[Download] Tải Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh – Tải về File Word, PDF

Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh
Nội dung Text: Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

Download


Bài viết nghiên cứu kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp du lịch (doanh nghiệp kinh doanh khách sạn) tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh File Word, PDF về máy

Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Kế toán quản trị chi phí du lịch
  Kinh nghiệm quốc tế và bài học
  cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh
   Ths. Lê Thanh Bằng*
  Nhận: 05/10/2019
  Biên tập: 15/10/2019
  Duyệt đăng: 25/10/2019

  Trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tỉnh Quảng Các kỹ thuật KTQT hiện đại
  Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, với hệ chỉ có 31,8% nhà quản lý thường
  thống hạ tầng hiện đại. Để thực thiện mục tiêu đó, nâng cao hiệu quả xuyên sử dụng. Các công cụ
  sử dụng nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty KTQT hiện đại (ABD, LCC,
  du lịch tại Quảng Ninh là một nhu cầu cấp thiết. Transfer Pricing) hoàn toàn không
  Bài viết nghiên cứu kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp du được sử dụng. Đối với các nhà
  lịch (doanh nghiệp kinh doanh khách sạn) tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, từ quản trị sau khi biết được lợi ích
  đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp kinh doanh du của các công cụ KTQT hiện đại
  lịch tại Quảng Ninh. như nâng cao lợi nhuận, năng suất,
  Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, hiện đại, truyền thống, du lịch, phát triển bền vững, lập dự toán,
  khách sạn tính toán chi phí, định giá đánh giá
  hoạt động, sức cạnh tranh tốt hơn,
  Kế toán quản trị chi phí du tích chuỗi giá trị, Transfer Pricing đa số các nhà quản trị đều đưa ra
  lịch ở một số quốc gia – Chuyển giá, Kaizen Costing – Cải quan điểm để tồn tại và phát triển
  Tại Thổ Nhĩ Kỳ: tiến liên tục…) để quyết định kinh các công cụ KTQT hiện đại nhất
  Tại Thổ Nhĩ Kỳ, kế toán quản trị doanh đưa ra chất lượng tốt hơn, định phải được sử dụng.
  chi phí (KTQTCP) tại các doanh nhằm phục vụ thị trường và khách Tại Ấn Độ:
  hàng của mình ngày càng tốt hơn. Các nhà quản lý DN kinh doanh
  nghiệp (DN) kinh doanh khách sạn
  Bên cạnh đó, các thông tin phi tài khách sạn tại Ấn Độ cho rằng, một
  được áp dụng phổ biến tại các khách
  chính (ví dụ tỷ lệ phòng có khách, trong những đổi mới quan trọng
  sạn dạng chuỗi hơn là các khách sạn mối liên hệ giữa tỷ lệ khách hàng
  độc lập, đơn lẻ. Tuy nhiên, để phục trong KTQTCP là phương pháp
  tiếp tục sử dụng hàng hóa dịch vụ ABC được áp dụng, phương pháp
  vụ mục tiêu chiến lược, các mô hình và lợi nhuận…) đóng vai trò ngày này giúp các nhà quản trị nâng cao
  kinh doanh khách sạn chuỗi và đơn càng quan trọng giúp các nhà quản chất lượng quản trị chi phí như:
  lẻ đều gia tăng sử dụng các công cụ trị lập kế hoạch, kiểm soát và cắt phân bổ chi phí chính xác hơn,
  quản trị chi phí. giảm chi phí… phân tích lợi nhuận/khách hàng tốt
  Các nhà quản trị nhận thấy rằng, Về thực trạng áp dụng hơn, cắt giảm chi phí. Kết quả khảo
  các công cụ KTQT truyền thống KTQTCP, qua mẫu khảo sát sát cho thấy 60% đồng ý rằng
  không đủ phục vụ nhu cầu thông khách sạn 4 sao và 5 sao, kết quả phương pháp ABC là phương pháp
  tin phục vụ cho việc ra quyết định, nghiên cứu cho thấy các công cụ tiếp cận chính xác và hiệu quả
  họ cần các công cụ KTQTCP hiện KTQT truyền thống mức độ sử (2012). Cũng nghiên cứu về
  đại (bao gồm: ABC – Chi phí dựa dụng khác nhau: lập dự toán phương pháp ABC, trong khảo sát
  trên cơ sở hoạt động, ABD – Chi (100%), phân tích tài chính 2007, Pavlatos and Paggios cho kết
  phí hoạt động trên cơ sở dự toán, (81%) và phân tích lợi nhuận đầu quả 23,5% các nhà quản lý sử dụng
  Life Cycle Costing – LCC- chi phí tư (76%); các công cụ KTQTCP phương pháp ABC. Như vậy, tỉ lệ
  dựa trên vòng đời của sản phẩm, truyền thống mức sử dụng thấp nhận thức về phương pháp chi phí
  Target Costing – Chi phí mục tiêu, hơn 50%: chi phí tiêu chuẩn trên cơ sở hoạt động của các nhà
  Benchmarking – điểm chuẩn, Bal- (42,9%), điểm hòa vốn (31,8%), quản trị Ấn Độ nâng lên rất nhiều.
  anced Scorecard- Thẻ điểm cân phân tích chênh lệch (23,8%),
  bằng, Value Chain Analysis – Phân phương án thay thế (14,3%). * Học viện Ngân hàng

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2019 39

 2. Nghiên cứu trao đổi

  Nghiên cứu chỉ ra rằng, thách Hình 1: Các bước thực hiện mô hình ABC
  thức mà các DN gặp phải là nâng
  cao tỷ lệ quay lại và trải nghiệm tốt
  của khách hàng, cắt giảm chi phí
  mà không giảm chất lượng dịch vụ,
  nâng cao chất lượng hoạt động
  phân tích lợi nhuận khách hàng
  mang lại, lập dự toán ngân sách.
  Các phương pháp quản trị chi phí
  truyền thống không đáp ứng yêu
  cầu quản trị, do đó, các DN cần
  hiện đại hóa hệ thống quản trị chi
  phí bằng cách áp dụng ABC để đáp
  ứng nhu cầu ra quyết định (Hình 1).
  Bài học kinh nghiệm cho các
  DN kinh doanh du lịch tại Quảng
  Ninh
  “Việt Nam được xếp thứ 24/141
  quốc gia về tài nguyên du lịch,
  nhưng chỉ đứng thứ 75/141 về năng
  lực cạnh tranh du lịch toàn cầu”[5],
  tỉnh Quảng Ninh được ví như một
  Việt Nam thu nhỏ[6], như vậy hiệu
  quả hoạt động của các DN kinh
  doanh du lịch Việt Nam nói chung
  và các DN kinh doanh du lịch
  Quảng Ninh nói riêng chưa tương thực tiễn đặc thù DN của mình trên cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi
  xứng với tiềm năng. cơ sở kết hợp của các phòng ban nhọn”, ngày 05 /12/2018.
  liên quan. Đặc biệt, cần phải chủ 2. Adnan Sevim, Erdem Korkmaz (2014),
  Trong bối cảnh cạnh tranh ngày
  cost Management Practices in the Hospitality
  càng gay gắt, việc nâng cao hiệu động áp dụng phương pháp Industry: The Case of the Turkish Hotel In-
  quả hoạt động, cắt giảm chi phí, KTQTCP ABC, vì phương pháp dustry,International Journal of Arts and Com-
  lãng phí, nâng cao lợi nhuận, nâng này giúp việc phân bổ chi phí, đánh merce, Vol. 3 No. 9.
  cao chất lượng trải nghiệm và tỷ lệ giá hiệu quả hoạt động chính xác 3. Madhu Vij (2012), A survey of factors
  khách hàng quay lại sử dụng dịch hơn rất nhiều so vơi các công cụ influencing cost structures in the Indian hotel,
  vụ của DN là việc làm cấp thiết để KTQTCP truyền thống. Worldwide Hospitality and Tourism Themes,
  phát huy hết tiềm năng của DN Vol. 4 Iss 5 pp. 449 – 462
  Thứ ba, bên cạnh các chỉ tiêu tài
  4. Cao Thị Huyền Trang, chi phí và lợi
  cũng như những gì thiên nhiên ưu chính, cần quan tâm thu thập, xử lý,
  ích của việc vận dụng mô hình xác định chi
  đãi. Các DN kinh doanh du lịch tại sử dụng các chỉ tiêu phi tài chính: phí theo mức độ hoạt động (activity – based
  Quảng Ninh cần tăng cường áp Tỷ lệ phòng trống, tỷ lệ khách hàng costing) tại các DN vừa và nhỏ, Tạp chí công
  dụng các công cụ KTQTCP truyền quay lại sử dụng dịch vụ… Đặt các thương, http://www.tapchicongthuong.vn/bai-
  thống cũng như hiện đại. chỉ tiêu này trong mối liên hệ với viet/chi-phi-va-loi-ich-cua-viec-van-dung-
  Từ kinh nghiệm của các DN kết quả hoạt động. mo-hinh-xac-dinh-chi-phi-theo-muc-do-hoat-
  dong-activity-based-costing-tai-cac-doanh-
  Thổ Nhỹ Kỳ và Ấn Độ cho thấy, Thứ tư, ứng dụng các phần mềm nghiep-vua-va-nho-46580.htm 2017,
  việc áp dụng KTQTCP, đặc biệt đối KTQTCP để nâng cao hiệu quả, 15/03/2017
  với các công cụ KTQTCP hiện đại năng suất, chất lượng của các báo 5.TS. Nguyễn Minh Phong, Động lực và
  cần lưu ý một số vấn đề sau: cáo KTQTCP đáp ứng nhu cầu kỳ vọng mới của ngành du lịch Việt Nam,
  Thứ nhất, nâng cao nhận thức thông tin phục vụ việc ra quyết 30/06/2019,https:// www.nhandan.com.vn/du-
  của nhà quản trị đối với vai trò của định của nhà quản trị. lich/item/40706602-dong-luc-va-ky-vong-
  KTQTCP truyền thống và hiện đại moi-cua-nganh-du-lich-viet-nam.html
  trong việc ra quyết định. 6. Quang Hiếu, Quảng Ninh – một Việt
  Tài liệu tham khảo Nam thu nhỏ,
  Thứ hai, nhân viên kế toán cần 22/10/2017,https://vietnamnet.vn/vn/doi-
  chủ động nghiên cứu, ứng dụng các 1. Thủ tướng chính phủ: 1685/QĐ-TTg, song/du-lich/quang-ninh-mot-viet-nam-thu-
  công cụ KTQTCP hiện đại vào Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu nho-419399.html

  40 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2019

Download tài liệu Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh File Word, PDF về máy