lớn tiền gửi. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các ngân hàng phải sử dụng vốn
  sở hữu nhiều hơn – một nguồn vốn đắt đỏ – để tài trợ cho các tài sản của mình. Điều
  đó buộc họ phải tìm cách cắt giảm các chi phí hoạt động khác như giảm số nhân
  công, thay thế các thiết bị lỗi thời bằng hệ thống xử lý điện tử hiện đại. Các ngân
  hàng cũng buộc phải tìm các nguồn vốn mới như chứng khoán hóa một số tài sản,
  theo đó một số khoản cho vay của ngân hàng được tập hợp lại và đưa ra khỏi bảng
  cân đối kế toán; các chứng khoán được đảm bảo bằng các món vay được bán trên

  SVTH: Hồ Thị Kiều Lan 9 MSSV: 0854030135

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2 File Word, PDF về máy