[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Download


Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là hệ thống cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ NHBL. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Sacombank. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Sacombank. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

  Ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn : ThS. Võ Tường Oanh
  Sinh viên thực hiện : Lục Thanh Thủy
  MSSV: 1154021541 Lớp: 11DTNH17

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

  i

 2. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong
  luận văn tốt nghiệp được thực hiện tại Sacombank, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi
  hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
  Tác giả

  Lục Thanh Thủy

  ii

 3. LỜI CẢM ƠN
  Đầu tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trường Đại học Công nghệ
  Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho Tôi nhiều kiến thức quý báu trong thời gian qua.
  Đồng thời, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ThS. Võ Tường Oanh, đã tận tình
  hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.
  Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, những người bạn và những đồng nghiệp
  đã tận tình hỗ trợ, góp ý và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
  Trong thời gian thực hiện đề tài, mặc dù đã có nhiều cố gắng và chú ý tỉ mỉ nhưng không
  thể tránh được những sai sót, tôi rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý chân thành từ
  phía Thầy Cô để bài luận văn thêm hoàn chỉnh, giúp tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân và
  kiến thức cần thiết cho công việc tương lai.
  Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

  Lục Thanh Thủy

  iii

 4. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………. 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ ………… 4
  1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ …………………………………………………………………. 4
  1.1.1 Khái niệm về dịch vụ ………………………………………………………………………………………… 4
  1.1.2 Bản chất của dịch vụ …………………………………………………………………………………………. 4
  1.1.3 Tổng quan về ngân hàng thương mại ………………………………………………………………….. 5
  1.1.4 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ ……………………………………………………………….. 6
  1.1.5 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ…………………………………………………………………… 7
  1.1.6 Các dịch vụ của ngân hàng bán lẻ……………………………………………………………………….. 9
  1.2 Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ………………………………… 12
  1.2.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ ………………………………………………………………………. 12
  1.2.2 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng …………………….. 13
  1.2.3 Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ………………………………………………………………… 14
  1.2.4 Các mô hình đánh giá về chất lượng dịch vụ………………………………………………………. 14
  1.2.5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ …………………………… 18
  1.3 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ: ……………………………… 19
  1.3.1 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số Ngân hàng
  trên thế giới ……………………………………………………………………………………………………………. 19
  1.3.2 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số Ngân hàng
  trên thế giới ……………………………………………………………………………………………………………. 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI
  SACOMBANK ………………………………………………………………………………………………………. 27
  2.1 Tổng quan về Sacombank …………………………………………………………………………………… 27
  2.1.1 Giới thiệu chung về Sacombank ……………………………………………………………………….. 27
  2.1.2 Quy mô hoạt động …………………………………………………………………………………………… 27
  2.1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ của Sacombank ………………………………………………………… 28
  2.2 Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank từ năm 2012 đến năm 2014 ………. 29
  2.2.1 Giới thiệu chung về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank ………………………………. 29
  2.2.2 Doanh số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank từ năm 2012 đến năm 2014 …….. 37

  iv

 5. 2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Sacombank thông qua ý kiến của khách hàng . 40
  2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank
  từ năm 2012 đến năm 2014 ………………………………………………………………………………………. 49
  2.4.1 Mạng lưới hoạt động của Sacombank ……………………………………………………………….. 49
  2.4.2 Nguồn nhân lực và trình độ nhân sự phục vụ tại Sacombank ……………………………….. 51
  2.4.3 Chính sách chăm sóc khách hàng và phát triển dịch vụ tài chính hướng đến khách hàng
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 51
  2.4.4 Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ mới ………………………………………………… 53
  2.4.5 Năng lực tài chính và thương hiệu Sacombank …………………………………………………… 54
  2.5 Đánh giá, nhận xét chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank ………………….. 55
  2.5.1 Những kết quả đạt được …………………………………………………………………………………… 55
  2.5.2 Những hạn chế ……………………………………………………………………………………………….. 57
  2.5.3 Nguyên nhân tồn tại hạn chế …………………………………………………………………………….. 57
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
  TẠI SACOMBANK ……………………………………………………………………………………………….. 60
  3.1 Định hướng phát triển của Sacombank trong thời gian tới………………………………………. 60
  3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank ……….. 61
  3.2.1 Đa dạng hóa SPDV …………………………………………………………………………………………. 61
  3.2.2 Lãi suất hấp dẫn và chi phí cạnh tranh……………………………………………………………….. 63
  3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên …………………………………………………………….. 63
  3.2.4 Đầu tư phát triển công nghệ ……………………………………………………………………………… 64
  3.2.5 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng ……………………………………………………….. 66
  3.2.6 Phát triển mạng lưới kênh phân phối hiện đại …………………………………………………….. 67
  3.2.7 Xây dựng hình ảnh và thương hiệu ngân hàng ……………………………………………………. 68
  KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………… 71

  v

 6. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
  ATM Atomated Teller Machine Máy rút tiền tự động
  BĐS Bất động sản
  CBNN Cán bộ nhân viên
  CBQL Cán bộ quản lý
  CN Chi nhánh
  CNTT Công nghệ thông tin
  CTKM Chương trình khuyến mãi
  DN Doanh nghiệp
  DV Dịch vụ
  DVNH Dịch vụ ngân hàng
  ĐVTC Đơn vị tổ chức
  HCM Hồ Chí Minh
  KHCN Khách hàng cá nhân
  KPI Key Performance Chỉ số đánh giá thực hiện
  Indicator công việc
  LNTT Lợi nhuận trước thuế
  NH Ngân hàng
  NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ
  phần
  NHBB Ngân hàng bán buôn
  NHBL Ngân hàng bán lẻ
  NHĐT Ngân hàng điện tủ
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NSLĐ Năng suất lao động

  vi

 7. PGD Phòng giao dịch
  POS Point of Sale Máy chấp nhận thanh toán thẻ
  SPDV Sản phẩm dịch vụ
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TMCP Thương mại Cổ phần
  TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  UBND Uỷ ban nhân dân
  UBNDTP Uỷ ban nhân dân Thành phố
  XK Xuất khẩu

  vii

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Tên bảng biểu Trang
  1 Bảng 2.1: Các thành phần chất lượng dịch vụ NHBL nghiên cứu 42
  tại Sacombank
  2 Bảng 2.2: Phân loại mẫu thống kê 43

  3 Bảng 2.3: Kết quả phân tích thống kê mô tả 44

  4 Bảng 2.4: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’alpha 44

  5 Bảng 2.5: Kết quả phân tích hệ số tương quan Pearson 46

  5 Bảng 2.6: Tóm tắt các hệ số về mức độ phù hợp mô hình 47

  6 Bảng 2.7: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội 48

  viii

 9. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

  STT Tên bảng biểu Trang
  1 Biểu đồ 2.1 Vốn điều lệ của Sacombank qua các năm từ 2004-2014 28

  2 Biểu đồ 2.2 Vốn huy động bán lẻ của Sacombank giai đoạn 2012 – 2014. 37

  3 Biểu đồ 2.3 Doanh số tín dụng bán lẻ tại Sacombank từ năm 2012 đến năm 38
  2014.

  4 Biểu đồ 2.4 Mạng lưới CN, PGD tại Sacombank năm 2014. 50

  5 Biểu đồ 2.5 Kết quả khảo sát khách hàng giao dịch tại Sacombank 52

  6 Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu lý thuyết 41

  7 Hình 3.1: Tam giác dịch vụ khách hàng 67

  ix

 10. LỜI MỞ ĐẦU
  1.1 Lý do chọn đề tài
  Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang diễn ra mạnh
  mẽ, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự mở cửa thị trường trong lĩnh vực
  ngân hàng đã diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng
  thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ trên thị trường tài chính ngân
  hàng Việt Nam.
  Kể từ năm 2014, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là xu hướng phát triển tất yếu của
  Việt Nam. Với đặc thù một quốc gia đang phát triển là thu nhập trung bình thấp, hệ thống ngân
  hàng còn sơ khai, nhu cầu tài chính và dịch vụ thanh toán tăng theo cấp số nhân chắc chắn thị
  trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thập niên tới. Sacombank
  cũng không nằm ngoài cuộc chạy đua thị phần với các ngân hàng khác, hướng đến mục tiêu
  trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Khu vực thì việc nâng cao chất lượng
  dịch vụ càng được chú trọng.
  Dân số Việt Nam đang ngày càng gia tăng, với mức thu nhập của người dân ngày càng
  cao, đây là thị trường tiềm tăng của các ngân hàng thương mại, khi mục tiêu thanh toán không
  dùng tiền mặt được đẩy mạnh. Do đó, chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của Sacombank
  tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân với các sản phẩm bán lẻ phong phú, phù hợp với
  nhu cầu và khả năng của từng đối tượng khách hàng.
  Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng cao của khách hàng,
  Sacombank đang ra sức đa dạng hóa sản phẩm bán lẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ,
  nâng cao phong cách phục vụ khách hàng, nhằm phấn đấu phát triển được hệ thống dịch vụ
  ngân hàng bán lẻ ngang tầm với các nước trong khu vực về chủng loại, chất lượng và năng lực
  cạnh tranh, từng bước nâng cao uy tín và thương hiệu của Sacombank trên thị trường tài chính
  quốc tế.
  Từ thực tế trên, việc đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của
  Sacombank là nền tảng giúp ngân hàng có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ
  trong thời gian tới nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Đó chính là lý do tác giả
  đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP

  1

 11. Sài Gòn Thương Tín”. Đề tài được thực hiện không ngoài mục đích trên và tác giả hy vọng
  sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp để vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
   Hệ thống cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ NHBL.
   Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Sacombank.
   Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
   Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của
  Sacombank.
  1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Sacombank, phân
  tích các yếu tố đạt được và chưa đạt được trong công tác quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng
  bán lẻ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Sacombank
  trong thời gian tới.
  Nghiên cứu cũng góp phần phục vụ cho chiến lược phát triển “Trở thành Ngân hàng bán lẻ
  hiện đại và đa năng hàng đầu Khu vực” mà Ban lãnh đạo ngân hàng Sacombank đã đề ra.
  1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
   Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank.
   Phạm vi nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu tính từ năm 2012 đến hết năm 2014, tại
  Sacombank.
  1.5 Phương pháp nghiên cứu
  1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu
   Dữ liệu thứ cấp:
  – Thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến Sacombank như doanh thu, lao
  động, kết quả hoạt động kinh doanh… trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.
  – Thu thập các tài liệu từ các trang web, báo chí, tài liệu giáo trình hoặc các xuất
  bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu,…
   Dữ liệu sơ cấp:
  – Thu thập thông tin qua các phiếu khảo sát khách hàng giao dịch tại Sacombank.
  1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu thống kê
  Công cụ thống kê sử dụng để phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0
  – Đánh giá các thang đo thông qua hệ số Cronbach’s alpha
  2
 12. – Thống kê ý kiến của khách hàng đối với các biến quan sát thông qua các đại lượng như tần
  số, tần suất…
  – Tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA đối với các biến quan sát trong thang đo chất
  lượng dịch vụ NHBL tại Sacombank.
  – Tiến hành kiểm định hồi quy tuyến tính bội.
  – Sử dụng thang đo SERVQUAL để đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Sacombank.
  1.5.3 Phương pháp nghiên cứu
  – Phương pháp tổng hợp được dùng để xem xét, hệ thống hóa, đánh giá các kết quả nghiên cứu.
  – Phương pháp thông kê mô tả được dùng để phân tích đánh giá số liệu.
  – Phương pháp so sánh dùng để so sánh các số liệu của các năm 2012, năm 2013, năm 2014.
  1.6 Cấu trúc của luận văn
  Đề tài nghiên cứu được chia thành ba chương với nội dung cụ thể như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
  Chuơng 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank.

  3

 13. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
  1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  1.1.1. Khái niệm về dịch vụ
  Dịch vụ trong kinh tế học, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi
  vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản
  phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa
  – dịch vụ. [13] Ngoài ra, cũng có rất nhiều nhà kinh tế đã đưa ra định nghĩa về dịch vụ:
  Zeithaml & Britner cho rằng dịch vụ là những hành vi, quá trình, cách thức thực hiện
  một công việc nào đó nhằm tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong
  đợi của khách hàng.[9] Kotker & Armstrong cho rằng dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà doanh nghiệp
  có thể cống hiến cho khách hàng nhằm thiết lâp, củng cố và mở rộng những quan hệ hợp tác
  lâu dài với khách hàng.[4] 1.1.2 Bản chất của dịch vụ
  Dịch vụ là quá trình hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, giải quyết các mối
  quan hệ giữa người cung cấp với khách hàng hoặc tài sản của khách hàng mà không có sự thay
  đổi quyền sở hữu. Sản phẩm của dịch vụ có thể thay đổi trong phạm vi của sản phẩm vật
  chất.[12] Dịch vụ thuần tuý có các đặc trưng phân biệt so với hàng hoá thuần tuý. Đó là các đặc
  trưng: tính vô hình, tính không tách rời giữa cung cấp và tiêu dùng dịch vụ tính không đồng
  đều về chất lượng, tính không dự trữ được, tính không chuyển đổi sở hữu.
   Tính vô hình
  Dịch vụ mang tính vô hình, làm cho các giác quan của khách hàng không nhận biết được
  trước khi mua dịch vụ. Đây chính là một khó khăn lớn khi bán một dịch vụ so với khi bán một
  hàng hoá hữu hình, vì khách hàng khó thử dịch vụ trước khi mua, khó cảm nhận được chất
  lượng, khó lựa chọn dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ khó quảng cáo về dịch vụ.
   Tính không tách rời giữa cung cấp và tiêu dùng dịch vụ
  Do quá trình cung cấp và quá trình tiêu dùng dịch vụ xảy ra đồng thời, đặc biệt có sự tham
  gia trực tiếp của khách hàng vào quá trình cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, quá trình cung ứng dịch
  vụ được tiến hành theo quy trình nhất định không thể chia cắt. Điều đó làm cho dịch vụ không
  4
 14. có tính dở dang, mà phải cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng, quá trình cung ứng diễn ra
  đồng thời với quá trình sử dụng dịch vụ.
   Tính không đồng nhất về chất lượng
  Mỗi dịch vụ thường không thống nhất về thời gian, cách thức, điều kiện thực hiện, bên cạnh
  đó chất lượng của mỗi dịch vụ được cấu thành bởi nhiều yếu tố như uy tín, công nghệ, trình
  độ cán bộ và trạng thái tâm lý của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Những yếu tố này ảnh
  hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ của, nhưng lại thường thay đổi, vì vậy dịch vụ không
  đồng nhất về chất lượng.
   Tính không dự trữ được
  Dịch vụ chỉ tồn tại vào thời gian mà nó được cung cấp. Do vậy, dịch vụ không thể sản xuất
  hàng loạt để cất vào kho dự trữ, khi có nhu cầu thị trường thì đem ra bán.
   Tính không chuyển quyền sở hữu được
  Khi mua một hàng hoá, khách hàng được chuyển quyền sở hữu và trở thành chủ sở hữu hàng
  hoá mình đã mua. Khi mua dịch vụ thì khách hàng chỉ được quyền sử dụng dịch vụ, được
  hưởng lợi ích mà dịch vụ mang lại trong một thời gian nhất định mà thôi.
  1.1.3 Tổng quan về ngân hàng thương mại
  1.1.3.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
  Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm, gắn liền với
  sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về
  NHTM:
  Đạo luật của Ngân hàng Cộng hòa Pháp (1941) đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại
  là những cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức
  ký thác, hoặc dưới các hình thức khác, và sử dụng nguồn lực đó cho chính họ trong các nghiệp
  vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.
  Theo thông luật Anh [14], ngân hàng được định nghĩa là nơi thực hiện kinh doanh hoạt
  động ngân hàng bao gồm:
   quản lý các tài khoản vãng lai cho khách hàng của mình,
   trả tiền các séc được khách hàng rút tiền,
   thu tiền các séc cho các khách hàng của mình.
  Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ: “Ngân hàng thương
  mại là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh
  5
 15. khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà
  nước”.
  1.1.3.2 Phân loại ngân hàng thương mại
  Dựa vào hình thức sở hữu có thể phân loại gồm: NHTM quốc doanh, NHTM cổ
  phần, NHTM liên doanh, NHTM 100% vốn nước ngoài, chi nhánh NHTM nước ngoài tại Việt
  Nam.
  Dựa vào chiến lược kinh doanh có thể phân thành:
  Ngân hàng bán buôn: Là ngân hàng tập trung cung cấp một vài sản phẩm cho khách
  hàng, tuy số lượng sản phẩm không lớn nhưng giá trị của từng sản phẩm là rất lớn. Khách hàng
  của ngân hàng chủ yếu là các công ty, xí nghiệp có quy mô lớn, các tập đoàn kinh tế, các tổng
  công ty.
  Ngân hàng bán lẻ: Ngân hàng loại này chú trọng đến việc đa dạng hóa các sản phẩm.
  Số lượng sản phẩm rất nhiều, rất lớn để đáp ứng được các nhu cầu của nhiều khách hàng. Tuy
  giá trị của từng sản phẩm không lớn nhưng bù lại là một lực lượng khách hàng rất lớn. Hoạt
  động của ngân hàng này chủ yếu là huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế, và cho vay để
  giải quyết vấn đề tiêu dùng hoặc các dự án sản xuất với quy mô nhỏ và vừa.
  Ngân hàng vừa bán buôn, vừa bán lẻ: Là dạng ngân hàng bao gồm cả hai hoạt động
  nêu trên. Ngân hàng nhắm vào tất cả các dạng khách hàng từ nhỏ đến lớn.
  1.1.4 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  Hiện nay có nhiều định nghĩa về dịch vụ NHBL, tuy nhiên chưa có định nghĩa chính
  xác về khái niệm dịch vụ NHBL. Các quan điểm về dịch vụ NHBL dựa trên loại hình dịch vụ
  hoặc đối tượng khách hàng mà các sản phẩm hướng tới. Theo cách hiểu phổ biến nhất đơn giản
  nhất thì dịch vụ NHBL là hoạt động cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chủ yếu cho
  khách hàng là các cá nhân, các hộ gia đình và các DN vừa và nhỏ.
   Từ điển giải nghĩa Tài chính – Đầu tư – Ngân hàng – Kế toán Anh Việt (Nhà xuất bản
  khoa học và kỹ thuật năm 1999) định nghĩa dịch vụ NHBL là các DVNH được thực hiện với
  khách hàng là công chúng, thường có quy mô nhỏ và thông qua các chi nhánh nhằm đối lập
  với dịch vụ NHBB là DVNH dành cho các định chế tài chính và những DVNH được cung cấp
  với số lượng lớn.
   Theo tạp chí tài chính xuất bản tháng 1 năm 2013, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có thể hiểu
  đơn giản là các dịch vụ ngân hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày của khách hàng cá nhân, doanh
  6
 16. nghiệp nhỏ và vừa thông qua giao dịch điện tử như Mobile Banking, Internet Banking, SMS
  và qua thiết bị di động.
   Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín định nghĩa dịch vụ NHBL là dịch vụ ngân hàng
  được cung ứng đến từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua mạng lưới
  chi nhánh hoặc khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông
  qua các phương tiện thông tin điện tử viễn thông.
   Theo quan điểm của tác giả, dịch vụ ngân hàng bán lẻ là các dịch vụ ngân hàng nhắm
  đến đối tượng khách hàng cá nhân, thay vì nhóm khách hàng doanh nghiệp. Các dịch vụ
  chủ yếu của ngân hàng bán lẻ là tiết kiệm, thanh toán, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thẻ
  ghi nợ.
  1.1.5 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  1.1.5.1 Đối với nền kinh tế
  Dịch vụ NHBL góp phần hình thành tâm lý thanh toán không dùng tiền mặt của người
  dân. Nhờ đó tiết kiệm chi phí và thời gian cho ngân hàng và khách hàng, góp phần tiết giảm
  chi phí xã hội và đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ.
  Dịch vụ NHBL không chỉ góp phần huy động nguồn lực trong nước cho sự phát triển
  kinh tế của đất nước mà còn góp phần huy động cả nguồn lực từ nước ngoài thông qua hoạt
  động chi trả kiều hối, chuyển tiền và kinh doanh ngoại tệ.
  Dịch vụ NHBL giúp cho nền kinh tế vận hành có hiệu quả hơn khi đa số các hoạt động
  của các chủ thể kinh tế trong xã hội đều thông qua ngân hàng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu
  quả quản lý Nhà nước về tiền tệ, kiểm soát các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, tham
  nhũng… khi số đông các hoạt động kinh tế của các chủ thể trong xã hội đều thanh toán thông
  qua ngân hàng.
  1.1.5.2 Đối với ngân hàng
  Dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng trong việc đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị
  trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung và dài hạn chủ đạo cho ngân hàng
  nhằm thay đổi cơ cấu thu nhập của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh
  ngân hàng.
  Dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng mua bán chéo giữa
  cá nhân và doanh nghiệp với NHTM, từ đó gia tăng và phát triển mạng lưới khách hàng hiện
  tại và tiềm năng của NHTM.
  7
 17. Dịch vụ NHBL là một trong những cách thức để thay đổi cơ cấu kết quả hoạt động kinh
  doanh của ngân hàng. Với điều kiện thị trường ngày càng phức tạp, hoạt động tín dụng có quá
  nhiều rủi ro nên nếu chỉ dựa vào nguồn thu từ tín dụng sẽ rất bấp bênh. Chính vì vậy NHTM
  đẩy nhanh phát triển DVNH để gia tăng nguồn thu dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của mình.
  Dịch vụ NHBL góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong nền kinh tế
  thị trường. Các ngân hàng không chỉ cạnh tranh đơn thuần về lãi suất, phong cách phục vụ, cải
  tiến quy trình… mà việc phát triển dịch vụ NHBL đa dạng cung cấp cho khách hàng dịch vụ
  trọn gói, đáp ứng ngày một đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng cá nhân, hộ gia đình, DN vừa
  và nhỏ, tạo nguồn vốn trung và dài hạn chủ đạo cho ngân hàng.
  1.1.5.3 Đối với khách hàng
  Dịch vụ NHBL đem đến cho khách hàng sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  trong quá trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình. Chính vì vậy, các NHTM đã
  bước đầu coi hoạt động cung ứng dịch vụ NHBL là hoạt động cốt lõi nhằm tạo dựng, củng cố
  và phát triển một nền khách hàng vững chắc, từ đó mở rộng các hoạt động kinh doanh khác
  của ngân hàng. Các NHTM Việt Nam đã và đang phát triển, nâng cao chất lượng DVNH bán
  lẻ theo xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu vực và trên
  thế giới.
  Dịch vụ NHBL giúp đáp ứng tính tiện lợi, tính thay đổi nhanh và thường xuyên nhu cầu
  của xã hội. Dịch vụ NHBL đem đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm cho khách hàng trong quá
  trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình, giúp cải thiện đời sống nhân dân, góp
  phần giảm thiểu chi phí xã hội qua việc tiết kiệm chi phí thời gian, chi phí thông tin.
  Dịch vụ NHBL giúp cho cá nhân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
  của mình. Trong nền kinh tế thị trường, các DN vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân khó có điều
  kiện cạnh tranh về vốn, công nghệ với các doanh nghiệp lớn. Dịch vụ NHBL sẽ hỗ trợ tích cực
  cho các đối tượng khách hàng này phát triển thông qua tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng,
  sử dụng các DVNH, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành trôi chảy,
  nhịp nhàng, thúc đẩy vòng quay vốn, góp phần đẩy nhanh tốc độ sản xuất, luân chuyển hàng
  hoá. Từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn lực của mình.

  8

 18. 1.1.6 Các dịch vụ của ngân hàng bán lẻ
  1.1.6.1 Dịch vụ huy động vốn
  Đây là một nghiệp vụ thuộc tài sản nợ, là một nghiệp vụ truyền thống của NHTM góp
  phần hình thành nên nguồn vốn hoạt động của NHTM. Thông qua các biện pháp và công cụ
  được sử dụng, NHTM huy động vốn từ các khách hàng cá nhân, khách hàng là DN vừa và nhỏ
  theo các hình thức: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu…
  Trên cơ cở hoạt động của mình NHTM tiến hành huy động các nguồn tiền nhà rỗi trong
  dân cư, thông qua các hình thức tiết kiệm, gửi thanh toán, ủy thác cho ngân hàng đầu tư. Tuy
  nhiên thì nguồn tiền gửi trong dân cư bao giờ cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể của NHTM, nguồn
  này vừa có tính ổn định cao, thời hạn chủ yếu là trung và dài hạn, các khoản chi phí cho giao
  dịch đối với nguồn này thường thấp về số tương đối, khách hàng mang tính ổn định cao, ít biến
  động, rất thuận lợi cho việc hoạch định chính sách hoạt động của ngân hàng nói chung và chính
  sách huy động vốn nói riêng.
  Hiện nay, ngoài các sản phẩm tiền gửi truyền thống, các NHTM đã đa dạng hóa nhiều
  sản phẩm tiết kiệm linh hoạt về kỳ hạn và lãi suất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng
  mọi nhu cầu của khách hàng.
  1.1.6.2 Dich vụ tín dụng
  Dịch vụ cho vay bán lẻ bao gồm: dịch vụ cho vay tiêu dùng, cho vay cá nhân (cho vay
  du học, cho vay mua ôtô, cho vay mua nhà trả góp, tài trợ dự án chuyên biệt…), cho vay cầm
  cố, thế chấp, cho vay hộ gia đình và cho vay các DN vừa và nhỏ. Cùng với sự phát triển của
  nền kinh tế – xã hội, tỷ trọng cho vay cá nhân và gia đình trong dư nợ cho vay của NHTM ngày
  càng cao. Cho vay cá nhân hiện chiếm một tỷ trọng rất quan trọng trong danh mục đầu tư của
  các NHTM trên thế giới.
  Các hình thức cho vay DN vừa và nhỏ phổ biến hiện nay là: Cho vay từng lần, cho vay
  thấu chi, cho vay theo hạn mức.
  1.1.6.3 Dịch vụ thẻ
  Dịch vụ thẻ ngày càng trở nên phổ biến trong các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp với
  nhiều tiện ích, nhiều loại thẻ tín dụng. Việc chuyển từ thẻ từ sang sử dụng thẻ chip là một
  hướng đi đúng và cần thiết nhằm bảo toàn cho khách hàng, mặc dù cần đến công nghệ, nhân
  lực và chi phí.

  9

 19. Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ có thể sử dụng
  để rút tiền mặt, chuyển khoản, vấn tin số dư… tại các máy rút tiền tự động (ATM) hoặc thanh
  toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các tổ chức chấp nhận thẻ. Đối với NHTM việc phát hành và
  thanh toán thẻ là hoạt động bao gồm các nghiệp vụ cho vay, huy động vốn, thanh toán trong
  và ngoài nước. Có hai loại thẻ chính đó là thẻ nội địa và thẻ quốc tế:
   Thẻ thanh toán quốc tế là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được lưu hành
  trên toàn thế giới. Hiện nay các loại thẻ quốc tế tiêu biểu là: Thẻ Visa; Thẻ MasterCard;
  Thẻ JCB (Japan Credit Bureau); Thẻ American Express.
   Thẻ trong nước do ngân hàng trong nước phát hành và được khách hàng sử dụng để trả
  tiền hàng hóa, dịch vụ, rút và gửi tiền mặt tại các máy ATM. Để thuận tiện cho các chủ
  thẻ, một số ngân hàng phát hành thẻ ghi nợ nhưng đồng thời cấp hạn mức thấu chi cho
  khách hàng sử dụng thẻ.
  Dịch vụ thẻ góp phần quan trọng cho NHTM trong huy động vốn, thu phí dịch vụ và nâng
  cao hình ảnh của NHBL đối với công chúng. Sản phẩm dịch vụ thẻ đi liền với ứng dụng công
  nghệ của NHTM và khả năng liên kết giữa các NHTM trong khai thác thị trường và tận dụng
  cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin.
  1.1.6.4 Dịch vụ chuyển tiền
  Hiện nay các NHTM đang áp dụng các phương thức thanh toán như: Chuyển tiền trong
  nội bộ hệ thống ngân hàng, chuyển tiền qua NHTM khác, chuyển tiền qua ngân hàng nước
  ngoài và thanh toán bù trừ. Các hình thức thanh toán bao gồm: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm
  thu, thư tín dụng, thẻ thanh toán… Việc thanh toán qua tài khoản tiền gửi giao dịch được coi
  là bước tiến quan trọng nhất trong công nghệ ngân hàng bởi vì nó cải thiện đáng kể hiệu quả
  của quá trình thanh toán, làm cho các giao dịch kinh doanh trở nên dễ dàng, nhanh chóng và
  an toàn. Với việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, NHTM mang lại cho cá
  nhân và DN vừa và nhỏ nhiều tiện ích trong thanh toán. Nhờ số lượng khách hàng này, NHTM
  có thể tăng thêm thu nhập từ thu phí dịch vụ và là cơ sở để phát triển các dịch vụ khác. Cụ thể
  là thông qua việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng, các ngân hàng có cơ hội
  cung cấp dịch vụ thẻ cho các cá nhân.
  1.1.6.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử
  Trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng hội nhập, Việt Nam dần mở rộng cửa cho
  các ngân hàng nước ngoài thì sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng trong nước cần phải tìm được
  10
 20. điểm khác biệt về hình thức, nội dung. Trong đó, nổi bật lên là các dịch vụ ngân hàng công
  nghệ hiện đại.
  Hiện nay, SMS Banking, eBanking, Mobile Banking… đang là những dịch vụ được nhiều
  khách hàng lựa chọn. Với các dịch vụ này, khách hàng không phải đến ngân hàng, cũng không
  phải mất quá nhiều thời gian mà vẫn có thể thực hiện được các giao dịch cần thiết như: chuyển
  khoản, kiểm tra tài khoản, thanh toán hóa đơn, giao dịch tiền gửi cũng như tiền vay… Đây thật
  sự là những dịch vụ tiện ích, đưa khách hàng tiếp cận ngày càng gần hơn với cuộc sống hiện
  đại.
  Việc ứng dụng các DVNH điện tử trong hoạt động kinh doanh của các NHTM hiện nay
  như là một lợi thế cạnh tranh, và đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành
  công trong xu hướng phát triển dịch vụ NHBL trong tương lai. Các sản phẩm dịch vụ ngân
  hàng điện tử hiện đại có thể kể đến như:
   Call center: cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách
  hàng. Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều có trung tâm Call center.
   Phone banking: là loại hình dịch vụ mà khách hàng sử dụng điện thoại gọi đến
  một số máy cố định của ngân hàng cung cấp dịch vụ để thực hiện các giao dịch hay kiểm
  tra sao kê tài khoản, nghe thông tin về tỷ giá và lãi suất…
   Mobile banking: là loại hình dịch vụ ngân hàng giao dịch qua điện thoại di động.
  Khách hàng có thể kiểm tra số dư tài khoản, liệt kê giao dịch, nhận thông báo số dư, tỷ
  giá, lãi suất tự động qua tin nhắn SMS Banking, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện
  thoại, internet…
   Home banking: là loại dịch vụ mà các giao dịch có thể được thực hiện tại nhà
  thông qua hệ thống máy tính kết nối với hệ thống máy tính của ngân hàng, bao gồm các
  dịch vụ chuyển tiền, báo có, báo nợ, tỷ giá, lãi suất…
   Internet banking: là dịch vụ ngân hàng mà khách hàng giao dịch với ngân hàng
  thông qua Internet. Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của ngân
  hàng hay truy cập thông tin về tài khoản cá nhân, số dư, tiền gửi, tiền vay…
  1.1.6.6 Các dịch vụ khác
  Các dịch vụ NHBL khác như: Chi trả kiều hối, thu hộ, chi hộ, tư vấn tài chính, dịch vụ bảo
  hiểm, quản lý tài sản và uỷ thác đầu tư…

  11

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín File Word, PDF về máy