[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM

Download


Bài khóa luận phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014, đồng thời rút ra nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn làm cho hoạt động này chưa được phát triển rộng rãi. Từ đó, đưa ra giải pháp mở rộng hoạt động TTKDTM tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI:
  GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HÌNH THỨC
  THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN –
  CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ TPHCM

  Ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa
  Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hiền ( 1154020301)
  Lớp : 11DTNH7

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI:
  GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HÌNH THỨC
  THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN –
  CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ TPHCM

  Ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa
  Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hiền ( 1154020301)
  Lớp : 11DTNH7

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan nội dung khóa luận là đề tài nghiên cứu của tôi dưới sự
  hướng dẫn trực tiếp của Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa. Những kết quả và các số liệu trong
  khóa luận tốt nghiệp là trung thực được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
  Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn
  chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Thị Hiền

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Lời đầu tiên, em xin cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, Nhờ sự
  hướng dẫn nhiệt tình của Thầy mà em đã có định hướng và những kiến thức bổ ích về
  cách thức nghiên cứu đề tài này, giúp em hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của
  mình cả về nội dung và hình thức.
  Thứ hai, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trường Đại học Công Nghệ
  TP.HCM đã vô cùng tận tâm trong việc truyền đạt những kiến thức quý giá cho các em,
  đặc biệt là các thầy cô khoa Tài chính Ngân hàng trong qúa trình em học tập tại trường.
  Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo ngân hàng, tới
  toàn thể cán bộ, nhân viên của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên
  Phủ về sự tận tình giúp đỡ của các anh chị trong thời gian thực tập vừa qua. Đặc biệt là
  sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị Bộ phận xử lý giao dịch và các anh chị trong các
  phòng ban khác của Chi nhánh. Gần 3 tháng thực tập tại đây, em đã học hỏi được rất
  nhiều từ các anh chị và rút ra được nhiều bài học đáng quý. Qua quan sát và được thực
  hành, em đã nắm bắt được một số nghiệp vụ cần thiết và hiểu được quy trình làm việc nơi
  đây. Em biết được cách làm việc rất nhanh nhẹn, cẩn thận và chuyên nghiệp của các anh
  chị. Điều đó cho thấy kinh nghiệm đào tạo chuyên môn của ngân hàng rất cao, đó là lý do
  mà khách hàng đến giao dịch tại đây khá đông. Những học hỏi này đều là tiền đề để em
  có thể hoàn thành tốt kỳ báo cáo của mình và làm tốt công việc trong tương lai. Một lần
  nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  ngày càng phát triển, kính chúc các anh chị luôn thành đạt trên cương vị của mình.
  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Thị Hiền

  iii

 5. MỤC LỤC
  
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………… 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG
  TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG …………………………………………………………………………… 3
  1.1 Khái niệm về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ……………………………….. 3
  1.2 Đặc điểm của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ……………………………….. 3
  1.3 Các nguyên tắc trong hình thức thanh toán không dùng tiền mặt …………………….. 3
  1.3.1 Quy định đối với Khách hàng bên trả tiền………………………………………………. 3
  1.3.2 Quy định đối với bên thụ hưởng……………………………………………………………. 4
  1.3.3 Quy định về phía ngân hàng …………………………………………………………………. 4
  1.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ……………………………………………… 5
  1.4.1 Hình thức thanh toán bằng Séc ……………………………………………………………… 5
  1.4.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi ( UNC)- chuyển tiền ……………………………….. 9
  1.4.3 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu (UNT) …………………………………………………. 12
  1.4.4 Thanh tóan bằng thư tín dụng (L/C) …………………………………………………….. 13
  1.4.5 Hình thức thanh toán bằng Thẻ ngân hàng ……………………………………………. 14
  1.5 Tóm tắt Chương 1 …………………………………………………………………………………… 16
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HÌNH THỨC
  TTKDTM TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK – CN ĐIỆN BIÊN PHỦ TPCHM … 18
  2.1 Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Sacombank …………………………………………… 18
  2.1.1 Giới thiệu đơn vị thực tập_Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Điện Biên
  Phủ ……………………………………………………………………………………………………….. 19
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các Phòng ban tại Ngân hàng
  Sacombank– CN Điện Biên Phủ ……………………………………………………………………… 20
  2.2 Phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Sacombank –
  CN Điện Biên Phủ giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………… 25
  2.2.1 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng tại Chi nhánh 25
  2.3 Đánh giá thực trạng tình hình TTKDTM tại Sacombank – CN ĐBP ……………… 38
  2.3.1 Thuận lợi ………………………………………………………………………………………….. 38
  2.3.2 Khó khăn………………………………………………………………………………………….. 39
  v
 6. 2.4 Tóm tắt chương 2 ……………………………………………………………………………………. 40
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HÌNH THỨC TTKDTM TẠI NGÂN HÀNG
  SACOMBANK – CN ĐIỆN BIÊN PHỦ ………………………………………………………………. 41
  3.1 Sự cần thiết phải mở rộng và các tiêu chí đánh giá sự mở rộng hình thức
  TTKDTM tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ …………………………………… 41
  3.1.1 Sự cần thiết để mở rộng hình thức TTKDTM tại Ngân hàng Sacombank –
  CN ĐBP ………………………………………………………………………………………………………. 41
  3.1.2 Các tiêu chí đánh giá sự mở rộng hình thức TTKDTM tại Sacombank – CN
  Điện Biên Phủ ………………………………………………………………………………………………. 41
  3.2 Định hướng phát triển hoạt động TTKDTM của Ngân hàng Sacombank – CN
  ĐBP trong những năm tới …………………………………………………………………………………. 42
  3.3 Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói
  chung ……………………………………………………………………………………………………………… 43
  3.4 Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Sacombank-
  Chi nhánh Điện Biên Phủ ………………………………………………………………………………….. 44
  3.4.1 Giải pháp về con người………………………………………………………………………. 44
  3.4.2 Giải pháp về khoa học công nghệ………………………………………………………… 44
  3.4.3 Giải pháp trong hoạt động Ngân hàng ………………………………………………….. 45
  3.5 Kiến nghị nhằm hoàn thiện và mở rộng hệ thống TTKDTM ………………………… 46
  3.5.1 Kiến nghị với chính phủ …………………………………………………………………….. 46
  3.5.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước …………………………………………………….. 46
  3.5.3 Kiến nghị với ngân hàng Sacombank …………………………………………………… 47
  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………….. 49
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………….. 50

  vi

 7. CHÚ THÍCH CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

  KÝ TỰ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
  ATM Automated Teller Machine
  CBNV Cán Bộ Nhân Viên
  CN/PGD Chi nhánh/Phòng giao dịch
  GDV Giao dịch viên
  KH Khách hàng
  L/C Letter of Credit: Thư tín dụng
  M&A Mergers and Aquisitions:Sáp nhập và mua bán
  NQH Nợ Quá Hạn
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  POS Point of Sale
  SPDV Sản phẩm dịch vụ
  TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt
  TCTD Tổ chức tín dụng
  UNC Ủy Nhiệm Chi
  UNT Ủy Nhiệm Thu

  vii

 8. DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 2.1 Tình hình nhân sự của Ngân hàng Sacombank – CN ĐBP năm 2014 ……………22
  Bảng 2.2: Tình hình thực hiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng
  Sacombank – CN Điện Biên Phủ giai đoạn năm 2012 – 2014 ……………………………………26
  Biểu đồ 2.1: Biểu đồ so sánh giá trị thanh toán tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện
  Biên Phủ giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………………………………………26
  Bảng 2.3: Báo cáo tổng hợp tình hình thanh toán của Ngân hàng Sacombank – CN Điện
  Biên Phủ giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………………………………………27
  Biểu đồ 2.2: Biểu đồ doanh số sử dụng Séc tại Ngân hàng Sacombank – CN ĐBP ………32
  Biểu đồ 2.3: Doanh số UNC tại Sacombank – CN ĐBP giai đoạn 2012 – 2014 …………..34
  Bảng 2.4: Doanh số Thẻ của Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ giai đoạn 2012
  – 2014…………………………………………………………………………………………………………………36
  Bảng 2.5: Tình hình thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) của Ngân hàng Sacombank – CN
  ĐBP giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………………………………. 37

  viii

 9. DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

  Sơ đồ 1.1 Quy trình thanh toán Séc thông thường …………………………………………………….. 7
  Sơ đồ 1.2: Quy trình thanh toán Séc bảo chi ……………………………………………………………..8
  Sơ đồ 1.3: Quy trình thanh toán Thẻ ………………………………………………………………………15
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Sacombank – CN Điện Biên Phủ …………………….20
  Sơ đồ 2.2: Quy trình thanh toán Séc tại Sacombank – CN ĐBP …………………………………29
  Sơ đồ 2.3: Quy trình bảo chi Séc ……………………………………………………………………………31
  Sơ đồ 2.4: Quy trình thu hộ Séc tại Sacombank – CN ĐBP ……………………………………….31
  Sơ đồ 2.5: Quy trình xử lý thanh toán UNC tại Ngân hàng Sacombank – CN ĐBP………33

  ix

 10. LỜI MỞ ĐẦU
   TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Qua 40 năm đổi mới, phát triển và hội nhập, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những
  thành tựu nhất định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Chính
  vì vậy, lượng tiền lưu hành trong nền kinh tế để phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân là
  rất lớn. Câu hỏi đặt ra: “ liệu rằng phương thức thanh toán bằng tiền mặt truyền thống
  hiện nay còn an toàn và thuận tiện nữa hay không?”.
  Một số nghiên cứu đã chỉ ra các tác hại không nhỏ của nền kinh tế tiền mặt: chi phí
  tốn kém cho việc in ấn, vận chuyển, bảo quản, thất thoát, rửa tiền, buôn bán gian lận, trốn
  thuế và nhiều tác hại phát sinh khác. Trên cơ sở đó, nhằm hạn chế những tiêu cực nêu
  trên, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ra đời cùng với sự phát triển của hệ thống
  Ngân hàng là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, để cung ứng một phương thức thanh
  toán hiệu quả cũng như an toàn, đòi hỏi các ngân hàng phải luôn đổi mới và đa dạng hóa
  các hình thức thanh toán, bên cạnh đó phải đề ra các giải pháp để từng bước nâng cao
  hoạt động TTKDTM tại đơn vị mình, coi hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như
  một sản phẩm dịch vụ quan trọng và cấp thiết.
  Qua khoảng thời gian được thực tập ở Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên
  Phủ TPHCM, nghiên cứu các mặt hoạt động đa dạng, đặc biệt là công tác thanh toán
  không dùng tiền mặt của Ngân hàng này, kết hợp với phần lý thuyết đã được giảng dạy
  tại trường ĐH Công Nghệ TPHCM, tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Giải
  pháp mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Sacombank – CN
  Điện Biên Phủ “. Những giải pháp và kiến nghị nêu ra trong đề tài với mong muốn góp
  phần mở rộng hình thức TTKDTM tại Sacombank – CN ĐBP để đáp ứng nhu cầu thanh
  toán nội địa. Từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của Ngân hàng và tạo điều kiện cho
  các hoạt động khác của ngân hàng phát triển.
   MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Bài khóa luận phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
  của Ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014, đồng thời rút ra nguyên nhân, thuận
  lợi, khó khăn làm cho hoạt động này chưa được phát triển rộng rãi. Từ đó, đưa ra giải
  pháp mở rộng hoạt động TTKDTM tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ.

  1

 11.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu: Số liệu để nghiên cứu viết bài khóa luận này được trích từ Tài liệu
  hội nghị tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Sacombank – CN Điện
  Biên Phủ các năm 2012, 2013, và 2014. Tập trung nghiên cứu hoạt đông thanh toán
  không dùng tiền mặt tại Chi nhánh như: hình thức thanh toán bằng Séc, Ủy nhiệm chi,
  Thẻ ngân hàng, Thư tín dụng L/C và một số hình thức thanh toán khác.
  Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng
  Sacombank – Chi nhánh Điện Biên Phủ trong giai đoạn từ 2012 – 2014.
   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Phương pháp thu thập số liệu: thu thập dữ liệu bên trong và bên ngoài đơn vị. Dữ liệu bên
  trong bao gồm các báo cáo tài chính, tài liệu khác của ngân hàng. Dữ liệu bên ngoài bao
  gồm giáo trình, sách, tạp chí, internet, các khóa luận liên quan…
  Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp sau:
  Phương pháp quan sát: Được tiến hành trong thời gian thực tập ở chi nhánh.
  Phương pháp phỏng vấn: hỏi ý kiến trực tiếp của một số khách hàng đến giao dịch và
  nhân viên phòng thanh toán tại chi nhánh.
  Phương pháp xử lí số liệu: tổng hợp và chọn lọc những thông tin, dữ liệu thu thập được
  nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu. Cụ thể trong quá trình xử lý số liệu tôi đã sử
  dụng các phương pháp sau: thống kê, tổng hợp so sánh, và phân tích.
   KẾT CẤU ĐỀ TÀI
  Bài khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng.
  Chương 2: Phân tích thực trạng và đánh giá hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại
  Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ.
  Chương 3: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng
  Sacombank – CN Điện Biên Phủ.

  2

 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG
  1.1 Khái niệm về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
  Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) hay còn gọi là thanh toán chuyển khoản
  là phương thức trả thực hiện bằng cách trính một số tiền từ tài khoản người chi trả chuyển
  sang tài khoản người thụ hưởng hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung
  gian của các cung ứng dịch vụ thanh toán.
  TTKDTM là một nghiệp vụ trung gian của Ngân hàng, ngân hàng chỉ thực hiện thanh
  toán khi có lệnh của chủ tài khoản, bao gồm các tổ chức kinh tế, đơn vị và cá nhân mở tài
  khoản tại Ngân hàng. Trong quan hệ TTKDTM, ngân hàng đóng vai trò tổ chức trung
  gian cung cấp dịch vụ tài chính cho cả bên mua và bên bán với mức dịch vụ thích hợp.
  1.2 Đặc điểm của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
  Sự ra đời của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với sự ra đời của
  đồng tiền ghi sổ và sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Sự ra đời lớn mạnh này đã tạo
  điều kiện cho cá nhân và các tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và thực
  hiện việc thanh toán trong và ngoài hệ thống.
  Trong thanh toán không dùng tiền mặt, vật trung gian trao đổi không xuất hiện như
  trong hình thức thanh toán dùng tiền mặt theo kiểu H-T-H mà chỉ xuất hiện dưới dạng
  tiền kế toán hay tiền ghi sổ và được ghi chép trên các chứng từ sổ sách kê toán buộc các
  bên tham gia phải mở tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch. Vai trò của Ngân hàng trong
  hình thức này là người tổ chức vừa là người thực hiện các khoản thanh toán, trở thành
  trung tâm thanh toán đối với khách hàng của mình.
  Nếu như Ngân hàng thực hiện tốt được vai trò của mình thì hình thức TTKDTM sẽ
  phát triển mạnh góp phần phát triển cho nền kinh tế hiện nay. Giảm bớt sự hiện diện của
  tiền mặt, tiết kiệm được một lượng chi phí đáng kể, mặt khác khi giao dịch qua Ngân
  hàng thì Nhà nước có thể kiểm soát được nguồn tiền, tăng tính minh bạch của các giao
  dịch và hạn chế được tình trạng “rửa tiền”.
  1.3 Các nguyên tắc trong hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
  1.3.1 Quy định đối với Khách hàng bên trả tiền
  Người sử dụng dịch vụ thanh toán được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh
  toán do Ngân hàng cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định, chủ tài

  3

 13. khoản phải có đủ số dư trên tài khoản thanh toán tại thời điểm mà giao dịch thanh toán
  phải thực hiện
  Khách hàng phải được sự hướng dẫn nghiệp vụ của Giao dịch viên về các công cụ
  thanh toán, yêu cầu về tính chính xác – kịp thời – nhanh chóng, ít bị phiền hà, ít tốn phí
  nhất. Chủ tài khoản phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chi trả khoản tiền của
  mình, thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về mở và sử dụng tài khoản, giấy tờ thanh
  toán theo mẫu do ngân hàng quy định. Các chứng từ nộp vào ngân hàng đều phải nộp
  theo mẫu in sẳn do ngân hàng in ấn nhượng bán. Khi lập chứng từ phải ghi chép đầy đủ
  các yếu tố, chữ ký, con dấu đã đăng ký tại ngân hàng
  Khi thanh toán qua Tổ chức dịch vụ cung ứng thanh toán, khách hàng phải tuân
  thủ đúng quy định và hướng dẫn của Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc lập
  chứng từ thanh toán, phương thức nộp, lĩnh tiền ở tổ chức dịch vụ thanh toán
  1.3.2 Quy định đối với bên thụ hưởng
  Quy định này thường áp dụng đối với UNT: Bên thụ hưởng phải giao hàng đầy đủ
  theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết, lập giấy đòi tiền theo đúng thể thức đã thỏa
  thuận ghi trên hợp đồng, kiểm soát chặt chẽ chứng từ và nộp chứng từ vào ngân hàng
  phục vụ mình đúng thời gian quy định. Nếu vi phạm điều khoản ghi trong hợp đồng về
  chứng từ đều không có giá trị thanh toán.
  1.3.3 Quy định về phía ngân hàng
  Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải có nghĩa vụ kiểm soát chứng từ thanh
  toán của khách hàng trước khi hoạch toán và thanh toán trước đảm bảo lập đúng thủ tục
  quy định, dấu chữ ký đúng mẫu đã đăng ký với ngân hàng và chữ ký trên chứng từ thanh
  toán phải đúng với mẫu đăng ký tại ngân hàng (đối với chữ ký tay) hoặc đúng với chữ ký
  điện tử do Ngân hàng cấp (nếu chữ ký điện tử); khả năng thanh toán của khách hàng còn
  đủ để chi trẻ số tiền trên chứng từ.
  Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện ủy thác thanh toán của chủ tài khoản đảm bảo
  chính xác an toàn và thuận tiện đối chứng từ hợp lệ, được đảm bảo khả năng thanh toán.
  Sử dụng tài khoản kế toán thích hợp để hoạch toán các giao dịch thanh toán và giữ bí mật
  về số dư tài khoản tiền gửi của khách hang theo đúng quy định của pháp luật, thông báo
  đầy đủ kịp thời số dư tài khoản cho chủ tài khoản, gửi giấy báo nợ, giấy báo có hàng
  tháng, hoặc theo yêu cầu hợp lệ của chủ tài khoản. Ngân hàng có quyền từ chối đối với

  4

 14. những chứng từ không hợp lệ, không đảm bảo khả năng thanh toán, đồng thời không chịu
  trách nhiệm về nội dung liên quan đến hai bên khách hàng.
  Trên đây là những quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia
  hình thức TTKDTM. Tùy từng hình thức thanh toán mà trách nhiệm của các bên sẽ có
  từng quy định cụ thể khác nhau.
  1.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
  Theo quyết định 22/NH 21/01/1994, thông tư 08/TT – NH2 do Thống đốc NHNN ban
  hành, các hình thức TTKDTM được áp dụng trong hệ thống ngân hàng bao gồm: Séc, Ủy
  nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, Thư tín dụng, Thẻ thanh toán và một số phương tiện thanh toán
  khác. Trong đó mọi vấn đề về TTKDTM như phạm vi, thời gian hiệu lực, quyền hạn và
  nghĩa vụ các bên tham gia đều được quy định rõ ràng cụ thể.
  Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng phổ biến hầu hết các NHTM
  hiện nay:
  1.4.1 Hình thức thanh toán bằng Séc
  Séc (Check, Cheque) là phương tiện thanh toán do người ký phát lập, dưới hình
  thức chứng từ in sẵn, lệnh cho người thực hiện thanh toán trả không điều kiện một số tiền
  nhất định cho người thụ hưởng. Thời gian hiệu lực tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành
  Séc
  1.4.1.1 Các chủ thể tham gia thanh toán Séc bao gồm:
  – Người ký phát (người phát hành): là người lập và ký tên trên tờ Séc để ra lệnh cho
  người thực hiện thanh toán thay mặt mình trả số tiền ghi trên Séc.
  – Người được trả tiền: là người mà người ký phát chỉ định có quyền hoặc chuyển
  nhượng quyền hưởng đối với số tiền ghi trên tờ Séc.
  – Người thụ hưởng: là người cầm tờ Séc mà tờ Séc đó có ghi tên người được trả tiền
  là chính mình, hoặc không ghi tên người được trả tiền hoặc ghi cụm từ:”Trả cho
  người cầm Séc”; hoặc đã chuyển nhượng bằng ký hậu cho mình thông qua dãy
  chữ ký chuyển nhượng liên tục.
  – Người thực hiện thanh toán: là đơn vị giữ tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ tài
  khoản, được phép làm dịch vụ hoặc nhiệm vụ thanh toán theo quy định tại Điều 2
  Nghị định số 91/CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không
  dùng tiền mặt và Điều 1 Quyết định số 144/QĐ-NH1 ngày 30/6/1994 của Thống

  5

 15. đốc NHNN về điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các quỹ
  tín dụng nhân dân.
  – Đơn vị thu hộ: là đơn vị cùng hoặc khác hệ thống với đơn vị thanh toán, được
  phép làm dịch vụ hoặc nhiệm vụ thanh toán, nhận các tờ séc do người thụ hưởng
  nộp vào để thu hộ tiền.
  – Thời hạn xuất trình: là khoảng thời gian tính từ ngày phát hành đến hết ngày mà tờ
  Séc được xuất trình để thanh toán.
  1.4.1.2 Phân loại Séc:
  – Séc chuyển khoản: là loại Séc mà người ký phát séc ra lệnh cho ngân hàng trích
  tiền từ tài khoản của mình để để chuyển sang một tài khoản khác của một người
  khác trong hoặc khác ngân hàng. Séc chuyển khoản không thể chuyển nhượng
  được và không thể lĩnh tiền mặt được.
  – Séc bảo chi: là loại séc được Ngân hàng xác nhận có đủ tiền bảo chứng và đảm
  bảo chi trả tờ Séc khi xuất trình cho Ngân hàng. Séc này cũng đưojc xem là tờ Séc
  chuyển khoản thông thường nhưng được NH bảo đảm chi trả bằng cách trích trước
  số tiền ghi trên tờ Séc từ TK của bên trả tiền đưa vào một TK riêng (TK tiền ký
  gửi bảo đảm thanh toán Séc) được NH làm thủ tục bảo chi và đánh dấu bảo chi
  Séc trước khi giao Séc cho KH.
  – Séc rút tiền mặt: là loại Séc mà ngân hàng thanh toán sẽ trả tiền mặt và người phát
  hành Séc phải chịu rủi ro khi mất Séc hoặc bị đánh cắp. Người cầm Séc không cần
  sự ủy quyền cũng lĩnh được tiền.
  – Séc du lịch: Séc du lịch là loại Séc do ngân hàng phát hành và được trả tiền tại bất
  cứ một chi nhánh hay đại lý của ngân hàng đó. Ngân hàng phát hành Séc cũng
  đồng thời là ngân hàng trả tiền. Người hưởng lợi là khach du lịch có tiền tại Ngân
  hàng phát hành Séc. Trên Séc du lịch phải có chữ ký của người hưởng lợi, khi lĩnh
  tiền phải ký tại chỗ để ngân hàng kiểm tra, nếu đúng ngân hàng mới trả tiền. Thời
  gian của Séc có hiệu lực do ngân hàng phát hành Séc và người hưởng lợi thỏa
  thuận, có thể có hạn hoặc có thể vô hạn. Trên Séc du lịch phải ghi rõ khu vực các
  ngân hàng trả tiền, ngoài khu vực đó, Séc không có giá trị lĩnh tiền.

  6

 16. 1.4.1.3 Quy trình thanh toán Séc

  (1)
  Người ký phát Người thụ hưởng

  (2b)
  (5) (2a)
  (4)

  (3)
  Ngân hàng Ngân hàng

  thanh toán (4) thu hộ

  Sơ đồ 1.1: Quy trình thanh toán Séc thông thường
  Chú thích:
  (1) Người ký phát phát hành séc đưa cho người thụ hưởng
  (2a) Người thụ hưởng nộp tờ séc và bảng kê vào ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng
  thu hộ) nhờ thu hộ
  (2b) Người thụ hưởng cũng có thể nộp trực tiếp séc vào ngân hàng phục vụ người ký
  phát (ngân hàng thanh toán) để được thanh toán
  (3) Ngân hàng thu hộ kiểm tra tờ séc và bảng kê, sau đó chuyển cho ngân hàng thanh
  toán
  (4) Ngân hàng thanh toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của tờ séc, thời hạn thanh
  toán và các điều kiện khác, nếu đúng thì ghi “Nợ” tài khoản người ký phát. Sau đó, ngân
  hàng thanh toán chuyển bảng kê nộp séc và bảng kê thanh toán cho ngân hàng thu hộ
  thông qua trung tâm thanh toán bù trừ. Nếu không tham gia thanh toán bù trừ thì ngân
  hàng thanh toán chuyển tiền cho ngân hàng thu hộ thông qua NHNN
  (5) Khi nhận được thông báo séc được thanh toán, ngân hàng thu hộ kiểm tra và ghi
  “Có” vào tài khoản người thụ hưởng

  7

 17. Người ký phát (3) Người thụ hưởng

  (4b)
  (1) (2) (7) (4a)

  (5) Ngân hàng
  Ngân hàng

  thanh toán (6) thu hộ

  Sơ đồ 1.2: Quy trình thanh toán Séc bảo chi

  Chú thích:
  (1) Người ký phát ghi đầy đủ thông tin và gửi séc đến ngân hàng phục vụ mình (ngân
  hàng thanh toán) để yêu cầu bảo chi tờ séc.
  (2) Nếu đồng ý bảo chi séc thì ngân hàng thanh toán ghi cụm từ “Bảo chi” và ký trên
  tờ séc, thực hiện phong tỏa số tiền trên tài khoản thanh toán và đưa lại tờ séc cho người
  ký phát.
  (3) Nười ký phát đưa tờ séc bảo chi cho người thụ hưởng
  (4a) Người thụ hưởng nộp séc và bảng kê vào ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng
  thu hộ)
  (4b) Người thụ hưởng cũng có thể nộp trực tiếp séc vào ngân hàng phục vụ người ký
  phát (ngân hàng thanh toán) để được thanh toán.
  (5) Ngân hàng thu hộ kiểm tra tờ séc và bảng kê, hạch toán lệnh chuyển nợ đi, sau đó
  chuyển séc và bảng kê cho ngân hàng thanh toán.
  (6) Ngân hàng thanh toán kiểm tra séc, hạch toán và gửi thông báo chấp nhận hoặc
  không chấp nhận cho ngân hàng thu hộ. Sau đó, ngân hàng thanh toán chuyển bảng kê
  nộp séc và bảng kê thanh toán cho ngân hàng thu hộ thông qua trung tâm thanh toán bù
  trừ. Nếu không tham gia thanh toán bù trừ thì ngân hàng thanh toán chuyển tiền cho ngân
  hàng thu hộ thông qua NHNN.
  (7) Khi nhận được thông báo từ ngân hàng thanh toán, ngân hàng thu hộ kiểm tra và
  hạch toán xử lý thích hợp.

  8

 18.  Lưu ý:
  Người ký phát có thể phát hành séc cho chính mình, khi đó người ký phát và
  người thụ hưởng là một.
  Nếu người ký phát và người thụ hưởng mở tài khoản cùng ngân hàng thì ngân
  hàng thu hộ và ngân hàng thanh toán là một.
  Đối với quy trình thanh toán séc bảo chi, nếu người ký phát và người thụ hưởng
  mở tài khoản cùng một ngân hàng thì ngân hàng có thể ghi “Có” ngay cho người thụ
  hưởng sau khi kiểm tra thấy tờ séc đó là hợp pháp, hợp lệ.
  1.4.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi ( UNC)- chuyển tiền
  UNC là lệnh viết của chủ tài khoản yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình trích một số
  tiền nhất định, từ tài khoản hưởng để thanh toán tiền mua hàng, cung ứng hàng hóa, dịch
  vụ hoăc nộp thuế, thanh toán nợ…
  UNC được áp dụng để thanh toán cho người thụ hưởng có tài khoản cùng một Ngân
  hàng, khác hệ thống Ngân hàng khác tỉnh.
  Mẫu chứng từ UNC bao gồm các yếu tố chính sau:
  – Chữ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, số chứng từ;
  – Ngày, tháng, năm lập ủy nhiệm chi;
  – Tên địa chỉ, số hiệu tài khoản thanh toán của bên trả tiền;
  – Tên ngân hàng phục vụ bên trả tiền;
  – Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng;
  – Tên ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng;
  – Nội dung thanh toán; số tiền thanh toán bằng chữ và số;
  – Ngày, tháng, năm ủy nhiệm chi có giá trị thanh toán;
  – Chữ ký và mộc dấu theo đúng đã đăng ký.
  Ngân hàng được quy định thêm các yếu tố trên UNC cho phù hợp vơi yêu cầu quản lý và
  đặc thù hoạt động của đơn vị mình nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.
  1.4.2.1 Quy trình thanh toán UNC
   Lập và giao nhận UNC
  Bên trả tiền lập lệnh UNC gửi đến ngân hàng phục vụ mình (nơi mở TKTT) để trích
  tài khoản trả cho bên người thụ hưởng. Ngân hàng hướng dẫn KH lập, phương thức giao
  nhận UNC tại đơn vị mình, đảm bảo phù hợp vơi quy đinh.
  9
 19.  Kiểm soát UNC
  Khi nhận được UNC, Ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tính hợp pháp hợp lệ
  của chứng từ, cụ thể:
  – Đối với chứng từ giấy: Chứng từ phải được kiểm soát đầy đủ, chặt chẽ theo quy
  định của NHNN về chế độ chứng từ kê toán ngân hàng, trong đó: chứng từ phải
  lập đúng mẫu, đủ số liên để hoạch toán và lưu trữ. Chứng từ phải ghi đầy đủ, rõ
  ràng, chính xác các yếu tố, khớp đúng nội dung giữa các liên, đầy đủ chữ ký và
  mộc dấu đã đăng ký của khách hàng và ngân hàng trên tất cả các liên.
  – Đối với chứng từ điện tử: Ngân hàng kiểm soát nội dung chứng từ, thông tin kỹ
  thuật (chữ ký điện tử, tính hợp lệ của bên khởi tạo dữ liệu, loại khuôn dạng dữ
  liệu, mã chứng từ.. theo đúng quy định về chứng từ điện tử.
  – Ngân hàng phải kiểm tra số dư và khả năng thanh toán của bên trả tiền.
  – Nếu trường hợp UNC không hợp lệ thì báo bên trả tiền bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả
  lại
   Xử lý chứng từ và hoạch toán
  – Tại ngân hàng phục vụ bên trả tiền:
  Sau khi kiểm soát, nếu UNC hợp pháp, hợp lệ và đảm bảo khả năng thanh toán thì xử
  lý:
  + Nếu bên thụ hưởng và bên trả tiền có TKTT cùng một ngân hàng thì chậm nhất
  trong 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận UNC của KH (trừ trường hợp có thỏa
  thuận khác), ngân hàng hoạch toán vào TKTT bên trả tiền, bên thụ hưởng và báo Nợ
  cho bên trả tiền, báo Có bên người thụ hưởng.
  + Nếu bên thụ hưởng không có TKTT tại Ngân hàng phục vụ bên trả tiền, thì chậm
  nhất 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận UNC của KH (trừ trường hợp có thỏa
  thuận khác), ngân hàng hạch toán vào tài khoản thanh toán của bên trả tiền, báo Nợ
  cho bên trả tiền và lập lệnh chuyển tiền gửi cho ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng
  theo hệ thống thanh toán phù hợp.
  – Tại Ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng:
  Sau khi nhận được lệnh chuyển tiền do Ngân hàng do Ngân hàng phục vụ bên trả tiền
  chuyển đến, ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng tiến hành kiểm soát chứng từ và xử lý:

  10

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Điện Biên Phủ TPHCM File Word, PDF về máy