[Download] Tải Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1) – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1)

Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1)
Nội dung Text: Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1)

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1) – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng thử việc là văn bản ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động trước khi bắt đầu một công việc. Tham khảo Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1) và các mẫu hợp đồng khác tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1) File Word, PDF về máy

Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1)

LO GO CÔNG TY

 

Số: ………./HĐLĐ/……

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o———

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày ……/…../………. tại …………………………….

Chúng tôi, một bên là: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là: ………………………………………………………………………………………………………….  

Sinh ngày: ……………………………………………  tại: ………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………  cấp ngày: ………………………….  tại: …………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………..  

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………………

Thoả thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động:         Thử việc
 • Từ ngày … ..tháng … ..năm …… đến ngày … ……tháng …….. năm ……..
 • Địa điểm làm việc: …………………………………………………………
 • Chức danh chuyên môn:…………………………………………………
 • Công việc phải làm:   Thực hiện các công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo.

Điều 2: Công việc bao gồm

 • Thời gian làm việc:    8 tiếng/ngày; 06 ngày/tuần; nghỉ Chủ nhật, Lễ, Tết theo quy định.
 • Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm:  theo yêu cầu thực tế công việc

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc:     Người lao động tự túc phương tiện đi lại
 • Mức lương chính hoặc tiền công:         hưởng mức lương                       đ/tháng
 • Phụ cấp gồm:
 • Được trả lương vào ngày 30 hoặc 31 hằng tháng.
 • Tiền thưởng: được hưởng các khoản thưởng theo Quy chế Tài chính của Công ty.
 • Chế độ nâng lương:    Theo Quy chế Tài chính của Công ty.
 • Được trang bị bảo hộ lao động:            Phù hợp với công việc được giao.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, lễ tết…):Theo quy định trong Nội quy lao động của Gami Group.
 • Bảo hiểm xá hội và bảo hiểm y tế:       Thực hiện theo Quy định của Công ty.
 • Chế độ đào tạo:         Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Công ty.
 • Những thỏa thuận khác: Được hưởng các chế độ Công đoàn theo quy định của Công ty.

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc ghi trong Bản mô tả công việc kèm theo hợp đồng này.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, các Nội quy, Quy chế của Công ty, Kỷ luật lao động, An toàn lao động và các quy định chung.
 • Chịu trách nhiệm vật chất:      Nếu Ông/Bà ………………..có hành vi tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin bí mật phục vụ lợi ích cá nhân, hoặc theo bất cứ cách nào trái pháp luật, hoặc có hại đối với lợi ích của Gami Group, hoặc vi phạm kỷ luật lao động, quy trình quy phạm kỹ thuật, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Điều 4: Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ
 • Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
 1. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của Pháp luật và Nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

 • Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước cho bên kia thời gian là: 07 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao đồng này thì áp dụng theo các quy định của  thoả ước lao động tập thể Gami và của Pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày:…………..                             .

 

Hợp đồng lao động này làm tại…………………………………………………………………..

Người lao động

 

 

Người sử dụng lao động

 

 


Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1), để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các loại hợp đồng lao động, biểu mẫu, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên thông qua Bộ tài liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.

Download tài liệu Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1) File Word, PDF về máy