Tài Liệu

[Download] Tải Hợp đồng cho thuê Kiốt – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng cho thuê Kiốt

Hợp đồng cho thuê Kiốt
Nội dung Text: Hợp đồng cho thuê Kiốt


Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê Kiốt. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng cho thuê Kiốt – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng cho thuê Kiốt File Word, PDF về máy

Nội dung

Hợp đồng cho thuê Kiốt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng cho thuê Kiốt

 1. cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  độc lập- tự do- hạnh phúc

  Hợp đồng kinh tế
  số: ………-
  về việc cho thuê kiốt giữa khách hàng với công ty

  – Căn cứ theo quy định về hợp đồng kinh tế do nhà nước cộng hoà
  xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày….
  – Căn cứ theo quyết định số 17/BHBT do Hội đồng thủ tướng ban
  hành ngày 16 tháng 1năm 1990 về việc hướng dẫn thực hiện hợp
  đồng kinh tế.
  – Căn cứ theo…

  Hôm nay ngày…. tháng …. năm 2006
  Tại số…
  Chúng tôi gồm có:

  Bên A:( Bên thuê)
  Tên:
  Địa chỉ:
  Số điệnthoại:
  Số chứng minh thư dân nhân:
  Số hộ khẩu:

  Bên B:( Bên cho thuê)
  Tên công ty: Công ty
  Địa chỉ:
  Số điện thoại:
  Fax:
  Địa chỉ email:
  Mã số thuế:
  Người đại diện:
  Chức vụ:

  Bên A đồng ý thuê ki ốt ( sạp hàng) của bên B và bên B đồng ý cho bên
  A thuê ki ốt ( sạp hàng). Cả hai bên đồng ý với bản hợp đồng có những
  điều khoản như sau:

  Điều 1: Nội dung của bản hợp đồng

  Bên A cho bên B thuê:
  Quầy ki ốt số:
  Địa điểm:

 2. Diện tích:
  Thời gian cho thuê: Từ ngày… tháng …năm 2006 đến ngày … tháng….
  năm…..
  Tổng giá tiền cho thuê:
  Bằng chữ:

  Điều 2: Phương thức và thời hạn thanh toán

  Ngay sau khi ký hợp đồng bên A có trách nhiệm thanh toán tiền thuê ki
  ốt cho bên B theo giai đoạn và thời gian như sau:
  1. Giai đoạn 1: Thanh toán 30% từ ngày…. tháng….. năm ….. đến
  ngày …tháng ….năm
  2. Giai đoạn 2: Thanh toán 30% từ ngày…. tháng….. năm ….. đến
  ngày …tháng ….năm
  3. Giai đoạn 3: Thanh toán 40% từ ngày…. tháng….. năm ….. đến
  ngày …tháng ….năm

  Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  Trong trường hợp bên A thanh toán tiền chậm chễ hoặc không
  đúng hạn theo quy định của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán
  tiền lãi hàng ngày với tỷ lệ là: ….

  Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm của bên A:
  1. Được toàn quyền sử dụng kiốt vào mục đích kinh doanh theo
  ngành hàng đăng ký trong thời gian đăng ký thuê
  2. Được quyết định giá bán sản phẩm tại ki ốt đã thuê
  3. Có trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị trong ki ốt như: bóng
  đèn,….
  4. Có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện cam kết kinh doanh văn
  minh trong khu mua sắm
  5. Có nghĩa vụ đóng phí quản lý hàng tháng đúng thời hạn quy định
  6. Cam kết giữ gìn vệ sinh và an ninh trong khu vực
  7. Thực hiện theo đúng các nội quy của trung tâm mua sắm
  8. Thực hiện đúng theo các quy định chung cuả các hộ kinh doanh
  trong khu mua sắm.
  9. Trưng bầy và sắp xếp các mặt hàng theo quy định mà hai bên đã
  thống nhất

  Điều 4: Quyền lợi và trách nhiệm của bên B:
  1. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý về việc sử dụng
  và kinh doanh kiốt của bên A
  2. Tiến hành kiểm tra và quản lý thường xuyên để đảm bảo hoạt
  động kinh doanh văn minh.
  3. Thu phí quản lý theo quy định và đảm bảo đúng thời hạn

 3. 4. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ: an ninh, vệ sinh, điện, nước
  trong khu mua sắm
  5. Đảm bảo về điều kiện cơ sở hạ tầng tốt
  6. Bên B có trách nhiệm quảng bá và khuyếch trương khu thương
  mại để thu hút khách hàng đến khu mua sắm

  Điều 5: Các điều khoản khác
  – Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên tích cực cùng nhau
  kết hợp thường xuyên giải quyết những vướng mắc (nếu có)
  phát sinh để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp
  đồng và quyền lợi chung.
  – Hai bên có trách nhiệm bảo mật nội dung ghi trong bản hợp
  đồng này.
  – Các tranh chấp nếu có ( có thể) xảy đến hoặc phát sinh trong
  hợp đồng này sẽ được hai bên thiện chí cùng nhau đàm phán,
  thương lượng giải quyết theo hướng hoà giải, tránh gây thiệt hại
  cả về lợi ích và uy tín của bên kia. Trong trường hợp tranh chấp
  không thể hoà giải thì sự vụ sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà
  án kinh tế Hà nội, phán quyết của toà án là chung thẩm và rằng
  buộc các bên. Mọi chi phí tại toà án do bên thua kiện chịu.

  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và sẽ hết hạn vào
  ngày…..tháng …. năm …..

  Bản hợp đồng được làm thành 2 bản, mỗi bản có 3 trang và có hiệu
  lực pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

  Ngày ….. tháng ….. năm 2006

  Ký nhận của bên A: Ký nhận của bên B:
  Đại diện: Đại diện:

Download tài liệu Hợp đồng cho thuê Kiốt File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button