[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014 – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014

Download


Khoá luận này phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4 trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014. Thông qua việc phân tích hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng từ thực trạng để thấy được hiệu quả trong hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng tại ngân hàng, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014 File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

  Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN
  DỤNG TẠI VIB – PGD QUẬN 4 GIAI ĐOẠN
  2012 – 2014

  Ngành: Tài chính – Ngân hàng
  Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thành Huyên
  Sinh viên thực hiện: Lương Kim Tuyến
  MSSV: 1154021579 Lớp: 11DTNH17

  TP.Hồ Chí Minh, năm 2015

 2. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi tên Lương Kim Tuyến là sinh viên Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, lớp
  11DTNH17, MSSV: 1154021579, tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những
  kết quả và các số liệu trong khóa luận tốt nghiệp được thu thập tại Ngân hàng TMCP
  Quốc Tế – Phòng giao dịch Quận 4, các chỉ số dựa trên sự tính toán của tôi từ các số liệu
  thu thập được, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi xin cam đoan và hoàn toàn
  chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  i

 3. LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành được bài khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy
  cô khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng đã truyền cho em những kiến thức quan trọng
  trong suốt 4 năm qua. Đồng thời em xin cảm ơn đến sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị tại
  NHTM CP Quốc Tế – PGD Quận 4 đã tiếp nhận em thưc tập, truyền đạt những kinh
  nghiệm tích lũy thực tiễn, những lời khuyên chân thành, cùng những sự hướng dẫn trong
  công việc mà có thể xem như một sự trải nghiệm của em trước khi bước vào công việc
  thực tế. Bên cạnh đó, em xin cám ơn ba mẹ, bạn bè đã ủng hộ, động viên, hỗ trợ em trong
  suốt thời gian qua.
  Quan trọng hơn hết là em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thành Huyên đã
  dành thời gian quý báu hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, truyền đạt những kiến thức chuyên
  môn, những kinh nghiệm thực tiễn giúp em hoàn thành được bài khóa luận tốt nghiệp và
  hoàn thiện, trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng trong công việc.
  Một lần nữa, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy, cô khoa Kế
  toán – Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, thầy Nguyễn Thành
  Huyên, các anh chị NHTM CP Quốc Tế – PGD Quận 4, gia đình, bạn bè đã đồng hành,
  hướng dẫn, hỗ trợ cho em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp.
  TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2015
  Sinh viên

  Lương Kim Tuyến

  ii

 4. DANH MỤC VIẾT TẮT
  CBA Commonweath Bank of Australia
  DPRR Dự phòng rủi ro
  ĐVKD Đơn vị kinh doanh
  GDV Giao dịch viên
  IDC VIB Debit MasterCard
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHBL Ngân hàng bán lẻ
  PGD Phòng giao dịch
  QLCC KHCN Quản lý cao cấp khách hàng cá nhân
  QĐ Quyết định
  NN Nghị định
  TSĐB Tài sản đảm bảo
  TMCP Thương mại cổ phần
  TT Thông tư
  VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế
  Việt Nam

  iii

 5. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1.4.1: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của VIB – PGD Quận 4 từ năm
  2012 – năm 2014

  Bảng 2.1.4.2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2014

  Bảng 2.1.4.3: Tiền gửi huy động và dư nợ cho vay của VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012
  – năm 2014

  Bảng 2.2.2.1.1.1: Doanh số cho vay theo kỳ hạn tại VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2014

  Bảng 2.2.2.1.1.2: Phân tích doanh số cho vay theo kỳ hạn của VIB – PGD Quận 4 từ năm
  2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.1.2.1: Doanh số thu nợ VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.1.2.2: Phân tích doanh số thu nợ theo kỳ hạn của VIB – PGD Quận 4 từ năm
  2012 – năm 2013

  Bảng 2.2.2.1.3.1: Dư nợ cho vay VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.1.3.2: Phân tích dư nợ cho vay của VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014

  Bảng 2.2.2.1.4.1: Dư nợ quá hạn cho vay VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.1.4.2: Phân tích dư nợ quá hạn cho vay VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2013

  Bảng 2.2.2.2.1: Tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012
  – năm 2014
  Bảng 2.2.2.2.2: Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014

  Bảng 2.2.2.2.3: Khả năng thu hồi nợ quá hạn VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014
  iv

 6. Bảng 2.2.2.3: Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.4.1: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2014

  Bảng 2.2.2.4.2: Tỷ lệ sinh lời của tín dụng VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.4.3: Khả năng sinh lời từ huy động vốn VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2014

  Bảng 2.2.2.5.1: Tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012
  – năm 2014 (%)
  Bảng 2.2.2.5.2: Hiệu suất sử dụng vốn (H2) VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.6: Tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng từ năm 2012 – năm 2014

  Bảng 2.2.2.7: Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014

  Bảng 2.3.2.1: Các thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng VIB – PGD Quận 4

  Bảng 2.3.2.2: Thông tin mẫu thống kê

  Bảng 2.3.2.1.1: Bảng phân tích thống kê mô tả các biến

  Bảng 2.2.3.2.1: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’ alpha

  Bảng 2.2.3.3.1: Kết quả phân tích nhân tố EFA cho các biến độc lập

  Bảng 2.2.3.3.2: Kết quả phân tích nhân tố EFA cho các biến phụ thuộc

  Bảng 2.2.3.4: Kết quả phân tích tương quan Pearson

  Bảng 2.2.3.5.1: Tóm tắt các hệ số về mức phù hợp của mô hình

  Bảng 2.2.3.5.2: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội

  v

 7. DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1.3: Cơ cấu tổ chức quản lý của NHTM CP Quốc Tế – PGD Quận 4

  Biểu đồ 2.1.4.1: Tiền gửi huy động và dư nợ cho vay VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2014

  Biểu đồ 2.2.2.1.1.1: Doanh số cho vay theo kỳ hạn của VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 –
  năm 2014
  Biểu đồ 2.2.2.1.2.1: Doanh số thu nợ của VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  Biểu đồ 2.2.2.1.3.1: Dư nợ cho vay VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014
  Biểu đồ 2.2.2.1.3.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014
  Biểu đồ 2.2.2.1.4.1: Dư nợ quá hạn tại VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014

  vi

 8. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………. 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
  NGÂN HÀNG ……………………………………………………………………………………………………… 4
  1.1. Tổng quan về tín dụng ………………………………………………………………………………….. 4
  1.1.1. Tín dụng ……………………………………………………………………………………………….. 4
  1.1.2. Các hình thức của tín dụng………………………………………………………………………. 4
  1.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ……………………………………………………… 5
  1.2.1. Ngân hàng thương mại ……………………………………………………………………………. 5
  1.2.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ………………………………………………… 6
  1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng ………………………………………………………………… 7
  1.2.3.1 Đối với nền kinh tế ……………………………………………………………………………. 7
  1.2.3.2. Đối với khách hàng …………………………………………………………………………… 8
  1.2.3.3.Đối với ngân hàng……………………………………………………………………………… 8
  1.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng …………………………………………………………………… 9
  1.2.4.1. Dựa vào thời hạn sử dụng vốn vay, tín dụng ngân hàng phân ra thành 3 loại
  chủ yếu: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn……………………. 9
  1.2.4.2. Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay ……………………………………………………. 9
  1.2.4.3. Dựa vào tính chất bảo đảm của các khoản vay……………………………………. 10
  1.3. Chất lượng tín dụng ngân hàng ……………………………………………………………………. 10
  1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng ……………………………………………………………….. 10
  1.3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM ………………………………. 11
  1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ……………………………………………………… 11
  1.4.1. Các chỉ tiêu định tính ……………………………………………………………………………. 11
  1.4.2. Các chỉ tiêu định lượng …………………………………………………………………………. 12
  1.4.2.1. Các chỉ tiêu phân tích tình hình tín dụng ……………………………………………. 12
  1.4.2.1.1. Chỉ tiêu doanh số cho vay ………………………………………………………….. 12
  1.4.2.1.2. Chỉ tiêu doanh số thu nợ …………………………………………………………….. 13
  1.4.2.1.3. Dư nợ cho vay ………………………………………………………………………….. 13
  1.4.2.1.4. Dư nợ quá hạn cho vay ………………………………………………………………. 14
  1.4.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn ……………………………………………………… 14
  1.4.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ……………………………………………………………………….. 14

  vii

 9. 1.4.2.2.2. Chỉ tiêu khách hàng có nợ quá hạn ……………………………………………… 15
  1.4.3. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu …………………………………………………………………. 15
  1.4.4. Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng ………………………………………………. 16
  1.4.4.1. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ……………………………………………….. 16
  1.4.4.2. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng ……………………………………………………………….. 17
  1.4.4.3. Khả năng sinh lời từ vốn huy động……………………………………………………. 17
  1.4.5. Các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn………………………………………………………….. 17
  1.4.5.1.Hiệu suất sử dụng vốn (H1) ………………………………………………………………. 17
  1.4.5.2. Hiệu suất sử dụng vốn (H2) ……………………………………………………………… 17
  1.4.6. Các chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng……………………………18
  1.4.7. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng …………………………………………………………….. 18
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ……………………………………………… 18
  1.5.1. Các nhân tố khách quan ………………………………………………………………………… 18
  1.5.1.1. Môi trường kinh tế xã hội ………………………………………………………………… 18
  1.5.1.2. Môi trường pháp lý …………………………………………………………………………. 19
  1.5.2. Nhân tố chủ quan …………………………………………………………………………………. 19
  1.6. Mô hình SERVQUAL nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đến chất lượng dịch
  vụ tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 …………………………………………………………………….. 20
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI VIB QUẬN 4 TỪ NĂM
  2012 – NĂM 2014 ………………………………………………………………………………………………. 22
  2.1. Khái quát chung quy mô hoạt động kinh doanh của VIB Quận 4 …………………….. 22
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển VIB……………………………………………………. 22
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển VIB – PGD Quận 4 ……………………………… 23
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức VIB – PGD Quận 4 …………………………………………………………24
  Cơ cấu tổ chức quản lý …………………………………………………………………………………… 24
  2.1.4. Quy mô hoạt động kinh doanh của VIB Quận 4 ……………………………………….. 24
  2.1.5. Chiến lược phát triển của VIB Quận 4 năm 2015 ……………………………………… 28
  2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014 ………… 29
  2.2.1. Các chỉ tiêu định tính đánh giá chất lượng tín dụng ………………………………….. 29
  2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4 ………… 30
  2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng …………………………………………… 30
  2.2.2.1.1. Doanh số cho vay ……………………………………………………………………… 30
  2.2.2.1.2.Phân tích doanh số thu nợ …………………………………………………………… 32
  viii
 10. 2.2.2.1.3. Phân tích dư nợ cho vay …………………………………………………………….. 35
  2.2.2.1.4. Phân tích dư nợ quá hạn cho vay…………………………………………………. 38
  2.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn ……………………………………………………… 41
  2.2.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ……………………………………………………………………….. 41
  2.2.2.2.2. Chỉ tiêu tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn ………………………………………. 42
  2.2.2.2.3. Khả năng thu hồi nợ quá hạn………………………………………………………. 42
  2.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu ……………………………………………………………. 43
  2.2.2.4. Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng …………………………………………. 44
  2.2.2.4.1. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ………………………………………….. 44
  2.2.2.4.2. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng ………………………………………………………….. 44
  2.2.2.4.3. Khả năng sinh lời từ huy động vốn ……………………………………………… 45
  2.2.2.5. Các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn ……………………………………………………. 45
  2.2.2.5.1. Hiệu suất sử dụng vốn (H1) ………………………………………………………..45
  2.2.2.5.2. Hiệu suất sử dụng vốn (H2) ………………………………………………………..46
  2.2.2.6. Các chỉ tiêu trích lập dự phòng rủi ro và bù đắp rủi ro tín dụng ……………. 47
  2.2.2.7. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng ………………………………………………………. 47
  2.3.Ứng dụng mô hình SERVQUAL đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất
  lượng tín dụng VIB – PGD Quận 4 …………………………………………………………………….. 48
  2.3.1. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………….. 48
  2.3.2. Kết quả phân tích …………………………………………………………………………………. 48
  2.3.2.1. Phân tích thống kê mô tả …………………………………………………………………. 51
  2.2.3.2: Phân tích kết quả kiểm định thang đo Cronbach’alpha ………………………… 52
  2.2.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………………………….. 53
  2.2.3.4. Phân tích tương quan Pearson ………………………………………………………….. 55
  2.2.3.5. Phân tích hồi quy ……………………………………………………………………………. 56
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG – ĐỀ RA BIỆN
  PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VIB QUẬN 4 TỪ NĂM 2012 – NĂM
  2014…………………………………………………………………………………………………………………… 62
  3.1. Đánh giá hiệu quả chất lượng tín dụng VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014 ……………………………………………………………………………………………………………….. 62
  3.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của VIB – PGD Quận 4 từ năm
  2012 – năm 2014 ……………………………………………………………………………………………… 62
  3.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 từ
  năm 2012 – năm 2014 ………………………………………………………………………………………. 64
  ix
 11. 3.3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng ………………………………………………………………. 64
  3.3.2. Nâng cao kỹ năng thẩm định tài sản ………………………………………………………..64
  3.3.3. Kiểm soát các khoản tín dụng sau giải ngân …………………………………………….. 64
  3.3.4.Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tín dụng………………………………… 64
  3.3.5. Bảo hiểm cho các khoản vay quá hạn ……………………………………………………… 65
  3.3.6. Thực hiện đúng quy trình tín dụng ………………………………………………………….. 65
  3.3.7. Nâng cao năng lực phục vụ của nhân viên ……………………………………………….. 65
  3.3.8.Triển khai các sản phẩm mang tính đặc thù riêng………………………………………. 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………. 68

  x

 12. LỜI MỞ ĐẦU
  Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, lợi nhuận hoạt động của ngân hàng đa số
  đến từ nguồn cho vay, chính vì thế sự tăng trưởng tín dụng là một trong những mục tiêu
  theo đuổi của ngân hàng. Vấn đề đặt ra là tăng trưởng tín dụng của ngân hàng phải được
  đặt trong ngưỡng an toàn cao nhất thì mới có hiệu quả. Không phải lúc nào tăng trưởng
  dư nợ cao là phát triển, mà còn phải xét đến các yếu tố nợ xấu, nợ quá hạn của ngân
  hàng, tổng dư nợ tăng trưởng cao trong khi nợ xấu nhiều thì hoạt động kinh doanh ngân
  hảng không hiệu quả.
  Đo lường chất lượng tín dụng là một nội dụng quan trọng trong việc phân tích hiệu
  quả hoạt động kinh doanh của NHTM, chất lượng tín dụng thể hiện ở phạm vi, mức độ,
  giới hạn tín dụng có phù hợp khả năng thực lực của bản thân ngân hàng và đảm bảo được
  tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi hay không, hoạt
  động tín dụng của ngân hàng có hiệu quả hay không. Chất lượng tín dụng có bảo đảm tốt
  thì mới đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững cho ngân hàng, đồng thời giảm thiểu
  những rủi ro không mong muốn trong quá trình hoạt động tín dụng.
  Do đó, để làm rõ tầm quan trọng của chất lượng tín dụng có ảnh hưởng thế nào
  trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng, bằng những kiến thức đã được tích
  lũy và quá trình thực tập tại ngân hàng nên em quyết định chọn đề tài “CHẤT LƯỢNG
  TÍN DỤNG TẠI VIB – PGD QUẬN 4 TỪ NĂM 2012 – NĂM 2014” để hoàn thành
  khóa luận tốt nghiệp.

  1

 13. 1. Mục tiêu nghiên cứu
   Mục tiêu chung
  Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4
  trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014. Thông qua việc phân tích hoạt động tín dụng, chất
  lượng tín dụng từ thực trạng để thấy được hiệu quả trong hoạt động tín dụng và chất
  lượng tín dụng tại ngân hàng, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
  chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch.
   Mục tiêu cụ thể
  Phân tích hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng từ năm 2012 – năm 2014 tại VIB
  Quận 4, khảo sát ý kiến khách hàng về sự hài lòng chất lượng dịch vụ tín dụng, rút ra ưu
  nhược điểm và những nguyên nhân tồn tại trong thực trạng tín dụng của phòng giao dịch.
  Nhận xét các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4 từ năm 2012 – năm
  2014, từ đó so sánh lý thuyết với thực tiễn qua các số liệu, chỉ tiêu nhằm đánh giá xem
  xét chất lượng tín dụng có đạt hiệu quả trong tăng trưởng tín dụng.
  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu rủi ro hoạt động
  tín dụng để phòng giao dịch hoàn thiện, tăng cường với mục đích tăng trưởng tín dụng
  trong mức độ an toàn, giảm thiểu các rủi ro có thể xãy ra trong hoạt động tín dụng.
  2. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu
   Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập số liệu: số liệu thứ cấp từ trên báo cáo tài chính, số liệu thứ cấp
  từ phòng giao dịch cung cấp, số liệu từ khảo sát thực tế khách hàng.
  Phương pháp phân tích số liệu: sử dụng phương pháp thống kê, so sánh mô tả các số
  liệu, tính toán các chỉ số tài chính liên quan đến việc đánh giá hiệu quả chất lượng tín
  dụng của phòng giao dịch.
  Phương pháp phân tích và tổng hợp: từ các phân tích số liệu tình hình hoạt động tín
  dụng, các chỉ số đánh giá hiệu quả chất lượng tín dụng, tổng hợp, nhận xét hiệu quả tín
  dụng, chất lượng tín dụng, đề ra các giải pháp phù hợp với thực trạng.
   Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: tình hình hoạt động tín dụng, sự hài lòng tín dụng từ khách
  hàng, hiệu quả chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4.
  Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi hoạt động tín dụng, hiệu quả chất lượng tín
  dụng dưới góc độ ngân hàng là người cho vay, và dưới góc độ từ phía khách hàng là
  2
 14. người đi vay, nghiên cứu hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4 từ năm
  2012 -2014.

  3. Dự kiến cấu trúc đề tài

  Phần mở đầu, danh mục tài liệu, kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương

  Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng và chất lượng tín dụng ngân hàng. Trong phần
  này sẽ trình các lý thuyết xung quanh về tín dụng, chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu
  định tính, định lượng đánh giá chất lượng tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng tới chất
  lượng tín dụng, mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng
  dịch vụ.

  Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại VIB QUẬN 4 từ năm 2012 – năm
  2014. Từ lý thuyết ở chương 1, kết hợp số liệu thực tiển thu thập được tại VIB Quận
  4, tiến hành phân tích, tính toán, so sánh giữa lý thuyết với thực tiễn, nêu ra những ưu
  nhược điểm còn tồn tại trong hoạt dộng tín dụng ngân hàng.

  Chương 3: Đánh giá chất lượng tín dụng và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất
  lượng tín dụng tại VIB Quận 4. Từ kết quả phân tích trong chương 2, đưa ra nhận xét
  về tình hình tín dụng, chất lượng các tín dụng từ gốc độ của khách hàng, đánh giá chất
  lượng tín dụng của ngân hàng, từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng tín
  dụng.

  3

 15. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG
  TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
  1.1. Tổng quan về tín dụng
  1.1.1. Tín dụng
  Trong nền kinh tế hàng hoá, trong cùng một thời gian luôn có một số người tạm
  thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi và có nhu cầu cho vay. Hiện tượng này làm nảy
  sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung của nó là vốn được dịch chuyển từ nơi tạm thời
  thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả vốn và lãi tiền vay là lợi nhuận thu được do sử
  dụng vốn vay, từ đó, quan hệ tín dụng được hình thành.
  Quan hệ tín dụng đã hình thành và ra đời từ rất lâu, thậm chí mối quan hệ tín dụng
  thô sơ nhất được phát sinh ngay từ sau khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã. Quan hệ
  tín dụng đã phát triển qua nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát
  triển mà dần hình thành nên các hình thức tín dụng mới có trình độ cao hơn, đã có các
  hình thức tín dụng như là tín dụng nặng lãi, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín
  dụng nhà nước và tín dụng tiêu dùng. Trong sự phát triển của mình, các hình thức quan
  hệ tín dụng trước không hề mất đi mà vẫn còn tồn tại và phát huy tác dụng khi có sự ra
  đời một hình thức tín dụng mới. Ngày nay, tất cả các hình thức tín dụng trên đều còn tồn
  tại và bổ sung lẫn nhau, và nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế.
  “ Tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giao dịch giữa hai chủ
  thể, trong đó một bên chuyển giao một lượng giá trị sang cho bên kia được sử dụng trong
  một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận được phải cam kết hoàn trả theo thời hạn đã
  thoả thuận.”[8] 1.1.2. Các hình thức của tín dụng
  Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, tín dụng ngày càng phát triển cả
  về nội dụng lẫn hình thức, các quan hệ tín dụng ngày càng được mở rộng hơn, ban đầu là
  quan hệ giữa các cá nhân với nhau, sau đó là giữa cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ
  chức, quan hệ với nhà nước và cao nhất là tín dụng quốc tế. Các hình thức của tín dụng
  là: tín dụng nặng lãi, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng.
  Tín dụng nặng lãi hình thành khi xuất hiện sự phân chia giai cấp dẫn đến kẻ giàu,
  người nghèo, điểm nổi bật của tín dụng này là lãi suất cho vay rất cao, người đi vay
  thường là các giai cấp nghèo trong xã hội. Do đó, tiền vay chỉ được sử dụng vào mục
  4
 16. đích tiêu dùng cấp bách, hoàn toàn không mang mục đích sản xuất nên đã làm giảm sức
  sản xuất xã hội. Ở một khía cạnh khác thì tín dụng nặng lãi lại góp phần quan trọng làm
  tan rã kinh tế tự nhiên, mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ, tạo tiền đề cho chủ nghĩa tư bản
  ra đời.
  Tín dụng thương mại là hình thức tín dụng được dựa trên cơ sở mua bán chịu hàng
  hóa giữa các nhà sản xuất với nhau, với mức lãi suất thấp, quy mô tín dụng bị hạn chế bởi
  nguồn vốn cho vay tùy theo khả năng của từng nhà sản xuất kinh doanh. Công cụ của
  hình thức tín dụng này chủ yếu là kỳ phiếu và hối phiếu thương mại.
  Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp thuận để khách hàng sử dụng một
  lượng tài sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) trên cơ sở tín nhiệm khách hàng có khả
  năng hoàn trả gốc và lãi khi đến hạn cho ngân hàng bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết
  khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác. Hình thức tín dụng ngân hàng
  rất linh hoạt vì đối tượng cho vay mượn là tiền tệ, chiều vận động nhiều do ngân hàng có
  thể vay với mọi thành phần kinh tế, thoả mãn nhu cầu của khách hàng từ các món vay
  nhỏ để trang trải chi tiêu trong gia đình đến các khoản vay lớn hơn để mở rộng sản xuất
  kinh doanh, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, qui mô tín dụng lớn vì nguồn vốn cho
  vay là nguồn vốn mà ngân hàng có thể tập trung và huy động được trong nền kinh tế Do
  đó, tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu của nền kinh tế thị trường, nó đáp
  ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế linh hoạt, kịp thời, khắc phục được nhược điểm của
  các hình thức tín dụng khác trong lịch sử.
  1.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
  1.2.1. Ngân hàng thương mại
  Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói
  chung và đối với từng cộng đồng địa phương, chủ thể tham gia nói riêng. Tuy nhiên, vấn
  đề ở chỗ không chỉ chức năng của các ngân hàng thay đổi, mà có sự “thâm nhập” vào
  chức năng hoạt động ngân hàng của các đối thủ cạnh tranh. Do đó tuỳ theo điều kiện của
  mỗi nước và sự phát triển của hệ thống tài chính nước đó mà có những định nghĩa khác
  nhau về ngân hàng.

  Theo luật Ngân hàng của Pháp thì ngân hàng được định nghĩa: “Ngân hàng
  thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào đó thường xuyên nhận của công chúng
  dưới hình thức ký thác, hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp
  vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.”[6] 5

 17. Còn luật pháp Ấn Độ định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là cơ sở nhận các
  khoản ký thác để cho vay hay tài trợ và đầu tư.”[6] Một định nghĩa khác về ngân hàng được Giáo sư Peter Rose đưa ra: “Ngân hàng
  là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất
  – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài
  chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.” [5] Ở Việt Nam, theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng thì ngân hàng được định
  nghĩa: “Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ
  yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử
  dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh
  toán.”[1] Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM gồm có nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ sử
  dụng vốn và nghiệp vụ trung gian, trong đó, nghiệp vụ sử dụng vốn với nghiệp vụ cho
  vay chiếm tỷ trọng hơn 60% tổng số tài sản có của NHTM và chiếm phần lớn trong lợi
  nhuận của ngân hàng.
  1.2.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
  Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng với một
  bên là các chủ thể khác trong nền kinh tế, trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là người
  đi vay vừa là người cho vay, hay nói cách khác, ngân hàng là một trung gian tài chính
  luân chuyển vốn từ nơi tạm thừa vốn sang nơi thiếu.
  Giá (lãi suất) của khoản vay do ngân hàng ấn định cho khách hàng vay là mức lợi
  tức mà khách hàng phải trả trong suốt khoản thời gian tồn tại của khoản vay. Chủ thể
  tham gia trong quan hệ tín dụng ngân hàng là ngân hàng, nhà nước, doanh nghiệp và hộ
  dân cư, đối tượng được sử dụng trong quan hệ tín dụng là tiền, do đó, nó không chịu sự
  giới hạn theo hàng hoá, vận động đa phương đa chiều.
  Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở tín nhiệm, ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi có
  lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, và có khả năng
  hoàn trả nợ vay bao gồm vốn gốc và lãi vay đúng hạn.
  Tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn hay có tính hoàn trả bởi lẻ
  ngân hàng là trung gian tài chính vừa đi vay (huy động vốn) và vừa cho vay, nên mọi
  khoản tín dụng của ngân hàng đều có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng hoàn trả vốn huy
  động theo đúng thời hạn. Do đó, ngân hàng cần phải xác định thời hạn cho vay sao cho
  6
 18. hợp lý, tùy theo nguồn vốn huy động dài hạn hay ngắn hạn nhằm giảm rủi ro tín dụng và
  đảm bảo được tính thnanh khoản của ngân hàng,
  Tín dụng phải dựa trên nguyên tắc hoàn trả lãi và vốn gốc, giá trị hoàn trả phải lớn
  hơn giá trị cho vay ban đầu, nghĩa là ngoài việc hoàn trả vốn gốc thì khách hàng phải trả
  cho ngân hàng một khoản tiền lãi còn được gọi là giá của quyền sử dụng vốn vay. Vì vậy,
  nếu một khoản vay không có sự hoàn trả vốn gốc và lãi thì không được xem là tín dụng,
  tính hoàn trả là một đặc trưng cơ bản nhất của tín dụng.
  Tín dụng là một hoạt động tìm ẩn nhiều rủi ro cao trong các hoạt động ngân hàng
  nhưng cũng chính là nguồn mang lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng, cho nên việc đánh
  giá mức độ rủi ro của các hồ sơ vay vốn rất quan trọng nhằm nhận diện rủi ro, hạn chế
  mức độ rủi ro xãy ra và giảm bớt mức độ tổn thất nếu rủi ro xãy ra. Nhưng việc đánh giá
  độ an toàn của các khoản vay rất khó bởi luôn tồn tại các thông tin bất đối xứng dẫn đến
  sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro. Bên cạnh đó, việc thu hồi các khoản vay đúng hạn còn
  phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như môi trường hoạt động, những vấn đề phát sinh
  ngoài tầm giải quyết của khác hàng.
  Tín dụng phải dựa trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện giá trị khoản vay và
  lãi, quá trình vay vốn và cho vay diễn ra trên sở pháp lý chặt chẽ với các hồ sơ giao dịch
  tín dụng bằng văn bản, bên di vay phải cam kết hoàn trả vô điều kiện khoản vay cho ngân
  hàng khi đến hạn.
  1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
  1.2.3.1 Đối với nền kinh tế
  Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm bởi vì nó góp
  phần tăng trưởng đầu tư, xuất phát từ chức năng kinh tế cơ bản của thị trường tài chính
  nói chung và thị trường ngân hàng nói riêng. Đó là quá trình luân chuyển vốn từ những
  nơi có nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đến những nơi tạm thời thiếu hụt nguồn vốn trong thị
  trường, do đó, có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh
  tế. Bởi lẽ nếu không có ngân hàng việc luân chuyển vốn giữa các chủ thể trong nền kinh
  tế sẽ gặp ách tắc, vốn nhàn rỗi không được khai khác hiệu quả, lượng vốn đầu tư cho nền
  kinh tế giảm gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế.
  Tín dụng ngân hàng không chỉ làm tăng vốn mà còn giúp phân bổ vốn một cách
  hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế, do các chủ thể tiết kiệm thường không
  có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Thông qua tín dụng ngân hàng, các nguồn vốn được sử
  7
 19. dụng một cách hiệu quả qua việc đánh giá các dự án đầu tư có khả thi mang lại lợi nhuận
  cho người vay. Người vay và ngân hàng nổ lực sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả để
  tránh những tổn thất có thể xãy ra khi phát sinh các rủi ro trong tín dụng, kinh tế tăng
  trưởng, tạo thêm việc làm và năng suất lao động cao hơn.
  Tín dụng ngân hàng hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển tín dụng thương mại thông
  qua chiết khấu thương phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hoạt động mua bán
  giữa các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.
  Tín dụng ngân hàng là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của nhà nước, thông qua
  việc đầu tư vốn vào các ngành nghề, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ thúc đẩy sự phát triển,
  hình thành nên cơ cấu kinh tế hiệu quả.
  Thông qua lãi suất, tín dụng ngân hàng góp phần lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị
  đồng tiền thông qua việc cung ứng các nguồn vốn ưu đãi từ phía Nhà nước đến các vùng
  nông thôn, nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp kinh tế nông thôn phát triển
  ổn định.
  1.2.3.2. Đối với khách hàng
  Tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn vay
  cho khách hàng với các ưu điểm không bị hạn chế về thời gian vay, mục đích sử dụng
  vốn, nhanh chóng, dễ tiếp cận và có khả năng đáp ứng nguồn vốn lớn, từ đó, giúp nhà
  đầu tư kịp thời tận dụng nguồn vốn vào các phương án, dự án kinh doanh hiệu quả.
  Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp
  do khi doanh nghiệp sử dụng vốn vay sẽ bị ràng buộc trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi
  vay trong thời hạn nhất định nên doanh nghiệp phải tính toán, cân nhắc sử dụng nguồn
  vốn vay sao cho hợp lý, có hiệu quả vào các dự án đầu tư để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho
  ngân hàng.
  1.2.3.3.Đối với ngân hàng
  Tín dụng chiếm khoảng 60%-70% trong lợi nhuận của ngân hàng, và đây cũng là
  khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có chiếm khoảng 70%, mặc dù tỷ
  trọng hoạt động tín dụng đang có xu hướng giảm trên thị trường nhưng tín dụng ngân
  hàng luôn là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng và đầy cũng chính là
  mục tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.
  Bên cạnh đó, ngân hàng cung ứng thêm các hoạt động khác thông qua tín dụng
  như các dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn, bán chéo các sản phẩm bảo
  8
 20. hiểm, các gói lãi suất ưu đãi khi khách hàng vay,…Từ đó, đa dạng hóa các hoạt động
  kinh doanh, tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro từ hoạt động tín dụng.
  1.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng
  1.2.4.1. Dựa vào thời hạn sử dụng vốn vay, tín dụng ngân hàng phân ra thành 3 loại
  chủ yếu: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn.
  Tín dụng ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn ngắn dưới 1 năm, khoản vay
  này thường được dùng để đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời để bổ sung vốn lưu động, thanh
  toán hàng hóa, thanh toán ngoại thương hoặc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt đời sống.
  Tín dụng trung hạn là những khoản vay có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm, các
  khoản vay này chủ yếu được cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ
  thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh, đồng thời
  cung cấp cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua sắm tiêu dùng,mua tài sản như mua
  nhà, mua phương tiện vận tải, sửa chữa nhà tùy theo các điều kiện cấp tín dụng của từng
  ngân hàng.
  Tín dụng dài hạn là những khoản vay có thời hạn trên 5 năm, loại tín dụng này
  được sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất với quy
  mô lớn, có thể cấp cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua sắm tài sản cố định như nhà,
  sửa chữa nhà tùy theo các điều kiện cấp tín dụng của từng ngân hàng.
  1.2.4.2. Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay
  Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa là loại tín dụng được cung cấp cho các
  doanh nghiệp để tiến hành sản xuất, lưu thông hàng hóa, với thời hạn cấp tín dụng chủ
  yếu dưới 1 năm nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp có nguồn vốn thiếu hụt trong ngắn hạn bổ
  sung để sản xuất hàng hóa, thanh toán các khoản tiền hàng,…
  Tín dụng tiêu dùng là loại hình tín dụng dành riêng cho khách hàng cá nhân để đáp
  ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, thường là các khoản vay mua sắm trang thiết bị
  nội thất, mua phương tiện vận tải, mua nhà, sửa chữa, xây dựng nhà,….Loại hình tín
  dụng này đang có xu hướng tăng lên trong thời gian qua, bởi nguồn khách hàng cá nhân
  rất lớn, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng,đặc biệt các ngân hàng đang theo đuổi hướng
  ngân hàng bán lẻ nên các dòng sản phẩm cho khách hàng cá nhân được các ngân hàng
  chú trọng triển khai mạnh.

  9

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014 File Word, PDF về máy