[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014 – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014

Download


Mục đích của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh đã học trong môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Đồng thời, ứng dụng kiến thức đó vào thực tế các số liệu thu thập được tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình về tình hình hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng trong giai đoạn 2012 – 2014. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Tân Bình trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014 File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
  BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
  CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN
  2012 – 2014

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: Ts. Trần Điệp Kiều Ngân

  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Lạc

  MSSV: 1154020439 Lớp: 11DTNH16

  Thành phố Hồ Chí Minh, 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
  BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
  CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN
  2012 – 2014

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: Ts. Trần Điệp Kiều Ngân

  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Lạc

  MSSV: 1154020439 Lớp: 11DTNH16

  Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của
  Ts. Trần Điệp Kiều Ngân, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Công
  Nghệ Tp.HCM và không sao chép dưới bất kì hình thức nào. Các nội dung nghiên cứu và
  kết quả trong đề tài này là trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho
  việc phân tích, đánh giá, nhận xét được chính bản thân tôi thu thập và tính toán từ tài liệu
  gốc của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng
  một số tư liệu, đánh giá của các tác giả, tổ chức, cơ quan khác và đều được ghi trong
  phần tài liệu tham khảo.

  Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Anh Lạc

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Thực tế mọi sự thành công đều luôn có sự giúp đỡ dù là trực tiếp hay gián tiếp, để
  hoàn thành được Khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia
  đình, thầy cô và bạn bè. Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Tiến sĩ Trần
  Điệp Kiều Ngân là người trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành tốt Khóa luận
  tốt nghiệp. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chính –
  Ngân hàng của trường đã giảng dạy và cung cấp các kiến thức chuyên môn để tôi có thể
  thuận lợi hơn trong tiến trình phân tích và đánh giá các số liệu, chỉ tiêu cho bài khóa luận
  được sâu sắc và có ý nghĩa thực tế hơn.

  Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh, chị Phòng Vận hành doanh nghiệp và
  Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình đã hỗ trợ, giúp đỡ
  và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình thực tập. Đặc biệt, tôi chân
  thành cảm ơn Phó Giám Đốc Ngân hàng là anh Phạm Huy Luận – người đã trực tiếp
  hướng dẫn, chỉ bảo và đào tạo cho tôi những kiến thức thực tế của ngành ngân hàng cũng
  như những kỹ năng cần thiết mà một chuyên viên ngân hàng cần phải có. Đồng thời, anh
  cũng đã nhiệt tình hỗ trợ số liệu và đóng góp ý kiến cho tôi trong suốt quá trình thực hiện
  Khóa luận tốt nghiệp.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Anh Lạc

  iii

 5. iv
 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN

  Họ và tên sinh viên: Nguyễn Anh Lạc

  MSSV: 1154020439

  Lớp: 11DTNH16

  Thời gian thực tập từ: 24/02/2015 đến 31/05/2015

  Tại đơn vị: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện:

  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  2. Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu:

   Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

  Giảng viên hướng dẫn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  v

 7. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  TMCP Thương mại cổ phần
  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  UBND Ủy ban nhân dân
  QĐ – HĐQT Quyết định – Hội đồng quản trị
  TT – NHNN Thông tư – Ngân hàng Nhà nước
  PGD Phòng giao dịch
  NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  TMDV Thương mại dịch vụ
  QH Quốc hội
  BĐS Bất động sản
  L/C Thư tín dụng
  VAMC Công ty Quản lý tài sản
  GTCG Giấy tờ có giá
  ĐVT Đơn vị tính
  VNĐ Việt Nam đồng

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Các sản phẩm dịch vụ chính đối với khách hàng cá nhân………………………….. 29

  Bảng 2.2: Các sản phẩm dịch vụ chính đối với khách hàng doanh nghiệp …………………. 30

  Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………………………… 31

  Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………………………………………… 33

  Bảng 2.5: Doanh số bảo lãnh theo các loại hình bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đông Á
  – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………… 42

  Bảng 2.6: Dư nợ bảo lãnh theo các loại hình bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đông Á –
  Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………… 45

  Bảng 2.7: Doanh thu bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai
  đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………………………………………………………….. 48

  vii

 9. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
  Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình …….. 26

  Sơ đồ 2.2: Quy trình bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Tân Bình …. 38

  Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………………………… 33

  Biểu đồ 2.2: Cơ cấu doanh số bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP
  Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………. 43

  Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á
  – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 ………………………………………………………… 46

  Biểu đồ 2.4: Cơ cấu doanh thu bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………………………………. 48

  viii

 10. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………… 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI. ……………………………………………………………………………………………….. 4

  1.1. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM ……………………………………………… 4

  1.1.1. Khái niệm về bảo lãnh ………………………………………………………………………. 4

  1.1.2. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng ……………………………………………………….. 4

  1.1.3. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng ………………………….. 4

  1.1.3.1. Bên bảo lãnh …………………………………………………………………………… 4

  1.1.3.2. Bên được bảo lãnh …………………………………………………………………… 4

  1.1.3.3. Bên nhận bảo lãnh …………………………………………………………………… 5

  1.1.3.4. Cam kết bảo lãnh …………………………………………………………………….. 5

  1.2. Chức năng và vai trò của bảo lãnh ngân hàng ………………………………………………… 5

  1.2.1. Chức năng ………………………………………………………………………………………. 5

  1.2.1.1. Bảo lãnh là công cụ đảm bảo …………………………………………………… 5

  1.2.1.2. Bảo lãnh là công cụ tài trợ……………………………………………………….. 6

  1.2.2. Vai trò ……………………………………………………………………………………………… 6

  1.2.2.1. Đối với nền kinh tế ………………………………………………………………….. 6

  1.2.2.2. Đối với bên bảo lãnh ……………………………………………………………….. 7

  1.2.2.3. Đối với bên được bảo lãnh ……………………………………………………….. 7

  1.2.2.4. Đối với bên nhận bảo lãnh ……………………………………………………….. 7

  1.3. Phân loại bảo lãnh ngân hàng …………………………………………………………………….. 8

  1.3.1. Phân loại theo phạm vi ………………………………………………………………………. 8

  1.3.2. Phân loại bảo lãnh theo phương thức phát hành ……………………………………. 8

  1.3.3. Phân loại theo mục đích sử dụng ………………………………………………………… 9

  ix

 11. 1.4. Các hình thức phát hành bảo lãnh …………………………………………………………………. 10

  1.5. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng ……………………………………………………………………… 11

  1.5.1. Điều kiện bảo lãnh…………………………………………………………………………….. 11

  1.5.2. Phạm vi bảo lãnh ………………………………………………………………………………. 11

  1.5.3. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh ………………………………………………………………………. 12

  1.5.4. Hợp đồng bảo lãnh ……………………………………………………………………………. 12

  1.5.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh ………………………………… 13

  1.5.5.1. Đối với tổ chức tín dụng bảo lãnh ……………………………………………… 13

  1.5.5.2. Đối với tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh đối ứng …………………… 14

  1.5.5.3. Đối với tổ chức tín dụng xác nhận bảo lãnh………………………………… 15

  1.5.5.4. Đối với khách hàng …………………………………………………………………. 16

  1.5.6. Cam kết bảo lãnh ………………………………………………………………………………. 17

  1.5.7. Phí bảo lãnh ……………………………………………………………………………………… 17

  1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ……………… 18

  1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng………………………………. 19

  1.7.1. Môi trường vĩ mô ……………………………………………………………………………… 19

  1.7.2. Khách hàng ………………………………………………………………………………………. 20

  1.7.3. Đối thủ cạnh tranh …………………………………………………………………………….. 20

  1.7.4. Các nhân tố về nội bộ ngân hàng ………………………………………………………… 20

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………………. 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 –
  2014 ………………………………………………………………………………………………………………… 24

  2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ……………………………………………………………………. 24

  2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Đông Á. ………………………………. 24

  x

 12. 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình. …………………………………………………………………………………………. 25

  2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình. ……………..

  2.2.1. Bộ máy tổ chức ……………………………………………………………………………….. 26

  2.2.2. Nhiệm vụ của từng phòng ban ……………………………………………………………. 26

  2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình …….. 28

  2.3.1. Chức năng ……………………………………………………………………………………….. 28

  2.3.2. Nhiệm vụ …………………………………………………………………………………………. 28

  2.4. Các sản phẩm chủ yếu của ngân hàng …………………………………………………………. 29

  2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………………………………. 31

  2.5.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………. 31

  2.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………. 33

  2.6. Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………………… 35

  2.6.1. Các loại hình bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình ..

  …………………………………………………………………………………………………………………. 35
  2.6.2. Quy trình thực hiện bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân
  Bình ………………………………………………………………………………………………… 36

  2.6.2.1. Điều kiện bảo lãnh …………………………………………………………………… 36

  2.6.2.2. Hồ sơ bảo lãnh của khách hàng …………………………………………………. 36

  2.6.2.3. Quy trình thực hiện bảo lãnh ……………………………………………………. 38

  2.6.3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP
  Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 ………………………………………. 42

  2.6.3.1. Doanh số bảo lãnh …………………………………………………………………… 42
  xi

 13. 2.6.3.2. Dư nợ bảo lãnh ……………………………………………………………………….. 45

  2.6.3.3. Doanh thu bảo lãnh …………………………………………………………………. 48

  2.7. Định hướng phát triển ……………………………………………………………………………….. 49

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………………………. 51

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH TÂN BÌNH…………………………………………. 52

  3.1. Đánh giá chung về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014…………………………………………………………………. 52

  3.1.1. Kết quả đạt được ………………………………………………………………………………. 52

  3.1.2. Hạn chế ……………………………………………………………………………………………. 53

  3.1.3. Nguyên nhân tồn tại ………………………………………………………………………….. 54

  3.1.3.1. Nguyên nhân khách quan …………………………………………………………. 54

  3.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan …………………………………………………………….. 55

  3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi
  nhánh Tân Bình. …………………………………………………………………………………………. 57

  3.2.1. Mở rộng loại hình bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong
  tương lai ………………………………………………………………………………………….. 57

  3.2.2. Đa dạng hóa đối tượng bảo lãnh …………………………………………………………. 58

  3.2.3. Tăng cường đẩy mạnh nghiệp vụ đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh ………………… 59

  3.2.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến để quảng bá hình ảnh ngân hàng và thu hút
  khách hàng……………………………………………………………………………………….. 60

  3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp vụ bảo lãnh tại DongA
  Bank – Chi nhánh Tân Bình ……………………………………………………………….. 61

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………………………. 64
  KẾT LUẬN CHUNG ………………………………………………………………………………………… 65

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………….. 66

  PHỤ LỤC
  xii

 14. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Hòa cùng xu thế chung của nền kinh thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang có
  những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển. Các hoạt động trao đổi
  hàng hóa, dịch vụ, thương mại diễn ra sôi động không chỉ trong phạm vi lãnh thổ mà còn
  vươn ra thị trường quốc tế. Với vai trò là một trung gian tài chính không thể thiếu trong
  nền kinh tế, các ngân hàng thương mại nhận thức được sự đổi mới cần thiết trong việc đa
  dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu của thời đại cũng như để tồn tại
  và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và làn sóng sáp nhập giữa
  các ngân hàng như hiện nay. Một trong những nghiệp vụ kinh doanh hiện đại thực sự có
  tiềm năng và đang được các ngân hàng thương mại khai thác để phát triển là nghiệp vụ
  bảo lãnh ngân hàng.

  Có thể nói nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tuy còn khá mới mẻ, nó chưa trở thành
  một nghiệp vụ trọng yếu trong hoạt động dịch vụ tại ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối
  cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức thì bảo lãnh ngân hàng đang dần khẳng định được
  vai trò là công cụ tài trợ vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp chưa có uy tín có
  thêm cơ hội trong việc tìm vốn để mở rộng sản xuất, đảm bảo cho các hợp đồng kinh tế
  được ký kết một cách dễ dàng và giúp cho bên nhận bảo lãnh giảm được nguy cơ bị thiệt
  hại dưới sự cam kết bằng năng lực tài chính và uy tín của ngân hàng bảo lãnh. Bên cạnh
  đó, bảo lãnh còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của ngân hàng, đem lại nguồn
  thu nhập đáng kể cho các ngân hàng thông qua việc thu phí bảo lãnh và lãi vay phát sinh
  khi ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng.

  Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị thực tiễn mà hoạt động bảo lãnh mang lại
  cho nền kinh tế nói chung cũng như các ngân hàng thương mại nói riêng, cụ thể là tại đơn
  vị mà tôi đang thực tập. Tôi tin tưởng việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát
  triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai
  đoạn 2012 – 2014” là điều hết sức rất cần thiết.

  1

 15. 2. Mục đích nghiên cứu

  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh đã học trong môn Nghiệp vụ ngân
  hàng thương mại. Đồng thời, ứng dụng kiến thức đó vào thực tế các số liệu thu thập
  được tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình về tình hình hoạt động bảo
  lãnh tại ngân hàng trong giai đoạn 2012 – 2014. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp
  phần phát triển hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Tân Bình trong thời gian tới.

  Để đạt được mục tiêu trên, tôi đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

  Nghiên cứu tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh NHTM.

  Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

  Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng
  TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.

  Đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP
  Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.

  3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề liên quan đến
  hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.
  Phạm vi nghiên cứu: Tại ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn
  2012 – 2014.
  4. Phương pháp nghiên cứu

  Thu thập số liệu thứ cấp từ Báo cáo tài chính thường niên của Ngân hàng TMCP
  Đông Á – Chi nhánh Tân Bình, đồng thời kết hợp với các phương pháp: Phương pháp
  thống kê, tổng hợp từ báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân
  Bình, phân tích, so sánh và nghiên cứu tài liệu để đánh giá tình hình thực tế hoạt động
  bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình. Ngoài ra, khóa luận còn
  sử dụng các biểu đồ, sơ đồ để minh hoạ nhằm giúp cho việc phân tích rõ ràng, sinh động
  hơn.

  2

 16. 5. Bố cục của báo cáo

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo thực
  tập được chia làm 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng thương mại

  Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á
  – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014

  Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á –
  Chi nhánh Tân Bình

  3

 17. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI

  1.1. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM

  1.1.1. Khái niệm về bảo lãnh

  Theo điều 361 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 khái niệm bảo
  lãnh được xác định như sau: “Bảo lãnh là việc người thứ ba (Bên bảo lãnh) cam kết với
  bên có quyền (Bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (Bên
  được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực
  hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải
  thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của
  mình.”

  1.1.2. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng

  Theo Khoản 18, Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành năm
  2010 thì khái niệm về bảo lãnh ngân hàng được giải thích như sau: “Bảo lãnh ngân hàng
  là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc
  tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng
  không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải
  nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.”

  1.1.3. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
  1.1.3.1. Bên bảo lãnh

  Bên bảo lãnh là các tổ chức tín dụng, bao gồm Ngân hàng thương mại Nhà nước,
  ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính
  sách, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng
  hợp tác, các loại hình ngân hàng khác và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập và
  hoạt động theo Luật Các Tổ chức tín dụng (Nguyễn Minh Kiều, 2012).

  1.1.3.2. Bên được bảo lãnh

  Là các khách hàng bao gồm:
  Tổ chức là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, các tổ
  chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các Tổ chức tín dụng, hợp tác xã và

  4

 18. các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 của Bộ Luật Dân Sự, các tổ chức
  kinh tế nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác liên doanh và tham gia đấu thầu các dự án
  đầu tư tại Việt Nam hoặc vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam (Nguyễn
  Minh Kiều, 2012);

  Trong Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 28 Quy định về bảo lãnh ngân hàng ban hành
  năm 2012 quy định: “Cá nhân là người không cư trú được tổ chức tín dụng, chi nhánh
  ngân hàng nước ngoài bảo lãnh”.

  1.1.3.3. Bên nhận bảo lãnh

  Thông tư 28 Quy định về bảo lãnh ngân hàng xác định: “Bên nhận bảo lãnh là tổ
  chức, cá nhân là người cư trú hoặc không cư trú có quyền thụ hưởng bảo lãnh do tổ chức
  tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành”.

  Ngoài ra, còn có thể có các bên liên quan khác như: bên bảo lãnh đối ứng, bên xác
  nhận bảo lãnh, bên bảo đảm cho nghĩa vụ của bên được bảo lãnh,…

  1.1.3.4. Cam kết bảo lãnh

  Theo Nguyễn Minh Kiều (2012) thì: “Cam kết bảo lãnh là cam kết đơn phương
  bằng văn bản của tổ chức tín dụng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách
  hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ
  tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết
  với bên nhận bảo lãnh”. [8, 540]

  1.2. Chức năng và vai trò của bảo lãnh ngân hàng
  1.2.1. Chức năng
  1.2.1.1. Bảo lãnh là công cụ đảm bảo

  Đây là chức năng quan trọng nhất của bảo lãnh. Bằng việc dùng chính năng lực tài
  chính và uy tín của mình, các ngân hàng phát hành bảo lãnh cam kết sẽ chi trả bồi thường
  thay cho khách hàng khi xảy ra sự cố vi phạm hợp đồng của người được bảo lãnh, đã tạo
  ra một sự đảm bảo chắc chắn cho người nhận bảo lãnh. Chính sự bảo đảm này tạo ra sự
  tin tưởng khiến cho các hợp đồng được ký kết một cách dễ dàng và thuận lợi. Đây cũng
  là điểm khác biệt của bảo lãnh so với tín dụng chứng từ (Nguyễn Minh Kiều, 2012).

  5

 19. 1.2.1.2. Bảo lãnh là công cụ tài trợ

  Bảo lãnh không chỉ là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho việc đảm bảo các giao
  dịch kinh tế phát sinh của khách hàng, mà bảo lãnh còn là công cụ tài trợ cho người được
  bảo lãnh. Thông qua bảo lãnh, ngân hàng có thể sẵn sàng cấp tín dụng tài trợ cho khách
  hàng là người được bảo lãnh trong những trường hợp gặp khó khăn về vấn đề tài chính,
  cụ thể ngân hàng đứng ra cho vay để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, trả nợ vay,…Vì thế,
  dù không trực tiếp cấp vốn như trong cho vay nhưng bảo lãnh ngân hàng đã đáp ứng kịp
  thời các yêu cầu cấp thiết về vấn đề vốn hoạt động cho các doanh nghiệp (Trầm Thị Xuân
  Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012).

  1.2.2. Vai trò
  Bên cạnh hai chức năng cơ bản được đề cập như trên, thì dịch vụ bảo lãnh còn đem
  đến những lợi ích nhất định cho các chủ thể khác nhau khi tham gia bảo lãnh. Dưới góc
  nhìn của Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc (2012) thì vai trò của bảo lãnh
  đối với từng đối tượng tham gia bảo lãnh được thể hiện như sau:

  1.2.2.1. Đối với nền kinh tế
  Bảo lãnh góp phần tài trợ vốn tín dụng cho nền kinh tế. Thông qua bảo lãnh các
  doanh nghiệp nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có đủ uy tín có thể tiếp
  cận được các nguồn vốn khác nhau trong và ngoài nước để thực hiện mở rộng sản xuất
  kinh doanh. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với những nước đang trong tiến trình công
  nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước như nước ta hiện nay.

  Bên cạnh đó, bảo lãnh còn đóng vai trò là chất xúc tác hoạt động thương mại, tài
  chính phát triển. Trong giao dịch thương mại quốc tế thì khoảng cách về địa lý cũng như
  rào cản về ngôn ngữ và tập quán thương mại đã gây nên sự thiếu tin tưởng giữa các đối
  tác với nhau. Sự xuất hiện của bảo lãnh ngân hàng là giải pháp lựa chọn tốt nhất tạo nên
  sự an tâm, tin tưởng và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho các bên chủ thể khi tham gia ký
  kết hợp đồng thương mại. Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy hoạt động
  thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển hơn (Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng
  Thị Minh Ngọc, 2012).

  6

 20. 1.2.2.2. Đối với bên bảo lãnh
  Bảo lãnh góp phần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của ngân hàng, phân tán rủi ro
  tín dụng, do bảo lãnh không chỉ đáp ứng cho hoạt động thương mại (bảo lãnh thực hiện
  hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành…) mà còn phục vụ trong lĩnh vực
  trong tài chính (bảo lãnh thuế, bảo lãnh phát hành, bảo lãnh đấu thầu…). Ngoài ra, bảo
  lãnh còn đem lại cho ngân hàng nguồn thu nhập đáng kể từ phí bảo lãnh và lãi vay nếu
  như ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng (Trầm Thị Xuân
  Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012).

  1.2.2.3. Đối với bên được bảo lãnh
  Bảo lãnh được xem là một công cụ hỗ trợ tốt giúp cho bên nhận bảo lãnh có thể
  nhận được sự tài trợ vốn tín dụng và các dịch vụ tiện ích từ phía ngân hàng. Nhờ có bảo
  lãnh mà bên được bảo lãnh có thể tiếp cận với những dự án, hợp đồng,… ngay cả khi họ
  có đủ năng lực về tài chính nhưng lại chưa tạo dựng được thương hiệu và uy tín trên thị
  trường cũng như với đối tác. Đồng thời, bảo lãnh còn thúc đẩy các doanh nghiệp kinh
  doanh nghiêm túc, hiệu quả và có trách nhiệm để hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối
  với ngân hàng dưới sự kiểm soát thường xuyên của ngân hàng bảo lãnh (Trầm Thị Xuân
  Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012).

  1.2.2.4. Đối với bên nhận bảo lãnh
  Bảo lãnh là công cụ đảm bảo quyền lợi cho người nhận bảo lãnh, giúp cho bên nhận
  bảo lãnh giảm được nguy cơ bị thiệt hại dưới sự cam kết bằng năng lực tài chính và uy tín
  của ngân hàng bảo lãnh. Hơn nữa, bên nhận bảo lãnh sẽ nhận được bồi thường từ phía
  ngân hàng bảo lãnh nếu như xuất trình đầy đủ các hồ sơ, văn bản chứng minh được rằng
  bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ những nghĩa vụ như đã
  cam kết trong hợp đồng. (Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012).

  7

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014 File Word, PDF về máy