[Download] Tải Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1 – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1
Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1

Download


Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1 File Word, PDF về máy

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1

    Download tài liệu Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Xây dựng: Phần 1 File Word, PDF về máy