[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L

Download


Kế cấu của đề tài gồm có 3 chương: Chương 1 – Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2 -Tthực trạng về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L; Chương 3 – Nhận xét và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI:
  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN
  HỌC H.T.L

  Ngành : KẾ TOÁN
  Chuyên ngành : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn : TS. Dương Thị Mai Hà Trâm
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quỳnh Chi
  MSSV: 1094031010 Lớp: 10HKT3

  TP. Hồ Chí Minh, 2012

 2. Khoa: …………………………..
  PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……):
  (1) ………………………………………………… MSSV: ………………… Lớp: …………….
  (2) ………………………………………………… MSSV: ………………… Lớp: …………….
  (3) ………………………………………………… MSSV: ………………… Lớp: …………….
  Ngành : ………………………………………………………………………………………………..
  Chuyên ngành : ………………………………………………………………………………………………..
  2. Tên đề tài : ……………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Các dữ liệu ban đầu : ………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Các yêu cầu chủ yếu : ……………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Kết quả tối thiểu phải có:
  1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  2) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  3) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  4) ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../………
  Chủ nhiệm ngành TP. HCM, ngày … tháng … năm……
  (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn chính
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Giảng viên hướng dẫn phụ
  (Ký và ghi rõ họ tên)

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu
  trong báo cáo khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ
  Tin Học H.T.L, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách
  nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2012
  Tác giả
  (ký tên)

 4. LỜI CẢM ƠN

  Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu trường Ðại học
  Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM và các Quý thầy cô của Khoa Kế toán – Tài chính –
  Ngân hàng đã trực tiếp giảng dạy em trong thời gian học tập tại trường.
  Em xin chân thành cảm ơn cô Dương Thị Mai Hà Trâm, người đã hướng dẫn
  em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp này.
  Qua đây, em xin cảm ơn Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học
  H.T.L, cảm ơn các Anh, Chị trong phòng Kế toán – tài chính đã nhiệt tình giúp đỡ,
  tạo mọi điều kiện để em tiếp cận thực tế và hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này.
  Sau cùng, em xin kính chúc Ban giám hiệu nhà trường cùng quý thầy cô luôn
  dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên giảng đường và trong cuộc
  sống.
  Kính chúc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học H.T.L ngày càng phát triển
  và luôn gặt hái đươc nhiều thành công trên thương trường.

  TP.HCM, Ngày tháng năm 2012
  Sinh viên thực hiện

 5. MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………… 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH …………………………………………………………………………………… 3
  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH …………………………………………………………………………………… 3
  1.1.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………. 3
  1.1.2 Ý nghĩa của việc Xác định kết quả kinh doanh ……………………………… 3
  1.1.3 Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh ……….. 4
  1.2 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH …………………………………………………………………………………… 4
  1.2.1 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ……………….. 4
  1.2.1.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………. 4
  1.2.1.2 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ………….. 4
  1.2.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU ………………….. 5
  1.2.2.1 Chiết khấu thương mại ……………………………………………………………….. 5
  1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại ……………………………………………………………………… 6
  1.2.2.3 Giảm giá hàng bán …………………………………………………………………….. 7
  1.2.3 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ………………….. 8
  1.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính …………………………………………. 8
  1.2.3.2 Chứng từ sử dụng ……………………………………………………………………… 8
  1.2.3.3 Sơ đồ tài khoản …………………………………………………………………………. 8
  1.2.4 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN …………………………………………… 10
  1.2.4.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 10
  1.2.4.2 Phương pháp tính giá xuất kho ………………………………………………….. 10
  1.2.4.3 Chứng từ kế toán ……………………………………………………………………… 10
  1.2.4.4 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 10
  1.2.4.5 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………….. 10
  1.2.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH………………………………………………. 12
  1.2.5.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 12
  1.2.5.2 Chứng từ kế toán ……………………………………………………………………… 12
 6. 1.2.5.3 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………….. 12
  1.2.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP13
  1.2.6.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 13
  1.2.6.2 Chứng từ kế toán ……………………………………………………………………… 13
  1.2.6.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 13
  1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………….. 13
  1.2.7 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC …………………………………………………. 16
  1.2.7.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 16
  1.2.7.2 Chứng từ kế toán ……………………………………………………………………… 16
  1.2.7.3 Sơ đồ hạch toán ………………………………………………………………………. 16
  1.2.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC………………………………………………………. 17
  1.2.8.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 17
  1.2.8.2 Chứng từ kế toán ……………………………………………………………………… 18
  1.2.8.3 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………….. 18
  1.2.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ………… 18
  1.2.9.1 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 18
  1.2.9.2 Phương pháp hạch toán …………………………………………………………….. 18
  1.2.9.3 Sơ đồ hạch toán ……………………………………………………………………….. 19
  1.2.10 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH …………………….. 19
  1.2.10.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 19
  1.2.10.2 Phương pháp hạch toán …………………………………………………………….. 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN
  HỌC H.T.L
  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
  TIN HỌC H.T.L …………………………………………………………………….. 21
  2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY …….. 21
  2.1.2 CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY ……. ………………………………………………………………………………….. 21
  2.1.3 QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY …………………………………. 22
  2.1.4 TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ………………………………………. 22
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty ……………………………………………… 22
  2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ ……………………………………………………………. 23
 7. 2.1.5 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY H.T.L…………… 25
  2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty ……………………………………………….. 25
  2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận …………………………………… 25
  2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L ……………………… 29
  2.2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KÌNH DOANH TẠI CÔNG TY …… 29
  2.2.2 KẾ TOÁN DOANH THU …………………………………………………………. 29
  2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ……………………….. 29
  2.2.2.1.1 Nguyên tắc xác định và ghi nhận doanh thu ………………………………… 29
  2.2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 29
  2.2.2.1.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 29
  2.2.2.1.4 Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 30
  2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ……………………………………….. 36
  2.2.2.2.1Nội dung ………………………………………………………………………………… 36
  2.2.2.2.2Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 36
  2.2.2.2.3Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………. 36
  2.2.2.2.4Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 36
  2.2.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ……………………. 36
  2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán………………………………………………………….. 36
  2.2.3.1.1 Nội dung…………………………………………………………………………………. 36
  2.2.3.1.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 36
  2.2.3.1.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 36
  2.2.3.1.4 Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 36
  2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính …………………………………………………………… 38
  2.2.3.2.1 Nội dung…………………………………………………………………………………. 38
  2.2.3.2.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 38
  2.2.3.2.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 38
  2.2.3.2.4 Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 38
  2.2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng ………………………………………………………….. 38
  2.2.3.3.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 39
  2.2.3.3.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 39
  2.2.3.3.3 Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 39
 8. 2.2.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………………… 39
  2.2.3.4.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 39
  2.2.3.4.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 40
  2.2.3.4.3 Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 40
  2.2.4 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC ……………………………………………… 44
  2.2.4.1 Thu nhập khác …………………………………………………………………………. 44
  2.2.4.1.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 44
  2.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 45
  2.2.4.1.3 Qui trình ghi sổ ……………………………………………………………………….. 45
  2.2.4.2 Chi phí khác ……………………………………………………………………………. 45
  2.2.4.2.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 45
  2.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 45
  2.2.4.2.3 Qui trình ghi sổ ……………………………………………………………………….. 45
  2.2.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ………… 47
  2.2.5.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ ………………………………… 47
  2.2.5.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 47
  2.2.5.3 Qui trình ghi sổ ……………………………………………………………………….. 47
  2.2.6 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH …………………….. 52
  2.2.6.1 Các công việc cần làm trước khi khóa sổ kế toán…………………………. 52
  2.2.6.2 Thời điểm và phương pháp tính xác định kết quả kinh doanh ……….. 52
  2.2.6.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………. 53
  2.2.6.4 Quy trình ghi sổ ………………………………………………………………………. 53
  CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………. 58
  3.1 NHẬN XÉT CHUNG …………………………………………………………… 58
  3.1.1 Ưu điểm ………………………………………………………………………………. 58
  3.1.2 Nhược điểm …………………………………………………………………………. 58
  3.2 KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………… 59
  KẾT LUẬN …………………………………………………………………………. 68
  Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………………………….. 70
  Phụ lục đính kèm …………………………………………………………………………………………. 71
 9. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Diễn giải
  GTGT Giá trị gia tãng
  CT Chứng từ
  TK Tài khoản
  TSCÐ Tài sản cố định
  DN Doanh nghiệp
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  BHYT Bảo hiểm y tế
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  KPCÐ Kinh phí công đoàn
  BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
  CCDC Công cụ dụng cụ

 10. DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

  STT Danh sách Trang
  1 Hình 1.1: Sơ đồ tài khoản 511, 512 5
  2 Hình 1.2: Sơ đồ tài khoản 521 6
  3 Hình 1.3: Sơ đồ Tài khoản 531 7
  4 Hình 1.4: Sơ đồ tài khoản 532 7
  5 Hình 1.5: Sơ đồ TK 515 9
  6 Hình 1.6: Sơ đồ TK 632 11
  7 Hình 1.7: Sơ đồ TK 635 12
  8 Hình 1.8: Sơ đồ tài khoản 641 14
  9 Hình 1.9: Sơ đồ tài khoản 642 15
  10 Hình 1.10: Sơ đồ tài khoản 711 17
  11 Hình 1.11: Sơ đồ TK 811Chi phí phí khác 18
  12 Hình 1.12: Sơ đồ TK 821 19
  13 Hình 1.13: Sơ đồ TK 911 20
  14 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty H.T.L 23
  15 Hình 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán 25
  Hình 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên
  16 27
  máy vi tính

 11. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  LỜI MỞ ĐẦU
  I. Tính cấp thiết của đề tài:
  Xu hướng vận động của nền kinh tế là hội nhập, việc canh tranh của các doanh
  nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt thì chất lượng của thông tin kế toán được xem là
  tiêu chuẩn quan trọng đảm bảo an toàn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn
  hay nhỏ. Kế toán không chỉ thực hiện việc ghi chép, luân chuyển nguồn vốn hợp lý
  mà còn đưa ra những thông tin nhanh chóng giúp cho nhà quản lý kịp thời đưa ra
  các quyết định kinh doanh
  Khi đi vào hoạt động thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu giảm
  chi phí và nâng cao lợi nhuận, hiệu quả hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng
  quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược
  kinh doanh rõ ràng, nghĩa là doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường.
  Hơn nữa, việc hạch toán cũng rất quan trọng, tránh trường hợp “lỗ thật, lãi ảo”. Vì
  vậy vai trò của kế toán xác định kết quả kinh doanh cần phải chính xác. Giúp doanh
  nghiệp có chiến lược mới sau mỗi chu kỳ kế toán. Nhất là đối với các doanh nghiệp
  thương mại có nhiều hình thức bán hàng.
  Chính vì lý do đó, nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC
  H.T.L”
  II. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp luận duy vật biện chứng
  Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
  Phương pháp phân tích tổng hợp thông qua các tài liệu trên mạng,
  sách báo, các báo cáo tổng kết cuối năm của Công ty Cp Công Nghệ Tin Học HTL
  đồng thời quán triệt các mục tiêu, chính sách của cơ quan thuế và bộ tài chính
  Các phương pháp kế toán khác: cân đối, tài khoản,…
  III. Phạm vi nghiên cứu
  Nội dụng: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  Không gian: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 1 –

 12. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  Thời gian: Thời gian thực hiện khóa luận từ 18/06/2012 đến
  15/09/2012, thực hiện nghiên cứu và phân tích số liệu tháng 12 năm 2010
  IV. Kết quả đạt được
  Kết quả nghiên cứu đề tài này giúp tôi hiểu sâu hơn thực tiễn công tác kế toán
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Tin Học H.T.L, để có thể
  hiểu rõ được lý thuyết ngành kế toán – tài chính nói chung và kế toán xác định kết
  quả kinh doanh nói riêng.
  Quá trình nghiên cứu thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty CP Công Nghệ Tin Học H.T.L giúp tôi đánh giá, phân tích tình hình quản lý
  tài chính của doanh nghiệp và kiến nghị với công ty H.T.L đưa ra những giải pháp
  để hoàn thiện công tác quản lý nâng cao sức cạnh tranh.
  V. Kế cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở bài và kết luận, đề tài gồm 3 chương:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC
  H.T.L
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

  Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện khóa luận nhưng không thể
  tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý của Quý thầy, cô và các
  Anh, Chị trong công ty để khóa luận được hoàn thiện hơn.

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 2 –

 13. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1.1 Khái niệm:
  Khái niệm về doanh thu:
  Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ
  thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh
  nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu
  Khái niệm về chi phí:
  Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức
  các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn
  đến làm giảm vốn chủ sở hữu. Không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc
  chủ sở hữu.
  Khái niệm về kết quả kinh doanh:
  Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động
  trong doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm). Đây là chỉ tiêu
  kinh tế quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm: kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động khác.
  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần – (Giá vốn
  hàng bán + Chi phí tài chính+ Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh
  nghiệp)
  Kết quả hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác – Chi phí hoạt
  động khác

  1.1.2 Ý nghĩa của việc Xác định kết quả kinh doanh:
  – Xác định kết quả kinh doanh cho thấy được tổng giá trị các lợi ích kinh tế (doanh
  thu và thu nhập khác) mà doanh nghiệp đã thu được và tổng giá trị các khoản làm
  giảm lợi ích kinh tế (chi phí) thực tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
  – Xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá được hoạt động kinh

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 3 –

 14. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  doanh và lợi nhuận đạt được trong quá trình kinh doanh.
  1.1.3 Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh
  – Phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế
  toán theo đúng quy định của chính sách tài chính hiện hành.
  – Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt
  động (Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ,
  hoạt động tài chính…). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán
  chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.
  – Kết quả kinh doanh phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu nhập,
  chi phí theo từng loại hoạt động trong từng thời kỳ để phục vụ cho việc phân tích,
  đánh giá hiệu quả kinh doanh và việc kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ theo
  qui định hiện hành của nhà nước.
  1.2 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.2.1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  1.2.1.1. Khái niệm:
  Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hóa, tiền cung cấp
  dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).
  Số tiền bán hàng được ghi trên Hóa đơn (GTGT), Hóa đơn bán hàng hoặc trên các
  chứng từ khác có liên quan tới việc bán hàng, hoặc giá thỏa thuận giữa người mua
  và người bán.
  1.2.1.2 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  Hệ thống chứng từ:
  – Hóa đơn giá trị gia tăng.
  – Phiếu xuất kho
  – Lệnh bán hàng
  – Phiếu thu, giấy báo ngân hàng…
  Tài khoản sử dụng:
  Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tk cấp 1
  – TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa
  – TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm
  – TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 4 –

 15. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  – TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  – TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
  Tài khoản 512 – doanh thu bán hàng nội bộ, có 3 cấp tk cấp 2
  – TK 5121: Doanh thu bán hàng hóa
  – TK 5122: Doanh thu bán các sản phẩm
  – TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch
  Sơ đồ hạch toán:

  911 511, 512 112,131 521,531,532
  (4) Kết chuyển (1) Doanh thu (2) Doanh thu bán
  doanh thu thuần bán hàng hàng bị trả lại,
  giảm giá, chiết
  khấu thương mại

  Thuế
  GTGT
  33311 đầu ra

  Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá,
  chiết khấu thương mại

  (3) Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, kết
  chuyển chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ

  Hình 1.1 Sơ đồ tài khoản 511, 512

  1.2.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
  1.2.2.1 Chiết khấu thương mại
  Khái niệm:
  Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng mua hàng với khối lượng
  lớn. khoản giảm giá có thể phát sinh trên khối lượng từng lô hàng mà khách hàng đã
  mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối lượng hàng lũy kế mà khách hàng đã mua
  trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào chính sách chiết khấu thương mại của

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 5 –

 16. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  bên bán
  Chứng từ kế toán:
  Phiếu thanh toán hoặc phiếu chi
  Tài khoản sử dụng: Tk 521 chiết khấu thương mại, có 3 tk cấp 2:
  Tk 5211: chiết khấu hàng hóa
  Tk 5212: chiết khấu thành phẩm
  Tk 5213: chiết khấu dịch vụ
  Sơ đồ hạch toán:

  111,112,131 521 511,512

  KC chiết khấu
  Phát sinh chiết thương mại phát
  khấu thương mại sinh trong kỳ

  3331
  Thuế GTGT
  (nếu có)

  Hình 1.2: Sơ đồ tài khoản 521

  1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại
  Khái niệm:
  Hàng bán bị trả lại là giá trị số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách
  hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng
  kém phẩm chất không đúng chủng loại qui cách.
  Chứng từ kế toán:
  Hoá đơn ghi nhận hàng bán bị trả lại
  Phiếu nhập kho
  Biên bản chấp nhận thanh toán

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 6 –

 17. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  Sơ đồ hạch toán:

  111,112,131 531 511,512

  Thanh toán cho người
  mua số tiền của hàng Kết chuyển doanh
  bán bị trả lại thu hàng bán bị trả
  lại phát sinh trong kỳ

  3331
  Thuế GTGT
  (nếu có)

  Hình 1.3: Sơ đồ Tài khoản 531

  1.2.2.3 Giảm giá hàng bán
  Khái niệm:
  Là khoản giảm trừ cho người mua do toàn bộ hay một phần hàng hóa kém phẩm
  chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu
  Chứng từ kế toán:
  Hóa đơn ghi nhận giảm giá
  Biên bản kiểm nhận hàng để giảm giá và các chứng từ khác liên quan
  Phiếu chi tiền,…
  Sơ đồ hạch toán:

  111,112,131 532 511,512

  Giảm giá hàng bán Cuối kỳ kết chuyển
  phát sinh trong kỳ
  sang tài khoản
  doanh thu bán hàng
  3331 và cung cấp dịch
  vụ hoặc doanh thu
  bán hàng nội bộ

  Hình 1.4: Sơ đồ tài khoản 532

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 7 –

 18. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  1.2.3 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  1.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515):
  – Tiền lãi: cho vay, TGNH, bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín
  phiếu, chiết khấu thanh toán. Cổ tức lợi nhuận được chia
  – Thu nhập về đầu tư mua, bán chứng khoán
  – Thu nhập về thu hay thanh lý các khoản góp vốn liên doanh.
  – Thu nhập về các khoản đầu tư khác.
  – Lãi tỷ giá, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, các khoản doanh thu hoạt động tài
  chính khác.
  1.2.3.2 Chứng từ kế toán: Phiếu thu, chi, Giấy báo nợ, có của ngân hàng
  1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán TK 515:

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 8 –

 19. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  Hình 1.5: Sơ đồ tài khoản 515
  TK 33311 TK 515 TK 111, 112, 131, 152
  (11) Thuế GTGT phải nộp theo PP (1) tiền lãi bản quyền, cổ tức được chia
  trực tiếp

  TK 121,221

  ĐK tính lãi tín
  TK 911 phiếu, trái phiếu
  Nếu mua tiếp TP, TP
  (2.1)
  TK 111,112
  Nhận lại bằng tiền
  (2.2) ĐK nhận lại
  CP, tín phiếu
  TK 131

  Nếu chưa nhận được tiền

  TK 111,112,131
  Bán CK có lãi (3) tổng DT
  TK 121,221
  Z gốc
  TK 111,112
  TT CK ngắn hạn có lãi (4) Σ trực tiếp
  TK 121

  TK 111

  Bán ngoại tệ có lãi (5)
  TK 111,(1112)

  TK 111,112,131

  Theo tiền bán bất động sản (6)
  TK 33311

  TK 111,112,131
  (7) Cho vay để lấy lãi

  (8) Chiết khấu thanh toán
  (9) Cho thuê cơ sở hạ tầng
  TK 33311
  TK 413
  Giá gốc

  (10) Chiết khấu tăng

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 9 –

 20. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM
  1.2.4 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
  1.2.4.1 Khái niệm:
  Giá vốn hàng bán là giá vốn thực tế xuất kho của số hàng hóa (gồm cả chi phí
  mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương
  mại), hoặc là giá thành thực tế sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành ( đối với doanh
  nghiệp sản xuất, dịch vụ) đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác cụ thề như:
  giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn, trích lập dự phòng giảm giá,…được tính vào
  giá vốn để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
  1.2.4.2 Phương pháp tính giá xuất kho:
  Giá trị thực tế của thành phẩm, hàng hóa xuất bán được tính theo một trong bốn
  phương pháp tính giá sau:
  – Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)
  – Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)
  – Phương pháp thực tế đích danh
  – Phương pháp bình quân gia quyền
  1.2.4.3 Chứng từ kế toán:
  – Hóa đơn mua, bán hàng
  – Phiếu nhập, xuất kho
  1.2.4.4 Tài khoản sử dụng:
  Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
  1.2.4.5 Sơ đồ hạch toán:

  SVTH: NGUYỄN QUỲNH CHI Trang – 10 –

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ tin học H.T.L File Word, PDF về máy