[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình

Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình

Download


Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận là hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến ro tín dụng doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Nam Á Chi nhánh – Tân Bình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN
  DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: TS PHAN THI HẰNG NGA

  Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ NHÀN

  MSSV: 1211190063

  LỚP: 12DTNH02

  TP.Hồ Chí Minh, 2016

 2. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong
  báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiên tại ngân hàng SeABank Chi nhánh Tân Bình,
  không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường
  về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016

  Ký tên

  Phạm Thị Nhàn

 3. LỜI CẢM ƠN

  Đầu tiên cho em gửi lời cám ơn đến trường vì đã tạo điều kiện cho em có cơ hội
  tìm hiểu thực tế về công việc tài chính, nhằm giúp cho em rèn luyện bản thân, nắm bắt và
  đưa vào thực tiễn những kiến thức đã được học. Ngoài ra những kinh nghiệm mà em rút
  ra được trong lần thực tập này sẽ giúp ích nhiều cho công việc của em trong tương lai.
  Em cũng xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ngân hàng SeABank Chi nhánh Tân Bình
  đã đồng ý tiếp nhận em đến thực tập tại quý ngân hàng, và tạo mọi điều kiện cho em về
  mọi mặt để em có cơ hội thực tập tốt nhất. Em xin cám ơn đến giảng viên hướng dẫn thực
  tập cho em là TS. Phan Thị Hằng Nga đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn và tạo điều kiện
  thuận lợi cho em hoàn thành được bài khoá luận này. Lời cuối cùng, em xin kính chúc
  quý thầy cô trường Đại học Công Nghệ TP.HCM dồi dào sức khỏe và thành công trong
  sự nghiệp giáo dục.

  Em xin chân thành cám ơn!

  TP.HCM, ngày …tháng…năm 2016

  Ký tên

  Phạm Thị Nhàn

 4. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 6. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TMCP Thương mại cổ phần

  DNVVA Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  QĐ-NHNN Quy định ngân hàng nhà nước

 7. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Mô tả các biến và kỳ vọng dấu của mô hình hồi quy …………………………….16

  Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả các biến ………………………………………………………………20

  Bảng 4.2: Bảng kết quả mô hình hồi quy ……………………………………………………………..22

  Bảng 4.3 : Kết qủa phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro tín dụng tại
  ngân hàng TMCP Đông Nam Á …………………………………………………………………………..28

 8. DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH

  Biểu đồ 4.1: Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn …………………………………………………… 26

  Biểu đồ 4.2: Biểu đồ P – P plot của hôi quy phần dư chuẩn hóa ……………………………27

 9. MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………………….. 1

  1.1. Lý do chọn đề tài. ……………………………………………………………………………………………………… 1

  1.2. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………… 2

  1.3. Câu hỏi nghiên cứu …………………………………………………………………………………………………… 2

  1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. ………………………………………………………………………….. 2

  1.5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………………. 2

  1.6. Kết cấu đề tài …………………………………………………………………………………………………………….. 3

  CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO
  TÍN DỤNG ………………………………………………………………………………………………………………………. 4

  2.1. Cơ sở lý thuyết về hoạt động tín dụng ……………………………………………………………………. 4

  2.1.1. Khái niệm của hoạt động tín dụng …………………………………………………………………… 4

  2.1.2. Các hình thức hoạt động tín dụng ……………………………………………………………………. 5

  2.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng …………………………………………………………………….. 5

  2.1.2.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng …………………………………………………………………… 5

  2.1.2.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn …………………………………………………………….. 5

  2.1.2.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng …………………………………… 6

  2.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng …………………………………………………………………………. 6

  2.1.4. Chức năng của hoạt động tín dụng ………………………………………………………………….. 7

  2.1.5. Nguyên tắc tín dụng …………………………………………………………………………………………… 8

  2.1.6. Hoạt động trung gian thanh toán và các hoạt động khác ………………………………. 8

  2.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại …………………………………….. 9

  2.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng …………………………………………………………………………………. 9

  2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng …………………………………………………………………………………… 9

  2.2.2.1. Rủi ro giao dịch ……………………………………………………………………………………………. 9

  2.2.2.2. Rủi ro danh mục ………………………………………………………………………………………….. 9

 10. 2.2.3. Đặc điểm rủi ro tín dụng …………………………………………………………………………………..10

  2.2.4. Phân loại nợ quá hạn …………………………………………………………………………………………10

  2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp ………………………………….11

  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………….14

  3.1. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………………14

  3.1.1. Quy trình nghiên cứu ………………………………………………………………………………………..14

  3.1.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………….14

  3.2. Mô hình nghiên cứu………………………………………………………………………………………………….15

  3.3. Dữ liệu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………………19

  3.3.1. Nguồn dữ liệu ……………………………………………………………………………………………………..19

  3.3.2. Cách lấy dữ liệu ………………………………………………………………………………………………….19

  3.3.3. Mẫu nghiên cứu………………………………………………………………………………………………….19

  CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………..20

  4.1. Phân tích thống kê mô tả …………………………………………………………………………………………20

  4.2. Thực hiện mô hình hồi quy ……………………………………………………………………………………..22

  4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu ………………………………………………………………………………27

  4.4. Phân tích kết quả hồi quy ………………………………………………………………………………………..28

  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP …………………………………………………………………32

  5.1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………………..32

  5.2. Các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng ………………………………………….32

  TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………………34

 11. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

  1.1. Lý do chọn đề tài.
  Tín dụng ngân hàng luôn là một kênh huy động vốn quan trọng và đắc lực đối với
  nhiều thành phần kinh tế. Ngày nay, có nhiều tổ chức kinh tế, thể nhân được tiếp cận
  nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, qua đó tăng cường được nguồn lực tài chính,
  nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ, góp phần thúc
  đẩy nền kinh tế phát triển, từng bước cải thiện và nâng hiệu quả kinh tế mang lại từ các
  doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể
  vay vốn ngân hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), bản chất là
  những doanh nghiệp này thường có nguồn vốn tự có thấp, khả năng tài chính không
  mạnh, tài sản đảm bảo ít hoặc không đáp ứng được các điều kiện vay vốn của tổ chức tín
  dụng. Đây là một thực tế đã tồn tại trong nhiều năm qua và càng phổ biến tại những tổ
  chức tín dụng lớn vốn, có thương hiệu và có nhiều sự lựa chọn khi ra quyết định cấp tín
  dụng đối với khách hàng.
  Do tầm quan trọng của việc tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại, đồng
  thời đi đôi với việc kiểm soát được rủi ro trong cho vay này, trên thế giới đã có nhiều
  nghiên cứu như Steenackers và Goovaerts (1989), Jacobson và Roszbach (2003),
  Ozdemir and Boran (2004), Kocenda và Vojtek (2009), Shubha (2013), Trương Đông
  Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011), và Đặng Thị Thanh Thảo (2014). Các biến được xem
  là có tác động đến rủi ro thanh toán không đúng hạn như số lượng nguồn thu nhập của
  người vay, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, mục đích của khoản vay, và thời gian
  giao dịch tài khoản với ngân hàng. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác
  động đến rủi ro trong cho vay đối với DNVVN được công bố rộng rãi ở cả trong và ngoài
  nước. Trong khi đó đối với Việt Nam, khi nền kinh tế thị trường ngày càng mở cửa, đặc
  biệt là từ sau khi gia nhập WTO thì quan hệ tín dụng ngày càng trở nên đa dạng và phức
  tạp, nhu cầu vốn là một yếu tố tất yếu trong kinh doanh của đại đa số các doanh nghiệp
  có quy mô nhỏ và vốn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với mức độ rủi ro
  tín dụng cao, trong đó rủi ro về nợ thanh toán trễ hạn là yếu tố cần được kiểm soát chặt
  chẽ đối với ngân hàng thương mại khi cung ứng vốn tín dụng cho doanh nghiệp. Ở Việt
  Nam hiện nay, để có thể nâng cao vị thế cạnh tranh nhằm mang lại lợi nhuận và tránh
  được những nguy cơ nợ khó đòi là mong muốn của các ngân hàng thương mại, đòi hỏi
  các ngân thương mại cần xác định và dự báo được những yếu tố tác động đến rủi ro tín
  1

 12. dụng đối với doanh nghiệp nói chung và DNVVN nói riêng, để từ đó có thể đưa ra chính
  sách tín dụng phù hợp để mang lại lợi nhuận cao nhất.

  1.2. Mục đích nghiên cứu

  Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, phân tích định lượng các yếu
  tố ảnh hưởng đến ro tín dụng doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp hạn chế rủi ro tín
  dụng tại Ngân hàng Đông Nam Á Chi nhánh – Tân Bình.

  1.3. Câu hỏi nghiên cứu

  Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong các cuộc phỏng vấn giành cho các chuyên viên
  khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Tân Bình.

   Thời gian cấp tín dụng cho một doanh nghiệp là bao nhiêu lâu?
   Ngân hàng thuê công ty thẩm định giá độc lập hay tự định giá cho 1 khoản vay của
  doanh nghiệp?
   Trình độ chuyên môn của nhân viên tín dụng là những bậc nào?
   Số lần kiểm tra của cán bộ tín dụng trước khi chuyển sang nợ xấu?
  1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
   Đối tượng

  Khoá luận tập trung vào đối tượng là các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh
  nghiệp tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian 2010 đến 2015 và từ đó đưa ra
  các giải pháp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

   Phạm vi nghiên cứu

  Không gian : tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Tân
  bình.

  Thời gian : từ năm 2010 đến năm 2015

  1.5. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu là các mô hình lý thuyết cạnh tranh , đi sâu nghiên cứu về
  các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đông
  Nam Á – Chi nhánh Tân Bình.
  Vận dụng phương pháp thống kê mô tả mô hình hồi quy.

  2

 13. Dựa vào tài liệu, số liệu đã công bố để phân tích, đánh giá, từ đó đưa ra kết luận, và
  những biện pháp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
  1.6. Kết cấu đề tài

  Chương 1: Giới thiệu

  Chương 2: Cơ sở lý thuyết về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng

  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

  Chương 4: Kết quả nghiên cứu

  Chương 5: Kết luận và giải pháp

  3

 14. CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI
  RO TÍN DỤNG
  2.1. Cơ sở lý thuyết về hoạt động tín dụng
  2.1.1. Khái niệm của hoạt động tín dụng

  Nguyễn Minh Kiều (2006) cho rằng: Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho
  tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá
  khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng
  Nhà nước”. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng luôn đi đôi với hoạt động huy động vốn và
  cũng là hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng, là nguồn thu nhập chính của ngân
  hàng. Trong đó, hoạt động tín dụng bao gồm:

   Cho vay, hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất, được thực hiện dưới
  hình thức cho vay ngắn hạn và cho vay trung, dài hạn. Trong đó, các tổ chức, cá
  nhân được Ngân hàng thương mại cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn
  cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống. Để thực hiện các dự án đầu tư sản
  xuất, kinh doanh,… hoặc mở rộng quy mô sản xuất, nhà xưởng, mua sắm thiết
  bị… thì ngân hàng sẽ cung cấp các gói cho vay trung, dài hạn. (Nguyễn Minh
  Kiều, 2006).
   Bảo lãnh là một hình thức tín dụng mà ở đó ngân hàng dùng uy tín và khả năng tài
  chính của ngân hàng để bảo lãnh vay, thanh toán, thực hiện hợp đồng, đấu thầu
  hoặc vay tại ngân hàng khác cho người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh đối với một
  khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một Ngân hàng thương mại không được
  vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của ngân hàng. (Nguyễn Minh Kiều, 2006).
   Chiết khấu, đối với hình thức tín dụng này Ngân hàng thương mại được quyền
  chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác cho cá nhân hoặc tổ chức
  kinh tế; được quyền tái chiết khấu cho các tổ chức tín dụng khác. (Nguyễn Minh
  Kiều, 2006).
   Cho thuê tài chính sẽ được Ngân hàng thương mại cung cấp cho cá nhân, tổ chức
  nếu Ngân hàng thương mại thành lập riêng công ty cho thuê tài chính. (Nguyễn
  Minh Kiều, 2006).

  4

 15. 2.1.2. Các hình thức hoạt động tín dụng
  2.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng

  Dựa vào thời hạn tín dụng ta có thể chia tín dụng thành 3 hình thức sau:

   Tín dụng ngắn hạn, hay còn được biết là cho vay ngắn hạn, là loại cho vay có thời
  hạn dưới 1 năm. Loại hình này thường phục vụ cho việc bổ sung vốn lưu động, tài
  trợ tài sản ngắn hạn cho doanh nghiệp hoặc phục vụ nhu cầu bức thiết của khách
  hàng cá nhân. (Nguyễn Ngọc Hùng, 1998).
   Tín dụng trung hạn, có thời hạn vay từ 1 đến 5 năm. Loại hình này thường đáp
  ứng nhu cầu mua sắm tài sản cố định, đầu tư mở rộng sản xuất với quy mô nhỏ, dễ
  thu hồi vốn. (Nguyễn Ngọc Hùng, 1998).
   Tín dụng dài hạn, thời hạn vay từ 5 năm trở lên . Loại tín dụng này được dùng để
  đầu tư các dự án phát triển hạ tầng cơ sở, nâng cao năng suất lao động và tạo vị
  thế cho các ngành công nghiệp then chốt, khả năng hợp tác chuyên ngành và đa
  ngành, đồng thời góp phần đổi mới cơ cấu của nền kinh tế quốc dân. (Nguyễn
  Ngọc Hùng, 1998).
  2.1.2.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng

  Tín dụng được chia thành 2 loại: tín dụng vốn lưu động và tín dụng vốn cố định.
  Tín dụng vốn lưu động thường dùng để bù đắp mức vốn lưu động thiếu hụt tạm thời, để
  dự trữ hàng hoá, để thanh toán chi phí phát sinh trong chu kỳ sản xuất kinh doanh, hoặc
  thanh toán các khoản nợ. Bên cạnh đó, tín dụng vốn cố định được sử dụng để hình thành
  tài sản cố định, cải tiến kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng công trình. (Vũ Thị Minh
  Hằng và Sử Đình Thành, 2006).

  2.1.2.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn

  Theo tiêu thức này tín dụng ngân hàng có thể chia thành 2 loại chính. Đầu tiên là tín
  dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá, với loại tín dụng này vốn vay sẽ được sử dụng để
  phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc trong việc vận chuyển hàng hoá trong và ngoài nước.
  Tiếp theo, tín dụng tiêu dùng cá nhân, hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp
  ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm nhà cửa, xe cộ, và cả những nhu cầu hàng ngày. Tín
  dụng tiêu dùng có thể được cấp phát dưới hình thức bằng tiền hoặc dưới hình thức bán
  chịu hàng hoá. Ngoài ra, còn một số loại tín dụng khác như: tín dụng bất động sản, tín

  5

 16. dụng nông nghiệp, tín dụng kinh doanh xuất nhập khẩu. (Nguyễn Văn Hà và Lê Văn Tề,
  2005).

  2.1.2.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng

  Có 2 loại tín dụng là tín dụng không có bảo đảm, và tín dụng có bảo đảm. Trong đó,
  tín dụng không có bảo đảm, còn được biết là tín dụng tín chấp, là loại không cần khách
  hàng phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh để được cấp tín dụng mà chỉ cần dựa
  vào uy tín của bản thân khách hàng. Ngược lại, tín dụng có bảo đảm yêu cầu khách hàng
  phải cung cấp tài sản dùng đảm bảo để thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của một bên thứ
  ba để được ngân hàng cấp tín dụng. (Nguyễn Minh Kiều, 2014)

  2.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng

  Thứ nhất, hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất
  được thực hiện liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế.Việc phân phối vốn
  tín dụng đã góp phần điều hoà vốn trong toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện cho quá trình
  sản xuất được liên tục. Tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư. Nó là động lực
  kích thích tiết kiệm và là phương tiện đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển.
  Trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá, tín dụng là một trong những nguồn vốn hình thành
  vốn lưu động và vốn cố định của doanh nghiệp, vì vậy tín dụng đã góp phần động viên
  vật tư hàng hoá đi vào sản xuất, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật đẩy nhanh quá trình
  tái sản xuất xã hội. (Nguyễn Văn Hà và Lê Văn Tề, 2005)

  Thứ hai, tín dụng còn thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hoạt động của ngân hàng là
  tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng, trên cơ sở đó cho các đơn vị kinh tế vay vốn
  giúp các doanh nghiệp tập trung vốn và tập trung sản xuất. Mặt khác quá trình đầu tư tín
  dụng được thực hiện một cách tập trung, chủ yếu là cho các xí nghiệp lớn, những xí
  nghiệp kinh doanh hiệu quả. (Nguyễn Văn Hà và Lê Văn Tề, 2005)

  Thứ ba, tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành
  kinh tế mũi nhọn. Trong thời gian tập trung phát triển nông nghiệp và ưu tiên cho xuất
  khẩu Nhà nước đã tập trung tín dụng để tài trợ phát triển các ngành đó, từ đó tạo điều
  kiện phát triển các ngành khác. (Nguyễn Văn Hà và Lê Văn Tề, 2005).

  6

 17. Thứ tư, hoạt động tín dụng góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán
  kinh tế của các doanh nghiệp. Đặc trưng cơ bản của vốn tín dụng là sự vận động trên cơ
  sở hoàn trả và có lợi tức, nhờ vậy mà hoạt động của tín dụng đã kích thích sử dụng vốn
  có hiệu quả. Bằng cách tác động như vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp khi sử dụng vốn tín
  dụng phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng
  vòng quay của vốn, tạo điều kiện nâng cao doanh lợi của doanh nghiệp. (Nguyễn Văn Hà
  và Lê Văn Tề, 2005).

  Cuối cùng, tín dụng đã tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước
  ngoài. Trong điều kiện kinh tế ―mở‖ , tín dụng đã trở thành một trong những phương
  tiện nối liền các nền kinh tế các nước với nhau. (Nguyễn Văn Hà và Lê Văn Tề, 2005).

  2.1.4. Chức năng của hoạt động tín dụng

  Trong nền kinh tế hàng hoá tiền tệ, tín dụng có ba chức năng cơ bản sau đây: chức
  năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả, chức năng tiết
  kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông, chức năng kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế.
  (Lý Hoàng Ánh và Lê Thị Mận, 2013)

  Với chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả ,
  tín dụng đã thu hút đại bộ phận tiền tệ nhàn rỗi trong nền kinh tế và phân phối lại vốn đó
  dưới hình thức cho vay, qua đó điều hòa vốn tín dụng từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn.
  Sự điều hòa này chỉ mang tính chất tạm thời và phải được trả lãi. (Lý Hoàng Ánh và Lê
  Thị Mận, 2013)

  Với chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông, hoạt động tín dụng đã thúc
  đẩy việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán bù trừ giữa các đơn vị
  kinh tế. Điều này sẽ làm giảm được khối lượng giấy bạc trong lưu thông, làm giảm được
  chi phí lưu thông giấy bạc ngân hàng, đồng thời cho phép nhà nước điều tiết một cách
  linh hoạt khối lượng tiền tệ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền tệ cho sản xuất và lưu
  thông hàng hóa phát triển. (Lý Hoàng Ánh và Lê Thị Mận, 2013)

  Chức năng kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế là chức năng cơ bản của hoạt
  động tín dụng. Trong việc thực hiện chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ
  nhằm phục vụ yêu cầu tái sản xuất, tín dụng có khả năng phản ánh một cách tổng hợp và
  nhạy bén tình hình hoạt động của nền kinh tế, do đó, tín dụng còn được coi là một trong
  7

 18. những công cụ quan trọng của nhà nước để kiểm soát, thúc đẩy quá trình thực hiện các
  chiến lược phát triển kinh tế. (Lý Hoàng Ánh và Lê Thị Mận, 2013)

  2.1.5. Nguyên tắc tín dụng

  Tín dụng có những nguyên tắc sau: tiền vay phải được hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn
  lãi, vốn vay phải sử dụng đúng mục đích. Trong đó, nguyên tắc tiền vay phải được hoàn
  trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi là nguyên tắc hàng đầu bởi vì phần lớn số tiền ngân hàng cho
  vay là tiền huy động từ khách hàng, ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu rút tiền của
  khách hàng. Chính vì vậy người đi vay phải trả đúng số tiền mình đã vay vào đúng thời
  điểm đã được hai bên xác định cụ thể và được ghi nhận trong thỏa thuận vay vốn giữa
  khách hàng và ngân hàng. Ngoài việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản gốc, khách
  hàng phải có trách nhiệm thanh toán khoản lãi tính bằng tỷ lệ % trên số tiền vay, được coi
  là giá mua quyền sử dụng vốn.( Lê Văn Tư, 2004)

  Nguyên tắc vốn vay phải có tài sản tương đương làm đảm bảo cần được thực hiện
  để bảo vệ nguồn vốn của ngân hàng khi khách hàng vi phạm các điều kiện vay vốn hoặc
  khi chủ nhân của các tài sản thế chấp không còn khả năng thanh toán cho ngân hàng. Giá
  trị tài sản đảm bảo này chính là nguồn thu nợ thứ hai của ngân hàng khi khách hàng
  không có khả năng hoàn trả nợ vay. (Lê Văn Tư, 2004)

  Và cuối cùng, nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích có nghĩa là tất cả các
  khoản tín dụng phải được sử dụng đúng mục đích vay thể hiện trong hồ sơ vay vốn. Đây
  cũng là một trong những yếu tố cần thiết để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tín dụng và
  khả năng thu hồi vốn sau này. (Lê Văn Tư, 2004)

  2.1.6. Hoạt động trung gian thanh toán và các hoạt động khác

  Ngân hàng thương mại có cung cung cấp các phương tiện thanh toán giúp cho
  khách hàng có thể dễ dàng thực hiện việc mua bán, kinh doanh. Bên cạnh đó, ngân hàng
  còn có dịch vụ thu, chi hộ; dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng… Ngoài ra, ngân
  hàng còn có thể thực hiện một số hoạt động khác như: góp vốn và mua cổ phần, kinh
  doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính, uỷ thác và nhận uỷ
  thác…(Nguyễn Minh Kiều, 2006).

  8

 19. 2.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại
  2.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

  Theo quy định tại Khoản 1 Thông tư 02/2013: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động
  ngân hàng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
  hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một
  phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh
  vực ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro, nó tác động trực tiếp tới kết quả doanh lợi, nguy
  cơ phá sản của các ngân hàng. Do vậy việc thừa nhận rủi ro trong hoạt động kinh doanh
  của ngân hàng và từ đó tìm kiếm nhiều phương pháp chống đỡ các rủi ro là đòi hỏi của sự
  tồn tại và phát triển của ngân hàng. Ngoài ra, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là một tất
  yếu, mà các nhà quản lý ngân hàng chỉ có thể có chính sách giảm bớt chứ không thể gạt
  bỏ được chúng.

  2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
  2.2.2.1. Rủi ro giao dịch

  Đây là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn
  chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch
  có ba bộ phận chính là: rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ. Thứ nhất, rủi
  ro lựa chọn là rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng khi ngân
  hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay. Thứ hai,
  rủi ro bảo đảm là rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong
  hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, hình thức đảm bảo và mức
  cho vay trên giá trị của tài sản đảm bảo. Cuối cùng, rủi ro nghiệp vụ, là rủi ro liên quan
  đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay bao gồm cả việc sử dụng hệ thống
  xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề. (Nguyễn Đăng Dờn, 2010).

  2.2.2.2. Rủi ro danh mục

  Rủi ro danh mục là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là
  do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành
  hai loại: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố, các đặc
  điểm riêng có, mang tính riêng biêt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh
  vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách

  9

 20. hàng vay vốn. Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều
  đối với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một
  ngành, lĩnh vực kinh tế hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định hoặc cùng một loại
  hình cho vay có rủi ro cao. (Nguyễn Đăng Dờn, 2010)

  2.2.3. Đặc điểm rủi ro tín dụng

  Trước tiên, rủi ro tín dụng mang tính tất yếu, nó luôn tồn tại và gắn liền với hoạt
  động tín dụng. Chấp nhận rủi ro là tất yếu trong hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng cần
  phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro – lợi ích nhằm tìm ra
  những cơ hội đạt được những lợi ích xứng đáng với mức rủi ro chấp nhận được. Ngân
  hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý, kiểm soát được,
  nằm trong phạm vi khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín dụng của ngân hàng.
  (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014).

  Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp. Rủi ro tín dụng xảy ra sau khi ngân hàng giải
  ngân vốn vay và trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng. Do tình trạng thông tin
  bất cân xứng nên thông thường ngân hàng ở vào thế bị động, ngân hàng thường biết
  thông tin sau hoặc biết thông tin không chính xác về những khó khăn, thất bại của khách
  hàng, do đó thường có những ứng phó chậm trễ. (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014).

  Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng, phức tạp. Đặc điểm này thể hiện ở sự đa dạng,
  phức tạp của nguyên nhân gây ra rủi ro ro tín dụng cũng như diễn biến sự việc, hậu quả
  khi rủi ro xảy ra. (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014).

  2.2.4. Phân loại nợ quá hạn

  Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 02/2013, nợ được phân thành 5 nhóm như sau:

   Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn bao gồm các khoản nợ trong hạn mà tổ chức tín dụng
  đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn, hoặc các
  khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được ngân hàng đánh giá là có khả năng thu
  hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại.
   Nhóm 2: Nợ cần chú ý bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 90
  ngày, hoặc các khoản nợ điều chỉnh kì hạn lần đầu.

  10

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Tân Bình File Word, PDF về máy