[Download] Tải Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00) – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00)

Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00)
Nội dung Text: Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00)

Download


Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00) của công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế và đối tác dưới đây là hợp đồng mẫu giúp bạn tham khảo để hiểu thêm cách trình bày và soạn thảo một bản hợp đồng hợp tác kinh doanh đúng nội dung, đảm bảo đầy đủ các điều khoản, quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00) File Word, PDF về máy

Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00)

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG<br />
QUỐC TẾ FPT<br />
————————-Hợp Đồng số:<br />
<br />
-<br />
<br />
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc<br />
————————-TP.HCM ,ngày<br />
<br />
tháng<br />
<br />
năm 2016<br />
<br />
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC SMS<br />
( V/v: Kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00 )<br />
-<br />
<br />
Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua<br />
ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi ngày ngày 01/01/2006;<br />
Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br />
thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;<br />
Pháp lệnh bưu chính và Viễn thông được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội<br />
Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/05/2005;<br />
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai Bên.<br />
<br />
Hôm nay, chúng tôi gồm:<br />
Bên A<br />
:<br />
Giấy CNĐKKD số<br />
:<br />
Địa chỉ<br />
:<br />
Người đại diện<br />
:<br />
Chức vụ:<br />
Điện thoại<br />
:<br />
Fax:<br />
Email<br />
:<br />
Mã số thuế<br />
:<br />
Số tài khoản (VNĐ)<br />
:<br />
(Sau đây còn gọi là “đối tác thuê đầu số”)<br />
Và<br />
Bên B<br />
:<br />
CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT<br />
Giấy CNĐKKD số<br />
:<br />
Địa chỉ<br />
:<br />
Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, khu chế xuất Tân Thuận, Phường<br />
Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam<br />
Người đại diện<br />
:<br />
Ông Trần Hải Dương<br />
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc<br />
Điện thoại<br />
:<br />
08.73002222<br />
Fax:<br />
Mã số thuế<br />
:<br />
0305793402<br />
Số tài khoản (VNĐ)<br />
:<br />
007.100.0898982 tại ngân hàng Vietcombank – CN Hồ Chí Minh<br />
Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng theo các điều khoản dưới đây:<br />
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP TÁC<br />
<br />
Hai Bên nhất trí cùng nhau hợp tác triển khai các dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông bằng<br />
phương tiện tin nhắn SMS (Short Message Service) qua các đầu số 8×00 của Bên B (gọi tắt là<br />
“Dịch Vụ”).<br />
<br />
Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ký kết trong Hợp Đồng này và các quy định<br />
khác trong các phụ lục đính kèm (nếu có).<br />
ĐIỀU 2: TỶ LỆ PHÂN CHIA DOANH THU VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN<br />
2.1.<br />
TỶ LỆ PHÂN CHIA DOANH THU<br />
2.1.1. Nguyên tắc chung<br />
<br />
Các khoản chi phí đầu tư máy móc, trang thiết bị cần thiết phục vụ tại Bên nào Bên đó tự chịu.<br />
<br />
Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều hành tại Bên nào sẽ do Bên đó tự chịu. Riêng<br />
đối với các chi phí phát sinh do giải quyết tranh chấp, khiếu kiện của khách hàng sử dụng<br />
<br />
03-BM/VKY/HDCV/FO 1/0<br />
<br />
1/9<br />
<br />
Dịch Vụ sẽ do hai Bên cùng xem xét giải quyết theo nguyên tắc sai sót ở Bên nào Bên đó sẽ<br />
chịu trách nhiệm.<br />
2.1.2. Bảng giá Bên B được hưởng sau TELCO (“TELCO” được hiểu là Viettel, Mobifone,<br />
Vinaphone, VietNam, Mobile hoặc Beeline)<br />
<br />
Tin nhắn MO (Mobile Originated) là tin nhắn xuất phát từ số thuê bao di động sử dụng Dịch<br />
Vụ (sau đây gọi là “khách hàng”)đến số 8×00.<br />
<br />
Tin nhắn MT (Mobile Terminated) là tin nhắn xuất phát từ hệ thống của Bên B thông qua hệ<br />
thống của TELCO để gửi đến khách hàng.<br />
<br />
CDR (Charging Data Record) là số lượng tin nhắn thành công và tính được cước của khách<br />
hàng (dựa trên số liệu đối soát giữa Bên B và TELCO).<br />
<br />
Đơn giá TELCO phân chia cho Bên B được xác định như sau:<br />
Giá cước áp dụng phân chia<br />
<br />
Đầu số<br />
Dịch Vụ<br />
<br />
Thu từ<br />
khách hàng<br />
(Đồng/SMS)<br />
<br />
Viettel<br />
<br />
Mobifone<br />
<br />
Vinaphone<br />
<br />
8100<br />
<br />
1,500<br />
<br />
450<br />
<br />
480<br />
<br />
8200<br />
<br />
2,000<br />
<br />
800<br />
<br />
8300<br />
<br />
3,000<br />
<br />
8400<br />
<br />
525<br />
<br />
VietNam<br />
Mobile<br />
360<br />
<br />
Beeline<br />
600<br />
<br />
800<br />
<br />
800<br />
<br />
800<br />
<br />
900<br />
<br />
1,200<br />
<br />
1,200<br />
<br />
1,200<br />
<br />
1,300<br />
<br />
1,350<br />
<br />
4,000<br />
<br />
1,600<br />
<br />
1,600<br />
<br />
1,600<br />
<br />
1,800<br />
<br />
1,800<br />
<br />
8500<br />
<br />
5,000<br />
<br />
2,250<br />
<br />
2,000<br />
<br />
2,250<br />
<br />
2,300<br />
<br />
2,500<br />
<br />
8600<br />
<br />
10,000<br />
<br />
4,500<br />
<br />
4,000<br />
<br />
4,500<br />
<br />
5,759<br />
<br />
5,000<br />
<br />
8700<br />
<br />
15,000<br />
<br />
6,750<br />
<br />
6,000<br />
<br />
6,750<br />
<br />
8,760<br />
<br />
7,500<br />
<br />
(Lưu ý: Đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT. Đơn giá trên sẽ được điều chỉnh nếu như các<br />
TELCO thay đổi giá cước)<br />
2.1.3. Định mức MT vượt<br />
<br />
Đối với mỗi tin nhắn chiều đi (MO), Bên A cung cấp nội dung được miễn phí một bản tin<br />
chiều về (MT). Nếu số tin nhắn MT vượt quá số tin nhắn MO (gọi là MT vượt), Bên A phải<br />
trả thêm cho Bên B chi phí vượt trội.<br />
<br />
Định mức MT vượt áp dụng theo từng đầu số:<br />
Đầu số<br />
MT miễn MT vươ ̣t tố i đa đố i<br />
Ghi chú<br />
phí<br />
với các mạng<br />
8100 (1.500 VNĐ)<br />
1<br />
0<br />
8200 (2.000 VNĐ)<br />
1<br />
1<br />
1 MO = 1 MT miễn phí.<br />
8300 (3.000 VNĐ)<br />
1<br />
2<br />
Nếu số MT lớn hơn MO, thì<br />
8400 (4.000 VNĐ)<br />
1<br />
2<br />
số MT vượt định mức này<br />
8500 (5.000 VNĐ)<br />
1<br />
3<br />
sẽ áp dụng đơn giá MT vượt<br />
8600 (10.000 VNĐ)<br />
1<br />
5<br />
định mức.<br />
8700 (15.000 VNĐ)<br />
1<br />
5<br />
Định mức MT vượt áp dụng theo từng đầu số: Quy định riêng về đơn giá MT vượt của từng<br />
TELCO: Nếu tổng số MT vượt quá tổng số MO tính trên từng đầu số, từng TELCO và trong<br />
một dải số, mức cước MT được quy định như sau:<br />
Đối với mạng Viettel:<br />
<br />
Các MT vượt nằm trong định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 100 VNĐ/1MT<br />
<br />
Các MT vượt lớn hơn định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 600 VNĐ/1MT vượt định mức.<br />
Đối với mạng Mobifone:<br />
<br />
Các MT vượt nằm trong định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 100 VNĐ/1MT<br />
tramptn<br />
<br />
2/8<br />
<br />
<br />
<br />
Các MT vượt lớn hơn định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 550 VNĐ/1MT vượt định mức<br />
Đối với mạng Vinaphone:<br />
<br />
Các MT vượt nằm trong định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 100 VNĐ/1MT<br />
<br />
Các MT vượt lớn hơn định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 500 VNĐ/1MT vượt định mức<br />
Đối với mạng Vietnamobile và Beeline, Gtel:<br />
<br />
Các MT vượt nằm trong định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 200 VNĐ/1MT<br />
<br />
Các MT vượt lớn hơn định mức MT theo bảng quy định trên, đối tác thuê đầu số<br />
phải trả 200 VNĐ/1MT vượt định mức<br />
(Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT)<br />
2.1.4. Tỷ lệ phân chia doanh thu giữa Bên A và Bên B<br />
<br />
Tỷ lệ phân chia doanh thu giữa hai Bên sau khi trừ tất cả các chi phí với TELCO (bao gồm: tỷ<br />
lệ phần trăm TELCO thu lại, tỷ lệ thất thoát cước và các chi phí khác nếu có) được tính như<br />
sau:<br />
Tỉ lệ phân chia<br />
Bên A<br />
Bên B<br />
(Lưu ý: Tỷ lệ phân chia trên sẽ được điều chỉnh nếu như TELCO thay đổi giá cước).<br />
2.2.<br />
ĐỐI SOÁT – THANH TOÁN<br />
2.2.1. Đối soát: Vào gày thứ 15 của tháng tiếp theo (“Tháng T+1”), Bên B chịu trách nhiệm thống<br />
kê tổng hợp sản lượng các tin nhắn và làm biên bản xác nhận sản lượng – doanh thu (“Biên<br />
Bản Đối Soát”) tính đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày cuối cùng của tháng trước đó (“Tháng<br />
T”) gửi cho Bên A bằng thư điện tử (email). Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được<br />
Biên Bản Đối Soát, Bên A gửi lại phản hồi xác nhận thống nhất biên bản bằng thư điện tử<br />
(email).<br />
2.2.2. Hình thức thanh toán:<br />
(i) Sau khi Hai bên thực hiện đối soát số liệu theo Điều 2.2.1, Bên A sẽ gửi toàn bộ hồ sơ yêu cầu<br />
thanh toán bao gồm: Biên bản xác nhận số liệu có chữ ký của người có thẩm quyền của Bên A<br />
và Hóa đơn Giá trị gia tăng cho Bên B. Bên B sẽ tạm ứng cho Bên A 50% doanh thu phát sinh<br />
trong Tháng T trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.<br />
(ii)<br />
Sau khi có biên bản đối soát của TELCO, Bên B sẽ tiến hành ký Biên bản đối soát chính thức<br />
với Bên A và thanh toán phần doanh thu còn lại theo Biên bản đối soát chính thức này sau khi<br />
khấu trừ khoản thanh toán tạm ứng trước đó và sau khi Bên A đã gửi Hóa đơn tài chính hợp lệ<br />
với số tiền phải trả tương ứng cho Bên B trong vòng tối đa 30 (ba mươi) ngày sau đó. Ngày<br />
xuất hóa đơn tài chính của Bên A cho Bên B không được vượt quá thời gian 02 (hai) tháng sau<br />
thời điểm cuối tháng phát sinh cước tương ứng, Bên B không có nghĩa vụ thanh toán nếu Bên<br />
A vi phạm quy định này.<br />
(iii)<br />
Các Bên đồng ý rằng nếu Bên nào không tuân thủ quy định về điều kiện thanh toán và lịch<br />
thanh toán quy định trong Hợp Đồng này, thì Bên đó sẽ chịu lãi chậm trả do Ngân hàng Nhà<br />
nước công bố vào thời điểm chậm trả từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thanh toán đầy<br />
đủ.<br />
(iv)<br />
Vì mục đích của Hợp Đồng này, nếu một ngày rơi vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc vào<br />
ngày nghỉ lễ, thì ngày đến hạn sẽ là ngày làm việc tiếp theo khi các ngân hàng tại Việt Nam<br />
mở cửa làm việc.<br />
2.2.3. Bên A sẽ chịu chi phí TELCO (nếu có) bao gồm nhưng không giới hạn chi phí khuyến mại, tỷ<br />
lệ thất thoát, chi phí MT vượt, chi phía chăm sóc khách hàng dựa trên cơ sở số liệu do các<br />
TELCO cung cấp.<br />
2.2.4. Loại tiền thanh toán: Việt Nam Đồng (VNĐ).<br />
2.2.5. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.<br />
<br />
tramptn<br />
<br />
3/8<br />
<br />
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN<br />
3.1.<br />
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN A<br />
3.1.1. Trách nhiệm của Bên A<br />
a.<br />
Chịu trách nhiệm quảng cáo và triển khai kinh doanh Dịch Vụ đúng với quy định của pháp<br />
luật Việt Nam.<br />
b.<br />
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin Dịch Vụ của riêng Bên A, nội dung<br />
thông tin Dịch Vụ không được vi phạm pháp luật của Việt Nam và phù hợp với văn hóa, đạo<br />
đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.<br />
c.<br />
Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu các nội dung cung cấp vi phạm các quy định<br />
của Pháp Luật về bản quyền, Quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm khác có liên quan và chịu<br />
trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh (nếu có) do sự vi phạm này gây ra;<br />
d.<br />
Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin của mình trên tin nhắn.<br />
e.<br />
Cập nhật và kiểm duyệt nội dung cung cấp cho Dịch Vụ, đảm bảo các nội dung cung cấp cho<br />
Dịch Vụ không vi phạm pháp luật và tuân thủ các quy định hiện hành như: Luật Báo chí, Luật<br />
bản quyền, Luật sở hữu trí tuệ; Pháp lệnh về Bưu chính Viễn thông và các quy định khác có<br />
liên quan của pháp luật;<br />
f.<br />
Bên A có trách nhiệm phải thông báo nội dung kinh doanh (nội dung MT) cho Bên B kiểm<br />
duyệt 05 (năm) ngày trước khi triển khai (bằng email hoặc văn bản). Trường hợp Bên B<br />
không nhận được thông báo này, Bên B sẽ dừng toàn bộ kết nối và chấm dứt Hợp Đồng hợp<br />
tác với Bên A. Qua đó, Bên A sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những nội dung đã<br />
triển khai.<br />
g.<br />
Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng hoặc các điều tra<br />
của cơ quan quản lý Nhà nước.<br />
h.<br />
Cung cấp thông tin chi tiết về Dịch Vụ cho Bên B trước 07 (bảy) ngày để Bên B chuẩn bị nhân<br />
sự, kỹ thuật cho việc mở mã và kết nối cung cấp Dịch Vụ.<br />
i.<br />
Trong trường hợp thay đổi kịch bản Dịch Vụ, Bên A phải thông báo cho Bên B trước 07 (bảy)<br />
ngày để phối hợp thông báo cho khách hàng và cập nhật hệ thống cung cấp Dịch Vụ trong<br />
trường hợp đạt được sự chấp thuận của Bên B.<br />
j.<br />
Nghiêm túc chấp hành quy định chống Spam tin của các TELCO cũng như những quy định<br />
trong Hợp Đồng giữa Bên B ký kết với các TELCO.<br />
k.<br />
Những Dịch Vụ và nội dung mà Bên B cung cấp cho Bên A hoặc Bên A tự tổ chức kinh<br />
doanh có thưởng, thì Bên A phải tự trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.<br />
l.<br />
Trong trường hợp trả thưởng các Dịch Vụ do Bên A tự cung cấp thì Bên A hoàn toàn chịu<br />
trách nhiệm về việc tổ chức trả thưởng. Không được tự ý sử dụng thương hiệu của Bên B để<br />
trả thưởng khi chưa được sự đồng ý của Bên B bằng văn bản.<br />
m.<br />
Nếu Bên A không triển khai kinh doanh sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng thì<br />
Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Bên B được miễn<br />
trừ mọi trách nhiệm.<br />
n.<br />
Không được gửi tin nhắn rác quảng bá Dịch Vụ (trong đó có: quảng bá cú pháp, đầu số do Bên<br />
B cung cấp; hoặc quảng bá website, đường link wap…có chứa nội dung về Dịch Vụ và đầu số<br />
của Bên B) từ một số di động bất kỳ đến các thuê bao di động với mục đích: lôi kéo, mời gọi,<br />
lừa đảo…các khách hàng tham gia sử dụng Dịch Vụ của Bên A. Nếu Bên B phát hiện Bên A vi<br />
phạm qui định này thì Bên B sẽ không thanh toán doanh thu phát sinh trong tháng vi phạm,<br />
đồng thời chuyển dữ liệu sang cho cơ quan điều tra xử lý. Nếu lỗi này gây thiệt hại cho Bên B<br />
thì Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B (mức bồi thường sẽ do Bên B quy định, nếu có)<br />
o.<br />
Bên A có quyền trả về MT đính kèm (là MT quảng bá Dịch Vụ khác trên đầu số 8×00 do Bên<br />
A cung cấp) cho các thuê bao đã tham gia sử dụng Dịch Vụ của Bên A. Nội dung MT đính<br />
kèm phải chính xác, phải gắn với đầu số của Bên B. Thời gian trả MT đính kèm phải trả ngay<br />
trong ngày khi thuê bao sử dụng Dịch Vụ nhắn tin đến hệ thống của Bên B. Nếu Bên B phát<br />
hiện Bên A vi phạm gửi nội dung mang tính lừa đảo hoặc gửi sang ngày kế tiếp thì Bên B sẽ<br />
ngừng cung cấp MT đính kèm đối với các Dịch Vụ của Bên A và sẽ phạt Bên A nếu việc vi<br />
phạm này gây thiệt hại cho Bên B (mức bồi thường sẽ do Bên B quy định, nếu có). Lưu ý: số<br />
lượng MT đính kèm sẽ được chốt theo ngày. Ví dụ: ngày 30/10/2011 thuê bao nhắn tin đến thì<br />
<br />
tramptn<br />
<br />
4/8<br />
<br />
MT đính kèm để trả cho thuê bao này sẽ phải gửi trong ngày 30/10/2011 không được kéo dài<br />
sang ngày kế tiếp.<br />
p.<br />
Các tin nhắn: sai cú pháp, sai đầu số, trả về MT không đúng, sai nội dung so với quảng<br />
cáo…thì đều không được tính cước (CDR). Nếu Bên A có server tự xử lý nội dung phải tuyệt<br />
đối tuân thủ quy định này, trường hợp Bên B phát hiện Bên A cố tình đẩy tín hiệu tính cước<br />
(CDR) sang hệ thống của Bên B đối với các loại bản tin này thì Bên B sẽ ngừng cung cấp<br />
Dịch Vụ cho Bên A và không tiến hành thanh toán đối với doanh thu phát sinh trong tháng vi<br />
phạm, đồng thời chuyển dữ liệu sang cho cơ quan điều tra xử lý. Nếu lỗi này gây thiệt hại cho<br />
Bên B thì Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B (mức bồi thường sẽ do Bên B quy định, nếu<br />
có)<br />
q.<br />
Doanh thu tối thiểu mỗi tháng Bên A phải đạt từ 2.000.000 đồng trở lên sau khi đã trừ đi<br />
TELCO, nếu Bên A không đạt mức doanh thu tối thiểu này Bên B sẽ không tiến hành đối soát<br />
và thanh toán cho tháng không đạt mức doanh thu. Những tháng phát sinh doanh thu trên mức<br />
2 triệu đồng/tháng sẽ được Bên B đối soát, phân chia doanh thu cho Bên A theo tỷ lệ đã quy<br />
định trong Hợp Đồng hợp tác.<br />
r.<br />
Trong trường hợp đối soát với TELCO mà có phát sinh những chi phí do thất thoát cước; chi<br />
phí khuyến mãi, chi phí chăm sóc khách hàng và MT vượt thì Bên A hoàn toàn chịu những chi<br />
phí đó.<br />
s.<br />
Bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các tin nhắn được hiển thị<br />
trên tool sản lượng của Bên B nếu Bên B phát hiện ra Bên A vi phạm, tin nhắn của Bên A<br />
không được TELCO thanh toán tiền thì Bên A phải hoàn trả lại số tiền mà Bên B đã tạm ứng<br />
hoặc đã thanh toán cho Bên A. Đồng thời Bên A phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại mà Bên B<br />
phải chịu từ những tin nhắn không hợp pháp của Bên A.<br />
t.<br />
Đối với những tin nhắn không hợp pháp của Bên A mà không được TELCO thanh toán tiền<br />
cho Bên B thì Bên A có trách nhiệm hoàn trả số tiền Bên B đã tạm ứng hoặc đã thanh toán cho<br />
Bên A chậm nhất là 07 (bảy) ngày sau đó, nếu Bên A hoàn trả chậm sau 07 (bảy) ngày kể từ<br />
ngày có công văn của Bên B về vấn đề hoàn trả tiền thì sẽ chịu phạt chậm thanh toán một<br />
khoản 150% lãi suất cho vay của ngân hàng TMCP Quân Đội tính từ thời điểm chậm thanh<br />
toán.<br />
u.<br />
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin Dịch Vụ của riêng Bên A, nội dung<br />
thông tin Dịch Vụ không được vi phạm pháp luật của việt nam và phù hợp với văn hóa Việt<br />
Nam.<br />
v.<br />
Bên A không được sử dụng thương hiệu (tên FPT, Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế<br />
FPT, Công ty CP viễn thông FPT…) của Bên B để quảng bá Dịch Vụ khi chưa được sự đồng<br />
ý bằng văn bản của Bên B. Trong bất cứ trường hợp nào Bên A cố tình sử dụng thương hiệu<br />
của Bên B để gây hiểu lầm cho khách hàng sử dụng Dịch Vụ thì Bên B có quyền kiện Bên A<br />
và yêu cầu bồi thường (mức độ bồi thường sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm của Bên A).<br />
w.<br />
Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn cho Bên B trên số tiền mà Bên B thanh toán cho Bên A.<br />
Theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.<br />
x.<br />
Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin của mình trên tin nhắn.<br />
y.<br />
Đối với riêng mạng Viettel, đối tác phải chịu chi phí khai báo mã và phí duy trì mã Dịch Vụ.<br />
Phần chi phí này sẽ được trừ vào phần doanh thu hàng tháng của Bên A.<br />
z.<br />
Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng Dịch Vụ viễn thông và các điều<br />
khoản quy định trong Hợp Đồng này.<br />
3.1.2. Quyền hạn của Bên A<br />
a.<br />
Yêu cầu Bên B cung cấp các báo cáo thống kê và đối soát sản lượng – doanh thu Dịch Vụ<br />
hàng tháng.<br />
b.<br />
Được phân chia doanh thu theo số lượng tin nhắn theo qui định chi tiết trong điều 2 của Hợp<br />
Đồng này cũng như được thanh toán đúng thời hạn theo Hợp Đồng.<br />
c.<br />
Được quyền yêu cầu Bên B thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về khai báo và mở mã tiếp nhận tin<br />
nhắn yêu cầu, định tuyến các tin nhắn yêu cầu về máy chủ xử lý của Bên A.<br />
3.2.<br />
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN B<br />
3.2.1. Trách nhiệm của Bên B<br />
a.<br />
Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì hệ thống kết nối với các mạng viễn thông, đảm bảo hệ<br />
thống hoạt động liên tục.<br />
tramptn<br />
<br />
5/8<br />
<br />

Download tài liệu Hợp đồng hợp tác SMS (Kinh doanh dịch vụ GTGT trên điện thoại qua đầu số ngắn 8×00) File Word, PDF về máy