[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam

Download


Bố cục của khoá luận được chia làm 3 chương: Chương I – Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương II – Thực trạng công tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam; Chương III – Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH
  XÂY DỰNG MIỀN NAM

  Ngành : KẾ TOÁN
  Chuyên ngành : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM HẢI NAM
  Sinh viên thực hiện : NGUYỄN TRẦN ANH ĐÀO
  MSSV: 1215181021 Lớp:12HKT06

  TP. Hồ Chí Minh, 2014

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH
  XÂY DỰNG MIỀN NAM

  Ngành : KẾ TOÁN
  Chuyên ngành : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM HẢI NAM
  Sinh viên thực hiện : NGUYỄN TRẦN ANH ĐÀO
  MSSV: 1215181021 Lớp:12HKT06

  TP. Hồ Chí Minh, 2014

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu
  trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm
  Định Xây Dựng Miền Nam, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu
  trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2014
  Sinh viên

  NGUYỄN TRẦN ANH ĐÀO

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN

  Chuyên đề tốt nghiệp là một phần quan trọng trong kết quả học tập tại trường Đại
  học, Cao đẳng và cũng là một hình thức vận dụng lý thuyết vào thực tế.
  Hơn 1 tháng tiếp cận với Công ty cổ phần Tư Vấn Kiểm Đ ịnh Xây Dựng Miền
  Nam, ít nhiều đã giúp đỡ tôi hoàn chỉnh được những kiến thức mà tôi đã được các thầy cô
  giáo trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt. Bằng
  những kiến thức tôi đã được học, cộng thêm sự nhiệt tình hướng dẫn của c ác anh chị
  phòng Tài chính – Kế toán Công ty và sự cố gắng học hỏi của bản thân, tôi đã hoàn thành
  chuyên đề tốt nghiệp thực tập của mình.
  Mặc dù bản thân đã có cố gắng trong việc học hỏi và nghiên cứu thêm, nhưng do
  năng lực hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức, cho nên chuyên đề tốt
  nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy tôi rất mong nhận được những ý
  kiến nhận xét, góp ý hướng dẫn thêm của phòng Tài chính – Kế toán, của giáo viên hướng
  dẫn cùng các thầy cô trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.Chắc chắn đó
  sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn chỉnh thêm kiến thức của mình và là nền
  tảng vững bước cho nghề nghiệp của tôi sau này.
  Qua đây tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc cùng các anh chị phòng Tài chính – Kế toán
  của Công ty cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ
  tôi nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
  Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô giáo cùng các cô
  chú, anh chị đang công tác tại Công ty dồi dào sức khỏe và thành đạt trong sự nghiệp và
  cuộc sống.
  TPCHM, ngày 09 tháng 08 năm 2014
  Sinh viên

  NGUYỄN TRẦN ANH ĐÀO

  iii

 5. iv
 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng ….năm 2014
  Giảng viên hướng dẫn

  v

 7. DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BHXH Bảo hiểm xã hội

  BHYT Bảo hiểm y tế

  BHTN Bảo hiểm thất nghiệp

  KPCĐ Kinh phí công đoàn

  BLLĐ Bộ luật lao động

  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh

  XD Xây dựng

  TT Thông Tư

  BTC Bộ tài chính

  QĐ Quyết định

  TNCN Thu nhập cá nhân

  vi

 8. DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG

  Bảng 1.1: Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp …………………….. 9
  Bảng 1.2: Biểu thuế lũy tiến ………………………………………………….. 10

  Bảng 2.3: Bảng tính lương thời vụ …………………………………………… 41

  Bảng 2.5: Giấy chứng nhận nghỉ bảo hiểm xã hội …………………………… 46

  Bảng 2.6: Bảng thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội …………………………. 47

  Sổ nhật ký chung ( xem phụ lục đính kèm )…………………………………. 60

  Sổ cái tài khoản 334, 338 ( xem phụ lục đính kèm ) …………………………. 60

  Bảng 2.1 Bảng chấm công phòng quản trị tài chính ( theo phụ lục đính kèm ) .60
  Bảng 2.2 Bảng tính lương và các khoản trích theo lương nhân viên phòng quản trị tài
  chính ( theo phụ lục đính kèm )……………………………………………… 60
  Bảng 2.4 Bảng tổng hợp phân bổ tiền lương và Bảo Hiểm Xã Hội ( theo phụ lục đính
  kèm )………………………………………………………………………… 60

  vii

 9. DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH SỬ DỤNG
  Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 334 …………………………………….. 20

  Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 338 …………………………………….. 22

  Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty ……………………………… 27

  Sơ đồ 2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán ……………………………………………… 30
  Hình 2.1 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung ……………………………… 32
  Hình 2.2: Phiếu chi lương tháng 03 năm 2014…………………………………………. 42

  viii

 10. MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU ……………………..……………………………………………… 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG……………………………………………. 4
  1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của tiền lương: ……………………………….. 4
  1.1.1 Khái niệm về tiền lương ……………………………………………………….. 4
  1.1.2 Chức năng của tiền lương ……………………………………………………. 4
  1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  ………………………………………….. …………………………………………………………….. 5
  1.1.3.1 Vai trò của tiền lương …………………………………………………. 5
  1.1.3.2 Nhiệm vụ tiền lương …………………………………………………. 6
  1.1.4 Các nguyên tắc trả lương …………………………………………………….. 6
  1.2 Nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương ……………………. 7
  1.2.1 Nội dung quỹ tiền lương ……………………………………………………… 7
  1.2.2 Nội dung các khoản nộp theo lương ……………………………………… 8
  1.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương …………………………….. 11
  1.3.1 Nguyên tắc kế toán tiền lương và các hình thức trả lương ……….. 11
  1.3.1.1 Nguyên tắc kế toán …………………………………………………….. 11
  1.3.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ …………………………………….. 12
  1.3.1.3 Các hình thức trả lương ……………………………………………… 13
  1.3.1.3.1 Hình thức trả lương theo thời gian ……………………. 13
  1.3.1.3.2 Hình thức trả lương theo khoán ……………………….. 15
  1.3.1.3.3 Hình thức trả lương ngoài giờ …………………………… 15
  1.3.1.3.4 Hình thức trả lương thời vụ ……………………………… 16
  1.3.2 Tài khoản sử dụng . …………………………………………………………….. 17
  1.3.2.1 Tài khoản tiền lương …………………………………………………. 17
  1.3.2.2 Tài khoản các khoản trích theo lương ………………………….. 17
  1.3.3 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu………………… 18
  ix

 11. 1.4 Kế toán trợ cấp bảo hiểm xã hội ……………………………………………………. 22
  1.4.1 Trình tự, thủ tục thanh toán ………………………………………………… 22
  1.4.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu………………… 24
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH
  XÂY DỰNG MIỀN NAM ………………………………………………….. 25
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ………………………………… 25
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển …………………………………………. 25
  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động.. ……………………………………………………………. 26
  2.2 Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ ……………………………… 27
  2.2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty …………………………………….. 27
  2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý ………………………………. 28
  2.3 Tổ chức kế toán ……………. …………………………………………………………….. 29
  2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán ………………………………………………………. 29
  2.3.2 Chính sách, hình thức tổ chức kế toán của công ty …………………. 31
  2.3.3 Các nguyên tắc kế toán ……………………………………………………….. 32
  2.4 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty
  Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam …………………………………. 33
  2.4.1 Đặc điểm lao động tại công ty ………………………………………………. 33
  2.4.1.1Tình hình lao động …………………………………………………….. 33
  2.4.1.2 Hạch toán số lượng và thời gian sử dụng lao động ………… 34
  2.4.1.3 Hạch toán kết quả lao động ………………………………………… 35
  2.4.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương …………………… 35
  2.4.2.1 Nguyên tắc kế toán …………………………………………………… 35
  2.4.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ ……………………………………. 36
  2.4.2.3 Các hình thức trả lương …………………………………………….. 36
  2.4.2.4 Tài khoản sử dụng …………………………………………………….. 43
  2.4.2.5 Quy trình ghi sổ và các phương p háp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ
  yếu…………………………………….. …………………………………………………………….. 43

  x

 12. 2.4.3 Kế toán trợ cấp bảo hiểm xã hội …………………………………………… 45
  2.4.3.1 Trình tự, thủ tục thanh toán ……………………………………….. 45
  2.4.3.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……… 48
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ NHẬN XẾT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG
  TY.. …………………………………… …………………………………………………………….. 49
  3.1 Nhận xét, đánh giá về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương …
  ………………………………………….. …………………………………………………………….. 49
  3.1.1 Nhận xét hoạt động toàn công ty nói chung …………………………… 49
  3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  công ty …………………………….. …………………………………………………………….. 50
  3.1.2.1 Ưu điểm …………. …………………………………………………………….. 50
  3.1.2.2 Nhược điểm …….. …………………………………………………………….. 52
  3.1.2.3 Nguyên nhân nhược điểm…………………………………….. 53
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoàn trích
  theo lương tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam … 53
  KẾT LUẬN…………………………………………………………………. 58
  PHỤ LỤC …………………………………………………………………… 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 61

  xi

 13. LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài:
  Theo Mác:” Lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định
  sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải
  vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao
  là nhân tố đảm bảo sự phồn vinh cho mọi quốc gia”. Trong xã hội bất kỳ nghành nghề
  lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại hay dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều phải có
  yếu tố lao động, lao động chân tay hoặc là lao động trí óc. Lao độn g chính là điều kiện
  kiện đầu tiên, là yếu tố có tính chất quyết định nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành
  những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì đòi
  hỏi người lao động càng phải tiến bộ phát triển cao hơn, từ đó càng biểu hiện rõ tính
  quan trọng, cần thiết của lao động.
  Để cho người lao động có thể tồn tại, bù đắp được những hao phí mà họ đã bỏ ra
  nhằm tái sản xuất sức lao động thì cần phải có yếu tố tiền lương. Tiền lương là một bộ
  phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm
  hàng hóa. Ví vậy việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương vào giá thành sản phẩm,
  tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế
  hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng tích lũy và đồng thời
  cải thiện đời sống người lao động. Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương
  bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể
  hiện sự quan tâm của toàn thể xã hội đối với người lao động.
  Ngày nay, các doanh nghiệp đã thấy được những ảnh hưở ng to lớn của tiền lương
  đối với người lao động, đối với doanh nghiệp và cách sử dụng nó một cách hợp lý hay
  chưa hay chỉ biết tìm cách giảm chi phí lương trả cho người lao động để từ đó giảm
  chi phí của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận. Đó vẫn đang là vấn đề nóng bỏng chưa được

  1

 14. giải quyết đúng đắn thỏa đáng. Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi
  doanh nghiệp phù thuộc vào đặc điểm và tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và
  phụ thuộc vào tính chất của công việc. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế trả lương phù
  hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về
  mặt chính trị.
  Với vấn đề cấp thiết trên là một sinh viên chuyên ngành kinh tế, bằng những
  kiến thứ c đã học ở trường và ngoài xã hội, tôi muố n trình bày nhữ ng quan điểm của
  mình thông qua tình hình thực tế, đặc biệt tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây
  Dựng Miền Nam.Mục đích chọn đề tài là để tìm hiểu Công ty đã xây dựng được hệ
  thống lương hợp lý chưa, có kích thích được người lao động làm việc tốt không và có
  thể làm cho người lao động gắn bó vớ i Công ty không. Đồng thời đề tài cũng tìm hiểu
  chi phí lương ảnh hưởng như thế nào trong tổng chi phí hoạt hoạt động dịch vụ, để từ
  đó có thể tìm ra được những giải pháp tốt hơn cho vấn đề tiền lương ở Công ty. Nhận
  thức được tầm quan trọng của vấn đề trên với sự giúp đõ nhiệt tình của các anh chi tai
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam (inspecco) cùng với sự
  hướng dẫn chu đáo của thầy giáo Phạm Hải Nam .Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu:
  “KẾ TOÁN TIẾN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG MIỀN NAM ”.
  Mục tiêu nghiên cứu:
  Chuyên đề tập trung nghiên cứu về một số vấn đề sau :
   Tình hình lao động tại Công ty.
   Cách tính lương và quy trình thanh toán tại Công ty.
   Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
   Quy trình ghi sổ kế toán.
  Sau khi đánh giá những vấn đề này, đề tài sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả của hệ thống tiền lương ở Công ty, qua đó nâng cao năng suất của người lao

  2

 15. động đồng thời tăng lợi nhuận cho Công ty.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề tiền lương, về các khoản trích, về cách hạch
  toán, về chi phí lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm định Xây Dựng Miền
  Nam theo sự chỉ đạo của Công ty. Đồng thời đề tài cũng đi vào phân tích tình hình lao
  động và một số quy định về lao động tiền lương ở Công ty. Số liệu sử dụng cho việc
  nghiên cứu là: Bảng tổng hợp lương tháng 3 năm 2014, Bảng tính l ương & BHXH,
  BHYT, KPCĐ tháng 03/2014; Bảng tiền lương kế hoạch tháng 03/2014; Bảng Chấm
  công, Kế hoạch quỹ lương và thu nhập của người lao động.
  Phương pháp nghiên cứu:
  – Đề tài đượ c nghiên cứu theo phương pháp thống kê, tổng hợp, đánh giá, phân tích số
  liệu các năm và các tháng trong năm. Năm được chọn phân tích là tháng 3 năm 2014.
  – Kết hợp với phương pháp so sánh, thay thế liên hoàn các số liệu giữa kế hoạch và
  thực hiện ở Công ty
  – Đồng thời sử dụng những kiến thức học được tại trường và thu thập qua việc đọc sách,
  báo. Ngoài ra còn tham khảo ý kiến của một số cán bộ liên quan đến đề tài trong cơ
  quan. Từ đó tạo cho bản thân có được phương pháp nghiên cứu công tác kế toán của cơ
  quan một cách hợp lý.
  NỘI DUNG CỦA GỒM 3 PHẦN:
  Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lươn g và các khoản trích theo lương.
  Chương II: Thực trạng công tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam.

  3

 16. CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

  1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của tiền lươn g:

  1.1.1. Khái niệm về tiền lương
  Lao động là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh
  nghiệp, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình họat động sản xuất kinh doanh. Chi
  phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản, cấu thành nên giá trị sản phẩm do
  doanh nghiệp sản xuất ra.
  Tiền lương ( hay tiền công) chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động, là số
  tiền thù lao phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng
  góp để tái sản xuấ t sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất
  kinh doanh.Mặt khác, tiền lương còn là đòn bẫy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng
  hái lao động, khích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc
  của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động.
  1.1.2. Chức năng của tiền lương
  Ý nghĩa của tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp sẽ vô cùng to
  lớn nếu đảm bảo đầy đủ các chức năng sau :
  Chức năng thước đo giá trị: là cơ sở để điều chỉnh giá cả cho phù hợp mỗi khi giá cả
  ( bao gồm cả sức lao động ) biến động.
  Chức năng tái sản xuất sức lao động: nhằm duy trì năng lực làm việc lâu dài, có hiệu
  quả trên cơ sở tiền lương bảo đảm bù đắp được sức lao động đã hao phí cho ngườ i lao
  động.
  Chức năng khích thích lao động: bảo đảm khi người lao động làm việc có hiệu quả
  thì được nâng lương và ngược lại.
  Chức năng tích lũy: đảm bảo có dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi người lao động
  hết khả năng lao động hoặc gặp bất trắc rủi ro.

  4

 17. Ngoài tiền lương (tiền công) công chức, viên chức còn được hưởng các khoản trợ cấp
  thuộc phúc lợi xã hội, trong đó trợ cấp bảo hiểm xã hội,bảo hiềm y tế và kinh phí công
  đoàn, mà theo chế độ tài chính hiện hành các khoản này doanh nghiệp phải tính vào chi
  phí sản xuất kinh doanh.
  Tổ chức công tác hạch toán lao động giúp cho công tác quản lý lao động của doanh
  nghiệp đi vào nề nếp. Muốn tổ chức tốt công tác hạch toán lao động các doanh nghiệp
  phải biết bố trí hợp lý sức lao động tạo các điều kiện để cải tiến về lối làm việc, bảo đảm
  an toàn lao động, xây dựng các định mức lao động và đơn giá trả công đúng đắn. Các
  điều kiện đó thực hiện được sẽ làm cho năng suất lao động tăng, thu nhập của doanh
  nghiệp được nâng cao và từ đó phần thu nhập của công nhân viên đư ợc nâng cao.
  1.1.3 Vai trò nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương
  1.1.3.1 Vai trò của tiền lương
  Tiền lương duy trì thúc đẩy và tái sản xuất sức lao động. Trong mỗi doanh nghiệp
  hiện nay muốn tồn tại, duy trì hay phát triển thì tiền lương cũng là vấn đề đáng được quan
  tâm. Nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay nếu doanh nghiệp nào có chế độ lương
  hợp lý thì sẽ thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng tốt.
  Trong bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng một lực lượng lao động nhất định
  tùy theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể. Chi phí về tiền lương là một trong các yếu tố
  chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Vì vậy, sử
  dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm chi phí về lao động sống (lương), góp p hần
  hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện,
  nâng cao đời sống vật chất tinh thấn cho công nhân viên, cho người lao động trong doanh
  nghiệp.
  Tiền lương không phải là vấn đề chi phí trong nội bộ từng doanh ng hiệp thu nhập
  đối với người lao động mà còn là một vấn đề kinh tế – chính trị – xã hội mà Chính Phủ

  5

 18. mỗi quốc gia cần phải quan tâm
  1.1.3.2 Nhiệm vụ :
  Tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề quan tâm riêng của
  người lao động mà còn là vấc đề n hiều phía cùng quan tâm vá đặc biệt chú ý. Hạch toán
  lao động, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ kiên quan đến quyền
  lợi của người lao động mà còn đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành sản
  phẩm của doanh nghiệp, liên quan đến tình hình chấp hành các chính sách về lao động
  tiền lương của Nhà nước.
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp phải thực hiện
  các nhiệm vụ chủ yếu sau:
  – Ghi chép phản ánh kịp thời số lượng thời gian lao động, chất lượng sản phẩm, tính
  chính xác tiền lương phải trả cho người lao động. Tính chính xác số tiền bảo hiểm xã hội,
  bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, các khoản khấu trừ khác liên quan đến tiền lương vào
  chi phí và thu từ thu nhập của người lao động.
  – Tổ chức hạch toán đúng thời gian, số lượng, chất lượng và kết quả lao động của người
  lao động, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản tiền liên quan khác
  cho người lao động.
  – Tính toán, phân bổ hợp lý chính xác chi phí tiến lương, tiền công và các kho ản trích
  Bảo hiểm xả hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho các đối tượng sử dụng liên quan.
  – Định kỳ tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình quản lý và chi tiêu
  quỹ lương. Cung cấp các thông tin kinh tế cấn thiết cho các bộ phận có liên quan.
  1.1.4 Các nguyên tắc trả lương:
  Để đảm bảo cung cấp thông tin cho nhà quản lý đòi hỏi hạch toán lao động và tiền
  lương phải đảm bảo những nguyên tắc sau:
  Thứ nhất : Nguyên tắc trả lương theo số lượng và chất lượng lao động: Nguyên tắc
  này nhằm khắc phục chủ nghĩa bình quân trong phân phối, mặt khác tạo cho người lao

  6

 19. động ý thức với kết quả lao động của mình. Đảm bảo trả lương công bằng cho người lao
  động giúp họ phấn đấu tích cực và yên tâm công tác.Còn số lượng, chất lượng lao động
  được thể hiện một cách tổng hợp ở kết quả sản xuất thông qua khối lượng công việc được
  thực hiện
  Thứ hai: Nguyên tắc đảm bảo tái sản xuất sức lao động và không ngừng nâng cao
  mức sống. Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời tiêu hao các yếu tố cơ bản
  (lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động). Trong đó,lao động với tư cách là hoạt
  động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến
  đổi các đối tượng lao động thành các vật phảm có ích nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh
  hoạt của con người. Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình sản xuất, trước hết cần phải
  bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải dược
  bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Về bản chất, tiền lương là một bộ phận cấu thành
  nên giá thành sản phẩm và giá cả hàng hóa. Mặt khác tiền lương còn là đảm bảo kinh tế
  để khuyến khích hàng háo lao động, tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả
  công việc của họ. Nói cách khác tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao
  động.
  Thứ ba: Bảo đảm mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động khác
  nhau trong nền kinh tế quốc dân.Việc thực hiện nguyên tắc này giúp cho Nhà nước tạo sự
  cân bằng giữa các ngành, đảm bảo lợi ích cho người lao động.
  Tiền lương có vai trò rất q uan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh
  nghiệp nào. Tuy nhiên để thấy hết được tác dụng của nó thì ta phải nhận thức đúng đầy
  đủ về tiền lương, lựa chọn phương thức trả lương sao cho thích hợp nhất. Có được sự hài
  lòng đó, người lao độn g mới phát huy hết khả năng sang tạo của mình trong công việc.

  1.2. Nội dung quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương
  1.2.1 Nội dung quỹ tiền lương

  7

 20. Quỹ tiền lương là toàn bộ số tiền lương tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp do
  doanh nghiệp quản lý và chi trả. Thành phần của quỹ tiền lương bao gồm các khoản chủ
  yếu là: tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc, trong t hời gian
  ngưng việc, nghỉ phép hoặc đi học, các khoản phụ cấp thường xuyên… Hay nói cách
  khác là các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương (tiền
  ăn giữa ca, tiền hỗ trợ phương tiện đi lại, đồng phục…).
  1.2.2 Nội dung các khoản nộp theo lương:
  Quỹ bảo hiểm xã hội: Là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng
  quỹ trong các trường hợp bị mất khả năng lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao
  động, hưu trí, mất sức…
  Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ dùng để đài thọ người lao động có tham gia đóng góp quỹ
  trong các hoạt động khám chữa bệnh.
  Kinh phí công đoàn là quỹ tài trợ cho hoạt động công đoàn các cấp.
  Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần
  tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
  Theo qui định Luật Bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2014 áp dụng cho cả người lao động
  và người sử dụng lao động thì mức đóng hàng tháng bằng 34.5% với đơn vị tham gia bảo
  hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp, kinh phí công đoàn 32,5% đố i với đơn vị không tham
  gia bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn chia ra:

  8

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam File Word, PDF về máy