[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014 – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014

Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014

Download


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, kết hợp với số liệu được thu thập tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 sẽ giúp hiểu rõ hơn về tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014 File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH
  GÒ VẤP – PGD. QUẬN 6, TP.HCM GIAI ĐOẠN
  2012 – 2014

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: Ths. Ngô Đình Tâm
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Hương Giang
  MSSV: 1154020242 Lớp: 11DTNH16

  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH
  GÒ VẤP – PGD. QUẬN 6, TP.HCM GIAI ĐOẠN
  2012 – 2014

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: Ths. Ngô Đình Tâm
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Hương Giang
  MSSV: 1154020242 Lớp: 11DTNH16

  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của
  Ths. Ngô Đình Tâm, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Công Nghệ
  Tp.HCM và không sao chép dưới bất kì hình thức nào. Các nội dung nghiên cứu và kết
  quả trong đề tài này là trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc
  phân tích, đánh giá, nhận xét được thu thập và tính toán từ tài liệu gốc của Ngân hàng
  TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6.

  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Lê Hương Giang

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Thực tế mọi sự thành công đều luôn có sự giúp đỡ dù là trực tiếp hay gián tiếp, để
  hoàn thành được bài khóa luận này, bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ
  thầy cô và bạn bè. Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ths. Ngô Đình
  Tâm là người trực tiếp , dưới sự dẫn dắt tận tình của thầy trong suốt những tháng qua đã
  giúp tôi thuận lợi hoàn thành tốt bài khóa luận này. tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các
  thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng đã hỗ trợ và cung cấp các kiến thức
  chuyên môn để thực hiện tốt đồ án này.

  Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị Phòng Dịch Vụ Khách Hàng ngân
  hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 đã trực tiếp hướng
  dẫn, chỉ bảo tận tình cũng như giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá
  trình tiến hành làm khóa luận cũng như đóng góp ý kiến và hỗ trợ nhóm trong quá trình
  nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu cần thiết để hoàn thành khóa luận.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201..
  ( Sinh viên ký và ghi rõ họ tên )

  Nguyễn Lê Hương Giang

  iii

 5. iv
 6. T NG ĐẠ H C C NG NGH T . HCM
  HOA Ế TOÁN – T I CH NH – NG N H NG

  NHẬN T C A GIÁO I N HƯ NG N

  NHẬN T Ề Á TR NH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN C A INH I N
  ………………………………………………………………………………………..
  MSSV: …………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Thời gian thực hiện khóa luận Từ …………….đến
  Tại đơn vị……………………………………………………………………………………………………….

  Trong quá trình viết khóa luận sinh viên đã thể hiện
  1. Thực hiện viết khóa luận th o quy định
   Tốt  há  Trung bình  hông đạt
  2. Thường xuyên liên hệ và trao đ i chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn
   Thường xuyên  t liên hệ  Không
  3. Đề tài đạt chất lượng th o yêu cầu
   Tốt  há  Trung bình  hông đạt

  T . HCM, ngày….. tháng ….năm 2015
  G ng nh ng n
  ý tên, ghi r họ tên

  v

 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
  TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt
  TTDTM Thanh toán dùng tiền mặt
  NHTM Ngân hàng thương mại
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  KHDN Khách hàng doanh nghiệp
  KHCN Khách hàng cá nhân
  NH Ngân hàng
  TMCP Thương mại c phần
  KHKD Kế hoạch kinh doanh
  PGD Phòng giao dịch
  TCTD T chức tín dụng
  KH Khách hàng
  ĐVT Đơn vị tính

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1 Số lượng chi nhánh tại ngân hàng V B năm 2001 – 2014 …………………………….27
  Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò
  Vấp – Phòng Giao dịch Quận 6 giai đoạn 2012-2014 ………………………………………………..31
  Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt
  Nam – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6………………………………………………..32
  Biểu đồ 2.1. Kết quả kinh doanh của ngân hàng VIB chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6
  giai đoạn 2012-2014 ………………………………………………………………………………………………33
  Bảng 2.4: Tình hình thanh toán tại chi nhánh VIB Gò Vấp – PGD. Quận 6 giai đoạn
  2012-2014 ………………………………………………………………………………………………………36
  Bảng 2.5: Tình hình thanh toán bằng Séc tại Chi nhánh VIB Gò Vấp – Phòng giao dịch
  Quận 6 giai đoạn 2012-2014 …………………………………………………………………………………..38
  Bảng 2.6: Tình hình thanh toán ủy nhiệm chi tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB Gò
  Vấp giai đoạn 2012-2014 ……………………………………………………………………………………….40
  Bảng 2.7: Tình hình thanh toán ủy nhiệm thu tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB Gò
  Vấp giai đoạn 2012-2014 ……………………………………………………………………………………….42
  Bảng 2.8: Tình hình thanh toán thẻ tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB Gò Vấp giai
  đoạn 2012-2014 …………………………………………………………………………………………………….44
  Bảng 2.9: Tình hình thanh toán thư tín dụng tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB Gò
  Vấp giai đoạn 2012-2014 ……………………………………………………………………………………….46
  Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng số lượng các phương thức TTKDTM tại PGD VIB Quận
  6 – chi nhánh VIB Gò Vấp giai đoạn 2012-2014 ………………………………………………………47
  Bảng 2.11: Tốc độ tăng trưởng khách hàng sử dụng các phương thức TTKDTM tại PGD
  VIB Quận 6 – chi nhánh VIB Gò Vấp giai đoạn 2012-2014 ………………………………………48
  Bảng 2.12: Tốc độ tăng trưởng doanh số TTKDTM tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh
  VIB Gò Vấp giai đoạn 2012-2014 …………………………………………………………………………..49

  vii

 9. DANH SÁCH Ơ ĐỒ, BIỂ ĐỒ

  Sơ đồ 1: Quy trình thanh toán Séc chuyển khoản cùng 1 ngân hàng……………………………11
  Sơ đồ 2: Quy trình thanh toán Séc bảo chi cùng 1 ngân hàng …………………………………….12
  Sơ đồ 3: Quy trình thực hiện Ủy nhiệm chi tại cùng một ngân hàng……………………………14
  Sơ đồ 4: Quy trình thực hiện ủy nhiệm thu cùng một ngân hàng ………………………………..15
  Sơ đồ 5: Quy trình thực hiện thanh toán thẻ tín dụng ………………………………………………..18
  Sơ đồ 2.1 Cơ cấu t chức của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam…………………………25
  Sơ đồ 2.2 Cơ cấu t chức của VIB Quận 6………………………………………………………………28
  Biểu đồ 2.2: Tình hình thanh toán tại chi nhánh VIB Gò Vấp – Phòng Giao Dịch Quận 6
  giai đoạn 2012-2014 ………………………………………………………………………………………………36
  Biểu đồ 2.3: Tình hình thanh toán bằng Séc tại Chi nhánh VIB Gò Vấp – Phòng giao dịch
  Quận 6 giai đoạn 2012-2014 …………………………………………………………………………………..38
  Biểu đồ 2.4: Tình hình thanh toán ủy nhiệm chi tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB
  Gò Vấp giai đoạn 2012-2014 ………………………………………………………………………………….41
  Biểu đồ 2.5: Tình hình thanh toán ủy nhiệm thu tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB
  Gò Vấp giai đoạn 2012-2014 ………………………………………………………………………………….42
  Biểu đồ 2.6: Tình hình thanh toán thẻ tại PGD VIB Quận 6 – chi nhánh VIB Gò Vấp giai
  đoạn 2012-2014 …………………………………………………………………………………………………….44

  viii

 10. MỤC LỤC
  L I MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………..1
  CH ƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHI P VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG
  TIỀN MẶT ………………………………………………………………………………………………………..3
  1.1. Khái niệm, đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt …………………………………3
  1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt………………………………………………..3
  1.1.2. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt …………………………………………..3
  1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán không dùng tiền mặt …………………………………..4
  1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán dùng tiền mặt……………………………………………..6
  1.4. Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt ……………………………….7
  1.4.1. Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt………………………………………..7
  1.4.2. Vai trò của thanh tóan không dùng tiền mặt……………………………………………….8
  1.5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt …………………………………………………9
  1.5.1. Thanh toán bằng Séc ……………………………………………………………………………….9
  1.5.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………..9
  1.5.1.2. Đặc điểm …………………………………………………………………………………………9
  1.5.1.3. Phân loại ………………………………………………………………………………………..10
  1.5.2. Thanh toán Ủy nhiệm chi ……………………………………………………………………….13
  1.5.2.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………13
  1.5.2.2. Đặc điểm ……………………………………………………………………………………….13
  1.5.2.3. Quy trình thực hiện …………………………………………………………………………13
  1.5.3. Thanh toán Ủy nhiệm thu ………………………………………………………………………14
  1.5.3.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………14
  1.5.3.2. Đặc điểm ……………………………………………………………………………………….14
  1.5.3.3. Phân loại ………………………………………………………………………………………..14
  1.5.3.4. Quy trình thực hiện …………………………………………………………………………15
  1.5.4. Thanh toán bằng thẻ ………………………………………………………………………………16
  1.5.4.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………16
  1.5.4.2. Đặc điểm ……………………………………………………………………………………….16
  1.5.4.3. Phân loại ………………………………………………………………………………………..16
  1.5.5. Thanh toán bằng thư tín dụng …………………………………………………………………19
  1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt …………………20

  ix

 11. 1.6.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
  ………………………………………………………………………………………………………….20
  1.6.2. Tốc độ tăng trưởng khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán không
  dùng tiền mặt …………………………………………………………………………………………………20
  1.6.3. Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt ……………………21
  KẾT LUẬN CH ƠNG 1……………………………………………………………………………………….22
  CH ƠNG 2 THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP QUỐC TẾ VI T NAM – CHI NHÁNH GÒ VẤP – PGD QUẬN 6 ……..23
  2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD
  Quận 6 ……………………………………………………………………………………………………………..23
  2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam………………….23
  2.1.2. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi
  nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6………………………………………………………………………….27
  2.1.3. Cơ cấu t chức bộ máy quản lý ………………………………………………………………27
  2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng ……………………………………………………30
  2.1.5. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng …………………………………………………….30
  2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2012-2014 …..31
  2.1.7. Định hướng phát triển ngân hàng ……………………………………………………………34
  2.2. Thực trạng nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Quốc Tế Việt
  Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014 ……………………………..35
  2.2.1. Tình hình chung về thanh toán tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh
  Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014 …………………………………………………….35
  2.2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam
  – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014 ………………………………….37
  2.2.2.1. hương thức thanh toán bằng Séc …………………………………………………….37
  2.2.2.2. hương thức thanh toán Ủy nhiệm chi ………………………………………………40
  2.2.2.3. hương thức thanh toán Ủy nhiệm thu. ……………………………………………..42
  2.2.2.4. hương thức thanh toán Thẻ …………………………………………………………….43
  2.2.2.5. hương thức thanh toán bằng thư tín dụng ………………………………………..45
  2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại
  Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn
  2012-2014……………………………………………………………………………………………………..47

  x

 12. 2.2.3.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng các phương thức thanh toán không dùng tiền
  mặt ……………………………………………………………………………………………………47
  2.2.3.2. Tốc độ tăng trưởng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng
  tiền mặt ……………………………………………………………………………………………………48
  2.2.3.3 Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt………………49
  2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân
  hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 …………………………….49
  KẾT LUẬN CH ƠNG 2……………………………………………………………………………………….52
  CH ƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………….53
  3.1. Nhận xét …………………………………………………………………………………………………….53
  3.2. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng
  TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6……………………………..54
  3.2.1. Giải pháp chung ……………………………………………………………………………………54
  3.2.2. Giải pháp riêng đối với từng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ……..58
  3.3. Kiến nghị ……………………………………………………………………………………………………61
  3.3.1. Kiến nghị đến Chính phủ và các ban ngành liên quan ……………………………….61
  3.3.2. Kiến nghị đến ngân hàng Nhà nước ………………………………………………………..63
  3.3.3. Kiến nghị đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp –
  PGD Quận 6 ………………………………………………………………………………………………….63
  KẾT LUẬN CH ƠNG 3……………………………………………………………………………………….65
  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………66
  DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO………………………………………………………………….67

  xi

 13. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Với mọi quốc gia, tiền mặt đã có lịch sử khá lâu đời và là một phương tiện thanh
  toán không thể thiếu. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại thì các hoạt động giao dịch thương
  mại, dịch vụ luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy, tiền mặt có vai trò và ảnh hưởng
  rất to lớn trong việc thanh toán của nền kinh tế.
  Về bản chất, một khi hoạt động thanh toán trong xã hội còn thực hiện ph biến
  bằng tiền mặt thì có thể dẫn đến nhiều bất lợi và rủi ro như chi phí xã hội để t chức hoạt
  động thanh toán (in, vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm…) là rất tốn kém, dễ bị lợi dụng để
  gian lận, trốn thuế… Vấn đề an ninh luôn tiềm ẩn những nguy hiểm tham nhũng, rửa
  tiền…) và tạo môi trường thuận lợi cho việc lưu hành tiền giả, đ dọa trực tiếp đến lợi ích
  của t chức, cá nhân và an ninh của một quốc gia.
  Nhận thức r được những rủi ro của việc thanh toán bằng tiền mặt nên từ đó hình
  thành rất nhiều phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện dụng và hiện đại hơn ra đời
  (séc, thẻ, ủy nhiệm chi/thu… và được gọi chung là phương thức thanh toán không dùng
  tiền mặt TT DTM . Đối với tình hình nước ta hiện nay, việc tìm hiểu và nắm bắt để
  thực hiện hiệu quả các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành nhu cầu
  bức thiết, song hành chặt chẽ với sự phát triển của xã hội.
  Nhận thức được tầm quan trọng, sự đa dạng, phức tạp của nghiệp vụ thanh toán
  không dùng tiền mặt tại ngân hàng nên cần nghiên cứu để đảm bảo cho hoạt động này
  thực hiện thông suốt, nhanh chóng tiện lợi và an toàn. Vì vậy, việc chọn đề tài “Đánh g á
  nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
  – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 g a đoạn 2012-2014” là rất cần thiết
  để thực hiện cũng như có nhận thức r hơn về tầm quan trọng của việc thanh toán không
  dùng tiền mặt.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về thanh toán không
  dùng tiền mặt trong nền kinh tế, kết hợp với số liệu được thu thập tại Ngân hàng TMCP
  Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 sẽ giúp hiểu r hơn về
  tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến
  hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đó, đề ra những giải pháp và kiến nghị
  nhằm nâng cao hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng.
  1
 14. 3. Phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề liên quan
  đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
  – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 giai đoạn 2012-2014 và đưa ra những
  kiến nghị để nâng cao hoạt động không dùng tiền mặt tại ngân hàng.
  Phạm vi nghiên cứu: Tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò
  Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 giai đoạn 2012-2014
  4. Ph ơng pháp ngh n cứu
  Thu thập số liệu thứ cấp từ bảng cân đối kế toán, từ báo cáo của Ngân hàng TMCP
  Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 giai đoạn 2012 –
  2014, đồng thời kết hợp với các phương pháp
   hương pháp so sánh
   hương pháp phân tích tỷ trọng, số tuyệt đối, số tương đối.
   hương pháp phân tích đánh giá số liệu thực tế tại chi nhánh.
   hương pháp thống kê t ng hợp số liệu giữa các năm.
  Ngoài ra còn dùng các biểu đồ để minh họa nhằm giúp cho việc phân tích rõ ràng
  hơn.
  5. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận
  được chia làm 3 chương
  Chương 1: Cơ sở lý luận nghiệp vụ thanh tóan không dùng tiền mặt.
  Chương 2: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc
  Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – Phòng giao dịch Quận 6 giai đoạn 2012 –
  2014.
  Chương 3: Giải pháp và kiến nghị.

  2

 15. CHƯƠNG 1 CƠ Ở LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
  1.1.Khái niệm, đặc đ ểm của thanh toán không dùng tiền mặt
  1.1.1.Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
  Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ
  không có sự xuất hiện của tiền mặt mà được tiến hành bằng cách trích tiền từ tài khoản
  của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng hoặc bằng cách bù trừ lẫn
  nhau thông qua vai trò trung gian của các t chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
  1.1.2.Đặc đ ểm của thanh toán không dùng tiền mặt
  Sự vận động của tiền tệ độc lập so với sự vận động của vật tư hàng hóa cả về
  không gian lẫn thời gian. Việc giao hàng được tiến hành ở nơi này, trong thời gian này
  nhưng việc thanh toán có thể thực hiện ở nơi khác, vào khoảng thời gian khác. Đây là
  đặc điểm n i bật nhất trong TT DTM, đặc biệt thể hiện rõ nhất trong các hoạt động
  thanh toán quốc tế.
  TT DTM nghĩa là không có sự hiện diện của tiền mặt trong thanh toán, tiền
  mặt chỉ hiện diện trên s sách, chứng từ kế toán. Để làm được như vậy bắt buộc bên
  tham gia thanh toán phải mở tài khoản tại ngân hàng để tham gia giao dịch.
  Như vậy, vai trò ngân hàng trong TTKDTM rất quan trọng, ngân hàng là một
  khâu trung gian để thực hiện giao dịch thanh toán thông qua lệnh chuyển tiền của các
  bên tham gia. Nếu ngân hàng thực hiện tốt vai trò của mình thì TTKDTM ngày càng
  phát triển mạnh mẽ và phát huy được vai trò to lớn trong nền kinh tế hiện nay.
  Chính vì thế TTKDTM có khá nhiều ưu điểm như
   Tiết kiệm được lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm chi phí phát hành,
  bảo quản, thay thế tiền mới, tiền dễ bị mất cắp, tiền giả…
   Tiết kiệm được chi phí giao dịch do không phải mang th o lượng tiền lớn
  khi thanh toán và khá an toàn cho người cầm tiền. Ngân hàng sẽ chuyển tiền khi
  khách hàng có yêu cầu, tiền phí giao dịch này rất thấp.
   Khi các bên tham gia thanh toán bắt buộc các bên phải mở tài khoản và gửi
  tiền trong tài khoản, chính vì thế lượng tiền lưu trữ trong dân cư sẽ giảm đi làm tăng
  khả năng thanh khoản trong ngân hàng.
   Mặt khác, khi giao dịch qua ngân hàng thì Nhà nước có thể kiểm soát được
  nguồn tiền, làm tăng tính minh bạch của các giao dịch và hạn chế tình trạng rửa tiền.

  3

 16. 1.2.Nhân tố nh h ởng đến thanh toán không dùng tiền mặt
   Môi trường kinh tế vĩ mô
  Ngân hàng đang là một ngành phát triển trong nền kinh tế hiện nay nên rất
  nhạy cảm với các yếu tố từ môi trường kinh tế. Những biến động lớn của nền kinh
  tế có thể dẫn tới sự sụp đ của nhiều ngân hàng và những ảnh hưởng thường mang
  tính hệ thống. hi môi trường kinh tế vĩ mô không n định, một mặt tác động trực
  tiếp tới thanh toán không dùng tiền mặt, mặt khác ảnh hưởng tới hoạt động kinh
  doanh chung của ngân hàng từ đó lại tác động gián tiếp tới thanh toán không dùng
  tiền mặt.
  Một nền kinh tế phát triển n định sẽ là môi trường thuận lợi cho sự phát
  triển của thanh toán không dùng tiền mặt. Nền kinh tế phát triển mạnh, hàng hóa
  được sản xuất ra và tiêu thụ với khối lượng lớn mọi người sẽ có khuynh hướng ưa
  chuộng việc sử dụng ngân hàng như một người trung gian thanh toán bởi vì ngân
  hàng cung cấp các tiện ích cho phép các khách hàng tham gia thanh toán có thể
  giảm được các chi phí vận chuyển bảo quản, kiểm đếm khi sử dụng hình thức
  thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời làm cho quá trình thanh toán được
  nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn.
   Môi trường pháp lý
  Ngân hàng là một t chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, có vai trò cực
  kỳ quan trọng và rất nhạy cảm trong nền kinh tế nên rất được sự quan tâm và chỉ
  đạo sát sao từ Chính phủ nên ảnh hưởng trực tiếp của pháp luật. Chịu ảnh hưởng
  của cuộc khủng hoảng kinh tế, mọi hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng
  đều bị chi phối bởi pháp luật, chỉ cần một sự thay đ i nhỏ của pháp luật cũng là cơ
  hội hoặc thách thức đối với hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, thanh toán không
  dùng tiền mặt là một nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng nên cũng chịu ảnh hưởng
  lớn của pháp luật. Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay, hầu hết các giao dịch
  thanh toán đều qua ngân hàng nên khi có một sự thay đ i về pháp luật sẽ làm cho
  ngân hàng phải có thời gian để thích ứng và đặc biệt chi phí để thích ứng nhiều khi
  rất lớn, nếu không giải quyết tốt ngân hàng dễ mất uy tín với khách hàng, hoạt
  động kinh doanh của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng và kém hiểu quả.
   Khoa học công nghệ

  4

 17. Công nghệ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng hoạt động kinh doanh nói
  chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng của các ngân hàng hiện nay.
  Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ tin học và tự động hóa vào thanh toán sẽ
  đáp ứng được nhu cầu chính xác, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí trong
  thanh toán. Các hoạt động chi trả tiền gửi cho khách hàng và thanh toán có thể
  được thực hiện trên các máy vi tính, vừa chính xác, an toàn lại vừa nhanh chóng,
  tiện lợi. Các ngân hàng có thể mở rộng các dịch vụ của mình qua các mạng máy vi
  tính, đây là cách tiếp cận, quảng bá và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến người dân
  với chi phí thấp nhất. Để mở rộng TTKDTM các ngân hàng có thể đưa vào sử
  dụng hệ thống máy rút tiền tự động, tham gia hệ thống điện tử liên ngân hàng…
  Chính vì vậy, công nghệ ngân hàng đang được xem là một vũ khí cực kì mạnh
  trong cạnh tranh.
   Yếu tố con người
  Công nghệ có hiện đại nhất cũng không thay thế con người trong tất cả các
  hoạt động, công nghệ cao giúp công tác thanh toán chính xác, nhanh chóng và tiết
  kiệm, tuy nhiên nếu không có yếu tố con người thì các hoạt động thanh toán có
  máy móc công nghệ cao thì cũng không thực hiện được. Chính vì vậy, yếu tố con
  người đóng vai trò cực kì quan trọng trong quy trình thực hiện các nghiệp vụ của
  ngân hàng.
   Hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng
  NHTM có ba chức năng: trung gian tài chính, trung gian thanh toán và chức
  năng tạo tiền, những chức năng này có mối quan hệ chặt chẽ và tương trợ lẫn
  nhau. Khi NHTM là trung gian tài chính thì NHTM sẽ huy động vốn bằng nhiều
  cách thức khác nhau, có thể huy động từ các t chức, huy động vốn từ dân cư qua
  hình thức tiết kiệm, kỳ phiếu hay qua phát hành trái phiếu với các kỳ hạn khác
  nhau. Qua đó ngân hàng sẽ tập trung một lượng vốn nhàn rỗi từ các thành phần
  kinh tế khác nhau và khi họ chưa có nhu cầu sử dụng hoặc chưa đến thời hạn
  thanh toán thì ngân hàng sẽ sử dụng chúng để cho vay đối với những người có nhu
  cầu vay vốn. Khi các bên có nhu cầu thanh toán, chi trả ngân hàng sẽ đứng ra làm
  trung gian thanh toán. Như vậy, giữa các chức năng của NHTM có mối liên hệ mật
  thiết với nhau. Khi vai trò trung gian thanh toán làm tốt, khách hàng sẽ tin tưởng
  ngân hàng và gửi tiền vào ngân hàng ngày càng nhiều nhờ thanh toán hộ, như thế

  5

 18. vốn ngân hàng huy động được tăng lên, ngân hàng có thêm vốn để đáp ứng nhu
  cầu đi vay và chức năng trung gian tài chính của ngân hàng ngày càng được phát
  huy. Với chức năng trung gian thanh toán và trung gian tài chính trong nền kinh tế
  quốc dân hệ thống các NHTM đã tăng khối lượng tiền tệ lên gấp bội thông qua cơ
  chế thanh toán chuyển khoản. Điều này làm cho các chức năng NHTM ngày càng
  liên hệ chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của mỗi chức năng sẽ thúc đẩy các chức
  năng khác phát triển theo. Do đó, hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng sẽ
  ảnh hưởng lớn tới thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng.
   Yếu tố tâm lý
  Tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới TTKDTM. Tâm lý lại
  chịu tác động rất lớn từ môi trường con người và công việc:
   Trong nền sản xuất nhỏ, lạc hậu con người có xu hướng thích tiền
  mặt, do đó TT DTM là không ph biến, từ đó hạn chế tới TTKDTM của
  các ngân hàng. Ngược lại, trong một nền sản xuất lớn, hiện đại, nhận thức
  được lợi ích và tầm quan trọng của việc TTKDTM, do đó TT DTM ở
  trong trường hợp này rất phát triển.
   Một nền kinh tế ngầm sôi động sẽ khuyến khích con người sử dụng
  tiền mặt nhiều hơn trong thanh toán vì lý do bí mật và an toàn cá nhân.
   Thuế đánh giá cao sẽ dẫn tới con người có hành vi trốn thuế, từ đó
  sinh ra tâm lý thích tiền.
   Trình độ dân trí thấp sẽ sinh ra tâm lý “ngại” khi sử dụng các
  phương tiện hiện đại có độ phức tạp cao, do đó thanh toán không dùng tiền
  mặt không phát triển.
  1.3.Nhân tố nh h ởng đến thanh toán dùng tiền mặt
  Thanh toán bằng tiền mặt là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng tiền
  mặt. Tiền là phương tiện trao đ i hàng hóa, dồng thời cũng là phương tiện kết thúc quá
  trình trao đ i.
  Nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán dùng tiền mặt
   Xu hướng toàn cầu hóa nên nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh và n
  định qua nhiền năm, chính vì vậy tạo động lực cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập
  ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Vì xu hướng toàn cầu

  6

 19. hóa thúc đẩy, mở rộng giao dịch trên toàn thế giới nên cần phương thức thanh toán
  đơn giản, nhanh gọn và tiện ích.
   Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là
  mạng Internet và mạng di động nên ngày càng chuyển dần từ hình thức thanh toán
  thủ công sang phương thức xử lý thanh toán bán tự động, thanh toán điện tử.
  Chính vì vậy đã tác động rất mạnh đến hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
   Chi phí in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản tiền đảm bảo an toàn tài sản
  của Nhà nước và công dân.
   Các hoạt động “ngầm” đang đ dọa đến an ninh quốc gia là mối bận tâm
  của các nhà quản lý và sự lo ngại của công chúng trong lĩnh vực chống tham
  nhũng, rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động phi pháp khác.
   Nghị định 161 về thanh toán tiền mặt được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký
  ban hành ngày 28/12/2006, trong đó quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền
  mặt, phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn.
  1.4.Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt
  1.4.1.Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt
  Trong lịch sử, quá trình phát triển của sản xuất, lưu thông hàng hóa luôn gắn
  liền với sự ra đời và phát triển của tiền tệ. Thanh toán bằng tiền mặt là phương thức
  thanh toán đơn giản và tiện dụng nhất được sử dụng để mua bán hàng hóa một cách dễ
  dàng. Tuy nhiên nó chỉ phù hợp với nền kinh tế có quy mô sản xuất nhỏ, sản xuất chưa
  phát triển, việc trao đ i thanh toán hàng hóa diễn ra với số lượng nhỏ, trong phạm vi
  hẹp. Chính vì vậy, khi nền kinh tế ngày một phát triển với tốc độ cao cả về chất lượng
  lẫn số lượng thì việc thanh toán bằng tiền mặt bộc lộ một số hạn chế nhất định như độ
  an toàn không cao cho cả người chi trả lẫn người thụ hưởng, ngân hàng Nhà nước phải
  bỏ ra chi phí rất lớn để in ấn, kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản tiền mặt, đặc biệt
  việc thanh toán bằng tiền mặt làm giảm khả năng tạo tiền của NHTM. Từ thực tế
  khách quan trên đòi hỏi phải có sự ra đời của một phương thức thanh toán khác tiên
  tiến hơn, hiện đại hơn có thể khắc phục được những khuyết điểm của hình thức thanh
  toán cũ đó là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng
  tiền mặt ra đời là kết quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế. Nó khắc phục được
  những nhược điểm của của quá trình thanh toán bằng tiền mặt và phát huy những ưu
  điển hơn hẳn của nó trong nền kinh tế thị trường.

  7

 20. 1.4.2.Vai trò của thanh tóan không dùng tiền mặt
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì hoạt động thanh toán không dùng tiền
  mặt có một vai trò hết sức quan trọng đối với từng cá nhân, từng đơn vị kinh tế và đối
  với toàn bộ nền kinh tế. Nó đáp ứng được đòi hỏi của sản xuất và lưu thông hàng hóa
  trong nền kinh tế thị trường, làm cho ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán của nền
  kinh tế. Cụ thể :
   Đối với cá nhân
  Thanh toán không dùng tiền mặt đ m đến sự tiện lợi, an toàn, tiết kiệm chi
  phí và thuận lợi cho việc trao đ i giữa người chi trả và người thụ hưởng. Nhờ
  đó mà bất cứ lúc nào khách hàng cũng có thể rút tiền hoặc thực hiện việc thanh
  toán mua hàng hóa thông qua Ngân hàng.
   Đối với doanh nghiệp
  Thanh toán không dùng tiền mặt thúc đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ
  chu chuyển vốn rút ngắn thời gian sản xuất, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất.
  Việc thanh toán đảm bảo sự an toàn về vốn cũng như tài sản của doanh
  nghiệp tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình thanh
  toán.
   Đối với ngân hàng
  Thanh toán không dùng tiền mặt giúp ngân hàng huy động được tối đa
  nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để tiến hành đầu tư, mở rộng
  hoạt động tín dụng phục vụ nhu cầu vốn của nền kinh tế phục vụ sự phát triển
  của nền kinh tế và thu lợi nhuận.
  Ngân hàng sẽ đứng ra làm trung gian thanh toán thông qua các phương thức
  TTKDTM nên ngân hàng sẽ thu về một khoản khoản lợi nhuận không hề nhỏ
  thông qua phí dịch vụ thanh toán.
  Tạo điều kiện cho Ngân hàng ứng dụng những công nghệ mới, hiện đại hóa
  hệ thống thanh toán, từ đó bắt kịp với trình độ phát triển toàn cầu trong hệ
  thống ngành.
  Thanh toán không dùng tiền mặt giúp ngân hàng tạo dựng mối quan hệ với
  các Ngân hàng khác, giúp nâng cao vị thế, khẳng định uy tín với khách hàng
  cũng như với đối tác.

  8

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMC Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Gò Vấp – PGD. Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2012 – 2014 File Word, PDF về máy