[Download] Tải Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2
Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2

Download


Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2 File Word, PDF về máy

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2

    Download tài liệu Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 2 File Word, PDF về máy