[Download] Tải Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay – Tải về File Word, PDF

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay
Nội dung Text: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay

Download


Nghiên cứu này phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng thông qua phương pháp thống kê phân tích và tổng hợp. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay File Word, PDF về máy

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay

 1. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
  TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HIỆN NAY
  NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU, NGUYỄN NGỌC CHÁNH

  Tín dụng ngân hàng là một kênh cung cấp vốn tin cậy cho các nhu cầu, trong đó có nhu cầu tiêu
  dùng. Các khoản cho vay tiêu dùng là nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng có thể
  trang trải các nhu cầu trong cuộc sống. Nghiên cứu này phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu
  dùng tại các tổ chức tín dụng thông qua phương pháp thống kê phân tích và tổng hợp. Qua đó,
  nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức
  tín dụng trong giai đoạn hiện nay.
  Từ khóa: Tín dụng, hoạt động ngân hàng, cho vay tiêu dùng, tín dụng tiêu dùng

  dịch nhỏ, như: Tiền gửi tiết kiệm, tài khoản ATM, cho
  CONTEMPORARY CONSUMER FINANCE
  OF THE CREDIT INSTITUTIONS vay thế chấp, cho vay tiêu dùng cá nhân.
  Thị trường dành cho ngân hàng bán lẻ tại Việt
  Nguyen Trong Quynh Chau, Nguyen Ngoc Chanh
  Nam hiện nay là thị trường hiện hữu và sinh lời,
  Bank credit is a reliable channel for capital không còn ở dạng tiềm năng. Thêm vào đó, cùng
  needs, including consumer demand. với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các sản
  Consumer loans are an important source of phẩm, dịch vụ tiêu dùng đang ngày càng trở nên
  financing for consumers to meet their daily phong phú, đa dạng và phù hợp với nhu cầu của
  needs. This study analyzes the situation người mua. Tuy nhiên, với mức thu nhập như hiện
  of consumer lending activities at credit nay, phần lớn người tiêu dùng không thể chi trả cho
  institutions through statistical and analytical tất cả các nhu cầu mua sắm cùng lúc, đặc biệt là
  methods. Thereby, the authors propose a các vật dụng đắt tiền. Do đó, việc thực hiện hoạt
  number of solutions to enhance consumer động cho vay tiêu dùng một mặt giúp các tổ chức tín
  lending activities at credit institutions. dụng (TCTD) có thể tạo nên sự hòa hợp giữa cung
  Keywords: Credit, banking operation, consumer financing, và cầu tiêu dùng, mặt khác lại có thể giải quyết tốt
  consumer credit được nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng của nền kinh tế.
  Cơ sở lý thuyết

  Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài
  Ngày nhận bài: 20/12/2019 trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm
  Ngày hoàn thiện biên tập: 16/1/2020 cá nhân và hộ gia đình. Các khoản cho vay tiêu dùng là
  Ngày duyệt đăng: 20/1/2020 nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng có thể
  trang trải các nhu cầu cuộc sống như: Nhà ở, phương
  tiện đi lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế…
  Đặt vấn đề
  Đặc điểm của cho vay tiêu dùng là: Số lượng các món
  Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống vay thường rất lớn, nhưng giá trị khoản vay lại mang tính
  ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của con người chất nhỏ lẽ, phân tán; Các khoản vay tiêu dùng thường
  cũng ngày càng đa dạng hơn, khách hàng đòi hỏi có độ rủi ro tương đối cao; Nhu cầu vay tiêu dùng có tính
  nhiều hơn về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Để đáp nhạy cảm theo chu kỳ; Lãi suất cao và mang tính cứng
  ứng nhu cầu của khách hàng, trở thành ngân hàng bán nhắc, ấn định; Chi phí cho vay tiêu dùng khá lớn; Lợi
  lẻ là hướng đi các ngân hàng thương mại Việt Nam đã nhuận thu về từ cho vay tiêu dùng là đáng kể.
  và đang tích cực hướng tới. Ngân hàng bán lẻ là ngân Lợi ích của cho vay tiêu dùng đối với các TCTD
  hàng cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, là nâng cao khả năng cạnh tranh. Đây là một trong
  hộ gia đình và các cá nhân, với quy mô các khoản giao những dịch vụ tài chính giúp các TCTD mở rộng

  66

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 02/2020

  HÌNH 1: LỢI ÍCH CHO VAY TIÊU DÙNG
  STT Lợi ích
  Giúp nâng cao cơ hội tiếp cận nguồn vốn tài chính ưu đãi cho người dân, đặc biệt là những người dân có thu nhập thấp
  1 hay nhóm khách hàng dưới chuẩn thường bị từ chối bởi các ngân hàng thương mại truyền thống
  Gia tăng sự hiểu biết về tài chính cho các nhóm khách hàng mới, đó là các tầng lớp dân cư ít tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.
  2 Từ đó, giúp họ quản lý tốt hơn các giao dịch tài chính cá nhân, cũng như tạo nền tảng để họ có thể sẵn sàng sử dụng các
  dịch vụ tài chính khác bao gồm các dịch vụ ngân hàng truyền thống
  Làm giảm nhu cầu đối với các dịch vụ tín dụng phi chính thức, hạn chế cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, làm trong sạch và
  3 ổn định thị trường tài chính
  Giúp kích cầu tiêu dùng từ đó góp phần làm tăng sản lượng và tạo thêm các cơ hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng
  4 kinh tế của quốc gia
  5 Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và gia tăng công bằng xã hội qua các giải pháp tài chính chính thống
  Nguồn: mcredit.com.vn

  đối tượng khách hàng, giúp đa dạng hóa hoạt động – Xét về dư nợ cho vay tiêu dùng: Những năm gần
  kinh doanh, nhờ vậy nâng cao thu nhập và phân tán đây, sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu,
  rủi ro cho ngân hàng. người tiêu dùng Việt Nam đã sẵn sàng hơn trong
  Đối với người tiêu dùng, cho vay tiêu dùng được việc mua sắm các mặt hàng có giá trị lớn như sản
  hưởng những điều kiện sống tốt hơn, được hưởng phẩm công nghệ mới hoặc các kỳ nghỉ/du lịch, nhằm
  những tiện ích trước khi tích lũy đủ tiền. Đối với nâng cao chất lượng cuộc sống… Đó là những yếu tố
  nền kinh tế, cho vay tiêu dùng có vai trò quan trọng thúc đẩy tín dụng tiêu dùng phát triển tại các TCTD.
  trong việc kích cầu, thúc đẩy sản xuất phát triển, Theo đó, dư nợ cho vay tiêu dùng của các TCTD
  tạo nguồn vốn trong khu vực sản xuất trong nước… đã tăng từ mức 1,1 triệu tỷ đồng (năm 2017) lên 1,4
  Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu triệu tỷ đồng (năm 2018) và đạt 1,68 triệu tỷ đồng
  (tính đến 30/09/2019) (Hình 1). Trong bối cảnh tiêu
  Nghiên cứu tiến hành đánh giá tổng quan hoạt động dùng tăng trưởng tốt, sự dịch chuyển của hành vi
  tín dụng, cho vay tiêu dùng trên phương diện lý thuyết, người tiêu dùng, nguồn tín dụng tiêu dùng đã hỗ
  phân loại, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến khả trợ mạnh mẽ nhu cầu vay vốn mua nhà, ổn định chỗ
  năng mở rộng cho vay tiêu dùng của các TCTD. ở và mua sắm các phương tiện giao thông, cũng như
  Nhóm tác giả sử dụng phương pháp thống kê các thiết bị gia đình thiết yếu của người dân.
  phân tích và tổng hợp tình hình hoạt động cho vay – Xét về tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng:
  tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng trong giai đoạn Thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng tăng cao
  từ năm 2017 đến 30/09/2019 nhằm tìm ra những mặt nhờ nền kinh tế ổn định và mức sống tăng dần theo
  hạn chế cũng như những mặt tích cực của hoạt động độ tuổi. Đặc biệt, giới trẻ luôn có mong muốn được
  cho vay tiêu dùng tại các TCTD. trải nghiệm và sử dụng những dịch vụ, hàng hóa chất
  Kết quả và thảo luận lượng cao. Thay vì trước đây phải tích lũy một khoản
  tiền nhất định mới bắt đầu chi tiêu, bây giờ người dân
  Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại các đã có rất nhiều kênh tài chính uy tín để nhận hỗ trợ cho
  TCTD cho thấy: các nhu cầu tiêu dùng. Đây chính là điều kiện để cho
  vay cá nhân phát triển và trở thành xu hướng mới trong
  HÌNH 1: DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  xã hội. Các TCTD bám sát nhu cầu vay vốn cho hoạt
  (triệu tỷ đồng)
  động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân
  nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ phát
  triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, người dân. Tín
  dụng tiêu dùng ngày càng có vai trò quan trọng khi tỷ
  trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng tín dụng cho nền
  kinh tế đã tăng từ mức 17% (năm 2017) lên 19,7% (năm
  2018) và đạt 5,6% (tính đến 30/09/2019).
  Nhìn lại tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng
  trong thời gian gần đây, có thể điểm qua những kết
  quả tích cực sau:
  Thứ nhất, dư nợ cho vay tiêu dùng không ngừng
  Nguồn: Tổng hợp số liệu thống kê thường niên của Ngân hàng Nhà nước
  tăng cao qua các năm nhưng chất lượng tín dụng

  67

 3. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  HÌNH 2: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG
  “gồng mình” chạy lãi khi đến hạn trả nợ. Lãi suất cao dễ
  VÀ TỶ LỆ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG/TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA kéo theo nợ quá hạn tăng cao, đối với những khoản vay
  CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  nhỏ chỉ vài chục triệu đồng thì việc trả lãi dễ dàng hơn
  nhưng với những khoản vay lớn, việc lãi suất cho vay
  cao sẽ gây ra không ít khó khăn cho khách hàng.
  Kết luận

  Phát triển cho vay tiêu dùng đã trở thành mục
  tiêu quan trọng đối với các TCTD trong điều kiện
  kinh tế khó khăn hiện nay. Phát triển cho vay tiêu
  dùng là biện pháp hữu hiệu để đa dạng hóa các dịch
  vụ tài chính, là một xu thế tất yếu cho những lợi ích
  thiết thực mà cho vay tiêu dùng mang lại. Nâng cao
  Nguồn: Tổng hợp số liệu thống kê thường niên của Ngân hàng Nhà nước
  hiệu quả cho vay tiêu dùng là một vấn đề không
  vẫn luôn được đảm bảo. Cho vay tiêu dùng là một mới nhưng là nội dung được nhiều người quan tâm,
  hoạt động chứa nhiều rủi ro, tuy nhiên đối với các đặc biệt đối với việc nghiên cứu về phát triển dịch
  TCTD thì nợ quá hạn tiêu dùng tương đối thấp, vẫn vụ tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam ngày nay.
  nằm trong mức độ an toàn. Điều này thể hiện phần Trong thời gian tới, các TCTD cần thận trọng trong
  nào năng lực của các cán bộ tín dụng trong việc thẩm hoạt động cho vay, đổi mới công nghệ, kết hợp các
  định và quản lý rủi ro trong tín dụng tại các TCTD. hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau, rút
  Thứ hai, dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm gọn các thủ tục hành chính phức tạp… Hoạt động sản
  luôn nằm ở mức tăng trưởng cao, thể hiện xu hướng xuất kinh doanh cần đặt trên cơ sở giữ vững các thiết
  ngày một mở rộng hoạt động này trong tương lai. chế an toàn làm mục tiêu xuyên suốt, đề cao vai trò
  Sự tăng lên về số lượng khách hàng đến với ngân kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh, mọi hoạt
  hàng cũng như dư nợ trong lĩnh vực này đã góp động kinh doanh phải gắn liền với hoạt động phòng
  phần thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm, chống rủi ro, thường xuyên duy trì thanh khoản cao.
  đa dạng hóa khách hàng của ngân hàng. Giữ vững chữ tín đối với khách hàng, xây dựng và
  Thứ ba, sự tăng trưởng về hoạt động cho vay tiêu gắn kết các dịch vụ tài chính ngân hàng trong dân cư
  dùng góp phần nâng cao hình ảnh và khả năng cạnh và các thành phần kinh tế, từ đó, các TCTD sẽ ngày
  tranh của các TCTD. Cho vay tiêu dùng có ưu điểm càng phát triển và vươn xa hơn nữa.
  là phục vụ cho một số lượng lớn khách hàng, do đó
  Tài liệu tham khảo:
  nếu như khách hàng thỏa mãn về dịch vụ được cung
  cấp họ sẽ tin tưởng và sẽ trở thành những người 1. Nguyễn Đăng Dờn và nhóm tác giả (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương
  quảng bá hình ảnh cho ngân hàng hiệu quả nhất. mại, NXB Thống kê;
  Thứ tư, cho vay tiêu dùng góp phần đa dạng hóa 2. Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân
  sản phẩm, phân tán rủi ro cho các TCTD, nâng cao hàng, NXB Thống kê;
  khả năng cạnh tranh trên thị trường. 3. Sử Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng (2008), Nhập môn Tài chính – Tiền tệ,
  Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số NXB Lao động – Xã hội;
  hạn chế đối với hoạt động cho vay tiêu dùng của các 4. Trầm Thị Xuân Hương và nhóm tác giả (2013), Giáo trình Nghiệp vụ ngân
  TCTD hiện nay: hàng thương mại, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
  Một là, hoạt động cho vay tiêu dùng tại các TCTD 5. Lam Giang (2019), Ngân hàng đẩy cao tăng trưởng cho vay phục vụ đời
  chưa tạo ra được một sản phẩm đặc trưng hay một sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam;
  hình ảnh riêng biệt. 6. Quỳnh Trang (2019), Cho vay tiêu dùng: Đích đến là đẩy lùi tín dụng đen,
  Hai là, hoạt động cho vay khi không tuân thủ Thời báo Ngân hàng;
  đúng theo trình tự của quy trình cho vay, xảy ra 7. Phong Hiếu (2018), Chuyển động mới trên thị trường cho vay tiêu dùng,
  tình trạng “nhảy bước” đã tạo lỗ hổng cho những cá Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
  nhân vay vốn với chủ đích không lành mạnh có cơ
  Thông tin tác giả:
  hội lừa gạt, chiếm dụng vốn của các TCTD.
  Ba là, tuy mức lãi suất cho vay tiêu dùng đã phù hợp ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Châu, ThS. Nguyễn Ngọc Chánh
  hơn với mặt bằng chung của toàn ngành Tài chính – ngân Trường Đại học Văn Lang
  hàng, nhưng nhìn chung vẫn còn khá cao. Người đi vay Email: nguyenthiquynhchau@vanlanguni.edu.vn
  thường ngại với mức lãi suất mà các TCTD đưa ra và nguyenngocchanh@vanlanguni.edu.vn

  68

Download tài liệu Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hiện nay File Word, PDF về máy