[Download] Tải Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam – Tải về File Word, PDF

Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam

Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam
Nội dung Text: Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam

Download


The study uses data over the period of 2008–2018 and applies the vector autoregression model, namely recursive restriction and sign restriction approaches.

Bạn đang xem: [Download] Tải Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam File Word, PDF về máy

Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam

Download tài liệu Impacts of the monetary policy on the exchange rate: Case study of Vietnam File Word, PDF về máy