[Download] Tải Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market – Tải về File Word, PDF

Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market

Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market
Nội dung Text: Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market

Download


This article is carried out to identify factors influencing on financial risk of construction firms listed on Vietnam’s stock market. The panel data is extracted from financial statements of 142 listed construction firms between 2012 and 2019. Using regression analysis, financial risk was measured by Alexander Bathory model.

Bạn đang xem: [Download] Tải Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market File Word, PDF về máy

Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market

Download tài liệu Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market File Word, PDF về máy