[Download] Tải Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ – Tải về File Word, PDF

Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ

Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ
Nội dung Text: Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ

Download


Tài liệu thông tin đến bạn các hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhận, quản lý tài sản bảo đảm; hướng dẫn kiểm tra tài sản bảo đảm; các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ File Word, PDF về máy

Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ

 1. 1. HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN
  NHẬN, QUẢN LÝ TSBĐ.
  2. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TSBĐ.
  3. CÁC LƯU Ý KHI THỰC HIỆN KÝ KẾT HỢP
  ĐỒNG BẢO ĐẢM TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG VÀ
  ĐKGDBĐ

  1

 2. a) Thẩm định và xét duyệt TSBĐ
  b) Hoàn thiện thủ tục nhận TSBĐ, ký kết hợp đồng TSBĐ,
  quản lý TSBĐ
  c) Các trường hợp đăng ký GDBĐ theo quy định của
  Chính Phủ về ĐKGDBĐ.
  d) Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung giao dịch
  bảo đảm đã đăng ký.
  e) Lợi ích của việc đăng ký GDBĐ.
  f) Các cơ quan thực hiện đăng ký GDBĐ

  CV QHKH tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của TSBĐ.
  CV QHKH căn cứ vào phân luồng hồ sơ định giá theo Quy
  trình định giá TSBĐ để gửi đề nghị định giá cho Phòng QLTD
  CN/Phòng Định giá Khối QLRR
  CV QHKH phối hợp với CB QLTD/CB phòng định giá khối
  QLRR tiến hành kiển tra thực tế hiện trạng tài sản và thực hiện
  định giá TSBĐ.
  Sau khi thẩm định và định giá TSBĐ, CB QLTD/CB phòng
  định giá lập Báo cáo thẩm định TSBĐ theo quy định và trình
  TP QLTD/TP ĐG khối QLRR kiểm soát
  Việc xét duyệt nhận TSBĐ gắn liền với việc xét duyệt giao
  dịch cấp tín dụng tương ứng của Khách hàng. Cấp xét duyệt
  có thể là Hội đồng tín dụng, TGĐ, Phó TGĐ, GĐCN/Phó GĐ
  phụ trách CN.

  2

 3. Động sản:
  ◦ Ô tô mới 100% do các hãng có uy tín thuộc Hiệp hội các nhà sản
  xuất ô tô Việt Nam sản xuất và xe được sản xuất lắp ráp trong
  nước
  ◦ Vàng, đá quý, kim khí quý;
  ◦ Hàng hóa nguyên liệu
  Giấy tờ có giá
  Quyền đòi nợ và LC xuất khẩu
  TS hình thành trong tương lai
  ◦ Bất động sản (Căn hộ chung cư, biệt thự, nhà ở KĐT mới)
  ◦ Động sản
  Các trường hợp còn lại do Phòng định giá – Khối QLRR thực hiện

  Căn cứ vào phê duyệt của cấp có thẩm quyền, CB QLTD
  soạn thảo các hợp đồng TSBĐ và các giấy tờ cần thiết trình
  TP QLTD kiểm soát.
  Nếu thống nhất các ý kiến, TP QLTD ký nháy vào từng
  trang của các văn bản này và chuyển cho CB QLTD trình
  ký GĐCN.
  CB QLTD phối hợp với KH ký hợp đồng bảo đảm tiền vay
  tại Phòng công chứng và thực hiện đi ĐKGDBĐ đối với các
  trường hợp TS phải đăng ký quyền sở hữu.
  Sau khi hoàn thiện thủ tục nhận TSBĐ, CB QLTD thực hiện
  nhập kho TSBĐ theo đúng quy định

  3

 4. Thế chấp quyền sử dụng đất
  Thế chấp quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản
  xuất là rừng trồng
  Thế chấp tàu bay, tàu biển
  Thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều
  nghĩa vụ
  Các giao dịch bảo đảm bằng tài sản không thuộc các
  trường hợp quy định nêu trên được đăng ký khi cá
  nhân, tổ chức có yêu cầu

  Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên bảo đảm, bên nhận bảo
  đảm; thay đổi tên của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm
  Rút bớt tài sản bảo đảm
  Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai đã hình
  thành, trừ trường hợp tài sản bảo đảm hình thành trong tương
  lai là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh
  doanh hoặc tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là
  phương tiện giao thông cơ giới đã ghi số khung khi đăng ký
  giao dịch bảo đảm.

  4

 5. Bổ sung tài sản bảo đảm mà không ký kết hợp đồng bảo
  đảm mới
  Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong đơn
  yêu cầu đăng ký
  Thay đổi nội dung khác đã đăng ký

  Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao
  dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc
  nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên
  bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân
  sự đối với bên nhận bảo đảm.
  Lợi ích của việc ĐKGDBĐ:
  • Đảm bảo việc đăng ký thế chấp của Ngân hàng đã được
  Cơ quan ĐKGDBĐ xác nhận.
  • Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý TSBĐ

  5

 6. Các trường hợp ĐKGDBĐ tại Văn phòng đăng ký quyền sử
  dụng đất địa phương:
  • Thế chấp QSD đất
  • Thế chấp TS gắn liền với đất (nhà ở, công trình kiến trúc,
  vườn cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng,…)
  • Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai:
  Căn hộ chung cư được XD trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
  Nhà ở riêng lẻ là nhà biệt thự/nhà liền kề được xây dựng trong các
  dự án đầu tư XD nhà ở

  Trường hợp nhận thế chấp là tàu biển thì thực hiện ĐKGDBĐ
  tại Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải thuộc Cục Hàng
  hải Việt Nam
  Trường hợp nhận thế chấp là tàu bay thì thực hiện ĐKGDBĐ
  tại Cục Hàng không Việt Nam
  Trường hợp nhận thế chấp là tài sản có đăng ký quyền sở hữu
  với Nhà nước như các phương tiện vận tải đường bộ, đường
  sông, các tài sản khác,…thì thực hiện ĐKGDBĐ tại Cục đăng
  ký quốc gia GDBĐ- Bộ Tư Pháp và gửi thêm thông báo thế
  chấp tài sản đến các Cơ quan phát hành/cấp đổi lại Đăng
  ký/GCN ĐK cho TSBĐ (Phòng CSGT, Cục quản lý đường
  sông,…)

  6

 7. a) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của chủ sở hữu TSBĐ.
  b) Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến TSBĐ.
  c) Kiểm tra các điều kiện về nhận TSBĐ theo quy
  định của PG BANK và Pháp luật
  d) Kiểm tra các thông tin trên Báo cáo thẩm định
  TSBĐ/Biên bản định giá với hồ sơ TSBĐ.
  e) Kiểm tra tổng giá trị các TSBĐ so với tổng
  nghĩa vụ được cấp tín dụng của KH

  a) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của chủ sở hữu TSBĐ:
  Đối với chủ tài sản là cá nhân:
  ◦ Kiểm tra chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký kết
  hôn/ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy xác nhận nhân
  khẩu của cơ quan quản lý nhân khẩu nơi chủ tài sản sinh
  sống nếu tài sản là bất động sản cấp cho hộ gia đình và các
  giấy tờ khác có liên quan.
  ◦ Kiểm tra giấy tờ pháp lý do chủ tài sản cung cấp đảm bảo
  phù hợp với thông tin chủ sở hữu/sử dụng được ghi trên giấy
  chứng nhận QSD/sở hữu tài sản.

  7

 8. Đối với chủ tài sản là pháp nhân:
  ◦ Kiểm tra đăng ký kinh doanh, biên bản họp HĐQT/HĐTV,
  văn bản của chủ sở hữu/Tổng giám đốc/giám đốc của doanh
  nghiệp (tùy loại hinh doanh nghiệp) về việc đồng ý sử dụng
  tài sản của doanh nghiệp để bảo đảm cho các nghĩa vụ cấp
  tín dụng và ủy quyền ký kết hợp đồng bảo đảm.
  ◦ Kiểm tra hồ sơ pháp lý người đại diện/người được ủy quyền
  ký kết Hợp đồng bảo đảm.

  Lưu ý kiểm tra xác định thông tin về chủ tài sản trong các
  trường hợp tài sản thuộc sở hữu riêng/đồng sở hữu/thuộc
  sở hữu của nhóm người.
  Hồ sơ pháp lý của chủ tài sản cần thêm: Văn bản xác
  nhận tài sản riêng/ Văn bản ủy quyền người đại diện ký
  kết hợp đồng bảo đảm có công chứng,…(tùy theo từng
  trường hợp cụ thể).

  8

 9. Đảm bảo đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử
  dụng của chủ tài sản với TSBĐ: Giấy chứng nhận
  QSD/QSH/Giấy đăng ký, Hợp đồng kinh tế, Hóa
  đơn, Tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận bảo hiểm,
  Giấy chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm,…(tùy theo
  từng loại TSBĐ).
  Kiểm tra hình thức của Giấy chứng nhận QSD/QSH
  tài sản/ Giấy đăng ký: có dấu hiệu tẩy xóa không.
  Kiểm tra nội dung trên Giấy chứng nhận QSD/QSH
  tài sản: đảm bảo sự logic liền mạch, font chữ, khoảng
  cách chữ đồng nhất.

  Kiểm tra chữ ký của người cấp Giấy chứng
  nhận/Giấy đăng ký hoặc chữ ký của người xác nhận
  nội dung thế chấp.
  Kiểm tra con dấu đóng trên Giấy chứng nhận
  Kiểm tra nguồn gốc, mục đích sử dụng (đối với
  TSBĐ là bất động sản).
  Kiểm tra GCN Bảo hiểm và chuyển quyền thụ hưởng
  (đối với trường hợp TSBĐ phải mua bảo hiểm).
  Kiểm tra điều kiện khác tùy theo TSBĐ

  9

 10. Kiểm tra đối tượng TSBĐ có nằm trong danh mục
  TSBĐ PG BANK được phép nhận thế chấp/ cầm cố.
  Kiểm tra tỷ lệ cho vay tối đa đối với từng loại TSBĐ
  theo quy định của PG BANK và pháp luật hoặc theo
  phê duyệt (trường hợp có phê duyệt riêng)

  Đảm bảo các thông tin giữa Báo cáo thẩm định
  TSBĐ phải đầy đủ, khớp đúng với giấy tờ chứng
  minh quyền sở hữu TSBĐ
  Đảm bảo có đầy đủ chữ ký của các bên, bao gồm cả
  các đồng sở hữu tài sản và người có thẩm quyền phê
  duyệt Báo cáo thẩm định TSBĐ.

  10

 11. Khi KH phát sinh đề nghị làm thay đổi giá trị nghĩa
  vụ tín dụng (như giá trị khoản vay, L/C, bảo lãnh…):
  CB QLTD cần kiểm tra lại giá trị của các TSBĐ đang
  đảm bảo cho các nghĩa vụ đó của KH bằng cách: Sao
  kê giá trị TSBĐ trên hệ thống phần mềm, đối chiếu
  lại với hồ sơ tín dụng, hồ sơ TSBĐ, các biên bản định
  giá lại TSBĐ gần nhất. Kiểm tra thời hạn HĐTC và
  định giá TSBĐ/Kiểm tra định kỳ TSBĐ xem có bị
  biến động hay không.

  CB QLTD chuẩn bị hồ sơ khi đi ký công chứng Hợp
  đồng bảo đảm:
  • Hồ sơ của Ngân hàng
  • Hồ sơ của KH vay vốn (CB QLTD thông báo để KH chuẩn bị).
  • Hồ sơ của chủ tài sản (CB QLTD thông báo để KH chuẩn bị)

  11

 12. CB QLTD lưu ý thông báo cho chủ tài sản, bên vay (trong
  trường hợp tài sản thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba):
  • Đảm bảo đầy đủ các thành viên tham gia ký kết tại
  Phòng Công chứng (Nếu TSBĐ của hộ gia đình thì tất
  cả các thành viên phải tham gia ký kết,…)
  • Mang đầy đủ bản gốc các Giấy tờ pháp lý của chủ
  TSBĐ, của bên vay và giấy tờ gốc về TSBĐ để thực
  hiện thủ tục cần thiết tại Phòng Công chứng.
  • Cần trao đổi giải thích rõ trách nhiệm của bên thế chấp
  khi thực hiện bảo đảm thế chấp cho bên vay vay vốn tại ngân
  hàng

  Các tình huống cần lưu ý:
  TH1: Lưu ý các trường hợp vay ké: Đối với một số
  trường hợp TS thuộc sở hữu của bên thứ ba, chủ tài sản
  khi xem HĐTC thấy nghĩa bảo đảm cấp tín dụng nhiều
  hơn số tiền muốn bảo đảm cho bên vay vay vốn-> không
  phối hợp ký HĐTC.
  => Xử lý của CB QLTD: Cần trao đổi giải thích rõ giới
  hạn trách nhiệm của bên thế chấp khi thực hiện bảo đảm
  thế chấp cho bên vay vay vốn tại ngân hàng.

  12

 13. Các tình huống cần lưu ý:
  TH2: Chủ tài sản/Bên vay xuất trình giấy tờ Pháp lý khác
  (do được cơ quan đăng ký cấp lại/nguyên nhân khác) so
  với giấy tờ đã cung cấp cho ngân hàng.
  => Xử lý của CB QLTD: Cần thu thập bản sao để bổ sung
  vào hồ sơ tín dụng và chỉnh sửa thông tin trên hợp đồng
  thế chấp.

  Các tình huống cần lưu ý:
  TH3: Một số trường hợp KH không phối hợp thanh
  toán phí công chứng vì cho rằng các chi phí này do
  bên Ngân hàng chịu.
  => Xử lý của CB QLTD: Cần giải thích cho Bên vay
  biết việc nộp phí công chứng là do bên vay chịu.

  13

 14. Các tình huống cần lưu ý:
  TH4: Một số trường hợp chủ tài sản có hành vi lừa đảo đưa
  người khác ra ký kết tại phòng công chứng (bằng cách thay
  ảnh trên CMND): thường xảy ra với trường hợp sổ đỏ đứng
  tên 1 mình Chồng/vợ và người còn lại không muốn cho
  Chồng/vợ biết.
  => Xử lý của CB QLTD: Nếu có nghi ngờ, CB QLTD cần
  trao đổi và xác nhận thông tin với chủ tài sản (về nhân thân,
  gia cảnh, các mối quan hệ,…) để làm rõ thông tin.

  Các tình huống cần lưu ý:
  TH5: Lưu ý thêm một số trường hợp chủ TS không đủ
  năng lực hành vi dân sự: có biểu hiện bị bệnh tâm thần
  hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ
  được hành vi của mình.
  => Xử lý của CB QLTD: nên tìm hiểu trao đổi với Công
  chứng viên và các thành viên còn lại. Trong trường hợp
  chủ tài sản không đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có
  người đại diện/người được ủy quyền ký kết hợp đồng bảo
  đảm theo quy định của pháp luật.

  14

 15. Các tình huống cần lưu ý:
  TH6: Một số trường hợp chưa giải chấp TSBĐ tại Ngân
  hàng khác đã đi ký HĐTC công chứng tại PG Bank do
  trước đây tại 1 số Văn phòng ĐK QSD đất không ghi nội
  dung đăng ký thế chấp vào GCN QSD đất, KH không
  cung cấp thông tin chưa xóa ĐKGDBĐ.
  => Xử lý của CB QLTD: Nên trao đổi trước với chủ tài
  sản để xác định TSBĐ đã đăng ký thế chấp tại Ngân hàng
  nào khác hay không trước khi đi ký kết.

  15

Download tài liệu Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ File Word, PDF về máy