Tài Liệu

[Download] Tải Hợp đồng thuê máy móc thiết bị – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng thuê máy móc thiết bị

Hợp đồng thuê máy móc thiết bị
Nội dung Text: Hợp đồng thuê máy móc thiết bị


Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng thuê máy móc thiết bị – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị File Word, PDF về máy

Hợp đồng thuê máy móc thiết bị

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng thuê máy móc thiết bị

 1. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hợp đồng thuê máy móc thiết bị
  Số:

  – Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội đồng Nhà nước và
  các quy định hướng dẫn thi hành.
  – Căn cứ vào khả năng nhu cầu của mỗi bên.
  – Căn cứ các cuộc thảo luận, bàn bạc giữa hai bên trên tinh thần bình đẳng, hợp tác
  và cùng có lợi.

  Hôm nay, ngày tháng năm
  Tại Văn phòng Công ty …………………………………………., chúng tôi gồm:

  I/ Bên cho thuê: Công ty LUẬT HỢP DANH ĐễNG NAM Á(Bên A)
  – Trụ sở:
  – Điện thoại : Fax :
  – Tài khoản:
  – Mã số thuế:
  – Đại diện : Bà Phạm Thị Ngọc Huệ
  – Chức vụ : Giám đốc

  II/ Bên thuê: Công ty TNHH IN SUNG(Bên B)
  – Trụ sở: Sihwa Distribution Center 18Dong-223Ho, 3Da-101 Jungwang-dong,
  Siheung City, Korea.
  Văn phòng điều hành dự án
  – Địa chỉ:
  – Điện thoại : Fax :
  – Tài khoản:
  – Mã số thuế:
  – Đại diện : Ông Choi Joon Ho Quốc tịch: Hàn Quốc
  – Chức vụ : Giám đốc

  Hai bên thống nhất ký hợp động với nội dung sau:
  1

 2. Điều 1: Mục đích:
  Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe, máy móc, thiết bị phục vụ
  cho mục đích sản xuất, kinh doanh.
  Máy móc thiết bị bao gồm:

  Số TT Tên Thiết bị Nhãn hiệu Số lượng Số khung/máy Trọng tải
  (tấn)

  1 Xe Ben HuynDai 02 15
  2
  3
  4
  5

  Điều 2: Địa điểm giao thiết bị và thời hạn thuê:
  Bên A giao Máy móc, thiết bị tại chân công trình của bên B.
  Thời hạn thuê:
  Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
  Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán:
  3.1.1 Giá cả:

  Đơn giá/tháng Thành Tiền
  Tên Thiết bị Nhãn hiệu Số lượng
  (USD/VNĐ)
  Xe Ben HuynDai 02
  Xe Ben ASia 01

  3.2 Phương thức thanh toán tiền thuê máy móc thiết bị:
  – Tiền thuê cố định được thanh toán mỗi tháng(hoặc năm) một lần vào ngày XXX
  tháng XXXX hàng tháng(hoặc năm).
  – Vào cuối tháng(hoặc năm)hai bên tổng hợp đối chiếu công nợ. Bên A cung cấp hoá
  đơn tài chính(Hoá đơn GTGT) theo đúng quy định của Nhà nước cho bên B. Và bên B
  chuyển trả số tiền cho bên A theo đúng giá trị ghi trong hoá đơn.
  – Loại tiền dùng để thanh toán là tiền đồng Việt Nam hoặc được qui đổi ra tiền
  đồng Việt Nam. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  2

 3. Điều 4: Trách nhiệm các bên:
  4.1. Trách nhiệm bên A:
  – Đảm bảo xe, máy móc, thiết bị hoạt động tốt khi bàn giao.
  – Cung cấp đầy đủ hoá đơn GTGT theo quy định hiện của Nhà nước.
  4.2. Trách nhiệm bên B:
  – Nhận máy và sử đúng qui trình kỹ thuật.
  – Tự chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng máy móc, thiết bị thuê.
  – Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều 2 nêu trên.
  – Bảo quản, sửa chữa kịp thời xe, máy móc, thiết bị khi hỏng hóc.
  – Chấp hành đầy đủ mọi quy định của pháp luật khi sử dụng máy móc, thiết bị thuê.

  Điều 5. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
  5.1 Vi phạm hợp đồng là việc một Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy
  đủ nghĩa vụ hoặc cam kết của mình theo Hợp đồng.
  5.2 Bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp
  đồng và trong trường hợp có thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định sau đây:
  – Mức tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 12% tổng giá trị Hợp đồng.
  – Tiền bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị số tài sản mất mát, hư hỏng, số chi phí
  để ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra; Hoặc tiền phạt vi phạm hợp
  đồng và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là
  hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.

  Điều 6. Chấm dứt hợp đồng
  Hợp đồng thuê máy móc thiết bị này chỉ có thể bị chấm dứt bởi một trong những
  trường hợp sau đây:
  – Hết hạn thuê theo hợp đồng;
  – Theo yêu cầu của một trong hai bên;
  – Lý do bất khả kháng khác.
  Khi chấm dứt thực hiện hợp đồng các bên sẽ tiến hành thanh lý, hoàn trả máy móc
  thiết bị, thanh toán mọi khoản tài chính liên quan.

  Điều 7. Giải quyết tranh chấp:

  3

 4. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp
  đồng này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc trên tinh thần
  hữu nghị hợp tác. Trong trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận được thì sẽ đưa vụ
  việc ra Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội để giải quyết theo pháp
  luật Việt Nam.
  Hợp đồng được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và
  có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Đại diện bên A Đại diện bên B

  4

Download tài liệu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button