[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt

Download


Mục đích nghiên cứu của đề tài này nhằm nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, so sánh sự khác nhau giữa hạch toán thực tế tại công ty với kiến thức đã học được ở trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH TM KT TRI VIỆT

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn : TS. Phan Mỹ Hạnh

  Sinh viên thực hiện : Lê Hương Liên

  MSSV: 1215181112 Lớp: 12HKT04

  TP.Hồ Chí Minh, năm 2014

 2. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo
  cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tri Việt,
  không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường
  về sự cam đoan này.
  TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2014
  Tác giả

  Lê Hương Liên

  i

 3. LỜI CẢM ƠN
  Năm năm được học tại trường Đại học Công Nghệ TP.HCM từ những ngày đầu là một
  sinh viên Cao Đẳng, tới Đại Học là những năm tháng vô cùng quý báu và quan trọng đối
  với tôi. Ngôi trường này đã giúp tôi có những bước đi đầu tiên trang bị hành trang kiến
  thức cho cuộc sống; chính sự nhiệt tình, tận tâm của các thầy cô đã giúp tôi học hỏi được
  rất nhiều kiến thức chuyên ngành cũng như những kỹ năng cần thiết để bước vào đời. Để
  được đến ngày hôm nay tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các thầy cô khoa Kế toán – Tài
  chính – Ngân hàng, đặc biệt là TS.Phan Mỹ Hạnh vì đã dẫn dắt, giúp đỡ tôi hoàn thành
  tốt khóa luận tốt nghiệp này.
  Thời gian được thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tri Việt giúp tôi
  được trải nghiệm thực tế, vận dụng kiến thức đã học để nâng cao hiểu biết cả về công
  việc và kinh nghiệm sống. Để có được điều đó là nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của
  đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty nói chung và các nhân viên kế toán của
  công ty nói riêng.
  Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Giám đốc công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật
  Tri Việt – ông Nguyễn Duy Hải đã tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại công ty, Kế
  toán trưởng – bà Trần Thị Kim Dung đã nhiệt tình chỉ bảo, anh Phạm Hoàng Phúc –
  Kiểm toán viên tại Deloitte, cô Huỳnh Thị Bình – Kế toán trưởng công ty CP TK TT XD
  Vững Vàng, những người đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình hoành thành Khóa Luận.
  Xin nhận nơi tôi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2014

  ii

 4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———

  NHẬN XÉT THỰC TẬP
  Họ và tên sinh viên : Lê Hương Liên
  MSSV : 1215181112
  Khoá : 2012-2014
  1. Thời gian thực tập
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Bộ phận thực tập
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Kết quả thực tập theo đề tài
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. Nhận xét chung
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ngày …. tháng …. năm 2014
  Đơn vị thực tập
  (ký tên và đóng dấu)

  iii

 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2014
  Giảng viên hướng dẫn

  iv

 6. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………xvi
  1. Lý do chọn đề tài. ………………………………………………………………………………………..xvi
  2. Mục tiêu đề tài ……………………………………………………………………………………………xvi
  3. Phƣơng pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………xvi
  4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………………………….xvi
  5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề …………………………………………………………………….. xvii
  CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH. ……………………………………………………………………………………………………………… 1
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ………1
  1.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG …………………………………………………………1
  1.2.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………………..1
  1.2.2 Nguyên tắc hạch toán …………………………………………………………………………….1
  1.2.3 Các phƣơng thức bán hàng…………………………………………………………………….1
  1.2.4 Chứng từ sử dụng …………………………………………………………………………………. 2
  1.2.5 Luân chuyển chứng từ …………………………………………………………………………..2
  1.2.6 Tài khoản sử dụng ………………………………………………………………………………… 2
  1.2.7 Sổ kế toán ……………………………………………………………………………………………..2
  1.2.8 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………………………..2
  1.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU …………………………………….3
  1.3.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………3
  1.3.2 Nguyên tắc hạch toán ……………………………………………………………………………..3
  1.3.3 Chứng từ sử dụng………………………………………………………………………………….. 4
  1.3.4 Luân chuyển chứng từ ……………………………………………………………………………4
  1.3.5 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………………. 4
  1.3.6 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………………4
  1.3.7 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………………………..4
  1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN ……………………………………………………………4
  1.4.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………4
  1.4.2 Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán ………………………………………….5
  1.4.3 Nguyên tắc hạch toán ……………………………………………………………………………..6
  1.4.4 Chứng từ sử dụng………………………………………………………………………………….. 6

  v

 7. 1.4.5 Luân chuyển chứng từ ……………………………………………………………………………6
  1.4.6 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………………. 6
  1.4.7 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………………6
  1.4.8 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………………………..6
  1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG …………………………………………………………….7
  1.5.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………7
  1.5.2 Nguyên tắc hạch toán ……………………………………………………………………………..7
  1.5.3 Chứng từ sử dụng………………………………………………………………………………….. 7
  1.5.4 Luân chuyển chứng từ ……………………………………………………………………………7
  1.5.5 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………………. 7
  1.5.6 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………………8
  1.5.7 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………………………..8
  1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP …………………………………..8
  1.6.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………8
  1.6.2 Nguyên tắc hạch toán …………………………………………………………………………….8
  1.6.3 Chứng từ sử dụng …………………………………………………………………………………. 8
  1.6.4 Luân chuyển chứng từ ……………………………………………………………………………9
  1.6.5 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………………. 9
  1.6.6 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………………9
  1.6.7 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………………………..9
  1.7 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ……………………………10
  1.7.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………….10
  1.7.2 Nguyên tắc hạch toán ……………………………………………………………………………10
  1.7.3 Chứng từ sử dụng………………………………………………………………………………… 10
  1.7.4 Luân chuyển chứng từ ………………………………………………………………………….10
  1.7.5 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………….. 10
  1.7.6 Sổ kế toán …………………………………………………………………………………………….10
  1.7.7 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………… 11
  1.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ……………………………………11
  1.8.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………….11
  1.8.2 Nguyên tắc hạch toán ……………………………………………………………………………11
  1.8.3 Chứng từ sử dụng………………………………………………………………………………… 11
  1.8.4 Luân chuyển chứng từ ………………………………………………………………………….12
  vi
 8. 1.8.5 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………….. 12
  1.8.6 Sổ kế toán …………………………………………………………………………………………….12
  1.8.7 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………… 12
  1.9 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC……………………………………………………………….12
  1.9.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………….13
  1.9.2 Nguyên tắc hạch toán ……………………………………………………………………………13
  1.9.3 Chứng từ sử dụng………………………………………………………………………………… 13
  1.9.4 Luân chuyển chứng từ ………………………………………………………………………….13
  1.9.5 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………….. 13
  1.9.6 Sổ kế toán …………………………………………………………………………………………….13
  1.9.7 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………… 13
  1.10 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC…………………………………………………………………13
  1.10.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………..13
  1.10.2 Nguyên tắc hạch toán …………………………………………………………………………14
  1.10.3 Chứng từ sử dụng ……………………………………………………………………………… 14
  1.10.4 Luân chuyển chứng từ ……………………………………………………………………….14
  1.10.5 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………….. 14
  1.10.6 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………….14
  1.10.7 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………. 14
  1.11 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ………………..14
  1.11.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………….14
  1.11.2 Nguyên tắc hạch toán …………………………………………………………………………14
  1.11.3 Chứng từ sử dụng ……………………………………………………………………………… 15
  1.11.4 Luân chuyển chứng từ ……………………………………………………………………….15
  1.11.5 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………….. 15
  1.11.6 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………….15
  1.11.7 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………. 15
  1.12 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH …………………………………15
  1.12.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………….15
  1.12.2 Nguyên tắc hạch toán …………………………………………………………………………15
  1.12.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………… 16
  1.12.4 Sổ kế toán …………………………………………………………………………………………..16
  1.12.5 Sơ đồ hạch toán …………………………………………………………………………………. 16
  vii
 9. CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ
  THUẬT TRI VIỆT …………………………………………………………………………………………….17
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT TRI
  VIỆT …………………………………………………………………………………………………………… 17
  2.1.1 Giới thiệu về công ty ……………………………………………………………………………. 17
  2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty ………………………………………..18
  2.1.2.1 Chức năng ……………………………………………………………………………………….18
  2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động …………………………………………………………………………..18
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty ………………………………………………………………………….19
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán ………………………………………………………………………21
  2.1.4.1 Chức năng và quyền hạn …………………………………………………………………..21
  2.1.4.2 Hình thức kế toán…………………………………………………………………………….. 22
  2.1.4.3 Hệ thống thông tin kế toán…………………………………………………………………22
  2.1.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2012,
  2013 …………………………………………………………………………………………………………….. 24
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………….25
  2.2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ………………………………………………… 25
  2.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 25
  2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..26
  2.2.1.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………27
  2.2.1.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………27
  2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..28
  2.2.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU …………………………. 29
  2.2.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN ………………………………………………………. 29
  2.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc tính giá vốn hàng bán …………………………………….29
  2.2.3.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..30
  2.2.3.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………31
  2.2.3.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………31
  2.2.3.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..31
  2.2.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG …………………………………………………………32
  2.2.4.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 32
  2.2.4.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..32
  2.2.4.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………33
  viii
 10. 2.2.4.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………34
  2.2.4.6 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..34
  2.2.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP……………………………….36
  2.2.5.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 36
  2.2.5.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..36
  2.2.5.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………37
  2.2.5.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………37
  2.2.5.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..37
  2.2.6 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH …………………………. 39
  2.2.6.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 39
  2.2.6.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..39
  2.2.6.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………40
  2.2.6.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………40
  2.2.6.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..40
  2.2.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ………………………………….42
  2.2.7.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 42
  2.2.7.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..42
  2.2.7.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………43
  2.2.7.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………43
  2.2.7.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..43
  2.2.8 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC ……………………………………..44
  2.2.8.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 44
  2.2.8.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..44
  2.2.8.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………45
  2.2.8.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………45
  2.2.8.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..46
  2.2.9 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC …………………………………………..46
  2.2.9.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ………………………………………………………. 46
  2.2.9.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………..47
  2.2.9.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………47
  2.2.9.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ ………………………………………………………………47
  2.2.9.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………..48
  2.2.10 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ………………………………48
  ix
 11. 2.2.10.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận …………………………………………………….. 48
  2.2.10.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………48
  2.2.10.3 Tài khoản sử dụng ………………………………………………………………………….49
  2.2.10.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ …………………………………………………………….49
  2.2.10.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ ………………………………….49
  2.2.11 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ……………………………..50
  2.2.11.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận …………………………………………………….. 50
  2.2.11.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………50
  2.2.11.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………51
  2.2.11.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ …………………………………………………………….51
  2.2.11.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế ……………………………………52
  CHƢƠNG III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ ……………………………………..54
  3.1 NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ ………………………………………………………………………….54
  3.1.1 Ƣu điểm ……………………………………………………………………………………………….54
  3.1.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý …………………………………………………………………….54
  3.1.1.2 Đội ngũ nhân viên ……………………………………………………………………………. 54
  3.1.1.3 Điều kiện hoạt động tại công ty ………………………………………………………….54
  3.1.1.4 Tổ chức công tác kế toán …………………………………………………………………..55
  3.1.2 Nhƣợc điểm ………………………………………………………………………………………….55
  3.1.2.1 Tổ chức bộ máy ……………………………………………………………………………….. 55
  3.1.2.2 Tình hình công Nợ phải thu ……………………………………………………………….55
  3.1.2.3 Hệ thống chứng từ, sổ sách ……………………………………………………………….56
  3.1.2.4 Nhân sự phòng kế toán ……………………………………………………………………..56
  3.1.2.4 Lưu trữ hàng hóa ……………………………………. Error! Bookmark not defined.
  3.2 KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………56
  3.2.1 Khắc phục nhƣợc điểm …………………………………………………………………………56
  3.2.1.1 Tổ chức bộ máy ……………………………………………………………………………….. 56
  3.1.2.2 Tình hình công Nợ phải thu ……………………………………………………………….57
  3.1.2.3 Hệ thống chứng từ, sổ sách ……………………………………………………………….57
  3.1.2.4 Nhân sự phòng kế toán ……………………………………………………………………..57
  3.1.2.5 Lưu trữ hàng hóa ……………………………………. Error! Bookmark not defined.
  3.2.2 Phát huy ƣu điểm ………………………………………………………………………………… 57
  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………..58
  x
 12. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….. 59
  PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………………….. 60

  xi

 13. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  TTĐB Tiêu thụ đặc biệt

  TNHH TM KT Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kỹ thuật

  GTGT Giá trị gia tăng

  TK Tài khoản

  BĐS Bất động sản

  TSCĐ Tài sản cố định

  TNDN Thu nhập doanh nghiệp

  K/C Kết chuyển

  BPQL Bộ phận quản lý

  KH Khấu hao

  BPBH Bộ phận bán hàng

  GVHB Giá vốn hàng bán

  SNKC Sổ nhật ký chung

  SCT Sổ chi tiết

  CP Cổ phần

  TNHH Trách nhiệm hữu hạn

  CBCNV Cán bộ công nhân viên

  xii

 14. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1 Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013

  xiii

 15. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH
  ẢNH
  Sơ đồ 1.1 Hạch toán doanh thu bán hàng
  Sơ đồ 1.2 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
  Sơ đồ 1.3 Hạch toán giá vốn hàng bán
  Sơ đồ 1.4 Hạch toán chi phí bán hàng
  Sơ đồ 1.5 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  Sơ đồ 1.6 Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 1.7 Hạch toán chi phí hoạt động tài chính
  Sơ đồ 1.8 Hạch toán thu nhập khác
  Sơ đồ 1.9 Hạch toán chi phí khác
  Sơ đồ 1.10 Hạch toán chi phí thuế TNDN
  Sơ đồ 1.11 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh
  Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty
  Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán
  Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật kí chung
  Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính tại công ty
  Sơ đồ 2.5 Luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng
  Sơ đồ 2.6 Sơ đồ trình tự ghi sổ doanh thu bán hàng
  Sơ đồ 2.7 Sơ đồ hạch toán TK 511
  Sơ đồ 2.8 Luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán
  Sơ đồ 2.9 Sơ đồ trình tự ghi sổ giá vốn hàng bán
  Sơ đồ 2.10 Sơ đồ hạch toán TK 632
  Sơ đồ 2.11 Luân chuyển chứng từ mua hàng
  Sơ đồ 2.12 Sơ đồ trình tự ghi sổ chi phí bán hàng
  Sơ đồ 2.13 Sơ đồ hạch toán TK 641
  Sơ đồ 2.14 Sơ đồ trình tự ghi sổ chi phí quản lý doanh nghiệp
  Sơ đồ 2.15 Sơ đồ hạch toán TK 642
  Sơ đồ 2.16 Luân chuyển chứng từ doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.17 Sơ đồ trình tự ghi sổ doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.18 Sơ đồ hạch toán TK 515

  xiv

 16. Sơ đồ 2.19 Luân chuyển chứng từ chi phí hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.20 Sơ đồ trình tự ghi sổ chi phí hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.21 Sơ đồ hạch toán TK 635
  Sơ đồ 2.22 Luân chuyển chứng từ thanh lý TSCĐ
  Sơ đồ 2.23 Sơ đồ trình tự ghi sổ thu nhập khác
  Sơ đồ 2.24 Sơ đồ hạch toán TK 711
  Sơ đồ 2.25 Luân chuyển chứng từ phạt do vi phạm Hợp đồng
  Sơ đồ 2.26 Sơ đồ trình tự ghi sổ chi phí khác
  Sơ đồ 2.27 Sơ đồ hạch toán TK 811
  Sơ đồ 2.28 Luân chuyển chứng từ thuế TNDN
  Sơ đồ 2.29 Sơ đồ trình tự ghi sổ thuế TNDN
  Sơ đồ 2.30 Sơ đồ hạch toán TK 8211
  Sơ đồ 2.31 Luân chuyển chứng từ xác định kết quả kinh doanh
  Sơ đồ 2.32 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh
  Sơ đồ 2.33 Sơ đồ hạch toán TK 911

  xv

 17. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài.
  Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế, để tế bào là doanh nghiệp sống khỏe,
  ngoài các yếu tố bên ngoài là một nền kinh tế khỏe. Bản thân doanh nghiệp cũng phải có
  những hoạt động hiệu quả nhất định.
  Để nhìn nhận doanh nghiệp hoạt động tốt hay không, chủ doanh nghiệp cũng như đối
  tác, nhà đầu tư khác thường nhìn vào bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh.
  Tất cả những thông tin cần thiết bao gồm Doanh thu, Chi phí, Thuế đều thể hiện rõ ràng,
  súc tích trên một trang giấy.
  Do đó để nắm bắt được tình hình chung của công ty, tôi chọn đề tài Kế Toán Xác Định
  Kết Quả Kinh Doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tri Việt.
  2. Mục tiêu đề tài
  Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ
  của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh
  doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, so sánh sự khác nhau giữa hạch toán thực tế
  tại công ty với kiến thức đã học được ở trường đại học. Qua đó rút ra được những ưu,
  khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần
  hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả .
  3. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Quá trình nghiên cứu được thực hiện theo các bước:
  a. Tham khảo tài liệu về đề án Xác định kết quả kinh doanh qua internet, sách, một
  số đề án năm trước của các bạn cùng trường, cùng công ty.
  b. Thu thập số liệu từ các chứng từ, sổ sách kế toán của công ty.
  c. Phỏng vấn những người có liên quan.
  d. Dùng phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích những thông tin có được để đưa ra
  kết quả nghiên cứu.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tri Việt
  Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 04/06/2014 đến 18/08/2014
  Số liệu được phân tích là số liệu trong 2 năm 2012, 2013
  xvi
 18. 5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề
  Nội dung chuyên đề được thực hiện trong 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận của kế toán xác định kết quả kinh doanh
  Chương II: Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương
  Mại Kỹ Thuật Tri Việt
  Chương III: Nhận xét – đánh giá, kiến nghị

  xvii

 19. CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH.
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  Xác định kết quả kinh doanh là việc tính toán, so sánh tổng thu nhập thuần từ các hoạt
  động với tổng chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác trong kỳ. Nếu tổng thu nhập
  thuần lớn hơn tổng chi phí trong kỳ thì doanh nghiệp có lãi, ngược lại là lỗ.
  1.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
  1.2.1 Khái niệm
  Doanh thu bán hàng thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm
  trừ doanh thu như: thuế TTĐB; thuế xuất khẩu; khoản chiết khấu thương mại, khoản
  giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại (và khoản thuế GTGT tính theo
  phương pháp trực tiếp).
  1.2.2 Nguyên tắc hạch toán
  Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh doanh thu của
  khối lượng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư đã bán; dịch vụ đã cung cấp được
  xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
  Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo
  phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế
  GTGT.
  Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc
  thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng
  và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán.
  Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc
  thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (Bao
  gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu).
  1.2.3 Các phƣơng thức bán hàng
  a. Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hóa
  Bán buôn hàng hóa là phương thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh
  nghiệp sản xuất…để thực hiện bán ra của gia công, chế biến bán ra. Đặc điểm của hàng
  hóa bán buôn là hàng vẫn còn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu
  dùng. Hàng thường được bán theo lô hoặc bán với số lượng lớn.
  b. Kế toán bán lẻ hàng hóa

  1

 20. Bán hàng thu tiền trực tiếp và bán hàng thu tiền tập trung
  1.2.4 Chứng từ sử dụng
   Hóa đơn giá trị gia tăng
   Hóa đơn bán lẻ
   Bảng kê hàng gửi đi bán
   Bảng kê hàng hóa bán lẻ
  1.2.5 Luân chuyển chứng từ
  Bước 1: Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán.
  Bước 2: Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình giám
  đốc doanh nghiệp ký duyệt.
  Bước 3: Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán.
  Bước 4: Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán
  1.2.6 Tài khoản sử dụng
  TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
   TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa
   TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm
   TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ
   TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá
   TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
   TK 5118: Doanh thu khác
  1.2.7 Sổ kế toán
   Sổ nhật ký chung
   Sổ cái tài khoản 511
   Sổ chi tiết tài khoản 511
  1.2.8 Sơ đồ hạch toán

  2

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM KT Tri Việt File Word, PDF về máy