[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận

Download


Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm hiểu rõ hơn về mặt khái niệm và cơ sở lý luận của nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán, cùng với thực tiễn nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh trong những năm qua, tìm ra những tồn tại, vướng mắc và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI:
  GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN
  NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG
  TECHCOMBANK CHI NHÁNH TÂN THUẬN

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Hải Nam
  Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Cẩm Nhung
  MSSV: 0854030204 Lớp: 08DKT02

  TP. HOÀ CHÍ MINH, tháng 7 năm 2012

 2. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi.Những kết quả và các số liệu trong
  báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại chi nhánh Tân Thuận-Techcombank,không
  sao chép bất kỳ nguồn nào khác.Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự
  cam đoan này.

  TP.Hồ Chí Minh,ngày tháng năm 2012

  Tác giả

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 3. Trong quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn khoa Kế
  toán-Tài chính-Ngân hàng đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực hiện
  chuyên đề, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hướng dẫn tận tình, quan tâm,
  giúp đỡ tận tâm của ThS Phạm Hải Nam, người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và cung cấp
  những kiến thức bổ ích để giúp em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp của mình một cách
  tốt nhất. Em xin cám ơn các anh chị ở phòng bảo lãnh tại ngân hàng Techcombank chi
  nhánh Tân Thuận đã giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện cho em tìm kiếm và thu thập tài liệu
  để nghiên cứu, tổng hợp kiến thức và hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Giải
  pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng
  Techcombank chi nhánh Tân Thuận”.
  Với sự cố gắng và mong muốn hoàn thành tốt bài chuyên đề tốt nghiệp nhưng do
  thời gian nghiên cứu có hạn, bài viết không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận
  được sự tận tình chỉ bảo của các thầy cô, cũng như các anh chị phòng bảo lãnh tại ngân
  hàng Techcombank.
  Em xin chân thành cám ơn!
 4. MỤC LỤC

  MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………1
  LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN ………………………3
  1.1. Khái niệm tổng quan về ngân hàng thương mại ……………………………….3
  1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại …………………………………………….3
  1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng………………………………………………………………3
  1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán …………………………………………………………..4
  1.2.3. Chức năng tạo tiền ………………………………………………………………………………..4
  1.3. Khái niệm về bảo lãnh……………………………………………………………………..5
  1.4. Phân loại bảo lãnh …………………………………………………………………………..5
  1.4.1 Phân loại dựa trên mục đích bảo lãnh …………………………………………………….5
  1.4.2 Căn cứ vào vai trò của Ngân hàng bảo lãnh ………………………………………………… 7
  1.5. Khái niệm về bảo lãnh thanh toán……………………………………………………8
  1.6. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh ……………………………………..8
  1.7. Chức năng của bảo lãnh thanh toán…………………………………………………8
  1.7.1 Chức năng là công cụ bảo đảm …………………………………………………………….8
  1.7.2 Chức năng hạn chế rủi ro do thông tin không cân xứng ………………………..9
  1.7.3 Chức năng là công cụ tài trợ ………………………………………………………………..9
  1.7.4 Chức năng là công cụ đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ ………………………….9
  1.8. Vai trò của bảo lãnh thanh toán …………………………………………………….10
  1.8.1 Đối với nền kinh tế ………………………………………………………………………………10
  1.8.2 Đối với ngân hàng ……………………………………………………………………………….10
  1.8.3 Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh thanh toán……………………..11
  1.9. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động bảo lãnh ……………11
  1.9.1 Nhân tố chủ quan …………………………………………………………………………………11
  1.9.2 Nhân tố khách quan ……………………………………………………………………………..12
  1.10. Quy trình hoạt động bảo lãnh thanh toán…………………………………………13

  i

 5. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH THANH TOÁN TẠI
  CHI NHÁNH TÂN THUẬN ……………………………………………………………………….15
  2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng Techcombank chi nhánh …………..15
  2.1.1. Giới thiệu khái quát về Techcombank …………………………………………………15
  2.1.2. Mô hình bộ máy tổ chức của chi nhánh ……………………………………………….17
  2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần đây
  …………………………………………………………………………………………………………………….19
  2.2. Tổng quan về hoạt động bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh Tân Thuận
  ……………………………………………………………………………………………………..26
  2.2.1 Cơ sở pháp lý trong hoạt động bảo lãnh thanh toán tại Techcombank …..26
  2.2.2 Điều kiện sử dụng bảo lãnh thanh toán …………………………………………………27
  2.2.3 Chính sách khách hàng cho bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh ………………….28
  2.2.4 Bảo đảm cho bảo lãnh thanh toán …………………………………………………………28
  2.2.5 Hồ sơ cần thiết …………………………………………………………………………………….29
  2.2.6. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại Chi nhánh ……………………….33
  2.3. Phân tích kết quả hoạt động nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại chi
  nhánh Tân Thuận trong những năm gần đây …………………………………………..35
  2.3.1. Tình hình doanh số bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh Tân Thuận ……………..35
  2.3.3 Các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh………………39
  2.3.4. Tình hình phí thu từ bảo lãnh ………………………………………………………………41
  2.4. Đánh giá chung về hoạt động bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh Tân
  Thuận……………………………………………………………………………………………………..43
  2.4.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân …………………………………………….43
  2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân …………………………………………………………..44
  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
  BẢO LÃNH THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH………………………………………….51
  3.1 Định hướng phát triển triển hoạt động bảo lãnh thanh toán của chi
  nhánh ……………………………………………………………………………………………………..51
  3.1.1 Định hướng phát triển của Techcombank trong những năm tới …………….51

  ii

 6. 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh thanh toán của chi nhánh tới
  năm 2014 ……………………………………………………………………………………………………..52
  3.2 Mục tiêu của các giải pháp ………………………………………………………………..53
  3.3 Kết quả hướng tới của các giải pháp ………………………………………………….54
  3.4. Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại chi
  nhánh Techcombank Tân Thuận……………………………………………………………..54
  3.4.1. Giải pháp về mặt quản lý …………………………………………………………………….54
  3.4.2. Giải pháp về tiếp cận thị trường cho hoạt động bảo lãnh thanh toán …………..56
  3.4.3. Giải pháp về mặt nghiệp vụ…………………………………………………………………57
  3.4.4 Giải pháp về nguồn lực ………………………………………………………………………..59
  3.4.5 Giải pháp đối với khách hàng ………………………………………………………………61
  3.5 Kiến nghị …………………………………………………………………………………………..62
  3.5.1. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ……………………..62
  3.5.2. Với ngân hàng nhà nước ……………………………………………………………………..63
  3.5.3. Kiến nghị với ngân hàng Techcombank ………………………………………………63
  Kết luận ……………………………………………………………………………………………………..65

  iii

 7. DANH MỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT

  Ký hiệu Diễn giải
  Ngân hàng
  NH

  Ngân hàng nhà nước
  NHNN

  Ngân hàng thương mại
  NHTM

  Tổ chức tín dụng
  TCTD

  Thương mại cổ phần
  TMCP

  Tổ chức Thương mại Thế giới
  WTO

  iv

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Trang
  Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của chi nhánh từ năm 2009-2010………………..19
  Bảng 2.2 Kết quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Tân Thuận ……………………….20
  Bảng 2.3 Kết quả kinh doanh của chi nhánh Tân Thuận Techcombank ……………23
  Bảng 2.4 Doanh số bảo lãnh thanh toán của chi nhánh giai đoạn 2009- 2011 ……33
  Bảng 2.5 So sánh doanh số bảo lãnh thanh toán với doanh số bảo lãnh của chi
  nhánh …………………………………………………………………………………………………………34
  Bảng 2.6 Các loại hình bảo lãnh tại chi nhánh từ năm 2009-2011 …………………….36
  Bảng 2.7 Các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh thanh toán từ năm 2009-2011 ……..37
  Bảng 2.8 Tình hình thu phí bảo lãnh thanh toán của chi nhánh qua các năm ……..39

  v

 9. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Danh mục các sơ đồ
  Trang
  Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức bộ máy của chi nhánh…………………………………………..16
  Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại Chi nhánh ………………………….31

  Danh mục các biểu đồ
  Trang
  Biểu đồ 2.1 Tình hình nợ quá hạn từ năm 2009-2011 ……………………………………21
  Biểu đồ 2.2 Doanh số bảo lãnh thanh toán từ năm 2009-2011………………………..33
  Biểu đồ 2.3 So sánh doanh số bảo lãnh thanh toán với doanh số bảo lãnh của chi
  nhánh …………………………………………………………………………………………………………35
  Biểu đồ 2.4 Các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh thanh toán từ năm 2009-201 ..38
  Biểu đồ 2.5 Tình hình thu phí bảo lãnh thanh toán của chi nhánh ……………40

  vi

 10. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay trong xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra hết sức sâu
  sắc trên phạm vi toàn Thế Giới, đối với Việt Nam, việc tham gia vào nền kinh tế
  trong khu vực và Thế Giới đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra
  những thách thức không nhỏ, đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp để
  có thể đứng vững và phát triển. Hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước, các ngân
  hàng thương mại (NHTM) cũng đã có một sự đổi mới và hoàn thiện từ nội dung
  hoạt động tới cơ cấu tổ chức nhằm tăng khả năng kinh doanh, phục vụ đắc lực cho
  sự phát triển của nền kinh tế. NHTM cổ phần Kỹ Thương Việt Nam nói chung và
  các chi nhánh của ngân hàng nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Với
  truyền thống, bề dày hoạt động và phát triển của mình, NHTM cổ phần Kỹ Thương
  Việt Nam đã gặt hái được những thành công đáng kể và đang chuyển mình mạnh
  mẽ để tiếp tục vươn xa trong thời kỳ phát triển mới nhằm đáp ứng cho yêu cầu hiện
  đại hoá, đa dạng hoá hoạt động ngân hàng và phù hợp với xu thế hội nhập của nền
  kinh tế.
  Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và phát triển
  các hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện đại là hướng đi quan trọng nhất cho sự tồn tại
  và phát triển của các ngân hàng. Trong những năm qua, các nghiệp vụ ngân hàng đã
  phần nào đáp ứng được nhu cầu của xã hội góp phần vào sự tăng trưởng và phát
  triển của đất nước, trong đó phải kể đến sự phát triển theo hướng tích cực của
  nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng. Ở Việt Nam, những năm gần đây, dịch
  vụ này được các NHTM rất quan tâm và đẩy mạnh, tuy nhiên mức độ đáp ứng của
  mảng nghiệp vụ này như thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào định hướng phát triển
  của các ngân hàng cũng như sự am hiểu, tin cậy của khách hàng. Mặc dù trong thời
  gian qua, sự phát triển và khởi sắc của nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tuy tích cực
  nhưng còn chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng của nó đối với hệ thống ngân
  hàng và nền kinh tế. Do vậy, một trong những mục tiêu, định hướng quan trọng của
  ngành ngân hàng nói chung và NHTM cổ phần Kỹ Thương nói riêng trong thời gian

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1

 11. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  tới là phải hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ này, tạo cho bảo lãnh thanh toán một
  vị thế vững chắc và phát huy cao độ tính hữu dụng của nó trong nền kinh tế.
  Nhận thấy được tầm quan trọng của nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán trong xu
  thế phát triển chung của nền kinh tế nên em đã tìm hiểu và đã chọn đề tài “Giải
  pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng
  Techcombank chi nhánh Tân Thuận” cho bài chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài: nhằm hiểu rõ hơn về mặt khái niệm và cơ
  sở lý luận của nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán, cùng với thực tiễn nghiệp vụ bảo lãnh
  thanh toán tại chi nhánh trong những năm qua, tìm ra những tồn tại, vướng mắc và
  đưa ra biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh trong thời gian tới.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: hoạt động bảo lãnh thanh toán tại ngân
  hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận từ năm 2009 đến 2011
  Phương pháp luận nghiên cứu: Mang tính khoa học và ứng dụng trong thực
  tiễn nên trong quá trình nghiên cứu đề tài luôn dựa vào phương pháp duy vật biện
  chứng, đồng thời kết hợp với các phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích
  tổng hợp, phương pháp thống kê và các phương pháp khác nhằm làm sáng tỏ vấn đề
  đặt ra trong thực tế.
  Giới thiệu về kết cấu đề tài: Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề tài bao
  gồm 3 chương.
  Chương 1: Tổng quan về bảo lãnh thanh toán.
  Chương 2: Thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại chi nhánh Tân Thuận.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán
  tại chi nhánh Tân Thuận

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2

 12. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN

  1.1. Khái niệm tổng quan về ngân hàng thương mại

  -Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính tiền gởi và cho vay tiền,là nơi trực
  tiếp giao dịch với công chúng để nhận ủy thác,cho vay và cung ứng dịch vụ tài
  chính.

  -Theo tinh thần Luật các tổ chức tín dụng (công bố ngày 26/12/1997) và luật sử
  đổi,bổ sung một số điều của luật các Tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành ngày
  01/10/2004): Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động kinh
  doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gởi,sử
  dụng số tiền này để cấp tín dụng,cung ứng dịch vụ thanh toán và các hoạt động kinh
  doanh khác có liên quan.

  -Tại Mỹ bất cứ một tổ chức nào cung cấp tài khoản tiền gởi cho phép khách hàng
  rút tiền theo yêu cầu và cho vay đối với các tổ chức kinh doanh hay cho vay thương
  mại sẽ được xem là một ngân hàng.

  Như vậy chúng ta có thể đưa ra khái niệm chung nhất về ngân hàng thương
  mại:Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh về tiền tệ với hoạt động
  thường xuyên là huy động vốn,cho vay,chiết khấu,bảo lãnh,cung cấp các hoạt động
  tài chính và dịch vụ có liên quan.NHTM là tổ chức tài chính trung gian cung cấp
  danh mục tài chính đa dạng nhất.

  1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại

  1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng

  -Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân
  hàng thương mại.Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng,NHTM đóng vai trò
  cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn.Với chức năng này,NHTM
  vừa đóng vai trò người đi vay,vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 3

 13. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  là khoản chên lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay,góp phần tạo lợi ích
  cho tất cả các bên tham gia:người gửi tiền và người đi vay.

  1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán

  -Ở đây NHTM đóng vai trò là thư quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân,thực
  hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi
  của họ để thanh toán tiền hàng hóa,dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của
  khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ.Các NHTM
  cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm
  chi, ủy nhiệm thu,thẻ rút tiền,thẻ thanh toán,thẻ tín dụng…Tùy theo nhu cầu,khách
  hàng có thể chon cho mình phương thức thanh toán phù hợp.Chức năng này vô hình
  chung đac thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán,tốc độ lưu
  chuyển vốn,từ đó góp phần phát triển kinh tế.

  1.2.3. Chức năng tạo tiền

  -Tạo tiền là một chức năng quan trọng,phản ánh rõ bản chất của NHTM.Với
  mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển
  của mình,các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang đặc thù của mình đã vô hình
  chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế.Chức năng tạo tiền được thực
  thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng
  thanh toán.Thông qua chức năng trung gian tín dụng,ngân hàng sử dụng số vốn huy
  động được để cho vay,số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng
  hóa,thanh toán dịch vụ ,trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách
  hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch…Với chức năng này,hệ thống
  NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu
  thanh toán,chi trả của xã hội.NHTM tạo tiền phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc của
  Ngân hàng trung ương đã áp dụng đối với NHTM.Do vậy,NHTW có thể tăng tỷ lệ
  này khi lượng cung tiền vào nền kinh tế lớn.

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 4

 14. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  1.3. Khái niệm về bảo lãnh
  – Bảo lãnh là một dạng nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, xuất hiện vào những
  năm 60 của thế kỷ 20 trong thị trường nội địa nước Mỹ và đến những năm 70 bắt
  đầu được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Kể từ đó đến nay, với
  khả năng ứng dụng rộng rãi trong các loại giao dịch thì vị trí bảo lãnh ngân hàng
  ngày càng được củng cố một cách chắc chắn ở trong nước và quốc tế, doanh số bảo
  lãnh của các ngân hàng trên thế giới gia tăng nhanh chóng. Ở Việt Nam, khi nền
  kinh tế bắt đầu hội nhập (đầu năm 90), các hoạt động của ngân hàng cũng đa dạng
  hơn, trong đó nghiệp vụ bảo lãnh cũng ra đời và phát triển.
  – Bảo lãnh ngân hàng có thể hiểu nhiều góc độ khác nhau, nhưng điển hình thì
  có 2 cách hiểu thông dụng như sau:
  Xét theo hình thức tín dụng của ngân hàng: bảo lãnh là một hình thức tín
  dụng đặc biệt, “tín dụng chữ ký”. Đây là một hình thức tín dụng mà ngân hàng
  không trực tiếp cho vay bằng tiền.Nhưng bằng uy tín (chữ ký) của mình, ngân hàng
  tạo điều kiện để khách hàng sử dụng vốn của người khác và đảm bảo thanh toán cho
  khách hàng.
  Theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN “Bảo lãnh ngân hàng”: Là cam
  kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (Bên bảo lãnh) với bên có quyền (Bên nhận
  bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo
  lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam
  kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín
  dụng số tiền đã được trả thay.

  1.4. Phân loại bảo lãnh

  1.4.1 Phân loại dựa trên mục đích bảo lãnh

  Theo Điều 5 của Quy chế bảo lãnh ngân hàng, hiện nay có các loại bảo lãnh

  Bảo lãnh vay vốn: là cam kết của Tổ chức tín dụng với Bên nhận bảo lãnh
  về việc sẽ trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả hoặc

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 5

 15. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay đối với Bên nhận bảo lãnh.

  Bảo lãnh thanh toán: là cam kết của Tổ chức tín dụng với Bên nhận bảo
  lãnh, về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường
  hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán
  khi đến hạn.

  Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của của Tổ chức tín dụng với Bên mời thầu
  để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp, khách hàng
  phải nộp phạt do vi phạm quy định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ
  tiền phạt cho Bên mời thầu thì Tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.

  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của Tổ chức tín dụng với Bên
  nhận bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng
  theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm
  hợp đồng và phải bồi thường cho Bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực
  hiện không đầy đủ thì Tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.

  Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: là cam kết của của Tổ chức tín
  dụng với Bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thoả
  thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh.
  Trường hợp khách hàng vi phạm chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho Bên
  nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Tổ chức tín
  dụng sẽ thực hiện thay.

  Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: là cam kết của Tổ chức tín dụng với
  Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách
  hàng theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi
  phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả
  không đầy đủ thì Tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 6

 16. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  “Bảo lãnh đối ứng” là cam kết của Tổ chức tín dụng (Bên bảo lãnh đối
  ứng) với Bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Bên bảo lãnh
  trong trường hợp Bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh và phải trả thay cho khách hàng
  của Bên bảo lãnh đối ứng với Bên nhận bảo lãnh.

  “Xác nhận bảo lãnh” là cam kết bảo lãnh của Tổ chức tín dụng (Bên xác
  nhận bảo lãnh) đối với Bên nhận bảo lãnh, về việc bảo đảm khả năng thực hiện
  nghĩa vụ bảo lãnh của Bên bảo lãnh đối với khách hàng.

  Các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.

  1.4.2 Căn cứ vào vai trò của Ngân hàng bảo lãnh
  Đồng bảo lãnh
  – Là việc nhiều ngân hàng cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của khách hàng
  thông qua một ngân hàng làm đầu mối.
  – Đồng bảo lãnh được áp dụng trong trường hợp có thương vụ lớn, rủi ro cao,
  một ngân hàng không thể thực hiện đựơc vì các quy định về pháp lý của chính phủ.
  Do vậy để phân tán rủi ro ngân hàng đó sẽ thực hiện một nghiệp vụ đồng bảo lãnh.
  Khi một nghiệp vụ đồng bảo lãnh phát sinh sẽ phải có một ngân hàng đứng ra làm
  đầu mối trong số các ngân hàng tham gia, trách nhiệm của ngân hàng này là phát
  hành thư bảo lãnh cho toàn bộ số tiền bảo lãnh, giữ chứng từ thế chấp, cầm cố, thu
  phí bảo lãnh và chia cho các ngân hàng khác theo tỷ lệ. Trách nhiệm thanh toán cho
  người được thụ hưởng là của ngân hàng đầu mối, sau khi đã thanh toán ngân hàng
  đầu mối sẽ đòi từ các ngân hàng thành viên số tiền đã thanh toán theo tỷ lệ tham gia
  của từng ngân hàng.
  Tái bảo lãnh
  Là bảo lãnh lại cho ngân hàng bảo lãnh chính. Trong trường hợp người yêu cầu bảo
  lãnh không thực sự tin tưởng vào ngân hàng bảo lãnh hoặc ngân hàng bảo lãnh muốn chia
  sẽ bớt rủi ro cho các bên thì có thể tiến hành tái bảo lãnh.

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 7

 17. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  1.5. Khái niệm về bảo lãnh thanh toán
  – Bảo lãnh thanh toán là một dạng nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, với khả năng
  ứng dụng rộng rãi trong các loại giao dịch: mua bán trả chậm, mua trả góp…. thì vị
  trí bảo lãnh thanh toán ngày càng được củng cố một cách chắc chắn ở trong nước và
  quốc tế.
  – Bảo lãnh thanh toán theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN: Là cam kết của
  Tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán
  thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện
  không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.

  1.6. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh
  Trong nghiệp vụ bảo lãnh thường có ít nhất 3 bên tham gia là: người bảo lãnh,
  người xin bảo lãnh hay người được bảo lãnh và người thụ hưởng hay người nhận
  bảo lãnh
  Người bảo lãnh: Là người phát hành thư bảo lãnh, thường là ngân hàng, tổ
  chức tín dụng hay tổ chức tài chính, gọi chung là ngân hàng. Ngân hàng bảo lãnh
  phải là ngân hàng có uy tín, có khả năng tài chính, được bên thụ hưởng chấp nhận.
  Người được bảo lãnh: Là khách hàng được tổ chức tín dụng bảo lãnh.
  Người nhận bảo lãnh: Được ngân hàng thanh toán khi có yêu cầu do bên
  được bảo lãnh vi phạm hợp đồng.

  1.7. Chức năng của bảo lãnh thanh toán

  1.7.1 Chức năng là công cụ bảo đảm
  – Đây là chức năng quan trọng nhất của bảo lãnh thanh toán. Chức năng này
  được thể hiện trước hết ở việc bảo đảm sự công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi của
  bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh trong việc thực hiện các cam kết.
  – Bên cạnh đó, bằng việc cam kết chi trả khi bên được bảo lãnh vi phạm nghĩa
  vụ, ngân hàng phát hành bảo lãnh thanh toán đã tạo ra sự bảo đảm cho bên nhận bảo
  lãnh. Chính sự tin tưởng này tạo điều kiện cho các giao dịch được tiến hành một

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 8

 18. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  cách thuận lợi và dễ dàng. Ngoài ra, bảo lãnh thanh toán còn là công cụ bù đắp cho
  bên nhận bảo lãnh những tổn thất gây ra do phía khách hàng không thực hiện các
  nghĩa vụ. Điều này làm yên lòng người cung cấp vốn, người cho vay, chủ công
  trình, người mua hoặc bất kỳ ai với tư cách là bên nhận bảo lãnh, trong giao dịch
  với đối tác.

  1.7.2 Chức năng hạn chế rủi ro do thông tin không cân xứng
  Trong kinh doanh, việc tìm hiểu thông tin về đối tác là rất quan trọng. Tuy
  nhiên, vì nhiều lý do khác nhau như: khoảng cách địa lý, sự khác biệt về tập quán
  kinh doanh, khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, chi phí về thông tin lớn, nên
  luôn tồn tại rủi ro do thông tin không cân xứng. Do đó, bảo lãnh thanh toán là công
  cụ hiệu quả góp phần khắc phục nhược điểm này.

  1.7.3 Chức năng là công cụ tài trợ
  Bảo lãnh thanh toán còn là công cụ tài trợ về mặt tài chính cho bên được bảo
  lãnh. Trong nhiều trường hợp, thông qua bảo lãnh thanh toán, bên được bảo lãnh
  không phải xuất quỹ, được thu hồi vốn nhanh chóng, được kéo dài thời gian thanh
  toán tiền hàng hóa, dịch vụ, tiền nộp thuế, … Vì vậy, mặc dù không trực tiếp cấp
  vốn, nhưng với việc phát hành bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh đã giúp cho khách
  hàng được hưởng những thuận lợi về ngân quỹ như khi thực hiện cho vay. Với ý
  nghĩa này, bảo lãnh thanh toán được coi là một trong những dịch vụ ngân hàng có ý
  nghĩa quan trọng, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển và mở rộng sản xuất kinh
  doanh, làm giảm bớt căng thẳng về nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp.

  1.7.4 Chức năng là công cụ đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ
  – Chức năng này thể hiện thông qua việc tạo áp lực đối với bên được bảo lãnh
  trong nỗ lực thực thi các cam kết. Khi nhận được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh có
  được sự yên tâm; ngược lại, bên được bảo lãnh luôn bị hối thúc bởi trách nhiệm
  trong việc thực hiện nghĩa vụ, bởi nếu vi phạm thì bên được bảo lãnh không chỉ bị
  mất quyền lợi từ các cam kết, mà còn phải chịu nghĩa vụ tài chính phát sinh từ bảo
  lãnh được phát hành theo yêu cầu của họ.

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 9

 19. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  – Trong suốt thời hạn bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh luôn có quyền yêu cầu ngân
  hàng thanh toán bảo lãnh khi bên được bảo lãnh vi phạm các cam kết. Vì thế, bên
  được bảo lãnh luôn đứng trước áp lực của việc phải bồi hoàn bảo lãnh. Như vậy,
  bảo lãnh thanh toán có vai trò đốc thúc bên được bảo lãnh thực hiện các cam kết họ
  đã đưa ra. Rõ ràng, bảo lãnh thanh toán mang ý nghĩa đốc thúc thực hiện các cam
  kết hơn là bồi hoàn. Ngoài ra, do có trách nhiệm thực hiện bồi hoàn theo cam kết
  bảo lãnh, nên ngân hàng phát hành bảo lãnh cũng có vai trò gián tiếp tạo áp lực đối
  với bên được bảo lãnh trong việc giảm thiểu các vi phạm.

  1.8. Vai trò của bảo lãnh thanh toán
  1.8.1 Đối với nền kinh tế
  – Bảo lãnh thanh toán ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
  Công cụ này đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác trên tất cả các mặt của nền kinh tế –
  xã hội.
  – Bên cạnh đó, bảo lãnh thanh toán còn góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh
  hoạt động tín dụng thương mại giữa các đối tác và có tác dụng đáng kể trong việc
  giải quyết nhu cầu về vốn trong hầu hết các ngành, các lĩnh vực, như: thương mại,
  xây dựng, tài chính,…. Có thể nói bảo lãnh thanh toán đã thực sự trở thành công cụ
  thông dụng nhằm đảm bảo thực thi nghĩa vụ, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, trong
  các giao dịch, kể cả giao dịch tài chính lẫn phi tài chính, giao dịch thương mại lẫn
  phi thương mại ở hầu hết các quốc gia và trên toàn thế giới.
  1.8.2 Đối với ngân hàng
  – Bảo lãnh thanh toán là một hình thức dịch vụ ngân hàng cung ứng cho nền
  kinh tế. Lợi ích trực tiếp của nó đó là sự đóng góp của phí bảo lãnh với lợi nhuận
  ngân hàng. Phí bảo lãnh được tính theo công thức:
  Phí bảo lãnh = Tỷ lệ phí (%) * giá trị bảo lãnh*Thời gian bảo lãnh
  – Phí bảo lãnh thanh toán chiếm tỷ lệ tương đối trong tổng phí bảo lãnh các
  ngân hàng. Một ưu điểm trong bảo lãnh là ngân hàng không phải xuất vốn ra ngay
  do vậy chưa phải sử dụng vốn của mình, không phải trả chi phí huy động và không
  phải mất chi phí cơ hội cho cho mục đích kinh doanh khác.

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10

 20. GVHD: ThS Phạm Hải Nam Khóa luận tốt nghiệp

  – Không những đóng góp vào lợi nhuận, bảo lãnh thanh toán đã làm đa dạng
  hoá các loại hình dịch vụ nói riêng và hoạt động ngân hàng nói chung làm giảm sự
  phụ thuộc vào tín dụng. Mà tăng tỷ trọng thu từ dịch vụ là xu hướng phát triển của
  các ngân hàng hiện đại ngày nay. Bên cạnh đó, bảo lãnh còn góp phần đa dạng hóa
  sản phẩm của ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt là sản phẩm về tín dụng bên
  cạnh các nghiệp vụ truyền thống như cho vay, chiết khấu và cho thuê tài chính.
  1.8.3 Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh thanh toán
  – Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh, hay nói cách khác là bên được
  bảo lãnh, bảo lãnh ngân hàng đóng vai trò như “giấy thông hành” trong các giao
  dịch mà họ tham gia. Nhờ có bảo lãnh ngân hàng, họ được đối tác tin tưởng hơn, từ
  đó, có được những điều kiện thuận lợi hơn như: được chiếm dụng vốn hợp lý từ
  người bán, được vay vốn, được trả chậm, trả góp …..
  – Bảo lãnh thanh toán còn góp phần nâng cao trách nhiệm của bên được bảo
  lãnh về nghĩa vụ họ phải thực hiện.

  1.9. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động bảo lãnh

  1.9.1 Nhân tố chủ quan
  – Nhân tố chủ quan là những nhân tố thuộc về ngân hàng, nằm trong tầm kiểm
  soát của ngân hàng, và ngân hàng có thể tác động thay đổi nó.
  – Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng có phát triển tốt hay không phụ thuộc vào
  điều kiện cũng như cách thức tổ chức và tiến hành bảo lãnh, tức là các chính sách
  của ngân hàng trong việc thực hiện bảo lãnh. Luật pháp chỉ là khung xương cho
  ngân hàng tiến hành bảo lãnh còn vận dụng có sát thực hợp lý hay không là tuỳ
  thuộc các ngân hàng. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới bảo lãnh ngân hàng như
  trình độ cán bộ, công tác điều hành quản trị, quy trình bảo lãnh, công nghệ ngân
  hàng và sự thu thập sử lý thông tin, chính sách tín dụng, kế hoạch phát triển của
  ngân hàng,… Vì thế, một đội ngũ cán bộ có trình độ và phẩm chất cao có thể ngăn
  ngừa được rủi ro có thể gặp phải, và thái độ phục vụ tốt của cán bộ thực hiện bảo
  lãnh góp phần làm hài lòng khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh.

  SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Thuận File Word, PDF về máy