Tài Liệu

[Download] Tải Hợp đồng thuê mặt bằng – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng thuê mặt bằng

Hợp đồng thuê mặt bằng
Nội dung Text: Hợp đồng thuê mặt bằng


Hợp đồng thuê mặt bằng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa 2 bên: bên thuê và bên cho thuê. Hai bên sẽ lập ra một bản hợp đồng với các điều khoản về giá, hình thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ,… nhằm ràng buộc về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng thuê mặt bằng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng thuê mặt bằng File Word, PDF về máy

Nội dung

Hợp đồng thuê mặt bằng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng thuê mặt bằng

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

  Hôm nay, ngày……… tháng…..… năm….… tại………………………………..
  Chúng tôi gồm:
  BÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG:
  Họ tên: …………………………………………………………………………. Sinh ngày: ……………………
  CMND số: ……………………………………………………………………. cấp ngày: …………………….
  Thường trú: …………………………………………………………………………………………………………
  Là chủ sở hữu thửa đất tại: …………………………………………………………………………………..
  Căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: 
  Số …………… do ……………………………………………………………. cấp ngày ……………………..
  Gọi tắt là bên A.
  BÊN THUÊ MẶT BẰNG GỒM:
  1. Họ tên: ……………………………………………………………………… Sinh  ngày: …………………..
  CMND số: ……………………………………………………………………. cấp ngày: …………………….
  Thường trú: …………………………………………………………………………………………………………
  2. Họ tên: ……………………………………………………………………… Sinh  ngày: …………………..
  CMND số: ……………………………………………………………………. cấp ngày: …………………….
  Thường trú: …………………………………………………………………………………………………………
  Gọi tắt là bên B.
  Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với nội dung sau:
  ĐIỀU 1: Nội dung hợp đồng
  1.1   ­   Bên   A   đồng   ý   cho   bên   B   thuê   mặt  bằng:  
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Với diện tích là ………………………………..m2  
  ,gồm:  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  1

 2. 1.2   ­   Mục   đích   thuê:  
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ĐIỀU 2: Thời hạn hợp động
  2.1 ­ Thời hạn thuê mặt bằng là: ……………………. tháng,
  được tính từ ngày: ………………………………………… đến hết ngày: ……………………………….
  2.2 ­ Trường hợp bên B không đóng phí thế chân thì bên A có quyền lấy lại mặt 
  bằng với điều kiện phải báo cho bên B trước 03 tháng.
  2.3 ­ Trường hợp bên B đóng phí thế chân thì bên A phải theo đúng thời hạn hợp 
  đồng đã nêu trên.
  2.4 ­ Sau khi hết hạn hợp đồng, tuỳ  theo nhu cầu thực tế  hai bên có thể  thoả 
  thuận về việc gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê.
  ĐIỀU 3: Giá cả ­ Phương thức thanh toán
  3.1 ­ Giá thuê mặt bằng là: ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  3.2   ­   Trong   trường   hợp   bên   B   chậm   trả   tiền   thuê   mặt   bằng   sau   thời   hạn 
  là …………ngày  thì hợp đồng thuê mặt bằng này đương nhiên chấm dứt trước 
  thời hạn và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao trả lại cho bên  
  A toàn bộ mặt bằng và đảm bảo vệ sinh môi trường trong diện tích đất.
  3.3 ­ Trường hợp bên A lấy lại mặt bằng trước thời hạn mà không thoả  các  
  điều kiện ở ĐIỀU 2 thì bên A phải bồi thường lại cho bên B toàn bộ chi phí bên  
  B đã đầu tư trang thiết bị và các khoản tiền thuê mặt bằng của thời gian còn lại 
  trong hợp đồng.
  3.4 ­ Theo định kỳ 01 năm, giá thuê mặt bằng sẽ tăng thêm ……………..% so với 
  giá hiện hành tại thời điểm đó.
  ĐIỀU 4: Trách nhiệm của hai bên
  4.1 ­ Trách nhiệm của bên A:
  4.1.1 ­ Bên A cam kết bảo đảm quyền sử  dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi  
  điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
  4.1.2 ­ Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thoả 
  thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này.
  4.2 ­ Trách nhiệm của bên B:

  2

 3. 4.2.1 ­ Sử  dụng mặt bằng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo 
  nhu cầu sử  dụng riêng sẽ  bàn bạc cụ  thể  với bên A và phải được bên A chấp  
  thuận và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Nhà nước. Các chi  
  phí sửa chữa này bên B tự  bỏ ra và bên A không bồi hoàn lại khi hết hợp đồng 
  thuê.
  4.2.2 ­ Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
  4.2.3 ­ Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo  
  đúng pháp luật hiện hành.
  4.2.4 ­ Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh  
  chung trong khu vực kinh doanh.
  4.2.5 ­ Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mặt bằng hoặc cho người  
  khác thuê lại sau khi thoả thuận và được sự đồng ý của bên A.
  4.2.6 ­ Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê 
  nhà ghi ở ĐIỀU 3) như tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh, … đầy đủ 
  và đúng thời hạn.
  4.2.7 ­ Trước khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, bên B phải thanh toán hết 
  tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại mặt bằng cho bên A.
  4.2.8 ­ Khi hai bên A và B chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng thì bên B phải trả 
  lại nhà đã thuê theo đúng hiện trạng ban đầu, không được đập phá hay tháo dỡ 
  bất cứ vật dụng nào mà bên A cho mượn.
  ĐIỀU 5: Cam kết chung
  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. nếu  
  có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ  giải  
  quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai 
  bên sẽ  đưa vụ  việc ra giải quyết tại Toàn án có thẩm quyền. Quyết định của  
  Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ  do 
  bên có lỗi chịu.
  Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 
  01 bản để thực hiện.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

  3

Download tài liệu Hợp đồng thuê mặt bằng File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button